Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci

Posláním Terénních programů pro děti a mládež v Olomouci je pomáhat dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích, sdílet s nimi jejich radosti i strasti, a rozvíjet u nich pozitivní postoj k životu. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím lidského, profesionálního přístupu, zaměřeného na individuální potřeby každého klienta. Na základě vztahu s klientem budovaného na důvěře, poskytujeme sociální služby zaměřené na prevenci a snižování negativních důsledků rizikového chování.

 

 • Nabízí široké spektrum volnočasových aktivit pro děti a mládež
 • Pracovníci poskytují individuální poradenství, situační intervence a pomoc v krizi
 • Mapují terén, vyhledávají a oslovují potenciální uživatele služby

 

 3 zaměstnanci |  192 klientů |  1982 kontaktů |  1 projekt

Dolní náměstí 38, Olomouc | +420 777 916 286 |   teren.ol@podaneruce.cz

Poskytované služby

Nabízíme sociálních služby dětem a mládeži ohroženým rizikovým chováním a těm, kteří se již rizikově chovají (agresivní chování, nechráněný a promiskuitní pohlavní styk, bezúčelné trávení volného času na ulici, trestná činnost, záškoláctví apod.). Tyto nabízené služby mají působit preventivně, a tak snižovat rizika, které z výše zmíněného chování vyplývají.

 

 • Kontaktní práce
 • Informační servis
 • Situační intervence
 • Volnočasové aktivity
 • Poradenství
 • Individuální případová práce
 • Asistenční služba
 • Doučování
 • Práce s blízkými osobami
 • Odkazování na další služby v systému péče
 • Pomoc v krizi

TOP4 Hrajeme
TOP4 Nenudime Se
TOP4 Poznavame Se
TOP4 Tvorime

Poslání

Posláním Terénních programů pro děti a mládež v Olomouci je pomáhat dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích, sdílet s nimi jejich radosti i strasti, a rozvíjet u nich pozitivní postoj k životu. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím lidského, profesionálního přístupu, zaměřeného na individuální potřeby každého klienta. Na základě vztahu s klientem budovaného na důvěře, poskytujeme sociální služby zaměřené na prevenci a snižování negativních důsledků rizikového chování.


Cílová skupina

Primární cílovou skupinu Terénních programů pro děti a mládež v Olomouci můžeme rozdělit:

Podle věku:

 • mladší děti (7 -10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)

 

Podle rizikového chování a způsobu života nebo jiných jevů:

 • bezúčelně trávení volného času na ulici
 • začínající se sexuálním životem, případně již sexuálně aktivní
 • vandalismus, trestná činnost, agresivní chování
 • záškoláctví, neomluvené hodiny, zhoršený prospěch
 • výchovné a vztahové problémy
 • návykové chování
 • sympatizující se specifickými subkulturami či skupinami (hooligans, skinheadi, punkeři, emo styl atp.)
 • nízké sebevědomí, díky kterému často podléhají skupinovému vlivu a sociálním tlakům
 • šikana, sebevražedné chování

 

Podle prostředí ze kterého pocházejí:

 • neharmonické vztahy, sociálně nepříznivé či obtížné podmínky v rodině
 • z romské komunity a jiných etnických a národnostních menšin
 • neúplné rodiny, nebo děti vyrůstající v dětských domovech

 

Sekundární cílová skupina Terénních programů pro děti a mládež v Olomouci jsou:

 • rodiče a partneři klientů
 • obecná populace – studenti základních a středních škol, dospělá veřejnost, obyvatelé konkrétních měst, kde je program poskytován

Cíle služby

 • Vyhledávání a oslovování cílové skupiny
 • Pravidelný kontakt a poskytování služeb klientům
 • Motivace k cílenému řešení problémů
 • Podpora v aktivním a smysluplném trávení volného času
 • Zvyšování informovanosti klientů v oblastech rizikového chování
 • Vytváření individuálních názorů, postojů a hodnot klientů, které podporují začlenění do společnosti a rozvíjí jejich pozitivní postoj k životu

Principy služby

 • Nízkoprahovost – klienti mohou využít službu kdykoliv během pracovní doby, anonymně, nemusí se objednávat, služby jsou poskytovány bezplatně
 • Veřejná přístupnost ke službě – klienti mají přístup k nabízeným službám bez ohledu na etnický původ, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, politické přesvědčení, psychický a fyzický stav či socioekonomickou situaci.
 • Respektování volby klientů– je respektována klientova volba způsobu života a jeho svobodná vůle.
 • Individuální přístup – na situaci klienta se pohlíží optikou bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu, ctí se jedinečnost každého klienta a služby jsou mu poskytovány podle jeho aktuálních potřeb a možností
 • Flexibilita a potřebnost – služby se pružně přizpůsobují potřebám klientů, nikoli potřebám pracovníků. Pružně reagují na potřeby klientů a reflektují i potřeby komunity.

Program je financován dotační podporou:

 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • Olomouckého kraje
 • Statutárního města Olomouc
 • Nadačního fondu Albert

Prehazovana
Pretahujeme Se
Jezdime Na Motokarach
Bavime Se
Souznime S Prirodou
Bobujeme
Mackalov
Dusa A Tom
Poradame Turnaje
Turnaje Pro Mensi
Lukostrelba
Florbal
Kreslime
Soutezime
Hokejbal
Sportujeme

Otevírací doba:

Pondělí 12:00 – 18:00
Úterý terén není
Středa 12:00 – 18:00
Čtvrtek 12:00 – 18:00
Pátek 12:00 – 17:00

Kontakt

Dolní náměstí 38

Olomouc

779 00

Telefon: +420 777 916 286

E-mail: teren.ol@podaneruce.cz

 

Vedoucí služby:

Dušan Gajdošík

Telefon: +420 777 916 286

E-mail: gajdosik@podaneruce.cz


Tým

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborné vedení, odborný ředitel

Bc. Petr Huptych – vedoucí oddělení

Dušan Gajdošík – vedoucí služby, terénní pracovník

Bc. Denisa Šimková, DiS. – terénní pracovník

Radim Kuběna – terénní pracovník

PaedDr. Václav Schmidt – supervizor