Terénní programy v Brně

Posláním Terénních programů v Brně je pomáhat lidem, kteří se v souvislosti s užíváním drog ocitli v nepříznivé životní situaci, a snižovat společenská a zdravotní rizika s tím související. Jedná se o nízkoprahovou práci s uživateli drog (primárně problémoví uživatelé drog dle definice EMCDDA, především injekční uživatelé) a jejich blízkými v jejich přirozeném prostředí.

Služba vychází z principů Harm Reduction – snižování rizik a škod souvisejících s užíváním drog a Public Health – ochrana veřejného zdraví, především prevence šíření infekčních onemocnění. Cílem je zlepšit situaci cílové skupiny (zejména ve zdravotní a sociální oblasti) a podpořit ji ve změně rizikového chování.

 

  • Aktivně vyhledává skrytou populaci uživatelů drog a monitoruje drogovou scénu.
  • Poskytuje včasné intervence, poradenství a vyvážené informace, výměnný program injekčního materiálu, zprostředkovává další pomoc v síti služeb.

 

Renneská třída 36, Brno | +420 776 377 734 | street@podaneruce.cz

Poskytované služby

  • pomoc přímo v ulicích Brna a jeho okolí
  • výměnný program injekčního a zdravotního materiálu
  • informace a poradenství – drogová, zdravotní, sociální a trestněprávní problematika
  • motivace ke změně a dlouhodobá práce na dosažení společně zvoleného cíle
  • zprostředkování dalších odborných služeb včetně léčby závislostí a případná asistence při jednání
  • základní zdravotní ošetření a poskytnutí orientačních testů na infekční nemoci (hepatitidy typu B a C, HIV, syfilis) včetně poradenství

Společnost Podané Ruce, Terénní Programy, Brno, Vídeňská
Společnost Podané Ruce, Terénní Programy, Brno, Vídeňská
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Společnost Podané Ruce, Terénní Programy, Brno, Vídeňská

Poslání

Posláním Terénních programů v Brně je pomáhat lidem, kteří se v souvislosti s užíváním drog ocitli v nepříznivé životní situaci, a snižovat společenská a zdravotní rizika s tím související.


Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou uživatelé drog a jejich blízcí, starší 16 let, kteří se v souvislosti s užíváním drog ocitli v nepříznivé životní situaci. Jedná se o uživatele nealkoholových nelegálních drog, především o problémové uživatele drog (dle definice EMCDDA), nejčastěji injekční uživatele, ale i rekreační uživatele drog. Cílovou skupinou jsou také blízké osoby uživatelů drog.


Cíle služby

Základním cílem je zlepšit situaci cílové skupiny a včasným kontaktem předejít jejímu zhoršení. Jde o prevenci nákazy, snižování poškození infekčními onemocněními a jejich šíření, prevenci zhoršení zdravotní a sociální situace uživatelů drog, poskytování vyvážených informací.


Krátkodobé cíle

Možné cíle práce s klienty, na kterých lze spolupracovat jsou ukončení sdílení injekčního materiálu, ukončení sdílení dalšího náčiní pro užívání drog, ukončení opakovaného používání náčiní k aplikaci drog, používání méně rizikových způsobů aplikace drog, odstranění dalšího rizikového chování (dodržování pravidel bezpečného sexu apod.), redukce trestné činnosti, navázání nebo udržení vazeb a vztahů – s rodinou, partnerem, dětmi apod., stabilizace zdravotní situace, léčba (odstranění) somatických poškození, stabilizace sociální a finanční situace (bydlení, práce), stabilizace psychické situace (především v případě duálních diagnóz – léčba apod.), upevnění či znovuvytvoření základních hygienických návyků.

 

Photo RENAULT1 1415200239
900118335 297x222x75
Společnost Podané Ruce, Terénní Programy, Brno, Vídeňská
Společnost Podané Ruce, Terénní Programy, Brno, Vídeňská

Otevírací doba

 

  Terénní forma  Terénní forma bez objednání Objednaní klienti
Pondělí 12:00 – 19:00 13:00 – 19:00 12:00 – 13:00
Úterý 12:00 – 19:00 13:00 – 19:00 12:00 – 13:00
Středa 10:00 – 21:00 13:00 – 15:00 a 17:30 – 21:00 10:00 – 13:00 a 15:00 – 17:30
Čtvrtek 12:00 – 22:00 13:00 – 22:00 12:00 – 13:00
Pátek 12:00 – 22:00 13:00 – 22:00 12:00 – 13:00
Sobota 19:00 – 22:00 19:00 – 22:00 zavřeno
Neděle 19:00 – 22:00 19:00 – 22:00 zavřeno

Adresa

Terénní programy v Brně

Renneská třída 36

Brno

639 00

 

Telefony:

+420 776 377 734

+420 777 887 345

+420 775 271 241

+420 543 210 802

E-mail: street@podaneruce.cz

 

Vedoucí:

Mgr. Lucie Mašková

Telefon: +420 776 421 947

E-mail: maskova@podaneruce.cz

 

Zástupce vedoucí, koordinace DPP a stáží:

Mgr. Alžběta Stromšíková

Telefon: +420 775 271 191

E-mail: stromsikova@podaneruce.cz (tento e-mail využijte pro domlouvání stáží)


Tým

Mgr. Lucie Mašková – vedoucí centra, terénní pracovník – sociální pracovník

Mgr. Alžběta Stromšíková – zástupce vedoucího, terénní pracovník – sociální pracovník

Mgr. Jiří Klíma – terénní pracovník – odborný pracovník (psycholog)

Bc. Dana Lišková, DiS. – terénní pracovník – sociální pracovník

Diana Šulcová, DiS. – terénní pracovník – sociální pracovník

Mgr. et Bc. Barbora Tichá – terénní pracovník – odborný pracovník (psycholog, adiktolog)

 

Projekt „Nízkoprahové služby pro drogově závislé Brno“:

Nikola Brenvasserová – terénní pracovník – pracovník v sociálních službách

Jakub Dobiáš – terénní pracovník – pracovník v sociálních službách

Bc. Jitka Němcová, DiS. – terénní pracovník – sociální pracovník

Mgr. Filip Dvořák – terénní pracovník – odborný pracovník (psycholog)

 

Odborné vedení:

MUDr. Jiří Dolák – odborný ředitel

Mgr. Petr Blažek – odborné vedení, vedoucí Divize odborných služeb v JMK

 

Pracovníci na DPP a dlouhodobí stážisté:

Mgr. Alena Olivová, Bc. Kateřina Záděrová, Mgr. Marek Gomolka, Bc. Magdaléna Kunrtová, Mgr. Ivana Šimonková, Martin Chromčák

 

Supervize:

Supervizorem pro týmové supervize je Daniel Kaucký, DiS., pro supervize vedoucí role Mgr. Pavel Plaček a pro supervize pracovníků na DPP a stážisty Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.