Připomínka: Nominujte!

Ministerstvo práce a sociálních věcí vytvořilo systém ocenění určený sociálním pracovníkům, kteří se zasloužili o rozvoj či dobré jméno sociální práce v Česku. Do konce října máte…