Bleskovky

volná pozice: Terapeut/ka + lektor/ka preventivního programu

Společnost Podané ruce o.p.s., Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji - pracoviště ve Zlíně, Prštné 86, vypisuje výběrové řízení na místo: Terapeut/ka + lektor/ka preventivního programu  úvazek 1,0 (možno i nižší) vhodné pro absolventy, praxe není nutná Náplň práce: poradenství a terapie pro osoby ohrožené nelátkovou závislostí (zejména hazardní hraní, digitální závislosti apod.) a jejich blízké, vedení preventivního programu Hra na hraně, besedy na školách, přednášky pro…

volná pozice: Kontaktní a poradenský pracovník/pracovnice

Společnost podané ruce o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Kontaktní a poradenský pracovník/pracovnice Náplň práce:  realizace kontaktní a poradenské práce s uživateli nealkoholových návykových látek v rámci přístupu Harm Reduction a Public Health včetně příslušné administrativní práce  zajištění běžného provozu kontaktního centra  účast na poradách a supervizích Požadujeme:  VOŠ nebo VŠ vzdělání v oblasti sociálních a zdravotních služeb (sociální práce, psychologie,…

volná pozice: Kontaktní a terénní pracovník/pracovnice v NZDM

Společnost Podané ruce o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici:  Kontaktní a terénní pracovník/pracovnice v NZDM Náplň práce:  realizace kontaktní a terénní práce s dětmi a mládeží  poskytování poradenství a informací v rozličných oblastech týkajících se prevence (závislosti, bezpečný sex, konfliktní situace, práce a jiné)  individuální i skupinová práce s klienty, jejich podpora a motivace  příprava pro práci s klienty, tvorba preventivních programů a zaznamenávání práce s…

volná pozice: Samostatná účetní

Společnost Podané ruce o.p.s., pracoviště v Olomouci, Dolní náměstí 2, vypisuje výběrové řízení na místo: Samostatná účetní úvazek 1,0 vhodné i pro absolventy, praxe není nutná Náplň práce: vedení pokladny, zpracování a zaúčtování pokladních dokladů zpracování a zaúčtování cestovních příkazů zpracování a zaúčtování fakturace účtování mezd zajištění účetní práce na určitých centrech společnosti Požadujeme: vzdělání SŠ – nejlépe ekonomického zaměření logické a…

volná pozice: Terénní sociální pracovník

Společnost Podané ruce o.p.s., vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Terénní sociální pracovník Poskytujeme služby pro uživatele drog v Litovli, Uničově, Šternberku, Zábřehu, Mohelnici a v dalších městech a obcích regionu. Staňte se součástí našeho týmu a podílejte se na snižování rizik užívání drog, a ochrany veřejnosti před jejich negativními dopady. Náplň práce: Terénní sociální práce s uživateli nealkoholových drog Poskytování informačního a poradenského servisu…

volná pozice: Sociální pracovník/pracovnice

Sociální pracovník/pracovnice Náplň práce: práce s lidmi, jejichž životní styl je spojený s užíváním drog, a kteří mají mnohdy přidruženou některou z psychiatrických diagnóz a často musí řešit více problémů najednou, práce s jejich blízkými a příbuznými koordinovaná a komplexní případová práce – case management, odborné sociální poradenství, sociální asistence (doprovody na úřady, soudy atd.), obhajování zájmů klientů práce s tématem finanční gramotnosti, řešení finanční nouze a…

volná pozice: Rozpočtář/-ka – asistent/-ka ekonoma

Rozpočtář/-ka – asistent/-ka ekonoma Náplň práce: spolupráce s ekonomem spolupráce na správě rozpočtu a zpracování podkladů v rámci dotačních řízení spolupráce na vyhodnocování hospodaření jednotlivých ekonomických sekcí spolupráce na zpracování ekonomického rozboru sekce, vyhodnocení vývoje hospodaření sekce (plán/skutečnost) a vypracování analýz odchylek spolupráce na sestavení účetní závěrky Požadujeme: nejlépe VŠ ekonomického směru logické a analytické myšlení…

Volná pozice: Terénní pracovník/pracovnice

Společnost Podané ruce o.p.s., Terénní programy v Brně, Renneská třída 36, Brno, vypisuje výběrové řízení na pozici: Terénní pracovník/pracovnice Náplň práce:  sociální práce s uživateli drog v rámci terénního programu, především s lidmi užívajícími injekčně odborné poradenství (sociální, zdravotní a trestněprávní oblast) založené na přístupu Harm Reduction  podpora motivace ke změně rizikového chování  zprostředkování kontaktu s dalšími odbornými zařízeními  aktivní…

volná pozice: Vedoucí služby/sociální pracovník

Společnost Podané ruce o.p.s., Kontaktní centrum ve Zlíně – pracoviště ve Zlíně, Gahurova 1563, vypisuje výběrové řízení na místo: Vedoucí služby/sociální pracovník  úvazek 1,0 Náplň práce: Vedení služby (psaní projektů, závěrečných zpráv, vedení a kontrola rozpočtu služby – to vše s podporou organizace). Propagace a rozvoj služby. Administrativa sociální služby. Vedení, motivace, kontrola a hodnocení zaměstnanců. Sociální práce s lidmi, jejichž životní styl je spojený s…

volná pozice: Vedoucí služby/sociální pracovník

Společnost Podané ruce o.p.s., Kontaktní centrum v Uherském Hradišti – pracoviště v Uherském Hradišti, Šromova 145, vypisuje výběrové řízení na místo: Vedoucí služby/sociální pracovník – úvazek 1,0 Náplň práce: Vedení služby (psaní projektů, závěrečných zpráv, vedení a kontrola rozpočtu služby – to vše s podporou organizace). Propagace a rozvoj služby. Administrativa sociální služby. Vedení, motivace, kontrola a hodnocení zaměstnanců. Sociální práce s lidmi, jejichž životní styl…

Výběrové řízení: Kontaktní a terénní pracovník/pracovnice v NZDM

Kontaktní a terénní pracovník/pracovnice v NZDM Náplň práce:  realizace kontaktní a terénní práce s dětmi a mládeží  poskytování poradenství a informací v rozličných oblastech týkajících se prevence (závislosti, bezpečný sex, konfliktní situace, práce a jiné)  individuální i skupinová práce s klienty, jejich podpora a motivace  příprava pro práci s klienty, tvorba preventivních programů a zaznamenávání

Spolupracujeme s projektem E-bezpečí

Navázali jsme spolupráci s certifikovaným projektem E-bezpečí, zaměřeným na prevenci, vzdělávání, výzkum a intervenci spojené s rizikovým chováním na internetu. Realizuje ho Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na kyberšikanu, kybergrooming, kyberstalking a stalking a rizika sociálních sítí. V rámci partnerské spolupráce nabídneme pracovníkům odborné konzultace a vzdělávání v oblasti…

Institut expertních služeb nabízí nové kurzy pro pomáhající profese. Prohlédněte si kompletní nabídku na první pololetí!

Kvalitní vzdělávání odborníků v oblasti sociálních služeb a dalších pomáhajících profesí, široká lektorská základna a také zbrusu nové, moderní a bezbariérové prostory, to je Institut expertních služeb Společnosti Podané ruce. Z kurzů si odnesete reálné zkušenosti a znalosti, které při práci se svými klienty skutečně využijete. Můžete se třeba dozvědět, jak pracovat s traumatem u

Den otevřených dveří Kontaktního centra v Olomouci

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří Kontaktního centra v Olomouci. Přijďte si prohlédnout naše prostory a zeptat se na vše, co Vás zajímá ohledně práce s lidmi se závislostí. Den otevřených dveří se koná 4. 12. 2018 od 10 do 16 hod. Kontaktní centrum v Olomouci pomáhá uživatelům nealkoholových návykových látek a jejich blízkým, kteří se v této souvislosti ocitli v tíživé životní situaci, jsou ohroženi rizikovým chováním nebo se již rizikově chovají. Najdete nás na adrese: Kontaktní…

Den otevřených dveří v Centru poradenských služeb ve vězení a po výstupu

Chcete se dozvědět více o práci s lidmi ve vězení a po propuštění? Den otevřených dveří spojený s oslavou 20. výročí založení Centra poradenských služeb ve vězení a po výstupu se koná 4. 12. 2018 od 10 do 17 hod. Dozvíte se více o službách, které CPSVV poskytuje a podrobnosti z historie centra. Prohlédnete si prostory, ve kterých působí. K vidění budou dva tematické filmy a ukázky z tvorby klientů. Každý si bude moct vyzkoušet cvičení zaměřené na realizaci změn ve svém životě. Pozor, nově…

Den otevřených dveří ve Zlíně

Pět let provozu Centra komplexní péče a Terapeutického centra ve Zlínském kraji je dobrý důvod pozvat vás dovnitř. Podívejte se, jak a kde Společnost Podané ruce nabízí pomoc klientům, kteří se potýkají s různými typy závislostí. Přítomen bude i bývalý protidrogový koordinátor vlády ČR Jindřich Vobořil (nyní znovu ředitel Společnosti Podané ruce). Kdy: úterý 11. prosince od 10.00 do 16.00 hodin Kde: Náves 86, Zlín – Prštné

Připomínka: Nominujte!

Ministerstvo práce a sociálních věcí vytvořilo systém ocenění určený sociálním pracovníkům, kteří se zasloužili o rozvoj či dobré jméno sociální práce v Česku. Do konce října máte možnost zaslat nominaci! (Mohou tak učinit rodinní příslušníci, přátelé, kolegové, nadřízení či podřízení zaměstnanci.) Bližší informace ZDE Kontaktní osoba: Kristýna Dubinová, DiS., Věcný gestor osvěty sociální práce II, MPSV,  Telefon: 770 147 925, e-mail: kristyna.dubinova@mpsv.cz

Podané ruce se představily na semináři Drogy v naší společnosti

Vedoucí oddělení odborných služeb ve Zlínském kraji Vladimír Kaška představil koncepci center pro hazardní hráče, která navazují na již zavedený systém péče o osoby s látkovou závislostí. „Zdárnému zavedení a rozvoji brání zejména způsob financování i to, že města a obce nevnímají službu jako potřebnou,“ zmínil na semináři Kaška. „Z mého pohledu by mohlo pomoci, kdyby byla v procesu schvalování rozvojových záměrů posílena role krajského protidrogového koordinátora,“ dodal. Terapeutka…

Pošlete nominaci na ocenění Gratias

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje druhý ročník soutěže Ocenění sociálních pracovníků, kteří se zasloužili o rozvoj či dobré jméno sociální práce v Česku.

V Brně Králově Poli se otevírá nový klub pro děti a mládež

Mladí lidé nejen z Králova Pole mohou již od začátku března navštěvovat nový nízkoprahový klub, který pro ně otevírá Společnost Podané ruce. Hlavní poslání klubu je nabídnout mladým prostor pro aktivní a smysluplné trávení volného času. Vše dobrovolně, bezplatně, anonymně, ale zároveň pod dohledem zkušeného personálu. Starší děti a mládež ve věku 15 až 26 let se v klubu mohou pobavit, zahrát fotbálek nebo ping-pong, ale také se poradit v nejrůznějších životních situacích, se kterými si nevědí…