Tým CKP v JMK

Centrum komplexní péče v Jihomoravském kraji

Osoby 16 let
a starší

Bezplatně

Anonymně

Poradenství
a terapie

Brno, Znojmo

Centrum komplexní péče pro hazardní hráče je specializovaný program Terapeutického centra v Jihomoravském kraji. Nabízíme ambulantní podporu lidem, kteří řeší téma hazardních her, sázení a loterie. Pracujeme jak s lidmi, kteří přímo hrají, tak s jejich blízkými (rodiči, partnery), kteří se v situaci potřebují více zorientovat. V centru se věnujeme i klientům, kteří se potýkají s jinou nelátkovou závislostí (hraní počítačových her, sledování pornografie, on-line nakupování, atp.).

 • Nabízíme základní poradenství pro hráče a jejich blízké, finanční a dluhové poradenství, rodinné a párové konzultace, individuální psychoterapii, skupinovou psychoterapii, adiktologické a psychologické poradenství, krizovou intervenci, zprostředkováváme další odbornou pomoc
 • Konzultace vedou kvalifikovaní psychoterapeuti a psychoterapeutky, kteří prošli nebo procházejí psychoterapeutickým výcvikem a pracují pod supervizí.
 • Služby jsou pro klienty zdarma a jejich využití může být anonymní. Jsme registrovanou sociální službou, takže využitím našich služeb nevzniká záznam v lékařské dokumentaci.

 

Nejste si jistí, jestli je vaše hraní, nebo sázení problematické? Otestujte se. 

 

 175 klientů CKP

Hilleho 5, Brno | +420 778 486 355 |  gambling@podaneruce.cz

 

„Stabilita. Zrání“

V úterý  5. 7. ani ve čtvrtek 7. 7. 2022 se nebude konat otevřená skupina Pro-Dialog.

 

 

Potřebujete stabilní podporu? Staňte se členem naší skupiny pro abstinující hráče a sázkaře.

 

Podpůrná terapeutická skupina stabilně funguje už od roku 2016 a je určena pro klienty, kteří se rozhodli přestat s hraním nebo sázením. „Výhodu skupiny spatřuji především v tom, že do ní dochází lidé, kteří abstinují různě dlouhou dobu, u některých jsou to týdny a u jiných roky, a mám za to, že ti „služebně starší“ mohou dát těm ostatním dobré tipy k tomu, co jim například pomohlo v začátcích abstinence,“ říká psycholog PhDr. Ing. Jan Pokluda, který skupinu dlouhodobě vede.

Účasti ve skupině předchází vstupní pohovor, na který se můžete objednat u Jana Pokludy na tel.: 775 882 605. Skupina probíhá každé úterý od 18:00 a nastoupit je do ní možné kdykoliv v průběhu roku.

 

Aktualizace 15. 2. 2022

Poskytované služby

 

 • poradenství pro hráče a jejich blízké
 • finanční poradenství
 • rodinné a párové konzultace
 • individuální psychoterapie
 • krizová intervence
 • podpůrná skupina pro abstinující hráče a sázkaře
 • konzultace na dálku (Zoom, Skype, telefonicky)
 • zprostředkování další odborné pomoci (psychiatrické vyšetření, poradenství v sociální oblasti, pobytová léčba atp.)

 

Poradenství pro hráče a blízké: Zmapujete si, jak můžete omezit své hraní a sázení na rozumnou míru, nebo úplně přestat. Ujasníte si, co v aktuální situaci potřebujete. Společně naplánujeme první kroky k tomu, aby se váš život mohl vrátit do dobrých kolejí.

Finanční poradenství: Zmapujete si svoji finanční situaci. Pomůžeme vám s řešením oddlužení, exekucí, půjček, rodinného rozpočtu, splátkových kalendářů, nastavením „ideálního“ hospodaření s financemi nebo ochranou před dluhy blízkého.

Rodinné/párové sezení: Podpoříte obnovení důvěry v blízkých vztazích, ať už v rodinných, nebo partnerských. Ujasníte si, co od sebe navzájem potřebujete, abyste mohli ve vztahu dobře fungovat.

Individuální terapie: Společně víc do hloubky prozkoumáme, co vy konkrétně potřebujete ke spokojenějšímu životu, a jak to získat. Změříme se na témata, která jsou důležitá právě pro vás.

Podpůrná skupina pro abstinující hráče: Můžete sdílet svoji zkušenost s lidmi, kteří jsou v podobné situaci jako vy a rozumí tomu, co se vám děje. Skupina vás podpoří při zvládání nových výzev a náročných situací

Poslání

Posláním Centra komplexní péče  je prostřednictvím poradenství a terapie minimalizovat negativní dopady spojené s hraním hazardních her a jinými nelátkovými závislostmi. Posláním je také doprovázet klienty změnami, které povedou k jejich větší životní spokojenosti.


Cílová skupina

 • ženy a muži od 16 let, kteří hrají hazardní hry, sázejí, účastní se loterií, nebo se potýkají s jinou nelátkovou závislostí (hraní PC her, nakupování, sledování pornografie, …)
 • partneři/partnerky, rodiče a další lidé, kteří řeší situaci spojenou s hazardním hraním, nebo jinou nelátkovou závislostí  u někoho blízkého

Cíle služby

Konkrétní cíle ve spolupráci s klientem

 • Podporovat klienta při řešení aktuální situace v souvislosti s hazardním hraním a dalšími nelátkovými závislostmi.
 • Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nepříznivou situaci řešit. 
 • Podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k plnohodnotnému prožívání života a jeho zapojení do společnosti. 
 • Využitím spolupráce institucí a organizací zajistit komplexní podporu klienta. 
 • V případě zájmu klienta zprostředkovat kontakt a spolupráci s dalšími subjekty, jako jsou např. psychiatr, pobytová léčba, apod.
 • Zvyšovat informovanost klientů i odborné a laické veřejnosti (monitoring dění na drogovém poli v regionu, práce s veřejností – trendy, vyvážené informace, včasná varování). 

Cíle pro práci s veřejností

 • Zvýšit informovanost rizicích spojených s hazardním hraním a sázením
 • Vytvářet pravdivý obraz o tématu gamblingu.
 • Přispět k větší provázanosti a operabilitě místních sociálních služeb.

Principy služby

S klienty programu ambulantní léčby pracujeme širokým spektrem psychiatrických, psychologických, psychoterapeutických a sociálních postupů. Rozhodující formou péče je individuální kontakt, ve kterém probíhá poradenský či dlouhodobější terapeutický proces. Klienty oslovujeme prostřednictvím letáků, webových stránek, jsme doporučování jinými službami.

Otevírací doba
(na jednotlivých pobočkách se může lišit)

  Kontaktní doba Provozní doba
Pondělí 09:00 – 16:00 09:00 – 17:30
Úterý 09:00 – 16:00 09:00 – 17:30
Středa 09:00 – 16:00 09:00 – 17:30
Čtvrtek 09:00 – 16:00 09:00 – 17:30
Pátek 09:00 – 15:00 09:00 – 17:30

Adresa hlavního pracoviště (Brno)

Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji

Hilleho 5
Brno, 602 00

Jak se objednat?

Pro objednaní prosím využívejte přednostně naší obecné linky:

Společná linka terapeutického centra:
541 227 704 nebo 778 486 355

E-mail: gambling@podaneruce.cz

V případě zájmu o objednání ke konkrétnímu terapeutovi/terapeutce můžete kontaktovat přímo jeho/ji. Níže naleznete příslušné kontakty.

Je důležité, abyste si se svým terapeutem osobně sedli, proto níže najdete medailonky jednotlivých terapeutů a terapeutek s jejich krátkým představením. Můžete si vybrat konkrétního terapeuta/terapeutku, který Vám osobně bude sympatický/á a objednat se přímo na jeho/její pracovní číslo, které je v medailonku uvedeno. Může se stát, že konkrétní terapeut/ka bude mít plnou kapacitu nebo delší čekací dobu na objednání. Pokud preferujete dřívější termín, objednávejte se prosím přes naši obecnou linku 778 486 355.

Tým

Mgr. Miroslav Zachovalý

Vedoucí terapeutického centra – psycholog, terapeut – Brno

tel. 773 750 153
(k objednávání prosím používejte číslo  778 486 355)

zachovaly@podaneruce.cz

Bc. Katarína Kotrasová

Zástupkyně vedoucího centra

Terapeutka – Brno

tel. 420 778 744 683

kotrasova@podaneruce.cz

Mgr. Anna Rejmanová

Vedoucí centra komplexní péče pro hazardní hráče v Jmk

Psycholožka, terapeutka – Brno

tel. +420 773 750 147

rejmanova@podaneruce.cz

PhDr. Ing. Jan Pokluda

Psycholog, terapeut – Brno /pobočka Vyškov

tel. 775 882 605

pokluda@podaneruce.cz

Mgr. Petra Fialová

Psycholožka, terapeutka – Brno

tel. 775 882 604

fialova.p@podaneruce.cz

Mgr. Darina Havlíčková, Ph.D.

Psycholožka, terapeutka – Brno, Znojmo

tel. 777 761 344

havlickova@podaneruce.cz

PhDr. Anna Nohýnková, Ph.D.

Psycholožka, terapeutka – Brno

tel. 778 411 696

nohynkova@podaneruce.cz

Mgr. Vojtěch Netík

Adiktolog, terapeut – Brno

Tel.: 608 396 488

netik@podaneruce.cz

Mgr. Tatiana Tycová

Terapeutka – Brno/Znojmo

Tel.: 770 124 538

tycova@podaneruce.cz

Mgr. Petra Ličková

Sociální pracovnice, dluhové poradenství pro gamblery – Brno, Znojmo a ostatní pobočky

tel. 778 772 509

lickova@podaneruce.cz

Mgr. Petra Kuchařová

Terapeutka – pobočka Blansko

tel. 775 884 363

kucharova.p@podaneruce.cz

Ing. Radovan Voříšek

Terapeut – Brno (Hapalova 22)

tel.: 777916260

vorisek@podaneruce.cz

Tereza Ryzáková

Recovery kouč

tel.: 771 229 825

ryzakova@podaneruce.cz

 
 

týmové medailonky

Mgr. Miroslav Zachovalý

Vedoucí terapeutického centra – psycholog, terapeut

Brno

tel. 773 750 153 (objednání pouze přes  778 486 355)

zachovaly@podaneruce.cz

Jmenuji se Miroslav Zachovalý. Vystudoval jsem psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Profesně se věnuji problematice závislostí posledních pět let. Z původní dobrovolnické činnosti a několikaleté práce v drogovém terénu se vyvinula moje momentální profesní cesta psychoterapeuta. Pole mého zájmu v psychoterapii je širší, opírám se však o znalosti závislostní problematiky, které jsem nabyl v práci v drogových službách. Vzdělávám se v dlouhodobém psychotepeutickém výcviku v analytické psychologie C. G. Junga při České společnosti pro analytickou psychologii (ČSAP).

Psychoterapii se věnuji, protože mě baví naslouchat lidem a jejich příběhům. Cesta k porozumění a pochopení je někdy spletitá a také nepříjemná. Věřím však, že duše člověka je mimořádně zajímavá a její objevování je pro každého velkým dobrodružstvím. A jak to tak bývá, to je plné překvapení, důležitých setkání, tajemných symbolů, ale někdy také zklamání a obav.

Kromě psychoterapie se věnuji hudbě. To je moje vášeň a dalo by se říci, že i závislost. Rád objevuji cokoli nového a nepoznaného. S tím se pojí moje velká náklonnost k cestování a přírodě. Jak pravil Juvenalis: „Nikdy k nám nemluví jinak příroda a jinak moudrost“.

Mgr. Vojtěch Netík

Adiktolog, terapeut – Brno

Tel.: 608 396 488

netik@podaneruce.cz

Promoval jsem na pražské 1. lékařské fakultě UK s profilací v oboru adiktologie a na brněnské katedře psychologie (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity) se zaměřením na psychoterapii. V průběhu studia mne oslovila psychoanalytická/psychodynamická psychoterapie, v rámci níž jsem absolvoval sebezkušenostní výcvikovou skupinu vedenou Mgr. Helenou Klímovou (Rafael institut, zastřešeno Českou lékařskou společností JEP). Na tomto poli se nadále vzdělávám.

Terapeutickou praxi provozuji od r. 2015, specializuji se na široké spektrum témat propojených s problémovým užíváním (a závislostí) na psychoaktivních látkách a psychickou nerovnováhou obecně. Odborně se také věnuji oblastem tzv. maligních vazovagálních synkop a možnostem/mezím léčby tohoto onemocnění. Krom profesionální PST dráhy se podílím i na občanském životě (publikační činnost, pořádání hudebních a kulturních akcí). Relaxuji při vydatném spánku, cestování a ping pongu 🙂
 
 
Vzdělání: 

1. lékařská fakulta UK/adiktologie, FSS MU Psychologie/psychoterapeutická studia

Kurzy/výcvik: 

Započatý výcvik v psychoanalyticky orientované psychoterapii (Rafael institut, Praha)

Kurz Rodinné terapie, integrativního přístupu a specifik ko-terapie

2-fázový kurz Krizové intervence

Kurz Motivačních rozhovorů a práce s klientem

Výcvik v Internetovém poradenství

Dlouhodobé stáže: 

Drugscouts Leipzig, Crew 2000 Edinburgh

Publikace a vědecké výstupy: 

Problematika preskripce benzodiazepinových preparátů u geriatrických pacientů v ČR (časopis Adiktologie)

Psychologické aspekty maligních vazovagálních synkop (časopis Praktický lékař)

Cena za třetí nejlepší vědeckou práci studentů 1. LF UK Praha (nadační fond Scientia)
 
—————————————————————————————————————————————————–
Kontaktní (ordinační) hodiny v Terapeutickém centru: úterý, středa, čtvrtek (09:00 – 17:00). Pokud se mi nedovoláte, probíhá terapeutická sesse. Zavolám Vám zpět, jakmile to bude možné.

Mgr. Petra Fialová

Psycholožka, terapeutka – Brno

tel. 775 882 604

fialova.p@podaneruce.cz

V terapii se spolu s klientem bavíme o tématech, se kterými přichází. Zpočátku to bývá závislost či problémové užívání, které často slouží jako způsob zvládání obtížných životních situací. Postupně se dostáváme k tématům, která stojí v pozadí za užíváním. S blízkými často mluvíme o tom, jak pomoci druhému, ale také jak si nastavit hranice a postarat se o sebe sama. Ani u nich však nemusíme končit tímto poradenstvím, ale v případě zájmu je možné pokračovat v terapii, která se týká jich samotných.

Při své práci s klienty vycházím převážně z gestalt přístupu. S tímto způsobem práce mám sama zkušenost z individuální a skupinové terapie a dává mi velký smysl. Kromě samotného příběhu klienta se zajímám o jeho emoce a tělesné prožitky. Dnešní doba nahrává racionálnímu uvažování a emoce zůstávají často stranou jako zbytečné či neužitečné. A tělesného prožívání si většinou všimneme až ve chvíli, kdy nás něco bolí nebo nefungujeme dle očekávání. Uvědomování si vlastních pocitů, myšlenek a tělesných prožitků nám umožňuje lépe porozumět tomu, co se s námi děje, dokážeme pojmenovat své potřeby a můžeme se vědomě rozhodnout, jak se v dané situaci zachováme. Zároveň i samotné sdílení a uvědomění mívá léčebný efekt.

PhDr. Ing. Jan Pokluda

Psycholog, terapeut – Brno, pobočka Vyškov (středy)

tel. 775 882 605

pokluda@podaneruce.cz

 

Jak pracuji

Můj terapeutický styl práce je bez pochyby ovlivněn terapeutickým výcvikem, který jsem absolvoval (výcvik v systemické, strategické a na řešení orientované terapii a hypnoterapii). Tenhle terapeutický směr může být vhodný pro člověka, který chce v životě dosáhnout kýžené změny s praktickým dopadem na jeho život v dohledné době. Lze také říci, že se ve své práci snažím s klienty soustředit spíš na budoucnost a vedu je k úvahám o tom, jak by měla vypadat právě ta jejich, spíše než, abych jejich pozornost obracel k prožitým a přežitým traumatům z minulosti. Věřím totiž, že mluvení o problémech může někdy mít za následek ještě větší prohloubení problému a naopak, že rozhovor o řešení může s větší pravděpodobností vést k jeho nalezení.

Pokud uznám za vhodné, tak některým klientům také nabízím práci s hypnózou, která může být užitečná třeba v situacích, kdy se člověku něco nedaří dostat pod kontrolu (například zautomatizované prožitky nebo symptomy). Zároveň se snažím terapii co nejvíce přizpůsobit osobním potřebám člověka, který ke mně zrovna přichází se svým jedinečným životním příběhem. Proto bych řekl, že s každým pracuji dost odlišně.

Oblasti nejen odborného zájmu

Vystudoval jsem psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia jsem se mimo jiné výzkumně zabýval fenoménem schizofrenie, tím jaké představy o schizofrenii v našem prostředí lidé mají a jak lze s lidmi s diagnostikovanou schizofrenií terapeuticky pracovat. Řadu let jsem působil jako dobrovolník ve Sdružení Práh, které nabízí pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním. Hned po škole (r. 2016) jsem nastoupil do Terapeutického centra v JMK a začal pracovat s lidmi se závislostmi a jejich blízkými. Kromě tohoto zaměstnání mám také svou vlastní terapeutickou praxi.

Zároveň se nyní v rámci doktorského studia výzkumně zabývám hypnózou a hypnoterapií. Velkou inspirací při práci s hypnózou i při terapii obecně je pro mě práce amerického terapeuta Miltona H. Ericksona, který byl velmi inovativním terapeutem a úspěšnost jeho terapií podle mého stojí za pozornost. Aktuálně o jeho přístupu k terapii vyučuji na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Možná i pro to, že v práci přicházím do blízkého kontaktu s větším množstvím lidí, ve volnu někdy naopak nacházím zalíbení v samotě a volný čas rád trávím na místech, kde moc lidí k potkání nebývá. Poměrně často vyrážím do hor nebo jiných, člověkem nepříliš dotčených míst, kde je možné být i jít hodiny ale třeba i dny a nikoho nepotkat. V posledních letech jsem zároveň našel zálibu ve focení krajiny a zvířat. Taky rád čtu knížky, které vedou k zamyšlení. Kromě těch odborných si vždycky rád si přečtu něco od člověka, který dokáže propojit více oborů. U nás to pěkně umí třeba Marek Vácha, Václav Cílek, Stanislav Komárek nebo třeba Petr Jan Juračka.

Mgr. Anna Rejmanová

Psycholožka, terapeutka – Brno

tel. 773 750 147

rejmanova@podaneruce.cz

Jak pracuji?

Pracuji v kontextu systemické terapie a krátkodobé terapie zaměřené na řešení – to znamená, že se s klienty spíš soustředím na tvorbu dobré budoucnosti, než na napravování špatné minulosti. V tomto způsobu práce se vzdělávám v rámci několikaletého psychoterapeutického výcviku Hermés Solutions Training. S klienty někdy pracuji i s použitím hypnotických technik (vycházím z práce Miltona Ericksona) – to je užitečné zejména v situacích, kdy má klient pocit, že je některá z oblastí jeho života mimo jeho vědomou kontrolu (např. psychosomatické obtíže, panické ataky, apod.).

Proč zrovna psychoterapie?

Možná se ptáte, proč nemůžete svoje problémy řešit třeba u kafe s kamarádkou, nebo v parku se známým. Samozřejmě můžete. Pravděpodobně jste to už i zkusili a možná to fungovalo. V čem se tedy podle mě liší terapie od běžného rozhovoru?

 1. Terapeut nehodnotí – respektuje Vaši jedinečnou zkušenost, Váš životní příběh a Vaše hodnoty
 2. Terapeut (většinou) neradí – Vy jste strůjcem Vašeho života a stejně tak, jako máte svůj problém, máte zároveň i zdroj k jeho řešení … i když o tom zatím nemusíte vědět.
 3. Terapeut nenabízí univerzální řešení, které je platné na každého – Každý klient je jiný a cílem není přizpůsobovat klienta metodě, ale naopak – každému klientovi pomoct najít to, co bude fungovat právě jemu.
 4. Terapeut vede rozhovor jinak – je vaším spojencem při hledání dalších možností, jak se situací zacházet.

Jak trávím čas, když nejsem v práci?

S knížkou, s batohem na horách, s přáteli nebo rodinou. Taky hraju improvizační divadlo a snažím se věnovat sportu.

PhDr. Anna Nohýnková, Ph.D.

Psycholožka a psychoterapeutka – Brno

tel.: 778 411 696

nohynkova@podaneruce.cz

V období dospívání mě zájem o psychoaktivní látky přivedl do peer programu. Tam jsem v sobě objevila nadšení pracovat jednou v oblasti léčby závislostí. Při volbě oboru na VŠ jsem měla jasno. Po studiu psychologie jsem pokračovala v doktorském studiu, během něhož jsem v nemocnici zkoumala psychologické souvislosti obezity. Přitom jsem pracovala jako terapeutka v terapeutické komunitě pro drogově závislé, kde jsem zblízka poznala, co obnáší závislost na pervitinu.

Pracovně jsem potom zakotvila zde v Terapeutickém centru, kde od roku 2007 s menšími či většími přestávkami pracuji dodnes. Několik let jsem současně také působila na psychiatrické klinice FN Bohunice v Krizovém centru a na lince naděje, kde jsem poskytovala osobní i telefonickou krizovou intervenci. Na FSS MU vyučuji předměty týkající se problematiky závislostí.

Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, jsem členkou České asociace pro psychoterapii. Jako Gestalt terapeutka věřím, že cesta k osobní změně vede skrze osobní zkušenost „tady a teď“. Proto vedu klienty k tomu, aby důvěřovali tomu, co jim říká jejich tělo, co cítí a co si myslí. Jsem jejich průvodkyní na cestě k osobnímu růstu a podporuji je v tom, aby nalezli zdroje své sebe-podpory. Někdy kromě dialogu využívám experimenty a jiné kreativní techniky (práce s tělem, hlasem, psaním, kreslením atp.).

Baterky si dobíjím při hraní volejbalu, cvičení jógy, plavání, u knížky, filmu nebo na koncertě, při setkáních s přáteli a rodinou, v přírodě a při cestování.

Bc. Katarína Kotrasová

Terapeutka – Brno

tel. +420 778 744 683

kotrasova@podaneruce.cz

Od roku 2009 sa pracovne pohybujem v kontexte sociálnych služieb na viacerých pracovných pozíciách ako dobrovoľníčka, terénna pracovníčka, vedúca terénneho programu v nízkoprahových službách, vedúca projektu v ambulantnom programe a ako terapeutka.  

Som frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku Terapia v postmoderne, pre ktorý sú zdrojom inšpirácie systemické, naratívne a iné postmoderné prístupy. K ľuďom, s ktorými sa stretávam v pracovných alebo iných kontextoch, sa snažím pristupovať s rešpektom a vierou, že problémy nie sú to, čo nás definuje. Verím, že ľudia majú mnoho kompetencií, zručností a schopností, ktoré im môžu pomôcť redukovať vplyv problémov na ich život. V terapii je pre mňa dôležité vytvárať bezpečné, dôverné a slobodné prostredie, v ktorom klienti môžu objavovať nové spôsoby ako sa vzťahovať k sebe, svojmu okoliu a spoločnosti. Zaujímajú ma témy: feminizmus, LGBTQ, enviromentálny žiaľ a štrukturálne a politické vplyvy na duševné zdravie. 

Spokojná som, keď môžem po odchodených kilometroch spočinúť v horách pod hviezdnym nebom alebo plávať v studených jazerách. V súlade s myšlienkou H. Librovej ma nápĺňa žiť ekologický luxus. Neustále niečo čítam, opakovane je to L. N. Tolstoj, V. Woolf, M. Foucault a D. Abram. Dôležité je pre mňa žiť v naplnených a solidárnych vzťahoch s živými tvormi a aj s tým, čo v naších podmienkách nazývame neživé.  

Môj otec bol baník, môj dedo bol baník, moje korene ležia vo vyťaženej krajine v stredoslovenskom meste Handlová, obklopenom turisticky nezaujímavou prírodou, plnou veľkých šeliem. Umieranie, smrť a boj o svoje práva sú súčasťou môjho životného príbehu. 

Mgr. Tatiana Tycová

Terapeutka – pobočka Znojmo/Brno

Tel.: 770 124 538

tycova@podaneruce.cz

Moja cesta k terapií začala pri štúdiu Liečebnej pedagogiky v Bratislave, kde som sa zameriavala najmä na možnosti expresívnych terapií. Po príchode do moravskej metropoly, ktorú som si od začiatku zamilovala, som počas štúdia začala pedagogicky pracovať s deťmi a dospievajúcimi s autistickou poruchou. Som vďačná za túto skúsenosť, dodnes z nej čerpám. Postupne sa moje pracovné zameranie i seberozvoj začali uberať viac terapeutickým smerom a rozhodla som sa pre štúdium psychoterapeutického výcviku skupinovej psychoterapie v systéme SUR, kde zažívam bohatú sebeskúsenosť, formou výcvikovej komunity. Následne som mala možnosť terapeuticky pracovať s ľuďmi s poruchami príjmu potravy v skupinových programoch. V súčasnosti pracujem v organizácií Podané ruce, kde sa venujem zväčša ľuďom, ktorí sa nejakým spôsobom potýkajú s problémami s hazardným hraním, sázením a ich blízkym a v menšej miere sa stretávam i s ľuďmi s látkovou závislosťou.

Terapia dáva človeku priestor sa zorientovať „vo svojom vlastnom svete“ a ponúka možnosti zmeny. Na práci v terapií vnímam ako zásadné, vytvorenie bezpečného priestoru pre človeka, ktorý prichádza zdieľať svoje problémy a potrebuje podporu pri ich riešení a spracovávaní. Dôraz kladiem najmä na vzťah medzi klientom a terapeutom, kde si v spoločných dôverných dialógoch snažím pozorne všímať, čo sa klientovi deje a čo prežíva. Pokúšame sa tiež spoločne porozumieť tomu, ako minulé skúsenosti môžu ovplyvniť naše dnešné správanie a zistiť, akými spôsobmi môže klient sám ovplyvniť svoj budúci život dnes. Pri svojej práci sa snažím byť maximálne prítomná s klientom v procese uvedomovania si jeho dôležitých potrieb a ich postupnom naplňovaní. Pracovné stretnutia sú pre mňa veľmi obohacujúce a často inšpirujúce i pre môj osobný život.

Pocit blízkosti partnera a prechádzky so psom sú moje závislosti. Často si vychutnávam aj posedávanie pri káve a knihe osamote. Energiu občas rada čerpám vo vzťahoch s blízkymi priateľmi, pri jóge alebo arteterapií.

Mgr. Petra Ličková

Sociální pracovnice, dluhové poradenství pro gamblery

tel. 778 772 509

lickova@podaneruce.cz

Jak vypadala moje cesta sem?

Své kořeny mám v srdci Severní Moravy, kde jsem strávila dětství i dospívání. Už jako malá jsem hodně tíhla ke sportu, k přírodě a k objevování toho, co svět nabízí. Několik let jsem tehdy všemožná zákoutí světa zkoumala z koňského sedla, případně někde na louce skrze knížky. Pak jsem jednoho dne nasedla na vlnu větru a podle jeho směru vlála ruku v ruce se studijními a pracovními povinnostmi. Až najednou nastalo bezvětří a já se objevila zde. Co by kamenem dohodil do Alp. V Brně. V Podankách. V terapeutickém centru. Kde se mi daří existovat i přes mou neustálou touhu čerpat, co svět nabízí a vidět všechny pohledy, které ukazuje. Mám skvělou příležitost poznávat nové, skrze zkušenosti kolegů, skrze jejich jedinečné a rozmanité povahy. Dále také skrze příběhy klientů, které mi vždy dají nový (další) pohled na život a připomenou mi, že nic není takové, jak by se mohlo zdát. Že každý příběh je tak individuální jako jeho vypravěč. Což je to, co mě na práci v terapeutickém centru baví nejvíc – možnost skládat si do sebe jednotlivé střípky světa, které se ke mně zprostředkovaně dostanou, a vytvářet vlastní mozaiku časoprostoru.

 

Na své práci miluju…

Rozmanitost. Tu vidím v lidech, v klientech, kdy mi každý ukazuje svou vlastní individualitu, své já. Dále rozličnost a aktivitu v pracovních činnostech. Chvíli mě vidíte u sebe v kanclu, kde si libuji v číslech, propočítávám a vymýšlím možnosti, jak zkrotit dluhy a co dělat v tíživé situaci, kdy klient potřebuje fungovat, ale finance k tomu chybí. Dále mě potkáte v kanclu u některého z kolegů, kde probíráme vše možné a často i nemožné Usmívající se Dále na kterémkoliv z našich detašovaných pracovišť. Anebo kdekoliv v Jihomoravském kraji, na úřadech, v sociálních službách, v hernách, ve školách, na různých veřejných akcích, kde se snažím dávat vědět o tom, co tady vlastně děláme a zanechávat kontakty pro vás, pro klienty, pro lidi, kteří by rádi využili naší pomoci, ale nevědí, že vůbec existuje, nebo netuší, jak se k ní dostat.

 

Kdo jsem?

Obyčejná holka, která se v životě ráda věnuje tomu, co jí baví. Proto jsem i tady. Kde mě ale můžete potkat mimo práci? Jednoznačně na horách.  S lanem a lezečkami v batohu, když se sunu ke skalní věži a doufám, že se mi podaří dostat nahoru a z ptačí perspektivy vidět barvy podzimu. S mačkami na nohách a cepíny v ruce, když se blížím k vrcholu horského štítu a těším se, až uvidím za horizont zimy. S pohorkami a batohem na zádech (pomalu těžším než jsem já), když se toulám po hřebenech všech těch krásných kopečků a přemýšlím o životě brouka. V Tatrách, Alpách, Pyrenejích, na Kavkaze, v Ťan-Šanu. Ať už v horách nebo někde pod kopcem, u čaje, u místních, kde se snažím zjistit, proč je zrovna jejich „doma“ to nejlepší, jak se pes naučí hlídat ovce, jak se staví jurta, anebo jak se dělá pec, ze které je tak výborný chléb. Anebo kdekoliv jinde s jiskrou nadšení v oku, když plánuju, kde se zase příště ochomýtnu, nebo když lovím z paměti jednotlivé detaily míst a situací, ve kterých jsem se ocitla.

Mgr. Petra Kuchařová

Terapeutka – pobočka Blansko

tel. 775 884 363

kucharova.p@podaneruce.cz

Pracovní, osobní historie:

– odkud jsem přišla: ze Společnosti Podané ruce program: Drogových služeb ve vězení a po výstupu z výkonu trestu

– jak vypadala moje cesta sem: začala jsem pracovat v úžasném psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov v Praze, kde celkem pokrokovým způsobem pomáhali lidem s psychotickým onemocněním. Pak jsem pokračovala v metadonové programu v Brně a poté rovnou do Terapeutické komunity Podcestný Mlýn.

– co umím: skupinovou psychoterapii, drogové poradenství

– na co jsem hrdá: na vztahy a setkání, které vznikly během možnosti pracovat s lidmi.

– když se ohlédnu, tak vidím: zajímavé příležitosti i cestu, kdy jsem se snažila učit od lidí a ze situací, které jsem potkávala

Proč jsem tady a proč dělám to, co dělám:

– proč terapeutické centrum: možnost samostatně pracovat, pozitivní vztah s lidmi kolem mě

– proč Podané ruce: doporučení předchozích kolegů, kde se pracuje s lidmi psychoterapeuticky, vstřícně, lidsky, rovnocenně….

– proč práce se závislostmi: ze začátku náhodně posléze jsem objevila skutečnost, že závislost je všudepřítomná vlastnost lidská, kterou stojí zato dále zkoumat

– co mě sem přivedlo: snad touha být s lidmi v aktivním terapeutickém vztahu a tím neztrácet kontakt jak sama se sebou tak i s určitou skupinou lidí

– pro co ráno vstávám s radostí z postele: pro zajímavost setkání, prožitků

úsměv, vlastní užitečnost

Jak pracuju:

– víc naslouchat nebo se víc ptát: víc naslouchat

– na své práci miluju: naději, že změna je možná

– co bych vzkázala (zájemcům o terapii, případně obecně): změnit můžete i nemožné, postupně krok po kroku…

O mě, kdo jsem:

– můj sen – být v kontaktu sama se sebou, umět být v klidu i v neklidu kolem mě, naučit se windkiting

– moje závislost- moje rodina, vztahy s ní, sport-pohyb

– moře nebo hory (les)-hory i obojí

– zmrzlina nebo horká čokoláda- zmrzlina

– zima nebo léto – obojí

– když se podívám do zrcadla, tak vidím: člověka, co se pokouší vždy najít nějakou cestu

– ve volném čase mě najdete – v běhu, na kole, na vodě, v pohybu…

– kdybych měl/a 1 000 000 Kč – procestovala bych je za sportovní zážitky

Ing. Radovan Voříšek

Terapeut – Brno

Adresa poradny: Hapalova 22, 621 00 Brno – Řečkovice

tel.: 777916260

vorisek@podaneruce.cz

 

Jmenuji se Radovan Voříšek a to proto, aby se to dobře pamatovalo. Jsem ženatý pán. S manželkou jsme úspěšně vychovali čtyři děti. Stal jsem hrdým dědečkem pěti vnoučat (zatím).

Z vysokých škol se mi podařilo absolvovat Fakultu strojní – strojírenskou technologii, Fakultu stavební – učitelství odborných předmětů a na Masarykově univerzitě speciální pedagogiku – etopedii.

S Podanýma rukama spolupracuji od roku 1994. V roce 1995 jsem se stal zakladatelem a vedoucím Centra prevence v naší organizaci. Od té doby zde působím bez přetržky. Moji parketou se staly programy prevence drogových závislostí, které jsem tvořil a uskutečňoval. Na ty navazovalo poradenství a terapie pro jedince, kde přišla prevence pozdě nebo selhala.

V terapii se opírám o výcvik v Systemické psychoterapii vedený nezapomenutelným Vratislavem Strnadem. Posledních cca deset let, pracuji i s lidmi, kteří mají problémy se zvládání své agresivity a s jedinci se závislostmi v duchovní oblasti.

Jedinečnou zkušeností byly pro mě pracovní pobyty v Afghánistánu, kde mě místní bojovník naučil, že řešit se dá všechno, jen nesmí dojít náboje.

Kromě těchto činností se věnuji psaní poezie, malbě obrazů a vedení kurzů Alfa. Jsem jedním ze tří zřizovatelů Společnosti Podané ruce, členem komunity Emmanuel a supervizorem.

 

Tereza Ryzáková

Recovery kouč
tel.: 771 229 825

ryzakova@podaneruce.cz

Jsem 29-ti letá matka dvou dětí.

Od svých 14 let jsem se potýkala s vlastní sebedestruktivní závislostí na návykových látkách. Po letech užívání se má identita začala rozpadat a vyústilo to až do toxické psychózy a náběhu* na schizofrenii. Můj psychický stav mě nejednou dohnal až k pokusu o sebevraždu. Celý život jsem bojovala s těžkými depresivními propady. Drogy pro mě byly velice spirituální záležitostí, byly mou součástí, ale abstinence začala být po letech žádoucí.

Nyní už roky abstinuji, můj osobní život je svobodný a jsem šťastná jak nikdy dříve. Ovšem byl to běh na dlouhou trať, každý malý krůček byl zapotřebí k celkové změně. Moje závislost mi odkryla plno dalších problémů a nevyrovnalostí v mém životě, na kterých můžu dále pracovat.

Ze závislosti jsem se dostala díky vlastním zdrojům, především to bylo přijetí zodpovědnosti nad svým životem, silná vůle a otevřenost svého problému všem svým blízkým. Začala jsem pracovat na seberozvoji. Také mě velice podpořil a upevnil výcvik v recovery koučování (2020).

A co to vlastně recovery koučování je? Pojem recovery kouč by se dal volně přeložit jako průvodce zotavením. Je to někdo, kdo skrze svůj vlastní proces zotavení pomáhá druhým najít svou cestu ze závislosti. U nás je tento termín poměrně nový, hlavní tahoun a průkopník recovery koučování je u nás psycholog a terapeut Pavel Nepustil. V zahraničí jsou recovery koučové už mnoho let důležitou součást sítě pomoci. Více o recovery koučování na: https://www.zotavenibrno.cz/post/chcete-b%C3%BDt-recovery-kou%C4%8Dem

Od roku 2020 se dále vzdělávám, různými kurzy teorie a praxe, přínosnými k terapii.

Těším se na případnou spolupráci s Vámi!

„Každý má svůj klíč ke štěstí.. Jen najít správný zámek…“

 

Brno

Nabízené služby: poradenství, individuální a rodinná psychoterapie a ambulantní léčba závislosti, skupinová psychoterapie, finanční a dluhové poradenství

Cílová skupiny pro toto pracoviště: hazardní hráči a jejich blízcí od 16 let

Adresa: Hilleho 5, 602 00, Brno

Kontaktní hodiny: pondělí – čtvrtek 9:00 – 16:00, pátek 9:00 – 15:00

Telefon: 778 486 355

Email: gambling@podaneruce.cz 

Finanční a dluhové poradenství – telefon: 778 772 509, mail: lickova@podaneruce.cz

Znojmo

Nabízené služby: poradenství, individuální a rodinná psychoterapie a ambulantní léčba závislosti, finanční a dluhové poradenství

Cílová skupiny pro toto pracoviště: hazardní hráči a jejich blízcí od 16 let

Adresa: Armády 10, 669 02 Znojmo

Kontaktní hodiny: úterky a čtvrtky 10:00 – 17:00

Na sezení je nutné se objednat

Telefon: 770 124 538, případně 778 486 355

Email: gambling@podaneruce.cz 

Finanční a dluhové poradenství – telefon: 778 772 509, mail: lickova@podaneruce.cz

Blansko

Nabízené služby: poradenství, individuální a rodinná psychoterapie a ambulantní léčba závislosti, finanční a dluhové poradenství

Cílová skupiny pro toto pracoviště: uživatelé alkoholu, léků, hazardní hráči a jejich blízcí nad 16let

Adresa: Fügnerova 1678 01 Blansko

Kontaktní hodiny:

pondělí 13:00 – 17:00

středa 8:00 – 12:00

Abychom Vám mohli garantovat, že budeme mít prostor se Vám věnovat, je vhodné se objednat

Email: kucharova.p@podaneruce.cz nebo gambling@podaneruce.cz 

Telefon: 775 884 363 případně 778 486 355 nebo 516 411 692

Vyškov

Nabízené služby: poradenství, individuální a rodinná psychoterapie, ambulantní léčba závislostí, finanční a dluhové poradenství

Cílová skupiny pro toto pracoviště: uživatelé alkoholu, léků, hazardní hráči a jejich blízcí od16 let

Adresa: Čsl. armády 1/2A, 682 01 Vyškov

Kontaktní hodiny: středa 10-15

Otevírací hodiny pro objednané: středa 9-17

Email: pokluda@podaneruce.cz nebo gambling@podaneruce.cz 

Telefon: 775 882 605 případně 778 486 355 nebo 775 292 607

Informace a doporučení pro blízké

V Centru komplexní péče pracujeme i s rodiči, partnery a dalšími lidmi, kteří řeší situaci týkající se jejich blízkého. Blízcí často přicházejí ve chvíli, kdy mají podezření nebo už zjistili, že jejich partner nebo dítě hazardně hraje/sází a potřebují řešit například vzniklou dluhovou situaci. Často proběhne jednorázové poradenské sezení, někdy ale navážeme dlouhodobou spolupráci.

Blízcí jsou většinou zaplaveni směsicí různých pocitů jako je vztek, zklamání, nedůvěra, lítost, a bezradnost, jak se situací naložit. Na poradenském sezení mají prostor tyto emoce ventilovat a zorientovat se v tom, jaké možnosti se nabízejí. Snažíme se je vést i k ujasnění toho, jakou mají kapacitu (psychickou, finanční aj.) na pomoc hráči a jakým způsobem je užiteční ji nabízet. Cílem spolupráce pak může být stanovení si svých hranic a limitů a nastavení pravidel, které potřebují, aby se do blízkých vztahů mohla opět vracet důvěra a jistota.

Máte blízkého, kterému se hraní nebo sázení vymyká z rukou?

Vyrovnat se s problémem vašeho blízkého s hazardním hraním nebo sázením může být vyčerpávající. Bez ohledu na to, co řekněte nebo uděláte, pouze samotný hráč může problém zastavit. To však neznamená, že nemůžete udělat nic a že musíte snášet nepříjemné důsledky vzniklé situace.

S čím začít hned?

 

MLUVTE O TOM SPOLEČNĚ
 • Mluvte za sebe (co prožíváte vy a jak vás situace zasahuje).
 • Může pomoci, když dáte blízkému najevo, že ho posloucháte a chcete porozumět tomu, co prožívá.
 • Vyhněte se přebírání zodpovědnosti za řešení situace na sebe (pokud blízký chce potíže řešit, nabídněte kontakty na odborníky a vaši podporu, v případě, že nemá zájem, rozhodnutí respektujte a zvažte, jak ochránit sebe).
 • Vyjádřete, co potřebujete (např. společnou návštěvu u odborníka, přehled o účtech a financích, splácení dluhů, zapsání do Rejstříku osob vyloučených z hazardu – bližší informace zde).

 

POSTAREJTE SE O SEBE FINANČNĚ

 • Neplaťte za vašeho blízkého dluhy a nepůjčujte mu peníze (ochrana před důsledky jeho chování oddaluje rozhodnutí situaci řešit).
 • Svému blízkému můžete nabídnout, že budete dočasně dohlížet na jeho finance, nebo o nich aspoň budete mít přehled.

 

NEZAPOMÍNEJTE NA SEBE

 • Vyhledejte podporu u přátel, rodiny nebo odborníka.
 • Udělejte si čas na příjemné aktivity (záliby, setkávání s lidmi,
  se kterými je vám dobře atd.).
 • Postarejte se o sebe z hlediska spánku, jídla a odpočinku.

Často kladené otázky

Když zjistíte, že někdo ve Vašem okolí problémově hraje anebo sází, nemusíte to chápat a pravděpodobně nevíte, co s tím. Závislost je pro okolí často nevysvětlitelný fenomén a rozumem a logikou se velmi těžko chápe, proč to můj syn, moje dcera, můj partner, moje partnerka nebo můj rodič dělá. V dalším textu se můžete dočíst, jak se závislý chová, a zkusíme Vám nabídnout vodítka, jak se v dané situaci zachovat.

Jak se chová člověk, který problémově hraje?

Bohužel na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Existují některá vodítka, podle kterých můžete poznat, že se něco děje, ale těžko říci, zda jde opravdu o hraní nebo Váš blízký řeší jiné potíže. Můžete si například všímat těchto signálů:

 • lhaní
 • chybí peníze
 • pozdní příchody, nedokáží vysvětlit, kde trávili čas
 • nervozita, výbušnost
 • nespolehlivost, nedodržování dohod a slibů
 • nadměrné trávení času na chytrém telefonu

 

Pokud by se Vám zdálo, že stejné „příznaky“ může mít například i nevěra partnera, tak to tak opravdu je. To, co dokážete poznat, je fakt, že se něco děje.

Co můžete čekat od blízkého, pokud zjistíte, že problémově hraje/sází?

Součástí potíží s hazardem je, že lidé často tento problém tají – nesdělují všechny informace, mlží, nebo aktivně lžou o tom, co se děje. Nedělají to proto, aby Vás ranili, naopak často chtějí ušetřit své blízké toho, aby se trápili. Chtějí situaci zvládnout sami. To paradoxně většinou bohužel ústí v to, že se problém – v případě hazardu se často jedná o finanční potíže – prohloubí, protože trvá delší dobu. Lidé, co prohráli větší obnos peněz a dluží velké částky často zažívají pocity studu a viny. S prodlužující dobou, kdy trvá koloběh hraní a dluhů se jim tak hůř jde s pravdou ven.

Jak se chová člověk, který přestal s problémovým hraním?

Pokud se Váš blízký rozhodl skončit hraním/sázením, rozhodl se, že udělá významnou změnu ve svém životě. A to není snadné. Je potřeba se připravit na to, že jedna změna, často významná, ovlivní i další oblasti života. Udělat takovou závažnou změnu není jednoduché zvládnout a ustát. Váš blízký může být pod tlakem, nervózní, podrážděný nebo bez nálady. Nebo se mu mohou střídat nálady plné nadšení a optimismu s pocity beznaděje a nevěření si. Každý to může mít trochu jinak. Změny se nemusí týkat jen abstinence od hraní, možná přijdou i změny, které nečekáte a které Vám nebudou úplně vyhovovat. Je důležité spolu hodně mluvit a domlouvat se, co je jinak a jak spolu teď žít a vycházet.

Jak můžu pomoci?

Všechny níže popsaná doporučení by se dala shrnout pod jedno souhrnné:

„Když nehraješ, budu tě podporovat. Když hraješ, chráním sebe a nemůžeš ode mě podporu očekávat.“  

Dalším kouzelným slovem, které se bude v dalších řádcích neustále opakovat je KOMUNIKACE. Bez ní je to často těžké. Ale ani komunikace není vždy samozřejmá a jednoduchá. Pokud bude něco drhnout, nebojte se obrátit na odborníky. Od toho tu jsme, abychom Vám pomohli najít novou cestu k sobě a k tomu, jak začít znovu.

Pokud to je možné, věřte svému blízkému. Na druhou stranu, pokud máte pochybnosti, máte právo se ptát a chtít vědět, co se děje. Najít v tomto rovnováhu není jednoduché a je potřeba o tom komunikovat a najít si cestu.Je pochopitelné, že nějaký čas nebudete věřit, že Vám blízký opět nelže. Máte právo ho namátkově zkontrolovat. A pravděpodobně to bude i z druhé strany chápáno. Vše má ale své meze. Zkuste se vžít do svého partnera/své partnerky, dítěte nebo rodiče. Kontrola nesmí překročit hranice vnímané jako neakceptovatelné a neudržitelné. Pak mohou být kontroly a neustálé otázky, zda jsem hrál, spíše kontraproduktivní. Chce to trpělivě najít  rovnováhu vzájemných hranic, pravidel a respektu.

Držte jasná pravidla a dohody, to samé vyžadujte i od blízkého se závislostí. Nebojte se velmi konkrétně domlouvat pravidla společného fungování, co očekáváte a potřebujete. Takováto pravidla můžete klidně i sepsat. Ujistěte se, že všichni víte, na čem jste se přesně dohodli. Obě strany musí souhlasit. Zkuste, jak budou pravidla fungovat a klidně je časem upravujte dle potřeby. Vždy ale znovu komunikujte o tom, zda jsou jasná, srozumitelná a zda s nimi všichni souhlasíte.

Nevyčítejte, co bylo. I když je to někdy těžké se nevracet k tomu, co bylo a zranilo nás, určitě není nutné neustále vyčítat minulost. Vyříkejte si to, domluvte se, co to pro Vás teď znamená a co očekáváte.

Připravte se na to, že některé věci budou možná jinak. Vás blízký při své léčbě bude pravděpodobně dělat některé změny ve svém životě, minimálně bude trávit jinak volný čas, který dřív trávil hraním. Každý to má trochu jinak. Někomu se život moc nezmění, ale někdo další při léčbě potřebuje a chce udělat větší změny ve svém životě. Někdy není lehké se s tím smířit. Mluvte tom, co se děje.

Pokud byste měli nějaké další dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

Obecné dokumenty

Informace pro klienty ambulantního programu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Užitečné materiály

Chcete se dozvědět víc o tom, co je to terapie? Přečtěte si naši brožuru O terapii.

Rejstřík osob vyloučených z hazardního hraní

Co udělat pro to, aby pro vás byla skupinová terapie co nejpřínosnější? – podívejte se pár tipů: Skupinová terapie – doporučení.

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Jihomoravského kraje
 • Statutárního města Brna