Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji

Sociální služby

Mládež a dospělí
(15 a více let)

Bezplatně

Anonymně

Poradenství a terapie

Zlín
Uherské Hradiště
Kroměříž

Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji se věnuje osobám s nelátkovou závislostí (jedná se zejména o hazardní hraní/sázení, dále také závislost na PC, hrách, nakupování apod.), kterým nabízí základní odborné sociální poradenství, individuální, párové, rodinné poradenství a terapie, zprostředkování pobytové léčby i podporu v doléčování; možnost využít podpůrná skupinová setkávání na pracovišti ve Zlíně. Služby jsou pro klienty bezplatné, pokud chtějí, mohou zůstat v anonymitě. Působíme na třech místech ve Zlínském kraji – Zlíně, Uherském Hradišti a v Kroměříži.

Centrum nabízí:

 • Poradenství a terapii (individuální, párovou, rodinnou), podporu při udržení abstinence, pomoc v krizové situaci.
 • Poradenství pro příbuzné a blízké hráčů.
 • Skupinová setkávání.
 • Dluhové poradenství.
 • Sociální poradenství.

 5 zaměstnanců |  3 pobočky

Prštné 86 (2. patro), Zlín | +420 777 478 088  |  gambling.zk@podaneruce.cz

Den otevřených dveří proběhl 11.12.2018.

Děkujeme za příjemný den ve společnosti 31 návštěvníků z různých koutů Zlínského kraje – nejen z města Zlína, ale i Holešova, Otrokovic, Kroměříže, Vizovic, Vsetína, Střílek a Uh. Hradiště. Přivítali jsme jak zástupce úřadů, tak sociálních a zdravotních služeb i Anonymních alkoholiků. Bylo milé vzájemně si předat zkušenosti a informace a přemýšlet nad možnou spoluprací. Ještě jednou děkujeme za návštěvu!

Poskytované služby

 • Psychologická pomoc: poradenství, terapie, zvládání abstinence – např. po pobytové léčbě, pomoc v krizové situaci
 • Skupinová setkávání
 • Poradenství pro příbuzné a blízké hráčů
 • Dluhové a finanční poradenství – mj. pomoc s podáním návrhu na insolvenci
 • Sociální poradenství – pomoc s vyřizováním sociálních a trestněprávních záležitostí
 • Pomoc při jednání s úřady
 • Zprostředkování léčby a dalších návazných služeb
 • Besedy a přednášky na školách a v jiných organizacích.
 • Hra na hraně – preventivní program patologického hráčství, další informace v letáku.

 

Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji je registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 Sb. (odborné sociální poradenství, č. identifikátoru: 3424265) a je držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické odborné služby, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Poslání

Posláním Centra komplexní péče (CKP) je pomáhat lidem s řešením jejich problému s hazardním hraním (automaty, ruleta, sázení apod.) či jinou nelátkovou závislostí (PC, hry, nakupování apod.). Dále se zaměřuje na pomoc s řešením důsledků ze závislosti na hazardu vyplývající – jedná se zejména o dluhovou problematiku a práci s rodinným systémem.

Součástí naší práce je podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života.

Centrum komplexní péče dále usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplývajícími z hazardního hráčství.


Cílová skupina

Osoby, které hrají výherní automaty, ruletu nebo jiné hazardní hry, a to jak v hernách či na internetu; sází; hrají počítačové hry nebo se věnují jiným činnostem (např. chat, nakupování apod.), a toto jednání má pro ně a jejich okolí negativní dopady – zadlužovaní, zhoršení vztahů s blízkými či rozpad rodiny, stres, ztráta volného času a zájmů apod.

Dále rodičům, partnerům a příbuzným či blízkým lidí, kteří mají problém s hazardním hraním či hraním počítačových her nebo jinou nelátkovou závislostí.

V neposlední řadě také lidem, kteří prošli léčbou nebo závislost na hraní zvládli vlastními silami a dále mají zájem o podporu v abstinenci či další služby Centra.


Cíle služby

Obecné cíle

 • Podávat informace o hazardním hraní, edukovat a preventivně působit na cílovou skupinu.
 • Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta v souvislosti s návykovým chováním.
 • Eliminovat prohlubování současného negativního stavu či krize a předcházet potencionálním budoucím komplikacím.
 • Umožnit klientům řešení své situace prostřednictvím svépomocné služby.
 • Podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k plnohodnotnému prožívání života.
 • Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nežádoucí situaci v budoucnu řešit nebo aby možnému vzniku nepříznivé situace předcházel.
 • Zprostředkování kontaktu a spolupráce s dalšími subjekty v případě zájmu klienta, jako jsou např. probační a mediační služba, oddělení péče o rodinu a dítě, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení, psychiatrická pomoc aj.
 • Zlepšení kvality života klientů, zahrnující aspekty bio-psycho-sociálně-spirituální, které by umožňovaly plnohodnotné a uspokojivé prožívání života klientů a jejich zapojení do společnosti.

Konkrétní cíle

 • Šíření informací o programu mezi potenciální cílové skupiny
 • Pravidelný kontakt a udržení klienta v péči a poskytování služeb klientům
 • Zvyšování informační úrovně klientů
 • Zvyšování sociálních kompetencí klientů
 • Motivace ke zdravému životnímu stylu, identifikace klientových potíží, stabilizace obtížné životní situace, zvýšení sebeuvědomování a rozvoj psychických kompetencí klientů
 • Zapojení osob blízkých do procesu uzdravení, orientace a podpora osob blízkých v procesu návykového chování
 • Funkční komunikace s ostatními zařízeními v systému péče a veřejností.

Principy

 • Bezplatnost
 • Důvěrnost informací
 • Dobrovolnost
 • Profesionalita

Zde budou bližší informace, pravidla podávání stížností apod.

SKUPINA NÁSLEDNÉ PÉČE

PRO TY, KTEŘÍ ABSTINUJÍ OD NÁVYKOVÝCH LÁTEK

NEBO PŘESTALI S HAZARDEM

 

Terapeutické centrum a Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji nabízí skupinová setkávání pro zájemce, kteří již abstinují a potřebují najít ukotvení na své cestě ve změnách, které nový životní styl přináší. Je velmi podporující začít pracovat na aktuálních osobních tématech, která všichni klienti řeší v souvislosti s opuštěním léčebných programů a se začleňováním se do společnosti bez svých závislostí, nebo jen potřebují oporu v tom, co zvládají sami.

 

MÍSTO:  Terapeutické centrum ve Zlínském kraji, Náves 86, Zlín-Prštné

KDY:  STŘEDA –  od 16:30 do 18:00 hod.

 

TERMÍNY:  27. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 15. 5. 2019 + možnost pokračování  do konce června 2019 (3 setkání)

 

Skupina je určena pro osoby, které:

 • jsou klienti TC a CKP (Terapeutické centrum, Centrum komplexní péče)
 • 3-4 měsíce abstinují a chtějí si abstinenci udržet
 • mají zájem systematicky pracovat ve skupině lidí se stejnou nebo podobnou zkušeností v rámci skupinové práce

 

Skupina nabízí:

 • podporu, bezpečný prostor
 • jiný pohled na Vaši situaci od ostatních členů skupiny
 • předávání rad, zkušeností a způsobů udržení abstinence
 • možnost práce s osobními tématy, rozvoj sociálních dovedností
 • prostor pro relaxaci a práci s tělem
 • získat náhled a naučit se, jak zvládat rizikové situace
 • možnost rekapitulovat průběh své léčby, důležité a kritické události, splněné cíle a úkoly, které zůstávají do budoucnosti
 • „tématické“ skupiny s připravenou strukturou a předem daným tématem vedené pracovníky center (v případě zájmu členů skupiny)

 

Základní informační údaje:

 • účast na skupině je bezplatná
 • není dovoleno vynášet mimo skupinu získané informace o jejích členech
 • maximální počet účastníků na skupině je 8
 • skupina se uzavírá po nabrání dostatečného počtu zájemců
 • vstup do skupiny (pro klienty z jiných služeb) je podmíněn alespoň vstupním pohovorem s terapeuty

 

 KONTAKTY:

775 426 989 – návykové látky – Mgr. Holancová

777 293 960 – nelátkové závislosti, hazardní hra – Mgr. Kopečková

e-mail: terapie.zk@podaneruce.cz        

        

Otevírací doba Zlín:

Pondělí 9:00 – 17:00
Úterý 9:00 – 17:00
Středa 9:00 – 18:00
Čtvrtek 9:00 – 17:00
Pátek 9:00 – 16:00

Otevírací doba Uherské Hradiště:

Úterý 9:00 – 17:00
Čtvrtek 9:00 – 17:00

Otevírací doba Kroměříž:

Úterý 9:00 – 17:00

Adresa

Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji

Prštné 86 (2. patro) – do navigace je lépe zadat “Náves 86”

Zlín 760 01

 

Pracoviště v Uherském Hradišti

v budově Kontaktního centra – Šromova 145 (v budově bývalé restaurace Almara)

vhodné se předem objednat na tel.: +420 777 478 088

 

Pracoviště v Kroměříži

Velehradská 625/4 (Hanácké náměstí)

vhodné se předem objednat na tel.: +420 778 417 681


Tým

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborný ředitel

Mgr. Vladimír Kaška – vedoucí oddělení ve Zlínském kraji

Mgr. Jarmila Krajčová – vedoucí centra, psycholožka, tel.: +420 777 478 088, e-mail: krajcova@podaneruce.cz

Mgr. Yvona Kopečková – terapeutka, tel.: +420 777 293 960, e-mail: kopeckova@podaneruce.cz

Bc. Eliška Slavíková – dluhová poradkyně, tel.: +420 775 882 540, e-mail: slavikova@podaneruce.cz

Supervizorka: Mgr. Jana Kohnová, psycholožka


Krajcova Png

Kopeckova Png

Eliška Slavíková

Budova 3


Program je financován dotační podporou:

 • Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Zlínského kraje (projekt Prevence rozvoje patologického hráčství u žáků a studentů formou realizace programu Hra na hraně a besed na školách)