Centrum poradenství v Brně

Sociální služby

Děti a mládež
(12 – 26 let)
Dospělí do 64 let

Bezplatně

Anonymně

Poradenství

Brno

 

Poskytuji odbornou pomoc lidem ohroženým látkovými i nelátkovými závislostmi. Pomáhám i těm, kteří mají problémy zvládat vlastní agresivitu či jiným způsobem mají problémy se svým okolím. Služby nabízím jak v poradně centra, tak v prostorách škol a ústavů sociální péče. Pracuji s jednotlivci, rodinami a blízkými klienta, skupinou i třídou (druhý stupeň ZŠ, SŠ)

 

 1 zaměstnanec |  133 klientů v individuální péči |  2 projekty

 Hapalova 22, Brno |  +420 777 916 260 |  vorisek@podaneruce.cz

 

Nabízím téměř čtvrt století praxe … a díky tomu se jen tak něčeho neleknu.

Poskytované služby

 • odborné sociální poradenství
 • terapie (systemická psychoterapie)
 • speciálně pedagogické (etopedické) působení
 • krizové intervence
 • informační servis
 • specializované programy prevence
 • zprostředkování dalších služeb
 • pomoc a podporu blízkým osobám

Cílová skupina

Děti, mládež, mladí dospělí, dospělí ve věku 26 – 64 let.


Cíle služby

Pomoci klientům umenšit nebo úplně odstranit problémy se společensky nežádoucími jevy jako je zneužívání legálních a nelegálních drog nebo nelátkových závislostí. Pomoci jim zvládat především sebe sama, naučit je zodpovědnosti za své chování. Podporovat klienty ve zvládání agresivity.


Principy

 • Anonymita
 • Bezplatnost
 • Dobrovolnost

Program je financován:

 • Statutárním městem Brnem
 • Jihomoravským krajem
 • MPSV
 • Evropskou unií
 • Sponzory – z důvodu nedostatečného financování výše uvedených

Adresa

Centrum poradenství v Brně

Hapalova 22

Brno

621 00

Telefon: +420 777 916 260

E-mail: vorisek@podaneruce.cz  

 

Projekt je financován dotační podporou:

 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Statutárního města Brna