Doléčovací centrum ve Zlínském kraji

Doléčovací centrum ve Zlínském kraji podporuje klienty, kteří absolvovali léčbu látkové i nelátkové závislosti (závislosti na nealkoholových drogách, alkoholu a hazardním hraní). Naše služba podporuje klienty v samostatnosti, zodpovědnosti a pomáhá jim při osobní stabilizaci a opětovném začlenění do společnosti.

 • Kapacita bydlení je 12 lůžek.
 • Služby jsou poskytovány bezplatně, za ubytování se hradí poplatek 100,- Kč/den.
 • Skupinové programy probíhají ve večerních hodinách, aby klienti mohli docházet do běžného zaměstnání.

 

Kvítková 124/11, 760 01 Zlín | +420 774 382 442 |  dcentrum.zk@podaneruce.cz

Poskytované služby

 • Skupinová terapie a poradenství
 • Individuální poradenství a terapie
 • Volnočasové aktivity
 • Ubytování
 • Práce s rodinnými příslušníky
 • Individuální plánování, plán odborné péče
 • Krizová intervence
 • Telefonická pohotovost

 

Nabízíme strukturovaný doléčovací program v rámci podporovaného bydlení a individuální ambulantní doléčování.

Poslání

Posláním služby je podpořit klienty, kteří absolvovali léčbu závislosti, ať už látkové (nealkoholové drogy a alkohol) či nelátkové (hazardní hraní, sázení) v jejich osobní stabilizaci, začlenění do společnosti a zvládání nároků běžného života.


Cílová skupina

Doléčovací centrum je určeno pro klienty s problematikou alkoholové a drogové závislosti, závislosti na hazardním hraní, kteří absolvovali léčebný program v PN nebo terapeutické komunitě či jsou po systematické ambulantní léčbě, popřípadě ti, kteří mají potvrzenou minimálně 3 měsíční abstinenci. Věková hranice pro přijetí klientů je minimálně 18 let.


Cíle služby

Základním cílem doléčovacího programu je postupné uschopnění a stabilizace klientů s kariérou závislosti v podstatných oblastech jejich života:

 • abstinence – udržení a stabilita abstinence, plánování a zvládání rizikových (spouštěcích situací), schopnost zvládnout případný relaps
 • zaměstnání a finanční situace – nalezení stálého zaměstnání, získání a upevnění pracovních návyků, zvyšování kvalifikace a vzdělání, hospodaření s penězi apod.
 • bydlení – nalezení vlastního nerizikového bydlení, aktivní řešení bytové situace
 • právní a sociální otázky – aktivní řešení problémů spojených s drogovou kariérou – např. splácení dluhů, schopnost jednat s úřady apod.
 • vztahy – schopnost navazovat a rozvíjet uspokojivé vztahy (přátelské, partnerské, rodinné)
 • volný čas – aktivní hledání možností využití volného času
 • osobní rozvoj – rozvíjení osobních dispozic, např. schopnosti komunikovat, zvládat konfliktní a stresové situace, schopnosti nalézat zdroje a podporu
 • zdravotní stav – pozitivní vztah k psychickému i fyzickému zdraví

 

Doléčovací centrum (DC) navazuje na práci služeb rezidenční, popř. ambulantní léčebné péče. V rámci celé sítě služeb se snaží o zúročení předchozí léčby a stabilizaci klienta v reálných podmínkách, kdy dochází k jeho začleňování do běžného života.

Podmínky pro přijetí

 • absolvování krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé léčby, popř. minimálně 3 měsíce potvrzené abstinence
 • doporučení terapeutického týmu ze zařízení, odkud klient přichází
 • očekávání a motivace klienta – zhodnocení v rámci vstupního rozhovoru, nakolik odpovídají možnostem a cílům programu doléčovacího centra
 • do programu mohou být přijati klienti od 18 let.

 

Projeví-li klient zájem o doléčování, je zájemce odkázán na webové stránky Doléčovacího centra (DC), kde nalezne ke stažení potřebné formuláře:

 • Žádost o přijetí
 • Žádost o vyjádření terapeutického týmu
 • Informace pro klienty
 • Informace k sestavování životopisu

 

Klient je požádán, aby poslal zpět vyplněnou „Žádost o přijetí“, životopis sepsaný dle jednotlivých témat a pokud je to možné, vyjádření současného terapeutického týmu, a to nejpozději měsíc před plánovaným nástupem do DC.

Následně je žádost posouzena týmem DC – v případě, že klient nesplňuje základní podmínky pro přijetí do péče DC, je klientovi doporučena vhodná alternativa. S klientem, který tyto podmínky splňuje, je dohodnut termín vstupního rozhovoru, obvykle nejpozději 14 dní před plánovaným nástupem. Pracovník DC, který vedl vstupní pohovor, referuje o klientovi na nejbližší poradě týmu a následně je s klientem domluven termín nástupu do programu.

Klienti, kteří absolvují dlouhodobou léčbu v terapeutické komunitě, mohou být přijati na základě doporučení týmu bez vstupního rozhovoru – podmínkou je však řádné dokončení léčby v komunitě.

Žádost o příjetí

Vyjádření terapeutického týmu k žádosti o přijetí

Informace k životopisu

Doléčovací centrum ve Zlínském kraji

Kontakt

Adresa podporovaného bydlení: Vodní 345, 760 05 Zlín

Adresa kanceláře: Kvítková 124/11, 760 05 Zlín

M: +420 774 382 442

E: dcentrum.zk@podaneruce.cz

Provozní doba

Kontaktní hodiny Doléčovacího centra:

PO – PÁ 9–16 h

Tým

Vedoucí služby: Mgr. Jakub Mořický

Mgr. Jan Uhříčke

Mgr. Veronika Batoušková

Mgr. Michaela Jančálková

Mgr. Patrik Buček

 

Projekt je financován dotační podporou:

 • Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky