Kontaktní centrum v Brně

Kontaktní centrum v Brně poskytuje ambulantní služby pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Posláním služby je minimalizace zdravotních a sociálních rizik u uživatelů nealkoholových drog, jejich podpora a motivace ke změně životního stylu a ochrana společnosti před možnými negativními důsledky zneužívání nealkoholových drog. Služby jsou poskytovány bezplatně, anonymně a na základě dobrovolnosti.

Poskytované služby

 • Výměnný program injekčního materiálu a distribuce materiálu ke snížení zdravotních rizik spojených s užíváním drog
 • Základní zdravotní ošetření
 • Testování na infekční nemoci (hepatitidy typu C a B, HIV, syfilis) a související poradenství
 • Základní hygienický servis
 • Využití telefonu a počítače s připojením na internet při řešení aktuální zdravotní a sociální situace
 • Pomoc při hledání zaměstnání, bydlení, kontaktu s úřady…
 • Asistence při jednání v návazných službách
 • Pomoc v krizových situacích
 • Zprostředkování dalších zdravotních a sociálních služeb včetně léčby závislostí
 • Poradenství a konzultace pro uživatele nealkoholových drog
 • Poradenství pro jejich rodinné příslušníky a osoby blízké

Poslání

 • Minimalizace zdravotních a sociálních rizik u uživatelů nealkoholových drog, jejich podpora a motivace ke změně životního stylu.
 • Ochrana společnosti před možnými negativními důsledky zneužívání návykových látek.

Cílová skupina

Lidé starší 16 let, kteří se v souvislosti s užíváním nealkoholových drog ocitli v obtížné životní situaci. Dále také rodinní příslušníci a blízcí těchto osob.

 

FOTO KC BRNO 3.htm

Otevírací doba

 

Klienti předem objednaní:

asistence, poradenství či testování

Klienti bez předchozího objednání:

asistence, poradenství, testování, výměna/distribuce harm-reduction materiálu, zdravotní ošetření, hygienický servis, pobyt v kontaktní místnosti a řešení aktuálních zakázek

Klienti předem objednaní:

asistence, poradenství či testování

Klienti bez předchozího objednání: výměna/distribuce harm-reduction materiálu

Pondělí   9°° – 16°° 16°° – 17°°
Úterý 9°° – 13°° 13°° – 16°° 16°° – 17°°
Středa   9°° – 16°° 16°° – 17°°
Čtvrtek   9°° – 16°° 16°° – 17°°
Pátek   9°° – 16°° 16°° – 17°°

Klienti bez předchozího objednání: výměna/distribuce harm-reduction materiálu

Sobota

10°° – 14°°

 

Každou první středu v měsíci je zavřeno – sanitární den.


Adresa

Kontaktní centrum v Brně

Vídeňská 3

Brno

639 00

Telefon: +420 543 249 343

GSM: +420 775 889 919 (objednání na individuální konzultace)

E-mail: kcentrum.br@podaneruce.cz

 

Vedoucí

Bc. Alexandra Rendásová

GSM:+420 608 371 262

E-mail: rendasova@podaneruce.cz


Tým

Bc. Alexandra Rendásová –  vedoucí služby, sociální pracovnice

Bc. Jana Wünschová, DiS.– zástupce vedoucí, zdravotní sestra

Tomáš Nevrkla – pracovník v sociálních službách

Mgr. Jana Tikovská – pracovník v sociálních službách

Mgr. Iveta Šedová, DiS. – sociální pracovnice

 

Projekt: Nízkoprahové služby pro drogově závislé Brno

Mgr. Monika Černíková – sociální pracovnice

Martina Píšťková, DiS. – sociální pracovnice

Martin Dolniak – pracovník v sociálních službách

 

Odborné vedení služby:

Jiří Dolák – odborné vedení služby,odborný ředitel

Petr Blažek – odborné vedení služby, vedoucí oddělení

 

Supervize:

Tomáš Přikryl

 

Více informací o projektu naleznete na stránkách: http://ies.podaneruce.cz/grants-and-projects/harm-reduction-brno/