Kontaktní centrum v Brně

Kontaktní centrum v Brně poskytuje ambulantní služby pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Posláním služby je minimalizace zdravotních a sociálních rizik u uživatelů nealkoholových drog, jejich podpora a motivace ke změně životního stylu a ochrana společnosti před možnými negativními důsledky zneužívání nealkoholových drog. Služby jsou poskytovány bezplatně, anonymně a na základě dobrovolnosti.

Roušky na KC

Od 3. září 2020 je při vstupu a pobytu v prostorách kontaktního centra povinnost nošení roušek.

Děkujeme za pochopení,

Tým KC

 

ARCHIV AKTUALIT

Otevření kontaktní místnosti

Od pondělí 18.5. znovu otevíráme kontaktní místnost. K dispozici je stále testování na COVID-19.

Otevírací doba:

PO 09:00-16:00, do 17:00 výměna přes okno
ÚT 13:00-16:00, do 17:00 výměna přes okno
ST 09:00-16:00, do 17:00 výměna přes okno
ČT 09:00-16:00, do 17:00 výměna přes okno
09:00-16:00, do 17:00 výměna přes okno
SO 10:00 – 14:00 výměna přes okno

 

 

Testování klientů na COVID-19

Od 11.5.2020 probíhá na KC testování klientů na přítomnost protilátek na COVID-19. V případě zájmu se dostavte na KC.

TÝM KC v Brně

 

 

 

Omezení služeb z důvodu Covid-19

V důsledku mimořádných opatření je do odvolání pozastaven provoz kontaktní místnosti. Z našich služeb vám poskytneme distribuci HR materiálu (výměnný program) a základní poradenství.

Provozní doba KC: Po – Pá: 9:00 – 17:00

So: 10:00 – 14:00

Pro více informací a vaše dotazy se můžete obrátit na naše tel. čísla: 543 249 343, 775 889 919 nebo na email: kcentrum.br@podaneruce.cz

Děkujeme za pochopení,

Tým KC v Brně

 

 

 

Kontaktní centrum v Brně je od 1.6.2019 na nové adrese:

U Červeného mlýna 1, 612 00 Brno

Poskytované služby

 • Výměnný program injekčního materiálu a distribuce materiálu ke snížení zdravotních rizik spojených s užíváním drog
 • Základní zdravotní ošetření
 • Testování na infekční nemoci (hepatitidy typu C a B, HIV, syfilis) a související poradenství
 • Základní hygienický servis
 • Využití telefonu a počítače s připojením na internet při řešení aktuální zdravotní a sociální situace
 • Pomoc při hledání zaměstnání, bydlení, kontaktu s úřady
 • Asistence při jednání v návazných službách
 • Pomoc v krizových situacích
 • Zprostředkování dalších zdravotních a sociálních služeb včetně léčby závislostí
 • Poradenství a konzultace pro uživatele nealkoholových drog
 • Poradenství pro jejich rodinné příslušníky a osoby blízké

 

Služby Kontaktního centra v Brně jsou poskytovány bezplatně, anonymně a na základě dobrovolnosti.

Poslání

Posláním Kontaktního centra v Brně je minimalizace zdravotních a sociálních rizik u uživatelů nealkoholových drog, jejich podpora a motivace ke změně životního stylu a ochrana společnosti před možnými negativními důsledky zneužívání návykových látek.


Cílová skupina

Lidé starší 16 let, kteří se v souvislosti s užíváním nealkoholových drog ocitli v obtížné životní situaci. Dále také rodinní příslušníci a blízcí těchto osob.


Cíle služby

Cílem služby je přispívat k tomu, aby klienti centra byli orientováni ve své sociální situaci, aktivně předcházeli negativním důsledkům svého aktuálního způsobu života, byli si vědomi různých možností a příležitostí pro změnu, a aby docházelo ke zvyšování jejich osobních kompetencí při řešení obtížných životních situací.


Podmínky poskytování služby

V případě zájmu o služby Kontaktního centra v Brně nás neváhejte navštívit na uvedené adrese nebo nás kontaktujte telefonicky. V případě zájmu si stáhněte a projděte také Podmínky poskytování služby a Pravidla pro podávání stížností.


 

Otevírací doba

 

Klienti předem objednaní:

asistence, poradenství či testování

Klienti bez předchozího objednání:

asistence, poradenství, testování, výměna/distribuce harm-reduction materiálu, zdravotní ošetření, hygienický servis, pobyt v kontaktní místnosti a řešení aktuálních zakázek

Klienti předem objednaní:

asistence, poradenství či testování

Klienti bez předchozího objednání: výměna/distribuce harm-reduction materiálu

Pondělí   9°° – 16°° 16°° – 17°°
Úterý

9°° – 13°°

(předem objednaní klienti)

13°° – 16°° 16°° – 17°°
Středa   9°° – 16°° 16°° – 17°°
Čtvrtek   9°° – 16°° 16°° – 17°°
Pátek   9°° – 16°° 16°° – 17°°

Klienti bez předchozího objednání: výměna/distribuce harm-reduction materiálu

Sobota

10°° – 14°°

 


Adresa

Kontaktní centrum v Brně

U Červeného mlýna 1

Brno

612 00

Telefon: +420 543 249 343

GSM: +420 775 889 919 (objednání na individuální konzultace)

E-mail: kcentrum.br@podaneruce.cz

 

Vedoucí

Mgr. Monika Černíková

GSM:+420 608 371 262

E-mail: cernikova@podaneruce.cz


Tým

Mgr. Monika Černíková –  vedoucí služby, sociální pracovnice

Bc. Jana Wünschová, DiS.– zástupce vedoucí, sociální pracovnice

Tomáš Nevrkla – pracovník v sociálních službách

Mgr. Jana Tikovská – pracovník v sociálních službách

Mgr. Sára Kadlecová – sociální pracovnice

 

Projekt: Nízkoprahové služby pro drogově závislé Brno

Mgr. Iveta Šedová, DiS. – sociální pracovnice

Zuzana Martinková, DiS. – sociální pracovnice

Martin Dolniak – pracovník v sociálních službách

 

Odborné vedení služby:

MUDr. Jiří Dolák – odborný ředitel

Mgr. Petr Blažek – odborné vedení, vedoucí Divize odborných služeb v JMK

 

Supervize:

Mgr.Tomáš Přikryl

 

Více informací o projektu naleznete na stránkách: http://ies.podaneruce.cz/grants-and-projects/harm-reduction-brno/


Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rády vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Statutárního města Brna

    

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Statutárního města Brna