Kontaktní centrum ve Zlíně

Kontaktní centrum ve Zlíně poskytuje ambulantní služby pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Nabízí služby vedoucí k minimalizaci škod – Harm Reduction (výměnný program injekčních setů a dalšího zdravotnického materiálu, pomoc v zajištění základního zdravotnického ošetření, testování na HCV a HIV). Příbuzným a osobám blízkým uživatelů nabízíme pomoc při orientaci ve vzniklé situaci a následně podporu při snaze situaci řešit.

.

 • Nabízíme výměnu injekčního materiálu, testy na infekční onemocnění (HCV, HVB, HIV, SYFILIS)
 • Poskytujeme individuální poradenství pro klienty a rodiče, pomoc v krizi, informační servis
 • Pomáháme se začleňováním do běžného života (hledání práce, ubytování, vyřizování dokladů…)

 

 4 zaměstnanci | 141 klientů |  1916 kontaktů |  1 projekt

Gahurova 1563/5, Zlín | +420 774 256 540 | kcentrum.zl@podaneruce.cz

Nejútulnější místností v Kontaktním centru ve Zlíně? Poradenská místnost!

V rámci zútulňování vnitřních prostor Kontaktního centra jsme si nechali v kanceláři a v konzultační místnosti položit nový koberec. Jak se říká – začali jsme od podlahy. Koberci to ale neskončilo. Zmobilizovali jsme veškeré naše estetické cítění a začali jsme zkrášlovat konzultační místnost. Kromě různých dekorací jako vázičky nebo polštáře, jsme především pořídili dvě nová křesílka. Chcete se sami přesvědčit o útulnosti konzultační místnosti? Přijďte si to na vlastní kůži vyzkoušet! Nabízíme informační servis i poradenství pro uživatele nealkoholových drog i pro jejich blízké.

Probíhá testování na žloutenku typu C

Testování na infekční nemoci, výměna injekčních jehel a informování klientů o bezpečnějším užívání, které poskytují všechny kontaktními centra a terénními programy, jsou nejúčinnějšími metodami k zabránění šíření infekčních onemocnění mezi klienty i běžnou populací. A ani naše Kontaktní centrum Zlín není výjimkou a nabízí našim klientům průběžné testování. Tento rok se v souvislosti s testováním na infekční onemocnění něčím vymyká. Stejně jako ostatní drogové nízkoprahové služby Společnosti Podané ruce jsme se i my od 1.7.2021 zapojili do projektu společnosti nesoucí název Program podpory nákupu spotřebních prostředků. Tento projekt vznikl mimo jiné jako reakce na akční plán Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v České republice 2019-2021. Za cíl si klade otestovat každoročně většinu nitrožilních uživatelů drog. Co nejvíce reaktivních záchytů následně dostat do léčby a vymýtit tak jádro žloutenek. Díky pravidelnému testování a následné léčbě je možné dosáhnout snížení počtu nakažených na polovinu. Zapojení do projektu Gilead nám umožňuje více motivovat klienty k průběžnému testování. K tomu nám slouží poukázky na nákup libovolného zboží v supermarketech, které poskytujeme jako prémii námi otestovaným klientům. Od prvního července se nám v kontaktním centrum ve Zlíně tímto způsobem povedlo během prvních tří měsíců otestovat 42 klientů. Z toho jsme zachytili 5 reaktivních výsledků. Otestování klientů je však pouze prvním krokem k naplnění cíle akčního plánu. Následující fáze je naprosto klíčová. A to sice předání klientů, jejichž test se vyjevil reaktivně do rukou lékařů. Nejprve jsou odkázáni na primáře infekčního oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati, kde jsou přetestováni z plné krve. Tyto testy jsou již schopny odhalit samotnou infekci v těle. Pokud PCR test vyjde pozitivně, lékař se poté domlouvá s klientem na následném postupu. Pak už nic nebrání v zahájení léčby, což je cílem celého projektu.

Poskytované služby

 • výměnný program – výměna použitého materiálu za čistý injekční materiál
 • testování – testy na HIV, hepatitidu C a B, syfilis a těhotenské testy
 • základní zdravotní ošetření
 • informační servis
 • sociální práce – pomoc s vyřizováním sociálních záležitostí, hledání bydlení či práce
 • hygienicky servis – sprcha a praní prádla
 • potravinový servis
 • individuální poradenství – pro klienty, rodinné příslušníky a osoby blízké

Poslání

Posláním Kontaktního centra je snižovat společenská a zdravotní rizika, která vyplývají ze způsobu života uživatelů nealkoholových drog – osob závislých na návykových látkách nebo touto závislostí ohrožených. Blízké a příbuzné uživatelů drog chápeme jako osoby ohrožené spoluzávislostí a našim posláním vůči nim je efektivně je zapojit do celostního řešení situace jejich blízkého – uživatele drog.


Cílová skupina

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Pro využívání služby je stanovena minimální věková hranice 16 let.


Cíle služby

Základním cílem služby je ovlivnění rizikového chování uživatelů drog a informovanost cílové skupiny (uživatelé drog, jejich blízcí, široká veřejnost) v oblasti drogové problematiky.


Krátkodobé cíle

Reagovat nabídkou služeb na aktuální poptávku cílové skupiny.


Principy centra

 • Anonymita
 • Bezplatnost
 • Dobrovolnost
 • Rovnost

Otevírací doba:

 

Kontaktní místnost

Poradenství

Výměnný program

Testy

Pondělí 8:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Úterý 8:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Středa   13:00 – 16:00
Čtvrtek 8:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Pátek 8:30 – 12:00 13:00 – 16:00

Adresa

Kontaktní centrum ve Zlíně

Gahurova 1563/5

Zlín

760 01

T: +420 774 256 540

E: kcentrum.zl@podaneruce.cz

FB: Káčko ve Zlíně

 

Mgr. Kristýna Nováková – vedoucí služby

T: 776 256 510

E: novakova@podaneruce.cz


Tým

Mgr. Kristýna Nováková – vedoucí služby, adiktolog

Mgr. Petr Sedláček – sociální pracovník 

Jiří Babic, DiS. – sociální pracovník

Mgr. Ladislava Kolářová – sociální pracovník

Odborné vedení služby

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborný ředitel 

Mgr. Vladimír Kaška – vedoucí oddělení 

Kontaktní centrum ve Zlíně je provozováno za finanční podpory Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022 a Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2022) a Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022.
 
Dále je financováno dotační podporou:
 • Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • statutárního města Zlín
 • města Otrokovice