Kontaktní centrum ve Zlíně

Kontaktní centrum ve Zlíně poskytuje ambulantní služby pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Základním cílem je motivace k životu bez drogy nebo zlepšení kvality života uživatelů drog ve zdravotní a sociální oblasti. Příbuzným a osobám blízkým uživatelů nabízíme pomoc při orientaci ve vzniklé situaci a následně podporu při snaze situaci řešit.

.

 • Nabízíme výměnu injekčního materiálu, testy na infekční onemocnění (HCV, HIV)
 • Poskytujeme individuální poradenství pro klienty a rodiče, pomoc v krizi, informační servis
 • Pomáháme se začleňováním do běžného života (hledání práce, ubytování, vyřizování dokladů…)

 

5 zaměstnanců | 160 klientů | 1856 kontaktů | 2 projekty

Gahurova 1563/5, Zlín | +420 774 256 540 | kcentrum.zl@podaneruce.cz

Poskytované služby

 • Výměnný program injekčního materiálu a distribuce materiálu ke snížení zdravotních rizik spojených s užíváním drog
 • Pomoc v zajištění základního zdravotního ošetření a související poradenství
 • Testování na infekční nemoci (hepatitida typu C, HIV) a související poradenství
 • Pomoc v krizových situacích
 • Těhotenské testy
 • Základní hygienický servis
 • Praní a sušení prádla
 • Využití telefonu a počítače s připojením na internet při řešení aktuální zdravotní a sociální situace
 • Pomoc při hledání zaměstnání, zajištění bydlení, kontaktu s úřady…
 • Asistence při jednání v návazných službách
 • Zprostředkování dalších zdravotních a sociálních služeb včetně léčby závislostí
 • Poradenství a konzultace pro uživatele nealkoholových drog
 • Poradenství pro jejich rodinné příslušníky a osoby blízké

Poslání

Posláním Kontaktního centra je snižovat společenská a zdravotní rizika, která vyplývají ze způsobu života uživatelů nealkoholových drog – osob závislých na návykových látkách nebo touto závislostí ohrožených.


Cílová skupina

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Pro využívání služby je stanovena minimální věková hranice 16 let.


Cíle služby

Základním cílem služby je ovlivnění rizikového chování uživatelů drog a informovanost cílové skupiny (uživatelé drog, jejich blízcí, široká veřejnost) v oblasti drogové problematiky.


Krátkodobé cíle

Reagovat nabídkou služeb na aktuální poptávku cílové skupiny.


Principy centra

 • Anonymita
 • Bezplatnost
 • Dobrovolnost
 • Rovnost

Otevírací doba:

 

Kontaktní místnost

Poradenství

Výměnný program

Testy

Pondělí 8:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Úterý 8:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Středa 8:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek 8:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Pátek 8:30 – 12:00 13:00 – 16:00

Adresa

Kontaktní centrum ve Zlíně

Gahurova 1563/5

Zlín

760 01

T: +420 774 256 540

E: kcentrum.zl@podaneruce.cz

FB: Kontaktní centrum ve Zlíně

 

Bc. Tereza Kristová – vedoucí služby

T: 776 256 510

E: kristova@podaneruce.cz


Tým

Bc. Tereza Kristová – vedoucí služby, sociální pracovnice 

Mgr. Petr Sedláček – sociální pracovník 

Bc. Lucie Chudobová – sociální pracovník

Bc. Kristýna Nováková – adiktolog

Odborné vedení služby

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborný ředitel 

Mgr. Vladimír Kaška – vedoucí oddělení 

Kontaktní centrum ve Zlíně je provozováno za finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje v rámci programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 a Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2020).
 
Dále je financováno dotační podporou:
 • Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • statutárního města Zlín
 • města Otrokovice