Kontaktní centrum ve Zlíně

Kontaktní centrum ve Zlíně poskytuje ambulantní služby pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Nabízí služby vedoucí k minimalizaci škod – Harm Reduction (výměnný program injekčních setů a dalšího zdravotnického materiálu, pomoc v zajištění základního zdravotnického ošetření, testování na HCV a HIV). Příbuzným a osobám blízkým uživatelů nabízíme pomoc při orientaci ve vzniklé situaci a následně podporu při snaze situaci řešit.

.

 • Nabízíme výměnu injekčního materiálu, testy na infekční onemocnění (HCV, HVB, HIV, SYFILIS)
 • Poskytujeme individuální poradenství pro klienty a rodiče, pomoc v krizi, informační servis
 • Pomáháme se začleňováním do běžného života (hledání práce, ubytování, vyřizování dokladů…)

 

 3 zaměstnanci | 143 klientů |  2285 kontaktů |  1 projekt

Gahurova 1563/5, Zlín | +420 774 256 540 | kcentrum.zl@podaneruce.cz

Poskytované služby

 • výměnný program – výměna použitého materiálu za čistý injekční materiál
 • testování – testy na HIV, hepatitidu C a B, syfilis a těhotenské testy
 • základní zdravotní ošetření
 • informační servis
 • sociální práce – pomoc s vyřizováním sociálních záležitostí, hledání bydlení či práce
 • hygienicky servis – sprcha a praní prádla
 • potravinový servis
 • individuální poradenství – pro klienty, rodinné příslušníky a osoby blízké

Poslání

Posláním Kontaktního centra je snižovat společenská a zdravotní rizika, která vyplývají ze způsobu života uživatelů nealkoholových drog – osob závislých na návykových látkách nebo touto závislostí ohrožených. Blízké a příbuzné uživatelů drog chápeme jako osoby ohrožené spoluzávislostí a našim posláním vůči nim je efektivně je zapojit do celostního řešení situace jejich blízkého – uživatele drog.


Cílová skupina

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Pro využívání služby je stanovena minimální věková hranice 16 let.


Cíle služby

Základním cílem služby je ovlivnění rizikového chování uživatelů drog a informovanost cílové skupiny (uživatelé drog, jejich blízcí, široká veřejnost) v oblasti drogové problematiky.


Krátkodobé cíle

Reagovat nabídkou služeb na aktuální poptávku cílové skupiny.


Principy centra

 • Anonymita
 • Bezplatnost
 • Dobrovolnost
 • Rovnost

Otevírací doba:

 

Kontaktní místnost

Poradenství

Výměnný program

Testy

Pondělí 8:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Úterý 8:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Středa   13:00 – 16:00
Čtvrtek 8:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Pátek 8:30 – 12:00 13:00 – 16:00

Adresa

Kontaktní centrum ve Zlíně

Gahurova 1563/5

Zlín

760 01

T: +420 774 256 540

E: kcentrum.zl@podaneruce.cz

FB: Káčko ve Zlíně

 

Mgr. Kristýna Nováková – vedoucí služby

T: 776 256 510

E: novakova@podaneruce.cz


Tým

Mgr. Kristýna Nováková – vedoucí služby, adiktolog

Mgr. Petr Sedláček – sociální pracovník 

Jiří Babic, DiS. – sociální pracovník

Odborné vedení služby

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborný ředitel 

Mgr. Vladimír Kaška – vedoucí oddělení 

Kontaktní centrum ve Zlíně je provozováno za finanční podpory Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 a Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2021).
 
Dále je financováno dotační podporou:
 • Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • statutárního města Zlín
 • města Otrokovice