Kontaktní centrum ve Znojmě

Kontaktní centrum ve Znojmě je registrovanou sociální službou dle § 59 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní i terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách.

Smyslem naší práce je podporovat a motivovat uživatele sociální služby ke změně dosavadního životního stylu a dále napomoci jejich znovu zapojení do běžného způsobu života většinové společnosti. Úkolem našich služeb je prevence a ochrana klienta i veřejnosti před možnými negativními sociálními, zdravotními a ekonomickými důsledky zneužívání návykových látek. Snažíme se zj. o včasnou intervenci, poradenství a individuální řešení zdravotní a sociální situace u klientů, kteří nejsou plně motivovaní ke změně a abstinenci.

Vážení klienti a návštěvníci KC

V úterý 5.7. a středu 6.7.2022 bude kontaktní centrum, z důvodu státních svátků, uzavřeno.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

Ve středu 29.6.2022 bude kontaktní centrum, z důvodu porady pracovníků, uzavřeno.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC,

od 14.3.2022 měníme, z personálních důvodů, provozní dobu terénních programů.
Nově budou terénní programy probíhat v pondělí, na území města Znojma a ve čtvrtek, na venkově.

Provozní doba kontaktního centra zůstává beze změny.

  Terénní program
  Záměrem je vyhledávat a nabízet pomoc osobám, které jsou v nepříznivé sociální situaci, jež je spojená s nelegálními návykovými látkami. Jedná se o práci tzv. v terénu, která probíhá jak ve městě Znojmě, tak ve vybraných obcích bývalého okresu (území ORP Znojmo). S pracovníky je možné kontaktovat se za pomocí služebního telefonu a dohodnout místo poskytování služeb (+420 778 765 885).
 
po 14:00 – 16:00 Terénní program Dukla
út
st
čt 14:00 – 18:00 Terénní program venkov – s předchozí domluvou

 

tým pracovníků KC ve Znojmě

ARCHIV AKTUALIT

Vážení klienti a návštěvníci KC

V pátek 10.6.2022 bude kontaktní centrum, z důvodu supervize pracovníků, uzavřeno.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

Ve středu 18.5.2022 bude kontaktní centrum uzavřeno.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

V pátek 6.5.2022 bude na kontaktním centru probíhat omezený provoz. 

Služby budou poskytované pouze v rozsahu: výměna a distribuce harm reduction materiálu, sociální poradenství a zdravotní ošetření.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

V pondělí 25.4.2022 bude kontaktní místnost výjimečně otevřena od 11:00 do 14:00.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

V pátek 15.4.2022 a v pondělí 18.4.2022 bude kontaktní centrum, z důvodu státních svátků, uzavřeno. 

Služba nebude dostupná ani v rámci terénních programů.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

Od úterý 12.4.2022 do čtvrtka 14.4.2022 bude na kontaktním centru probíhat omezený provoz. 

Služby budou poskytované pouze v rozsahu: výměna a distribuce harm reduction materiálu, sociální poradenství a zdravotní ošetření.

Čtvrteční terénní program zůstává beze změny.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

V pondělí 4.4.2022 bude kontaktní centrum, z důvodu supervize pracovníků, uzavřeno. 

Terénní služby zůstávají beze změny.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

od 1.6.2021 zavádíme novou otevírací dobu. Hlavní změny zaznamená kontaktní místnost, která bude prodloužena o hodinu a také jsme přidali úterní terénní program.

  Kontaktní centrum  
  Otevřeno Kontaktní místnost Otevřeno
  Klienti bez předchozího objednání – výměnný program, poradenství, testy, asistence Klienti bez předchozího objednání – výměnný program, poradenství, testy, asistence, zdravotní ošetření, hygienický servis, pobyt v kontaktní místnosti a řešení aktuálních zakázek

Klienti bez předchozího objednání – výměnný program

Klienti předem objednaní – poradenství, asistence, testování

po 8:00 – 9:00 9:00 – 14:00 14:00 – 15:30
út 8:00 – 9:00 9:00 – 14:00 14:00 – 15:30
st 8:00 – 9:00 9:00 – 14:00 14:00 – 15:30
čt 8:00 – 9:00 9:00 – 14:00 14:00 – 15:30
8:00 – 9:00 9:00 – 14:00 14:00 – 15:00

 

  Terénní program
  Záměrem je vyhledávat a nabízet pomoc osobám, které jsou v nepříznivé sociální situaci, jež je spojená s nelegálními návykovými látkami. Jedná se o práci tzv. v terénu, která probíhá jak ve městě Znojmě, tak ve vybraných obcích bývalého okresu (území ORP Znojmo). S pracovníky je možné kontaktovat se za pomocí služebního telefonu a dohodnout místo poskytování služeb (+420 778 765 885).
 
po 13:00 – 16:00 Terénní program Dukla
út 12:30 – 15:30 Terénní program venkov
st 12:30 – 15:30 Terénní program Znojmo
čt 13:00 – 18:00 Terénní program venkov – s předchozí domluvou
 

 

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

V pondělí 21.2.2022 bude kontaktní centrum, z důvodu výběrového řízení, uzavřeno.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

V pátek 11.2.2022 bude kontaktní centrum, z důvodu supervize pracovníků, uzavřeno.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

V pátek 31.12.2021 bude kontaktní centrum uzavřeno. 

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Přejeme Vám co nejlepší rok 2022.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

V pondělí 13.12.2021 bude na kontaktním centru, z důvodu nemoci pracovníků, omezený provoz.

Ze stávajících služeb budou poskytovány:

 • poradenství
 • základní zdravotní ošetření
 • distribuce harm reduction materiálu

Služba nebude dostupná ani v rámci terénních programů.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě

Vážení klienti a návštěvníci KC

Ve čtvrtek a v pátek, tedy 9.-10.12.2021 bude kontaktní centrum, z důvodu nemoci pracovníků, uzavřeno. 

Služba nebude dostupná ani v rámci terénních programů.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

V pátek 3.11.2021 bude kontaktní centrum, z důvodu supervize pracovníků, uzavřeno. 

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

V průběhu prvního listopadového týdne, tedy od 1.-5.11.2021 bude na adrese kontaktního centra probíhat malování prostor.

Z nabízených služeb budou poskytovány pouze:

 • výměna harm reduction materiálu
 • zdravotní ošetření
 • poradenství

Terénní programy zůstávají beze změny.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

 

Vážení klienti a návštěvníci KC

V pátek 22.10.2021 bude kontaktní centrum, z důvodu supervize pracovníků, uzavřeno. 

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

 

Vážení klienti a návštěvníci KC

Ve čtvrtek 28.10.2021 bude kontaktní centrum, z důvodu státního svátku, uzavřeno. 

Služby nebudou dostupné ani v rámci terénních programů.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

V úterý 28.9.2021 bude kontaktní centrum, z důvodu státního svátku, uzavřeno. 

Služby nebudou dostupné ani v rámci terénních programů.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

V pátek 17.9.2021 bude kontaktní centrum, z důvodu supervize pracovníků, uzavřeno. 

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

V úterý 7.9.2021 bude v kontaktním centru probíhat omezený provoz.

Služby budou poskytovány pouze v rámci poradenství a distribuce Harm reduction materiálu (výměnný program).

Vstup do centra je omezen pouze na 1 osobu a doba pobytu bude zkrácena na dob nezbytně nutnou pro poskytnutí dané služby.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

V úterý 17.8.2021 bude kontaktní centrum, z důvodu konání výběrového řízení, uzavřeno. 

Terénní program zůstává beze změny.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

V pátek 6.8.2021 bude kontaktní centrum, z důvodu supervize pracovníků, uzavřeno. 

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

V pondělí 5.7.2021 a v úterý 6.7.2021 bude kontaktní centrum, z důvodu státních svátků, uzavřeno. 

Služby nebudou dostupné ani v rámci terénního programu.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

Od úterý 22.6.2021 do čtvrtka 24.6.2021 bude v kontaktním centru, z důvodu účasti týmu na Letní škole Harm reduction, probíhat omezený provoz. 

Znamená to, že z celé standardní nabídky služeb je poskytováno pouze:  

 • poradenství po předchozí domluvě,
 • praní prádla po předchozí domluvě,
 • sprcha po předchozí domluvě,
 • distribuce Harm reduction materiálu (výměnný program)

Terénní program zůstává během omezeného provozu služby zachován pouze ve čtvrtek 24.6.2021.

V případě potřeby se můžete obrátit na tel: 732 625 592

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

V pátek 18.6.2021 bude kontaktní centrum, z důvodu supervize týmu, uzavřeno. 

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

V pátek 23.4.2021 bude kontaktní centrum, z důvodu supervize týmu, uzavřeno. 

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

Ve čtvrtek 8.4.2021 bude kontaktní centrum, z důvodu státního svátku, uzavřeno. 

Terénní programy zůstávají beze změny.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

V pátek 2.4.2021 a pondělí 5.4.2021 bude kontaktní centrum, z důvodu státního svátku, uzavřeno. 

Služby nebudou dostupné ani v rámci terénních programů.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

Ve čtvrtek 11.3.2021 bude kontaktní centrum uzavřeno. 

Terénní program zůstává beze změny.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

V pátek 25.1.2021 bude kontaktní centrum, z důvodu supervize pracovníků, uzavřeno. 

Služby nebudou dostupné ani v rámci terénních programů.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

V pátek 15.1.2021 bude kontaktní centrum, z důvodu vzdělávání pracovníků, uzavřeno. 

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Milí příznivci Káčka, 
 
rády bychom Vám všem popřály co nejpříjemnější vstup do roku 2021. 🎊🎉
 
….ačkoliv tento rok byl pro mnoho z nás plný složitostí a změn, pojďme si vzpomenout na ty hezké momenty, které nám pomohou se s úsměvem překlenout do nového roku.
Pro nás jsou to ty, kdy jste s námi byli. Kdy jste nás podpořili a pomohli prostřednictvím naší služby někomu potřebnému.
 
Děkujeme všem a za všechny, že i přes své vlastní těžkosti máte chuť dávat radost ostatním.
Přejeme si abychom se v nadcházejícím roce ve zdraví mohli setkat a opět pomáhat pospolu.
Krásný Nový rok přeje,
tým Kontaktního centra ve Znojmě

Vážení klienti a návštěvníci KC

Ve čtvrtek 24.12.2020 a v pátek 25.12.2020 bude kontaktní centrum z důvodu vánočních svátků uzavřeno. Služba nebude dostupná ani v rámci terénních programů.

Za celý tým Kontaktního centra ve Znojmě Vám přejeme pohodové prožití vánočních svátků a jen to dobré v roce 2021.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

Ve čtvrtek 15.12.2020 bude kontaktní centrum z důvodu stavebních pracem uzavřeno. 

Terénní program bude probíhat beze změny.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

tým pracovníků KC ve Znojmě.

Vážení klienti a návštěvníci KC

V důsledku vládních opatření bude od 14.10.2020  možné na kontaktním centru využívat pouze tyto služby:

 • distribuce HR materiálu
 • poradenství
 • praní a výdej ošacení

Děkujeme za pochopení,

tým pracovníků KC ve Znojmě

 

V případě potřeby se na nás můžete obrátit prostřednictvím:

Sociální pracovník: 777 916 270, 732 625 592
Terénní pracovník: 778 765 885

email: kcentrum.zn@podaneruce.cz

facebook: Kontaktní centrum ve Znojmě

 

Nedostupnost služeb

Dne 20.11.2020 bude kontaktní centrum z důvodu účasti pracovníků na supervizi uzavřeno.

V pondělí 23.11.2020 uzavřena kontaktní místnost z důvodu celodenní odstávky elektřiny. Terénní programy zůstávají beze změny. Terénní pracovník: 778 765 885

Děkujeme za pochopení,

tým KC ve Znojmě

 

Nedostupnost služeb

Dne 28.10.2020 bude kontaktní centrum z důvodu státního svátku uzavřeno.

Děkujeme za pochopení,

tým KC ve Znojmě

 

Nedostupnost služeb

oznamujeme, že v pátek 2.10.2020 bude kontaktní centrum z důvodu supervize pracovníků uzavřeno.

Pro potřebu harm reduction materiálu je možno využít „balíčků“ v Lékárně na Holandské (Holandská 10).

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení,

tým pracovníků KC ve Znojmě.

 

Nedostupnost služeb

oznamujeme, že od 24.9. do 28.9.2020 bude kontaktní centrum uzavřeno.

Pro potřebu harm reduction materiálu je možno využít „balíčků“ v Lékárně na Holandské (Holandská 10).

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení,

tým pracovníků KC ve Znojmě.

 

Detašované pracoviště Terapeutického centra ve Znojmě na nové adrese!

Pobočka Terapeutického centra v Jihomoravském kraji Společnosti Podané ruce ve Znojmě se přestěhovala. Nově centrum najdete na adrese: náměstí Armády 10.

Centrum se zabývá problematikou patologického hráčství. Služby poradenského a terapeutického rázu včetně služeb dluhového poradce nabízí jak samotným hráčům, tak i jejich příbuzným a blízkým.

Kontakt: Mgr. Miroslav Zachovalý, tel. 773 750 153, zachovaly@podaneruce.cz.

 

Česká asociace streetwork ocenila Kontaktní centrum ve Znojmě za přínos v oblasti nízkoprahových služeb

Kontaktní centrum ve Znojmě obsadilo druhé místo v rámci předávání výročních cen České asociace streetwork ČASovaná bota 2018. Ocenění pro sociální pracovníky, kteří přímo v terénu významně pomáhají lidem v náročných životních situacích, se letos předávalo již podevatenácté. Kontaktní centrum ve Znojmě Společnosti Podané ruce bylo nominováno do kategorie „Tým roku“.

O výsledku rozhodovalo hlasování pracovníků nízkoprahových služeb. Znojemské Kontaktní centrum se zařadilo mezi deset nominovaných týmů. Ačkoli charakteristickou sošku s prošlapanou botou, která symbolizuje těžkou práci streetworkera, si pracovnice centra do Znojma neodvezly, velkou radost přineslo i druhé místo ve formě čestného uznání. Slavnostní předávání cen proběhlo 25. dubna 2019 u příležitosti 10. výročí Fóra terénní práce.

 

 

Poskytované služby

 • asistenční služba (jako forma doprovodu klienta např. při jednání na úřadech, u lékaře),
 • hygienický servis (osobní hygiena, možnost praní a sušení prádla, výdej obnošeného šatstva),
 • informační servis,
 • individuální poradenství = konzultace pro uživatele služeb, jejich rodinné příslušníky a blízké osoby,
 • korespondenční práce s klienty (nejčastěji ve výkonu trestu odnětí svobody),
 • nabídka využití telefonu a počítače s připojením na internet při řešení aktuální nepříznivé situace klienta,
 • pomoc v krizových situací (face to face, po telefonu a internetu),
 • potravinový servis,
 • sociální práce (pomoc a poradenství v oblasti sociálně-právní problematiky),
 • telefonické, písemné a internetové poradenství,
 • testování infekčních chorob (hepatitidy typu B a C, HIV, syfilis) a související poradenství,
 • vstupní zhodnocení stavu klienta,
 • výměnný program injekčních stříkaček, jejich bezpečná likvidace a distribuce dalšího harm reduction materiálu, včetně sběru pohozených injekčních stříkaček,
 • základní zdravotní ošetření a poradenství,
 • zprostředkování dalších služeb včetně léčby závislostí.

Podmínky poskytování služby

V případě zájmu o služby Kontaktního centra ve Znojmě nás neváhejte navštívit na uvedené adrese nebo nás kontaktujte telefonicky. V případě zájmu si stáhněte a projděte také Podmínky poskytování služeb a Pravidla pro podávání stížností.

 

4P7B9935
4P7B9967
SPR, KC Znojmo, Horní Česká 4
SPR, KC Znojmo, Horní Česká 4

Poslání

Posláním Kontaktního centra ve Znojmě je poskytovat služby osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, z důvodu životních návyků a způsobu života spojeného s užíváním nelegálních návykových látek, který vede ke konfliktu se společností.


Cílová skupina

Služba je určena osobám od 15 let věku, které užívají nelegální návykové látky a dále jejich příbuzným a blízkým.


Cíle služby

Cílem služby je snižování zdravotních a sociálních rizik spojených se zneužíváním návykových látek nelegálního typu.


Krátkodobé cíle

 • Tematickým zaměřením každého měsíce zvýšit informovanost uživatelů služby v následujících tématech: sex a partnerské vztahy, problematika trhu práce, drogy, ekologie, rasizmus a xenofobie, násilí apod.
 • Naším cílem je více zapojovat uživatele služby do organizace volnočasový aktivit.
 • Zvýšení informovanosti o poslání, cílech a poskytovaných službách zařízení.

Principy služby

Služby kontaktního centra jsou poskytovány:

 • nízkoprahově (není třeba předchozího doporučení) – nízký práh vstupu do služby znamená dostupnost pro cílovou skupinu uživatelů drog, kdy rozsah a frekvenci setkávání více určuje klient. Soustředíme se na daný okamžik, co můžeme společně s klientem udělat teď a tady a zaměřujeme se na skutečnou a reálnou dostupnost dalších služeb, kterou klienti v dané lokalitě mají. Získáváme od klienta tolik informací o jeho životě či problému, abychom mohli efektivně pomoci, s důrazem na ochranu osobních údajů. Program má minimální práh – akceptace pravidel programu.

 

 • bezplatně, anonymně a na základě dobrovolnosti – Pro využití služby se není třeba registrovat pod jménem, zařízení garantuje, že neposkytne údaje o uživateli třetí osobě bez předchozího informovaného souhlasu ze strany uživatele služby. Uživatelé rovněž nejsou nuceni službu využívat (např. po určitou předem stanovenou dobu), rovněž neexistuje seznam služeb, které by uživatel musel odebírat povinně (např. využití výměnného programu jako podmínka pro vstup do kontaktní místnosti).

 

 • bez zbytečných odkladů – uživateli je požadovaná služba poskytnuta pokud možno okamžitě, v případě telefonického kontaktu vyžadující charakterově službu poradenskou s osobní konzultací, je klient objednán na nejbližší možný termín.

 

 • v souladu s individuálním přístupem ke všem uživatelům služeb – služby jsou poskytovány všem klientům na základě jejich individuálních potřeb.

 

 • v souladu s filozofií Harm Reduction a Public Health – když problém nelze vyřešit, lze alespoň zmírnit jeho dopady. Bereme na vědomí, že drogy (legální i nelegální) jsou součástí našeho světa a jejich ignorování či boj proti nim nejsou přístupy, které by jejich přítomnost vyřešily.

 

 • v souladu s dodržováním práv klientů – klienti se mohou ocitat v nevýhodném postavení kvůli stigmatizaci ze strany většinové populace a mohou být kráceni na svých právech. Proto je důležité vytvořit podmínky pro naplnění jejich práv v našem zařízení. Tedy umožnit jim zažít korektivní zkušenost a pomoc jim při prosazování jejich opodstatněných zájmů ve vztahu k majoritní společnosti.

 

 • s deklarací veřejného přístupu – veškeré služby Kontaktního centra ve Znojmě jsou přístupné všem osobám spadajícím do cílové skupiny bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav, socioekonomické možnosti apod.

 

 • pracovníci přistupují k uživateli bez předsudků, s respektem k jeho stavu, přáním a potřebám – klademe důraz na to, aby klient měl možnost volby. Klient má právo rozhodnout se pro abstinenci, nebo pro život s drogou. I když abstinuje, je možné mu nabídnout určité formy péče. Klientům pomáháme porozumět jejich rozhodnutím

Otevírací doba

Pondělí 08:00 – 16:00
Úterý 08:00 – 15:30
Středa 08:00 – 15:30
Čtvrtek 08:00 – 18:00
Pátek 08:00 – 15:00

 

Provozní doba je rozdělena do časů pro individuální konzultace, terénní programy a provoz kontaktní a poradenské služby.

 

KONTAKTNÍ CENTRUM

  Otevřeno Kontaktní místnost Otevřeno
  Klienti bez předchozího objednání – výměnný program, poradenství, testy, asistence Klienti bez předchozího objednání – výměnný program, poradenství, testy, asistence, zdravotní ošetření, hygienický servis, pobyt v kontaktní místnosti a řešení aktuálních zakázek

Klienti bez předchozího objednání – výměnný program

Klienti předem objednaní – poradenství, asistence, testování

po 8:00 – 9:00 9:00 – 14:00 14:00 – 15:30
út 8:00 – 9:00 9:00 – 14:00 14:00 – 15:30
st 8:00 – 9:00 9:00 – 14:00 14:00 – 15:30
čt 8:00 – 9:00 9:00 – 14:00 14:00 – 15:30
8:00 – 9:00 9:00 – 14:00 14:00 – 15:00

 

 

TERÉNNÍ PROGRAM

  Záměrem je vyhledávat a nabízet pomoc osobám, které jsou v nepříznivé sociální situaci, jež je spojená s nelegálními návykovými látkami. Jedná se o práci tzv. v terénu, která probíhá jak ve městě Znojmě, tak ve vybraných obcích bývalého okresu (území ORP Znojmo). S pracovníky je možné kontaktovat se za pomocí služebního telefonu a dohodnout místo poskytování služeb (+420 778 765 885).
po 14:00 – 16:00 Terénní program Znojmo
út  
st  
čt 14:00 – 18:00 Terénní program venkov – s předchozí domluvou
 

 

 


Adresa

Kontaktní centrum ve Znojmě

Horní Česká 4

Znojmo

669 02

GSM: +420 777 916 270 (vedoucí služby)

GSM: +420 778 765 885 (terénní pracovník)

GMS: +420 732 625 592 (sociální pracovník)

E-mail: kcentrum.zn@podaneruce.cz

 

Na uvedená telefonní čísla je možné volat v pracovní dny vždy v uvedenou provozní dobu.


Tým

Kateřina Čermáková, Jana Křišťálová, Jana Dvořáková

 

 


IMG 20181113 140414
DSC 0464
IMG 20181113 140242
IMG 20181113 140024
IMG 20180606 123228
4P7B9967

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Městem Znojmo