Kontaktní centrum Vlhká

Kontaktní centrum Vlhká poskytuje ambulantní a terénní formou podporu a pomoc osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách.

Nabízí důvěrný prostor, možnost sdílení a respekt k jejich rozhodnutím.

Služby lze využít i anonymně.

Jsou poskytovány bezplatně, na základě svobodné vůle klienta.

Podmínkou je respektování základních pravidel programu, schopnost komunikace a formulování zakázky.

Změna otevírací doby

3. listopadu došlo ke změně otevírací doby. Nově je kontaktní centrum otevřeno každý den od 8:00 do 19:00 (včetně víkendů a státních svátků).

Těšíme se na vás,

Tým KC Vlhká

 

Změna cílové skupiny

Od 13. 9. 2021 proběhne plánovaná změna cílové skupiny centra. Služba bude určena pouze lidem ohroženým závislostí nebo závislým na alkoholu. Konkrétně pak lidem ve věku 18 – 80 let, užívajícím primárně alkohol, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Převážně se jedná o lidi bez přístřeší, kteří výrazně rizikově konzumují alkohol, ocitli se v obtížné životní situaci a jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo jsou přímo stiženi sociálním vyloučením.

Děkujeme za pochopení,

Tým KC Vlhká

 

Mimořádná opatření na KC Vlhká

Z důvodu mimořádných opatření a ochrany ostatních klientů využívající služby KC nebude klientům, u nichž se projevují příznaky onemocnění (kašel, dušnost, zvýšená tělesná teplota, apod.) umožněn pobyt v kontaktní místnosti spolu s ostatními klienty a pracovníky, včetně využití sprchy. Ostatní služby budou poskytnuty tak, jak jsou klienti zvyklí. Ostatní klienty prosíme o obezřetnost – při vstupu umytí a desinfekci rukou a také nošení roušek během celého pobytu na KC.

Děkujeme za pochopení,

Tým KC Vlhká

Poskytované služby

  Kontaktní práce

o Mapování aktuální situace klienta a jeho potřeb

o Vytváření podmínek potřebných pro poskytování dalších služeb

  Konzultace a poradenství

o Spolupráce při řešení aktuální situace včetně zprostředkování léčby závislostí

o Pomoc při vyřizování praktických věcí v sociální oblasti

o Poskytování odborných informací

o Doprovod klienta do dalších služeb a institucí

o Podpora a pomoc v krizových situacích

o Spolupráce s rodinou a blízkými

  Poskytování podmínek pro osobní hygienu

o Sprcha

o Distribuce obnošeného šatstva

  Socioterapie

o Aktivity směřující ke zlepšování spolupráce s klienty

Testování na infekční onemocnění

o Zejména žloutenky typu C

  Program kontrolované konzumace alkoholu

o Mapování návyků spojených s konzumací alkoholu

o Podpora a motivace ke změně

o Zprostředkování navazující léčby

 

Ve spolupráci s dalším externími subjekty jsou klienti v rámci prostor kontaktního centra odkazování na následující služby:

  • Základní zdravotní ošetření v prostorech služby realizované prostřednictvím Mediků na ulici, případně dalších navazujících zdravotních služeb (po, st, pá 16:00 – 18:30)
  • Základní potravinová pomoc ve spolupráci s Potravinovou bankou

 

 

Služby Kontaktního centra Vlhká v Brně jsou poskytovány bezplatně a na základě dobrovolnosti.

Poslání

 

Posláním služby je snižovat sociální a zdravotní rizika spojená s užíváním alkoholu u lidí v nepříznivé sociální situaci, podpora jejich motivace ke změně a ochrana veřejného zdraví.

 

Cíle služby

Služba prostřednictvím své činnosti usiluje o dosahování těchto dvou hlavních cílů:

1. Přispívat k tomu, aby byli klienti orientováni ve své sociální situaci, aktivně předcházeli negativním důsledkům svého aktuálního způsobu života a byli si vědomi různých možností a příležitostí pro změnu.

2. Přispívat ke snižování sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním alkoholu pro jednotlivce a společnost

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou služby jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na alkoholu. Konkrétně pak lidé ve věku 18 – 80 let, užívající primárně alkohol, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Převážně se jedná o lidi bez přístřeší, kteří výrazně rizikově konzumují alkohol, ocitli se v obtížné životní situaci a jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo jsou přímo stiženi sociálním vyloučením.

 

Podmínky poskytování služby

V případě zájmu o služby Kontaktního centra Vlhká nás neváhejte navštívit na uvedené adrese nebo nás kontaktujte telefonicky na tel. +420 770 168 177. V případě zájmu si stáhněte a projděte také Podmínky poskytnutí služby a Pravidla pro podávání stížností.

Otevírací doba:

Po: 8:00 – 19:00

Út: 11:00 – 19:00

St: 8:00 – 19:00

Čt: 8:00 – 19:00

Pá: 8:00 – 19:00

So: 8:00 – 19:00

Ne: 8:00 – 19:00

Možnost využití čekárny od 7:30

Adresa

Kontaktní centrum Vlhká

U Červeného mlýna 1, Brno

Adresa terénní formy poskytování:

Koliště (viz mapa níže)

Brno 602 00

Telefon: +420 770 168 177 E-mail: kcentrum.vl@podaneruce.cz

Vedoucí centra

Mgr. et Mgr. Vojtěch Dvořák

tel: +420 771 125 487

E-mail: dvorak.v@podaneruce.cz

 

Zástupce vedoucího

Bc. et Bc. Veronika Polanská – zástupce vedoucího, sociální pracovnice

tel: +420 777 467 316

E-mail: polanska@podaneruce.cz

 

Koordinátorka stáží

Pavlína Šubrtová, Dis.

E-mail: subrtova@podaneruce.cz

 

Tým

Bc. Tereza Dvorská, Dis. – sociální pracovnice

Mgr. Alena Smetanová, Dis. – sociální pracovnice

Mgr. Hana Moravčíková – sociální pracovnice

Bc. et Bc. Vanda Hojnošová – sociální pracovnice

Mgr. Marcela Senková – sociální pracovnice

Bc. Jan Moos – sociální pracovník

Bc. Jan Labský – sociální pracovník

Bc. Krištof Růžička – sociální pracovník

Ondřej Ťulpík – pracovník v sociálních službách

Jan Jeřábek – pracovník v sociálních službách

Pavlína Šubrtová, Dis. – sociální pracovnice

 

Odborné vedení služby:

MUDr. Jiří Dolák – odborný ředitel

Mgr. Petr Blažek – odborné vedení, vedoucí oddělení odborných služeb v JMK

 

Supervize:

Mgr. Ladislav Ptáček

Projekt je financován dotační podporou:

· Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

· Statutárního města Brna

· Jihomoravského kraje