Kontaktní centrum Vlhká

Kontaktní centrum Vlhká poskytuje ambulantní a terénní formou podporu a pomoc osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách.

Nabízí důvěrný prostor, možnost sdílení a respekt k jejich rozhodnutím.

Služby lze využít i anonymně.

Jsou poskytovány bezplatně, na základě svobodné vůle klienta.

Podmínkou je respektování základních pravidel programu, schopnost komunikace a formulování zakázky.

Změna otevírací doby

  1. června došlo ke změně otevírací doby. Nově je během víkendů a státních svátků kontaktní centrum otevřeno od 7:30 do 18:30.

 

Těšíme se na vás,

Tým KC Vlhká

 

Mimořádná opatření na KC Vlhká

Z důvodu mimořádných opatření a ochrany ostatních klientů využívající služby KC nebude klientům, u nichž se projevují příznaky onemocnění (kašel, dušnost, zvýšená tělesná teplota, apod.) umožněn pobyt v kontaktní místnosti spolu s ostatními klienty a pracovníky, včetně využití sprchy. Ostatní služby budou poskytnuty tak, jak jsou klienti zvyklí. Ostatní klienty prosíme o obezřetnost – při vstupu umytí a desinfekci rukou a také nošení roušek během celého pobytu na KC.

Děkujeme za pochopení,

Tým KC Vlhká

Poskytované služby

  · Kontaktní práce

o Mapování aktuální situace klienta a jeho potřeb

o Vytváření podmínek potřebných pro poskytování dalších služeb

 

  · Konzultace a poradenství

o Spolupráce při řešení aktuální situace včetně zprostředkování léčby závislostí

o Pomoc při vyřizování praktických věcí v sociální oblasti

o Poskytování odborných informací

o Doprovod klienta do dalších služeb a institucí

o Podpora a pomoc v krizových situacích

o Spolupráce s rodinou a blízkými

 

  · Poskytování podmínek pro osobní hygienu

o Sprcha

o Distribuce obnošeného šatstva

 

  · Socioterapie

o aktivity směřující ke zlepšování spolupráce s klienty

 

  · Možnost účasti v samostatném programu kontrolované konzumace alkoholu

 

Ve spolupráci s dalším externími subjekty jsou klienti v rámci prostor kontaktního centra odkazování na následující služby:

  · Základní zdravotní ošetření v prostorech služby realizované prostřednictvím Mediků na ulici, případně dalších navazujících zdravotních služeb

· Základní potravinová pomoc ve spolupráci s Potravinovou bankou

 

Služby Kontaktního centra Vlhká v Brně jsou poskytovány bezplatně a na základě dobrovolnosti.

 

Poslání

 

Posláním služby je snižovat sociální a zdravotní rizika spojená s užíváním alkoholu u lidí v nepříznivé sociální situaci, podpora jejich motivace ke změně a ochrana veřejného zdraví.

 

Cíle služby

Služba prostřednictvím své činnosti usiluje o dosahování těchto dvou hlavních cílů:

1. Přispívat k tomu, aby byli klienti orientováni ve své sociální situaci, aktivně předcházeli negativním důsledkům svého aktuálního způsobu života a byli si vědomi různých možností a příležitostí pro změnu.

  2. Přispívat ke snižování sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním alkoholu pro jednotlivce a společnost

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou služby jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách.

Konkrétně pak lidé ve věku 18 – 80 let, užívající především alkohol a jiné návykové látky, a kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Převážně se jedná o lidi bez přístřeší, kteří dlouhodobě a pravidelně konzumují alkohol, ocitli se v obtížné životní situaci a jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo jsou přímo stiženi sociálním vyloučením.

 

Podmínky poskytování služby

V případě zájmu o služby Kontaktního centra Vlhká nás neváhejte navštívit na uvedené adrese nebo nás kontaktujte telefonicky na tel. +420 770 168 177.

Otevírací doba:

Po – Ne: 7:30 – 18:30

Možnost využití čekárny od 7:30

Adresa

Kontaktní centrum Vlhká

U Červeného mlýna 1, Brno

Adresa terénní formy poskytování:

Vlhká 21 (viz mapa níže)

Brno 602 00

Telefon: +420 770 168 177 E-mail: kcentrum.vl@podaneruce.cz

Vedoucí

Mgr. et Mgr. Vojtěch Dvořák

tel: +420 771 125 487

E-mail: dvorak.v@podaneruce.cz

Tým

Mgr. et Mgr. Vojtěch Dvořák – vedoucí služby, sociální pracovník

Bc. Jan Havel – zástupce vedoucího, sociální pracovník

Mgr. David Daniel – pracovník v sociálních službách

Mgr. Marek Janás – sociální pracovník

Bc. Tereza Čápová Dis. – sociální pracovnice

Bc. et Bc. Veronika Polanská – sociální pracovnice

Bc. Adéla Kubíčková – sociální pracovnice

Bc. Pavla Suchomelová – sociální pracovnice

Bc. Pavel Lahoda – sociální pracovník

Květoslav Studnička – pracovník v sociálních službách

Odborné vedení služby:

MUDr. Jiří Dolák – odborný ředitel

Mgr. Petr Blažek – odborné vedení, vedoucí Divize odborných služeb v JMK

Supervize:

Mgr. Ladislav Ptáček

Projekt je financován dotační podporou:

· Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

· Statutárního města Brna