Kontaktní centrum Vlhká 

Kontaktní centrum Vlhká poskytuje ambulantní služby pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Posláním služby je minimalizace zdravotních a sociálních rizik u uživatelů alkoholových, jejich podpora a motivace ke změně životního stylu a ochrana společnosti před možnými negativními důsledky zneužívání alkoholu. Služby jsou poskytovány bezplatně, anonymně a na základě dobrovolnosti.

Posláním služby je minimalizace zdravotních a sociálních rizik u uživatelů alkoholových, jejich podpora a motivace ke změně životního stylu a ochrana společnosti před možnými negativními důsledky zneužívání alkoholu

Název služby:
Kontaktní centrum Vlhká 
 
Adresa:
ulice Vlhká, Brno
 
Tel: 
+420 770 168 177
e-mail: 
kcentrum.vl@podaneruce.cz
 
Vedoucí služby: 
Mgr. Vojtěch Dvořák
Tel: +420 771 125 487
e-mail: dvorak.v@podaneruce.cz