Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Brně

Sociální služby

Děti a mládež
(6 – 29 let)

Bezplatně

Anonymně

Brno

 

Pobočka Brno – Střed

Otevírací doba klubu (10 až 16 let):

ÚT – PÁ         14:00 – 18:00

Terén/Konzultace/Facebook:

PO, PÁ            10:00 – 18:00

ÚT – ČT         10:00 – 14:00

 

Václavská 31/15, 225/13, 603 00 Brno | +420 733 534 464 | nzdm.brno@podaneruce.cz | Facebook: Nízkoprah Václavská

 

Pobočka Brno – Královo Pole

Otevírací doba klubu (15 až 29 let):

ÚT – PÁ         14:00 – 19:00

Terén/Konzultace/Facebook:

PO                  11:00 – 15:00

ÚT – PÁ         10:00 – 17:00

 

Palackého tř. 195/33, 612 00 Brno |  +420 776 135 528 | nzdm.krpole@podaneruce.cz | Facebook: Nízkoprah Krpole

 

Jsme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM), které dětem a mladým lidem poskytuje oporu v řešení obtížných životních situací. Od roku 2000 jsme fungovali jako Pestrá klubovna pod Sdružením pěstounských rodin, od 1. července 2015 nás najdete pod názvem NZDM v Brně jehož zřizovatelem je od počátku roku 2015 Společnost Podané ruce o.p.s. Od ledna roku 2018 najdete naší pobočku i v Brně Králově poli.

 

Služby poskytujeme dětem a mladým lidem od 6 do 29 let.

 • V klubu Brno střed na Václavské můžou děti ve věku 10 – 16 let plně využívat všech služeb NZDM (dívky 6 – 26 let vždy ve středu). Mladiství od 17 – 26 mohou využít pouze konzultačních hodin pro řešení jejich individuálních zakázek.
 • V klubu Brno Královo pole můžou děti a mládež ve věku 15 – 29 let plně využívat všech našich služeb.

 

Co u nás najdete?

 • Pracovníky, u kterých naleznete pochopení a podporu v případě, že řešíte nějaký problém.
 • Bezpečné místo, kde je plno možností, jak se zabavit.
 • Programy na témata, co vás právě zajímají, vedené tak, abyste se něco nového a užitečného dozvěděli (preventivní programy).

 

Využití naší služby je bezplatné, anonymní a dobrovolné.

Poskytované služby

 • Sociálně terapeutické činnosti
  • rozhovory na aktuální téma uživatelů, poradenství, krizová intervence
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • preventivní programy,  doučování, sportovní a tvořivé činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • výlety, návštěvy kulturních akcí
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • doprovázení, informační servis, jednání s institucemi, poradenství

Postup pro podání stížnosti, připomínky nebo přání zde

Společnost Podané Ruce, NZDM, Václavská, Brno
Společnost Podané Ruce, NZDM, Václavská, Brno, Marie Kudrová
Společnost Podané Ruce, NZDM, Václavská, Brno, Robert Hořava
Společnost Podané Ruce, NZDM, Václavská, Brno

Cílem služby jsou změny v životě uživatele, které lze rozpoznat

 • uživatelé mají základní právní povědomí (např. jsou poučeni o právních důsledcích páchání trestné činnosti apod.)
 • uživatelé mají schopnost a dovednosti, díky kterým umí předcházet či řešit konfliktní situace
 • uživatelé znají rizika z užívání návykových látek a v případě potřeby ví, kde a jak vyhledat odbornou pomoc
 • uživatelé mají povědomí o rizicích spojených se sexuálním životem a ví, jak se v této oblasti chovat zodpovědně
 • uživatelé umí nekonfliktním způsobem prezentovat a prosazovat své zájmy v rámci skupiny vrstevníků, komunity a celé společnosti
 • uživatelé mají vytvořený pozitivní vztah ke vzdělávání a jsou motivováni k úspěšnému dokončení profesní přípravy
 • uživatelé jsou schopni samostatného jednání s institucemi
 • uživatelé jsou schopni si najít a udržet práci
 • uživatelé jsou schopni navazovat a udržovat vztahy (vrstevnické, partnerské, rodinné, v rámci komunity a celé společnosti)

Principy NZDM

 • princip nízkoprahovosti (v rozměru reálná dostupnost, pragmatické nastavování cílů, šetrné nastavení cílů)
 • dodržování práv uživatelů
 • dodržování profesní etiky kontaktní práce

Cílová skupina

Děti ve věku 6 – 16 let, kteří se pohybují v lokalitě města Brna a spádové oblasti a zažívají, respektive v blízké budoucnosti (vzhledem k prostředí, v němž se pohybují) mohou zažít:

 • komplikované životní události (např. psychické obtíže spojené s vývojovými úkoly v dospívání, odpoutávání se od rodiny, zapojení se do vrstevnické skupiny, rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, problémy se zvládáním školy, volbou povolání a získáváním pracovních návyků)
 • konfliktní společenské situace (např. trestná činnost, konflikty s rodiči, s autoritami)
 • negativní zkušenosti a rizikové chování (např. předčasné či rizikové sexuální zkušenosti a chování, šikana, škodlivé užívání návykových látek, úrazy na víkendových akcích)

 

Mládež a mladí dospělí ve věku 17 – 26 let z města Brna a spádové oblasti, kteří zažívají:

 • komplikované životní události (např. psychické obtíže spojené s vývojovými úkoly v dospívání, odpoutávání se od rodiny, rozpad rodiny, problémy s volbou povolání a získáváním pracovních návyků)
 • konfliktní společenské situace (např. trestná činnost, konflikty s rodiči, s autoritami)
 • negativní zkušenosti  a rizikové chování (např. rizikové sexuální zkušenosti a chování, šikana, škodlivé užívání návykových látek, úrazy na víkendových akcích).

Tito mladí dospělí z různých důvodu selhávají v plnění vývojových úkolů, proto jim poskytujeme pomoc a podporu na individuální bázi. Nemohou již plně využívat služeb NZDM, ale nabízíme jim poradenství mimo otevírací hodiny a pomáháme jim tak řešit přechod z dětství do dospělosti.


Společnost Podané Ruce, NZDM, Václavská, Brno
Společnost Podané Ruce, NZDM, Václavská, Brno
Společnost Podané Ruce, NZDM, Václavská, Brno, Barbora Krupicová
Společnost Podané Ruce, NZDM, Václavská, Brno
Společnost Podané Ruce, NZDM, Václavská, Brno, Robert Hořava

Pobočka Brno – Střed 

Otevírací doba:

Klub (pro děti 10 – 16 let)

ÚT – PÁ                14:00 – 18:00

Terén

PÁ                           14:00 – 18:00

Konzultační hodiny (poradenství, facebook)

PO                           10:00 – 18:00

ÚT – PÁ                  10:00 – 14:00

 

Kontakt:

Václavská 31/15, 225/13, 603 00 Brno | +420 733 534 464 | nzdm.brno@podaneruce.cz | Facebook: Nízkoprah Václavská


Pobočka Brno – Královo pole

Otevírací doba:

Klub (pro mládež 15 – 29 let)

ÚT – PÁ                14:00 – 19:00

Konzultace

PO                         11:00 – 15:00

ÚT – PÁ                10:00 – 14:00

Terén a Facebook

ÚT – PÁ                10:00 – 17:00

 

Kontakt: 

Palackého tř. 195/33, 612 00 Brno |  +420 776 135 528 | nzdm.krpole@podaneruce.cz | Facebook: Nízkoprah Krpole


Pracovní tým

 • Robert Hořava – vedoucí služby
 • Tým NZDM v Brně – pobočka Brno střed
  • Kateřina Kynclová – zástupce vedoucího služby
  • Lukáš Šulc – pracovník v sociálních službách
  • Tereza Škarková – sociální pracovnice
 • Tým NZDM v Brně – pobočka Královo pole
  • Lucie Brettschneiderová – sociální pracovnice
  • Monika Čtvrtníčková – sociální pracovnice
  • Filip Kroa – sociální pracovník
  • Veronika Palkovičová – sociální pracovnice

 

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Jihomoravský kraj – “Spolufinancováno Jihomoravským krajem”
 • Evropská unie
 • městská část Brno-Střed
 • Nadační fond Albert
 • Magistrát města Brna
 • NF Albert