Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Hanušovicích

Sociální služby

Děti a mládež
(7-26 let)

Bezplatně

Anonymně

Hanušovice

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Hanušovicích poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížných životních situacích a pomáhá jim smysluplně trávit volný čas. Cílovou skupinou jsou děti, mládež a mladí dospělí: v ambulantní formě (tzv. Klub) ve věku 9-21 let a v terénní formě 7-26 let.

Naším posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb ve městě Hanušovice.

 • Nabízíme pestrou škálu volnočasových aktivit, připravujeme besedy, přednášky, workshopy, pořádáme výlety…
 • Srozumitelnou a zábavnou formou podáváme informace k rizikovému chování.
 • Poskytujeme doučování, informační servis, sociální poradenství, situační intervence, pomoc v krizi aj.
 • A to vše bezplatně a anonymně

 

 3 zaměstnanci|  133 klientů |

 Školní 199, Hanušovice 788 33 |  +420 608 256 804

 nzdm.han@podaneruce.cz

 

Naším posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb ve městě Hanušovice.

 • Nabízíme pestrou škálu volnočasových aktivit, připravujeme besedy, přednášky, workshopy, pořádáme výlety…
 • Srozumitelnou a zábavnou formou podáváme informace k rizikovému chování.
 • Poskytujeme doučování, informační servis, sociální poradenství, situační intervence, pomoc v krizi aj.
 • A to vše bezplatně a anonymně.

 

Snažíme se o to, aby děti a mládež smysluplně trávily volný čas ve svém přirozeném prostředí na území města Hanušovice.

Poskytované služby:

 • Nabídka volnočasových aktivit
 • Aktivity primární prevence
 • Vzdělávací aktivity
 • Volnočasové aktivity
 • Doučování
 • Práce přes sociální sítě
 • Kontaktní práce
 • Situační intervence
 • Informační servis
 • Sociální poradenství
 • Pomoc v krizi
 • Doprovodná práce
 • Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele
 • Zprostředkování dalších služeb
 • Individuální práce
 • Práce s blízkými osobami

 

Otevírací doba

  Individuální konzultace   Klub
Pondělí 10:00 – 16:00 Zavřeno
Úterý 10:00 – 12:00 12:00 – 16:00
Středa 10:00 – 12:00 12:00 – 16:00
Čtvrtek 10:00 – 16:00  Zavřeno
Pátek 10:00 – 12:00 12:00 – 16:00

Terén:

PO a ČT – od 12:00- 16:00

Adresa

Školní 199, Hanušovice 788 33

T: 608 256 804 – telefon na vedoucí služby

T: 773 743 569 – telefon na sociálního pracovníka

T: 770 157 222 – telefon na pracovníka v sociálních službách

E: nzdm.han@podaneruce.cz

 

Lidé

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborné vedení služby, odborný ředitel

Bc. Petr Huptych – odborné vedení služby

Lucie Škurková – vedoucí služby

Mgr. Lenka Šváchová – sociální pracovnice

Dagmar Valouchová – kontaktní pracovník 

Mgr. Alena Čechová – projektový pracovník 

Program je financován dotační podporou

 • Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Olomouckého kraje
 • Město Hanušovice

 

 MGL7149
 MGL0125
 MGL9981
 MGL0049
 MGL0033
 MGL0119
 MGL0126
 MGL0097
 MGL0025