Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kroměříži

 🤝                        👨‍👩‍👧‍👧                   💰                     👤                       👩‍🎓                 🌍

   Sociální              Děti a mládež         Bezplatně             Anonymně             Poradenství         Kroměříž

             služby                  (6 – 26 let)

 

Posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, řešení osobních problémů, zejména v období dospívaní, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb ve městě Kroměříži.

 

 • Nabízí pestrou škálu volnočasových aktivit
 • Přiměřenou a srozumitelnou formou předáváme informace o tématech, která jsou pro uživatele aktuální a tíživé
 • Poskytujeme individuální poradenství, krizové intervence, informační servis individuální či formou besed a preventivních přednášek
 • Pomáháme zvládat povinnosti spojené se školní docházkou

 

Velehradská 625, Kroměříž| +420 770 120 865 | nzdm.km@podaneruce.cz

Poskytované služby

 • Sociální poradenství
 • Krizové intervence
 • Individuální, případová práce
 • Kontaktní práce
 • Skupinová práce
 • Besedy, diskuze a preventivní programy
 • Doprovod do institucí
 • Spolupráce s institucemi ve prospěch uživatele
 • Práce s rodinnými příslušníky a blízkými osobami
 • Volnočasové aktivity
 • Vzdělávací aktivity
 • Doučování
 • Předávání kontaktů na navazující služby

Poslání

Posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, řešení osobních problémů, zejména v období dospívaní, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb ve městě Kroměříži.


Cílová skupina

Služba je poskytována dětem ve věku 6–26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy.


Cíle služby

 • Snažíme se o sociální začlenění uživatelů služby a mírnění negativních dopadů rizikového chování a jednání uživatelů služby na jejich zdraví a další vývoj.
 • Cílem je vytvářet zázemí pro jednotlivce a skupiny uživatelů a podmínky pro jejich svépomocné aktivity.
 • Pomáhat dospívajícím zvládnout krize a obtížné životní situace.

Principy NZDM

 • Anonymita
 • Bezplatnost
 • Dostupnost (časová i prostorová)
 • Dobrovolnost

Otevírací doba

Pondělí 12:00 – 17:00
Úterý 12:00 – 17:00
Středa 12:00 – 17:00
Čtvrtek 12:00 – 17:00
Pátek 10:00 – 12:00 (individuální poradenství)

Adresa

NZDM v Kroměříži

Velehradská 625

767 01 Kroměříž

T: +420 770 120 865

E: nzdm.km@podaneruce.cz


Tým

Jiří Hrabálek, DiS. – vedoucí a sociální pracovník

Bc. Petra Sýkorová – pracovnice v sociálních službách

Mgr. Kateřina Kočařová – sociální pracovnice

 

Nízkoprahové centrum je provozováno za finanční podpory Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 a Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2021) a Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021.


Dále je financováno dotační podporou:

 • města Kroměříž

 

 

Za sponzorský dar děkujeme: