Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici a Zábřehu

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici a Zábřehu poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížných životních situacích a pomáhá jim smysluplně trávit volný čas. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 9-26 let.

Naším posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb ve městech Mohelnice a Zábřehu.

 

 • Nabízíme pestrou škálu volnočasových aktivit, připravujeme besedy, přednášky, workshopy, pořádáme výlety…
 • Srozumitelnou a zábavnou formou podáváme informace k rizikovému chování.
 • Poskytujeme doučování, informační servis, sociální poradenství, situační intervence, pomoc v krizi aj.
 • A to vše bezplatně a anonymně

 

 4 zaměstnanci|  120 klientů | 2 projekty

Zámecká 19/11, Mohelnice | +420 770 159 222

Postřelmovská 465/1A, Zábřeh | +420 776 177 797

nzdm.mz@podaneruce.cz

Poskytované služby

 • Nabídka volnočasových aktivit
 • Aktivity primární prevence
 • Vzdělávací aktivity
 • Volnočasové aktivity
 • Doučování
 • Práce přes sociální sítě
 • Kontaktní práce
 • Situační intervence
 • Informační servis
 • Sociální poradenství
 • Pomoc v krizi
 • Doprovodná práce
 • Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele
 • Zprostředkování dalších služeb
 • Individuální práce
 • Práce s blízkými osobami

NZDM Mohelnice, Zábřeh
NZDM Mohelnice, Zábřeh
NZDM Mohelnice, Zábřeh
NZDM Mohelnice, Zábřeh

 

Poslání

Naším posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb ve městech Mohelnice a Zábřehu.

Snažíme se o vytvoření bezpečného místa, kde děti a mladiství mohou aktivně trávit svůj volný čas.

Cíle projektu

Projekt odstraní nebo zmírní bariéry, které musí cílová skupina překonávat při prvních samostatných krocích životem. Soustředí se především na změnu postojů a rozvoj základních sociálních kompetencí, které jsou díky prostředí, v němž příslušníci cílové skupiny vyrůstají, rizikové a nedostatečné.


Dílčí cíle

 • zvýšit dostupnost inkluzivních programů prevence sociálně patologických jevů, motivace ke změně rizikových postojů a tréninku sociálních kompetencí na území MAS Horní Pomoraví nabídkou podpory projektu mladým lidem ohroženým sociálními riziky na celém území MAS
 • vymanit účastníky projektu ze zaběhnutých sociálně (a někdy i zdravotně) rizikových stereotypů a pomoci jim otevřít nové obzory ohledně osobní, občanské a profesní seberealizace
 • rozvinout u nich schopnost vyjádřit své představy, konstruktivně je reflektovat a plánovat na jejich základě budoucnost
 • zvýšit jejich sebevědomí
 • posílit komunikační dovednosti účastníků projektu jak v běžném neformálním společenském styku, tak při jednání s institucemi
 • vést účastníky projektu k přijetí vzdělání a práce jako hodnot a prostředků k naplnění životních i praktických cílů
 • nacvičit s účastníky projektu obecné pracovní návyky
 • prohloubit u účastníků projektu kompetence potřebné k nalezení a udržení standardního bydlení
 • natrénovat s nimi základní principy finanční gramotnosti
 • posílit u nich respektování zásad “harm reduction” a postupného omezování rizikového chování v oblasti konzumace drog, netolismu, hazardu apod.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

Cíle projektu

Projekt odstraní nebo zmírní bariéry, které musí cílová skupina překonávat při prvních samostatných krocích životem. Soustředí se především na změnu postojů a rozvoj základních sociálních kompetencí, které jsou díky prostředí, v němž příslušníci cílové skupiny vyrůstají, rizikové a nedostatečné.


Dílčí cíle

 • zvýšit dostupnost inkluzivních programů prevence sociálně patologických jevů, motivace ke změně rizikových postojů a tréninku sociálních kompetencí na území MAS Mohelnicko nabídkou podpory projektu mladým lidem ohroženým sociálními riziky na celém území MAS
 • vymanit účastníky projektu ze zaběhnutých sociálně (a někdy i zdravotně) rizikových stereotypů a pomoci jim otevřít nové obzory ohledně osobní, občanské a profesní seberealizace
 • rozvinout u nich schopnost vyjádřit své představy, konstruktivně je reflektovat a plánovat na jejich základě budoucnost
 • zvýšit jejich sebevědomí
 • posílit komunikační dovednosti účastníků projektu jak v běžném neformálním společenském styku, tak při jednání s institucemi
 • vést účastníky projektu k přijetí vzdělání a práce jako hodnot a prostředků k naplnění životních i praktických cílů
 • nacvičit s účastníky projektu obecné pracovní návyky
 • prohloubit u účastníků projektu kompetence potřebné k nalezení a udržení standardního bydlení
 • natrénovat s nimi základní principy finanční gramotnosti
 • posílit u nich respektování zásad “harm reduction” a postupného omezování rizikového chování v oblasti konzumace drog, netolismu, hazardu apod.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

Stazeny Soubor (1)
Stazeny Soubor
DSC00006
IMAG0740
Foto NZDM (1)
C7B21F9F 59B6 4D6F 8CF6 9D8A76BB63B9
IMAG0703
 MGL7711

Pobočka Mohelnice

 

Otevírací doba

 

  Individuální konzultace Klub
Pondělí 11:00 – 13:00 13:00 – 17:00
Středa 14:00 – 18:00 Zavřeno
Čtvrtek 11:00 – 14:00 14:00 – 18:00

 

Terén: Středa 12:00 – 14:00

 

Kontakt

Zámecká 19/11

789 85 Mohelnice

T: +420 770 159 222


Pobočka Zábřeh

 

Otevírací doba

 

  Individuální konzultace Klub
Úterý 11:00 – 13:00 13:00 – 17:00
Středa 11:00 – 14:00 14:00 – 18:00
Čtvrtek 14:00 – 18:00  Zavřeno
Pátek 11:00 – 13:00 13:00 – 17:00

 

Terén: Čtvrtek 12:00 – 14:00

 

Kontakt

Postřelmovská 465/1A

789 01 Zábřeh

T: +420 776 177 797


Vedoucí služby

T: +420 777 720 230

E-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz


Tým

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborné vedení služby, odborný ředitel

Bc. Petr Huptych – odborné vedení služby, vedoucí oddělení

Mgr. Hana Taláčková – kontaktní pracovnice, vedoucí služby

Andrea Apačová, DiS. – kontaktní pracovnice, zástupce vedoucí, pracoviště Zábřeh

Bc. Jan Falout – kontaktní pracovník, zástupce vedoucí, pracoviště Mohelnice

Mgr. Michaela Nantlová –  kontaktní pracovník

Bc. Pavlína Zachařová– animátor volnočasových aktivit KUDY KAM II

Lesana Stolárová– animátor volnočasových aktivit KUDY KAM III

Projekt je financován dotační podporou:

 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Olomouckého kraje
 • Města Zábřeh
 • Města Mohelnice