Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici a Zábřehu

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici a Zábřehu poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížných životních situacích a pomáhá jim smysluplně trávit volný čas. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 9-26 let.

Naším posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb ve městech Mohelnice a Zábřehu.

 

 • Nabízíme pestrou škálu volnočasových aktivit, připravujeme besedy, přednášky, workshopy, pořádáme výlety…
 • Srozumitelnou a zábavnou formou podáváme informace k rizikovému chování.
 • Poskytujeme doučování, informační servis, sociální poradenství, situační intervence, pomoc v krizi aj.
 • A to vše bezplatně a anonymně

 

 5 zaměstnanců|  103 klientů | 2 projekty

Zámecká 19/11, Mohelnice | +420 770 159 222

Postřelmovská 465/1A, Zábřeh | +420 776 177 797

nzdm.mz@podaneruce.cz

Poskytované služby

 • Nabídka volnočasových aktivit
 • Aktivity primární prevence
 • Vzdělávací aktivity
 • Volnočasové aktivity
 • Doučování
 • Práce přes sociální sítě
 • Kontaktní práce
 • Situační intervence
 • Informační servis
 • Sociální poradenství
 • Pomoc v krizi
 • Doprovodná práce
 • Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele
 • Zprostředkování dalších služeb
 • Individuální práce
 • Práce s blízkými osobami

NZDM Mohelnice, Zábřeh
NZDM Mohelnice, Zábřeh
NZDM Mohelnice, Zábřeh
NZDM Mohelnice, Zábřeh

 

Poslání

Naším posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb ve městech Mohelnice a Zábřehu.

Snažíme se o vytvoření bezpečného místa, kde děti a mladiství mohou aktivně trávit svůj volný čas.

Projekt Replay podporuje mladé lidi s nízkou kvalifikací a dalšími sociálními znevýhodněními při vstupu na trh práce.

 

Účastníkům pomůže:

 • Zorientovat se na trhu práce
 • Vyřídit všechny potřebné dokumenty
 • Napsat životopis, motivační dopis a připravit se na přijímací pohovor
 • Vyzkoušet si práci, která je bude bavit
 • Jednat se zaměstnavateli a úřady
 • Najít a udržet si práci u zaměstnavatele

Komu je projekt určen?

Konkrétní cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé mezi 15–21 lety (v individuálních případech do 26 let) vyrůstající v chudých nebo nefunkčních rodinách a ohrožení sociálně patologickými jevy a sociálním vyloučením na území a v okolí Mohelnice, Zábřehu, Olomouce a Prostějova.


Co účastníky projektu čeká?

 • Skupinové motivační a poradenské aktivity formou poutavé strategické hry
 • Prezentace různých profesí
 • Exkurze u zaměstnavatelů v různých oborech
 • Pracovní poradenství (informační servis, nácvik pohovoru, kariérové poradenství, finanční poradenství)
 • Tréninková pracovní místa
 • Podpora při jednání s úřady a zaměstnavateli, s vyřizováním dokumentů

Program je financován dotační podporou

 • Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Olomouckého kraje
 • Magistrátu města Prostějov

 

Společnost Podané ruce o.p.s. realizuje Replay v Olomouci, Prostějově, Mohelnici a Zábřehu až do září roku 2020.

Informace o projektu Replay: Replay (Práce hrou) CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006358

Všechny aktivity projektu jsou pro účastníky zdarma a jsou hrazeny z prostředků Evropské unie z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

Cíle projektu

Projekt odstraní nebo zmírní bariéry, které musí cílová skupina překonávat při prvních samostatných krocích životem. Soustředí se především na změnu postojů a rozvoj základních sociálních kompetencí, které jsou díky prostředí, v němž příslušníci cílové skupiny vyrůstají, rizikové a nedostatečné.


Dílčí cíle

 • zvýšit dostupnost inkluzivních programů prevence sociálně patologických jevů, motivace ke změně rizikových postojů a tréninku sociálních kompetencí na území MAS Mohelnicko nabídkou podpory projektu mladým lidem ohroženým sociálními riziky na celém území MAS
 • vymanit účastníky projektu ze zaběhnutých sociálně (a někdy i zdravotně) rizikových stereotypů a pomoci jim otevřít nové obzory ohledně osobní, občanské a profesní seberealizace
 • rozvinout u nich schopnost vyjádřit své představy, konstruktivně je reflektovat a plánovat na jejich základě budoucnost
 • zvýšit jejich sebevědomí
 • posílit komunikační dovednosti účastníků projektu jak v běžném neformálním společenském styku, tak při jednání s institucemi
 • vést účastníky projektu k přijetí vzdělání a práce jako hodnot a prostředků k naplnění životních i praktických cílů
 • nacvičit s účastníky projektu obecné pracovní návyky
 • prohloubit u účastníků projektu kompetence potřebné k nalezení a udržení standardního bydlení
 • natrénovat s nimi základní principy finanční gramotnosti
 • posílit u nich respektování zásad “harm reduction” a postupného omezování rizikového chování v oblasti konzumace drog, netolismu, hazardu apod.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

Foto NZDM (1)
Stazeny Soubor
IMAG0703
C7B21F9F 59B6 4D6F 8CF6 9D8A76BB63B9
DSC00006
IMAG0740
Stazeny Soubor (1)

Pobočka Mohelnice

 

Otevírací doba

 

  Individuální konzultace Klub
Pondělí 11:00 – 14:00 14:00 – 18:00
Středa 14:00 – 18:00 ZAVŘENO
Čtvrtek 11:00 – 14:00 14:00 – 18:00

 

Kontakt

Zámecká 19/11

789 85 Mohelnice

T: +420 770 159 222


Pobočka Zábřeh

 

Otevírací doba

 

  Individuální konzultace Klub
Úterý 11:00 – 14:00 14:00 – 18:00
Středa 11:00 – 14:00 14:00 – 18:00
Čtvrtek 14:00 – 18:00 ZAVŘENO
Pátek 11:00 – 13:00 13:00 – 17:00

 

Kontakt

Postřelmovská 465/1A

789 01 Zábřeh

T: +420 776 177 797


Vedoucí služby

T: +420 777 720 230

E-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz


Tým

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborné vedení služby, odborný ředitel

Bc. Petr Huptych – odborné vedení služby, vedoucí oddělení

Bc. Marcela Kunčarová – vedoucí služby

Mgr. Hana Taláčková – zástupce vedoucí,  kontaktní pracovnice

Andrea Apačová, DiS. – kontaktní pracovnice

Bc. Jan Falout – kontaktní pracovník, mentor projektu Replay.

Bc. Sabina Buziová, DiS. – animátorka volnočasových aktivit


Projekt je financován dotační podporou:

 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Olomouckého kraje
 • Města Zábřeh
 • Města Mohelnice