Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Olomouci

Sociální služby

Děti a mládež
(7 – 26 let)

Bezplatně

Anonymně

Poradenství

Olomouc

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Olomouci poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížných životních situacích a pomáhá jim smysluplně trávit volný čas. Jeho posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů. Klub naplňuje standardy nízkoprahového zařízení pro děti a mládež České asociace streetworku.

 

 • Nabízí širokou škálu volnočasových aktivit.
 • Poskytuje informační servis, individuální poradenství, situační intervence a pomoc v krizi.
 • Podává srozumitelnou formou informace k rizikovému chování.

 

5 zaměstnanců | 290 klientů | 6200 kontaktů | 2 projekty

Dolní náměstí 38, Olomouc | +420 775 868 569 | nzdm.ol@podaneruce.cz

 

„Jsme jako kvalitní restaurace, máme stále plno a klienti se k nám často vracejí a doporučují naše stabilní menu služeb.“

Poskytované služby

 • nabídka volnočasových aktivit
 • aktivity primární prevence
 • vzdělávací aktivity
 • doučování
 • kontaktní práce
 • situační intervence
 • informační servis
 • sociální poradenství
 • pomoc v krizi
 • doprovodná práce
 • kontakt s institucemi ve prospěch uživatele
 • zprosředkování dalších služeb
 • případová práce
 • skupinová práce
 • práce s blízkými osobam

Beseda Drogy
Deskovky Na Klubu
Studio
Vyrabime Sliz

Poslání

Posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů, zejména v období dospívání, prostřednictvím poskytovaných  sociálních služeb ve městě Olomouci.


Cílová skupina

Cílovou skupinou programu jsou děti a mládež ve věku 7 – 26 let.


Cíle služby

 • Vytvořit bezpečný prostor pro cílovou skupinu.
 • Podpora dospívajících ve zvládání krizí a obtížných situací v jejich každodenním životě.
 • Vhodnou a srozumitelnou formou podávat uživatelům potřebný objem informací týkajících se rizikového chování mládeže, konkrétně těchto témat: promiskuitní chování, nechráněný pohlavní styk, rizika pohlavně přenosných nemocí, neplánované rodičovství, škála postihů za různé druhy přestupků a trestných činů, trestní odpovědnost mladistvých, problematika závislostí užívání návykových a jiných psychotropních látek atd.
 • Podpora v dosažení nejvyššího možného vzdělání dle individuálních možností a schopností uživatele a jeho zařazení na trhu práce.
 • Dosáhnout u uživatelů osvojení schopnosti aktivně a smysluplně trávit volný čas.

Krátkodobé cíle

 • Tematickým zaměřením každého měsíce zvýšit informovanost uživatelů služby v následujících tématech: sex a partnerské vztahy, problematika trhu práce, drogy, ekologie, rasizmus a xenofobie, násilí apod.
 • Naším cílem je více zapojovat uživatele služby do organizace volnočasový aktivit.
 • Zvýšení informovanosti o poslání, cílech a poskytovaných službách zařízení.

Principy NZDM

 • Anonymita
 • Bezplatnost
 • Dobrovolnost

Cílová skupina

Cílovou skupinou programu jsou převážně romské děti a mládež ve věku 10 – 26 let.


Cíle projektu

Projekt ROMANODROM – volnočasové aktivity je součástí NZDM KudyKam ve Společnosti Podané ruce o.p.s.

Cílem projektu je v prostředí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež nabídnou vhodnou nabídku pravidelných volnočasových aktivit pro romské děti a mládež v návaznosti na jejich sociální vyloučení a kulturní odlišnost. Našim cílem je, aby cílová skupina získala dovednosti, znalosti, schopnosti a návyky, které povedou k aktivnějšímu životu. Získání sebedůvěry, samostatnosti, odpovědnosti za vlastní chování a sociálních kompetencí, jenž povedou k rozvoji osobnosti, ale také budou preventivně působit před sociálně-patologickými jevy, které můžou mít za následek sociální vyloučení. Motivujeme děti a mládež ke vzdělávání a k zařazení na trh práce. Chceme preventivně působit a následně zmírnit diskriminaci dětí a mládeže ve společnosti na základě etnické příslušnosti či života v ghettu. Projekt ROMANODROM je zavedená služba s dlouholetou tradicí, vybudovanou klientelou a zkušeným pracovním týmem.


Principy NZDM KudyKam – ROMANODROM

 • Anonymita
 • Bezplatnost
 • Dobrovolnost

Program je financován dotační podporou

Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statutárního města Olomouce


NZDM KudyKam Battle, Dušan Gajdošík, Douny, Tulda, Loga A DJ Fuga
NZDM KudyKam Battle, Dušan Gajdošík, Douny, Tulda, Loga A DJ Fuga
NZDM KudyKam Battle, Dušan Gajdošík, Douny, Tulda, Loga A DJ Fuga
NZDM KudyKam Battle, Dušan Gajdošík, Douny, Tulda, Loga A DJ Fuga
Beseda Patrik A Ludva Agresivita
Beseda S Taterem
Hrajeme Venku Prevence Gambling
Malujeme 2
Malujeme
Nahravaci Studio
Pracovni Pohovor Prezentace
Soutezime
Tetujeme
Vyrabime 2.JPG
Vyrabime 3.JPG
Vyrabime Soutezime.JPG
Vyrabime.JPG
Vysivame.JPG

Otevírací doba

Pondělí 14:00 – 18:00
Úterý 14:00 – 18:00
Středa 14:00 – 18:00
Čtvrtek 12:00 – 17:00  možnost individuálních konzultací
Pátek 14:00 – 17:00

Adresa

NZDM v Olomouci

Dolní náměstí 38

779 00 Olomouc

T: +420 775 868 569

E: nzdm.ol@podaneruce.cz


Tým

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborný ředitel

Bc. Petr Huptych – vedoucí oddělení

Dušan Gajdošík – vedoucí služby

Bc. Andrea Petrášová – sociální pracovník

Bc. Radim Kuběna – sociální pracovník

Bc. Denisa Šimková, Dis. – sociální pracovník

Dušan Gajdošík

Dušan Gajdošík

Bc. Andrea Petrášová

Bc. Andrea Petrášová

Bc. Radim Kuběna

Bc. Radim Kuběna

Bc. Denisa Šimková, Dis.

Bc. Denisa Šimková, Dis.

Projekt je financován dotační podporou:

 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
 • Olomouckého kraje
 • Statutárního města Olomouc