Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Olomouci

Sociální služby

Děti a mládež
(7 – 26 let)

Bezplatně

Anonymně

Poradenství

Olomouc

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Olomouci poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížných životních situacích a pomáhá jim smysluplně trávit volný čas. Jeho posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů. Klub naplňuje standardy nízkoprahového zařízení pro děti a mládež České asociace streetworku.

 

 • Nabízí širokou škálu volnočasových aktivit.
 • Poskytuje informační servis, individuální poradenství, situační intervence a pomoc v krizi.
 • Podává srozumitelnou formou informace k rizikovému chování.

 

5 zaměstnanců | 290 klientů | 6200 kontaktů | 2 projekty

Dolní náměstí 38, Olomouc | +420 775 868 569 | nzdm.ol@podaneruce.cz

 

„Jsme jako kvalitní restaurace, máme stále plno a klienti se k nám často vracejí a doporučují naše stabilní menu služeb.“

Poskytované služby

 • nabídka volnočasových aktivit
 • aktivity primární prevence
 • vzdělávací aktivity
 • doučování
 • kontaktní práce
 • situační intervence
 • informační servis
 • sociální poradenství
 • pomoc v krizi
 • doprovodná práce
 • kontakt s institucemi ve prospěch uživatele
 • zprosředkování dalších služeb
 • případová práce
 • skupinová práce
 • práce s blízkými osobam

Beseda Drogy
Deskovky Na Klubu
Studio
Vyrabime Sliz

Poslání

Posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů, zejména v období dospívání, prostřednictvím poskytovaných  sociálních služeb ve městě Olomouci.


Cílová skupina

Cílovou skupinou programu jsou děti a mládež ve věku 7 – 26 let.


Cíle služby

 • Vytvořit bezpečný prostor pro cílovou skupinu.
 • Podpora dospívajících ve zvládání krizí a obtížných situací v jejich každodenním životě.
 • Vhodnou a srozumitelnou formou podávat uživatelům potřebný objem informací týkajících se rizikového chování mládeže, konkrétně těchto témat: promiskuitní chování, nechráněný pohlavní styk, rizika pohlavně přenosných nemocí, neplánované rodičovství, škála postihů za různé druhy přestupků a trestných činů, trestní odpovědnost mladistvých, problematika závislostí užívání návykových a jiných psychotropních látek atd.
 • Podpora v dosažení nejvyššího možného vzdělání dle individuálních možností a schopností uživatele a jeho zařazení na trhu práce.
 • Dosáhnout u uživatelů osvojení schopnosti aktivně a smysluplně trávit volný čas.

Krátkodobé cíle

 • Tematickým zaměřením každého měsíce zvýšit informovanost uživatelů služby v následujících tématech: sex a partnerské vztahy, problematika trhu práce, drogy, ekologie, rasizmus a xenofobie, násilí apod.
 • Naším cílem je více zapojovat uživatele služby do organizace volnočasový aktivit.
 • Zvýšení informovanosti o poslání, cílech a poskytovaných službách zařízení.

Principy NZDM

 • Anonymita
 • Bezplatnost
 • Dobrovolnost

Cílová skupina

Cílovou skupinou programu jsou převážně romské děti a mládež ve věku 10 – 26 let.


Cíle projektu

Projekt ROMANODROM – volnočasové aktivity je součástí NZDM KudyKam ve Společnosti Podané ruce o.p.s.

Cílem projektu je v prostředí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež nabídnou vhodnou nabídku pravidelných volnočasových aktivit pro romské děti a mládež v návaznosti na jejich sociální vyloučení a kulturní odlišnost. Našim cílem je, aby cílová skupina získala dovednosti, znalosti, schopnosti a návyky, které povedou k aktivnějšímu životu. Získání sebedůvěry, samostatnosti, odpovědnosti za vlastní chování a sociálních kompetencí, jenž povedou k rozvoji osobnosti, ale také budou preventivně působit před sociálně-patologickými jevy, které můžou mít za následek sociální vyloučení. Motivujeme děti a mládež ke vzdělávání a k zařazení na trh práce. Chceme preventivně působit a následně zmírnit diskriminaci dětí a mládeže ve společnosti na základě etnické příslušnosti či života v ghettu. Projekt ROMANODROM je zavedená služba s dlouholetou tradicí, vybudovanou klientelou a zkušeným pracovním týmem.


Principy NZDM KudyKam – ROMANODROM

 • Anonymita
 • Bezplatnost
 • Dobrovolnost

Program je financován dotační podporou

Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statutárního města Olomouce


NZDM KudyKam Battle, Dušan Gajdošík, Douny, Tulda, Loga A DJ Fuga
NZDM KudyKam Battle, Dušan Gajdošík, Douny, Tulda, Loga A DJ Fuga
NZDM KudyKam Battle, Dušan Gajdošík, Douny, Tulda, Loga A DJ Fuga
NZDM KudyKam Battle, Dušan Gajdošík, Douny, Tulda, Loga A DJ Fuga
Beseda Patrik A Ludva Agresivita
Beseda S Taterem
Hrajeme Venku Prevence Gambling
Malujeme 2
Malujeme
Nahravaci Studio
Pracovni Pohovor Prezentace
Soutezime
Tetujeme
Vyrabime 2.JPG
Vyrabime 3.JPG
Vyrabime Soutezime.JPG
Vyrabime.JPG
Vysivame.JPG

Otevírací doba

Pondělí

13:00 – 14:00 individuální konzultace

14:00 – 18:00 klub

Úterý

13:00 – 14:00 individuální konzultace

14:00 – 18:00 klub

Středa

13:00 – 14:00 individuální konzultace

14:00 – 18:00 klub

Čtvrtek 12:00 – 17:00  pouze individuální konzultace
Pátek

12:00 – 14:00 individuální konzultace

14:00 – 17:00 klub


Adresa

NZDM v Olomouci

Dolní náměstí 38

779 00 Olomouc

T: +420 775 868 569

E: nzdm.ol@podaneruce.cz


Tým

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborný ředitel

Bc. Petr Huptych – vedoucí oddělení

 

Bc. Andrea Petrášová – vedoucí služby, sociální pracovník

T: +420 775 868 569

E: petrasova@podaneruce.cz

 

Bc. Radim Kuběna – zástupce vedoucí služby, sociální pracovník

T: +420 773 537 932

E: kubena@podaneruce.cz

 

Dušan Gajdošík – pracovník v sociálních službách

T: +420 777 916 286

E: gajdosik@podaneruce.cz

 

Jan Váša – pracovník v sociálních službách

T: +420 774 617 298

E: teren.ol@podaneruce.cz

 

Mgr. Břetislav Kantor – supervizor

 

Bc. Andrea Petrášová

Bc. Andrea Petrášová

Bc. Radim Kuběna

Bc. Radim Kuběna

Dušan Gajdošík

Dušan Gajdošík

Jan Váša

Jan Váša

Projekt je financován dotační podporou:

 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
 • Olomouckého kraje
 • Statutárního města Olomouc