Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově

Sociální služby

Děti a mládež
(10 – 26 let)

Bezplatně

Anonymně

Poradenství

Prostějov

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížné životní situaci z města Prostějov a okolí. Motivujeme a podporujeme děti a mládež k aktivnímu přístupu při řešení osobních situací zejména v období dospívání, poskytujeme sociální služby a širokou nabídku volnočasových aktivit.

 

 • Poskytujeme situační intervenci, informační servis, doučování, poradenství, pomoc v krizi.
 • Máme širokou nabídku volnočasových aktivit.
 • Realizujeme tematické preventivní bloky.

 

5 zaměstnanců |  166 klientů |  1974 kontaktů |  1 projekt

Svatoplukova 29, Prostějov | 777 916 288, 778 406 919 |  nzdm.pv@podaneruce.cz

Poskytované služby

 • situační intervence
 • informační servis
 • poradenství
 • kontaktní práce
 • doučování
 • nabídka volnočasových aktivit
 • doprovodná práce
 • pomoc v krizi
 • kontakt s institucemi ve prospěch klienta
 • případová práce
 • skupinová práce
 • práce s blízkými osobami
 • zprostředkování dalších služeb

Thumbnail
Thumbnail (8)
Thumbnail (1)
Thumbnail (1)

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 10 – 26 let.


Cíle projektu NZDM v Prostějově

Cílem projektu je motivovat a podporovat děti a mládež ve věku 10 až 26 let k aktivnímu přístupu při řešení osobních situací zejména v období dospívání prostřednictvím vzdělávacích a preventivně působících aktivit, ale také poskytovat vhodnou nabídku volnočasových aktivit, které jsou přirozenou cestou ke komunikaci, předávání pozitivních vzorů a následné sociální integraci. V praxi to znamená zejména práci v rámci kontaktního (klubového) a poradenského programu pro děti a mládež ve věku 10 – 21 let (v rámci individuálních konzultací pak až do 26 let). Projekt NZDM v Prostějově je zavedená služba s několikaletou tradicí.


Principy NZDM v Prostějově

 • Anonymita
 • Bezplatnost
 • Dobrovolnost

Projekt Replay byl ukončen v září 2020.

Jeho smyslem byla podpora mladých lidi s nízkou kvalifikací a dalšími sociálními znevýhodněními při vstupu na trh práce.

 

Účastníkům pomohl:

 • Zorientovat se na trhu práce
 • Vyřídit všechny potřebné dokumenty
 • Napsat životopis, motivační dopis a připravit se na přijímací pohovor
 • Vyzkoušet si práci, která je bude bavit
 • Jednat se zaměstnavateli a úřady
 • Najít a udržet si práci u zaměstnavatele

Komu byl projekt určen?

Konkrétní cílovou skupinou projektu byli mladí lidé mezi 15 – 21 lety (v individuálních případech do 26 let) vyrůstající v chudých nebo nefunkčních rodinách a ohrožení sociálně patologickými jevy a sociálním vyloučením na území a v okolí Mohelnice, Zábřehu, Olomouce a Prostějova.


Co v rámci projektu probíhalo?

 • Skupinové motivační a poradenské aktivity formou poutavé strategické hry
 • Prezentace různých profesí
 • Exkurze u zaměstnavatelů v různých oborech
 • Pracovní poradenství (informační servis, nácvik pohovoru, kariérové poradenství, finanční poradenství)
 • Tréninková pracovní místa
 • Podpora při jednání s úřady a zaměstnavateli, s vyřizováním dokumentů

Společnost Podané ruce o.p.s. realizovala Replay v Olomouci, Prostějově, Mohelnici a Zábřehu až do září roku 2020.

Informace o projektu Replay: Replay (Práce hrou) CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006358

Všechny aktivity projektu byly pro účastníky zdarma a byly hrazeny z prostředků Evropské unie z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

Otevírací doba

Pondělí 12:00 – 17:00
Úterý 12:00 – 16:00 (pouze poradenství/doučování, klub je uzavřen)
Středa 12:00 – 17:00
Čtvrtek 12:00 – 16:00
Pátek 12:00 – 16:00

Adresa

NZDM v Prostějově

Svatoplukova 29

796 01 Prostějov


Tým

Lukáš Carlos Hrubý – odborné vedení, odborný ředitel

Bc. Petr Huptych – vedoucí oddělení

Petr Kadlec, DiS. – vedoucí centra

Kristýna Dlouhá, DiS – zástupce vedoucího

Mgr. Simona Sprušilová – sociální/kontaktní pracovník

Mgr. Veronika Křenek – sociální/kontaktní pracovník

Aneta Peřinová, DiS. – sociální/terénní pracovník

Program je financován dotační podporou

 • Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Olomouckého kraje
 • Magistrátu města Prostějov