AKTUÁLNĚ

 

Nadále nabízíme zdarma online individuální poradenství. Více informací ZDE.


Na aktuální pololetí jsme připravili několik zajímavých webinářů, tedy online přednášek. Více informací ZDE.


 

 

O NÁS

Centrum prevence v Brně působí již od roku 1994, má tedy dlouhá léta praxe a zkušeností na poli prevence rizikového chování. Ve spojení s kvalifikovanými lektory poskytuje preventivní servis školám i širší veřejnosti v Jihomoravském kraji.

Naše aktivity jsou realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným s rizikovým chováním, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření.

Všechny programy jsou certifikované u MŠMT a každý rok osloví na 20 tisíc žáků základních a středních škol.

           

 

Co a pro koho děláme?

               

 

               

 

 • online přednášky
 • vzdělávací kurzy a konzultace z oblasti rizikového chování
 • případové a týmové supervize (podpůrná setkávání)
 • připravujeme online sborovny
               

 

 • vzdělávací kurzy, konzultace a poradenství
 • konference
 • odborné články

 

Co je cílem naší práce?

 1. Předcházení užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování.
 2. Poskytovat vzdělávací služby pro odbornou i laickou veřejnost.
 3. Oddálit experimentování s návykovými látkami u dětí do co nejpozdějšího věku, v ideálním případě zajistit, aby o něj ztratily zájem úplně.
 4. Podporovat zdravý životní styl, rozvoj zdravé osobnosti, schopnost vyjádřit vlastní názory a přijmout odpovědnost za své chování.
 5. Mapovat výskyt rizikového chování ve třídách, případně dále individuálně pracovat s jedinci ohroženými těmito jevy.
 6. Pomáhat třídním učitelům při řešení problémů v třídním kolektivu.

       

           

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA ONLINE PROGRAMŮ

všeobecné primární prevence

jako alternativa standardních programů po dobu covidových opatření.

“V současné době, kdy neprobíhá prezenční výuka ve školách, je on-line primární prevence vhodnou alternativou k prezenční. Jelikož není jisté, kdy se žáci vrátí do školních lavic, doporučuji využít nabízené nabídky on-line přednášek od prověřených organizací“.

Mgr. Lenka Možná, protidrogová a školská koordinátorka prevence rizikového chování dětí a mládeže Jihomoravského kraje

 

Připravili jsme 4 programy primární prevence reagující na palčivá témata rizikového chování této doby:

Téma programu: KYBERŠIKANA  
Doporučený věk: 6. – 8. ročník  
Náplň programu:

Prevence kyberšikany.

Současná doba je více než dřív propojena s životem online a děti tráví na mobilech a počítačích spoustu času. Ruku v ruce s tím jde také více příležitostí stát se svědkem, obětí či agresorem kyberšikany.

Náš program je možností pro děti, jak se dozvědět více informací o ní. Jak kyberšikanu poznat, jak ji případně řešit a jak jí také mohou předcházet.

         
Poznámka: Před objednáním  programu je třeba vzít v úvahu, že jde skutečně o prevenci, čili předcházení (nikoli řešení!). Program je tedy určen pro žáky, kteří v minulosti nebyli/nejsou účastníky kyberšikany.  

Téma programu: SOCIÁLNÍ SÍTĚ  
Doporučený věk: 4. – 5. ročník           
Náplň programu:

Prevence rizikového užívání sociálních sítí.

V programu bude diskutována otázka množství času tráveného na sociálních sítích, jaké sociální sítě jsou nejpoužívanější, jejich výhody a nevýhody a na co dávat pozor, chce-li se do nich člověk připojit.

Žáci poznají základní pravidla pro bezpečný pohyb v digitálním světě.


Téma programu: ZÁVISLOST  
Doporučený věk: 5. – 8. ročník          
Náplň programu:

Prevence vzniku závislostního chování.

Prevence závislostí látkových či nelátkových je v této době taktéž důležitým tématem. Přibývá úzkostí a stresu, děti hledají vyrovnávací strategie a je třeba je naučit volit ty správné a zdravé, tzn. vyhnout se nezdravým (drogy jako alkohol, tabák, marihuana, jiné..).

Žáci porozumí závislosti a jejím znakům a definují zdravé vyrovnávací strategie jako prevenci vzniku závislostí.


Téma programu: PSYCHOHYGIENA  
Doporučený věk: 5. – 9. ročník  
Náplň programu:

Zvládání stresu a negativních emocí.

Program reaguje na velké nároky na duševní stav člověka v této náročné době, kdy přibývá problémů s úzkostí a stresem.

Program dává žákům prostor diskutovat výhody a nevýhody distanční výuky, trávení volného času, jak si vhodně nastavit svůj denní režim, čeho se vyvarovat a co dělat pro duševní pohodu.

Žáci si osvojí vhodné copingové strategie pro vyrovnávání se s překážkami a zvládání náročné životní situace. Žáci se naučí rozlišit, které strategie jsou funkční a které ne.

         

Jak to probíhá?

Online programy probíhají přes platformu ZOOM. Vždy s dostatečným předstihem odešleme třídnímu učiteli odkaz na událost (příslušný program) s potřebnými informacemi k přihlášení. Třídní učitel pak zajistí přeposlání odkazu žákům.

Během programů jsou využívány další zajímavé aplikace jako Quizziz, Mentimeter aj.

Vyžadujeme přítomnost učitele na programu.

Pokud objednáváte program pro třídu, ve které sami neučíte, doporučujeme prodiskutovat objednání s třídním učitelem.

Trvání programu2x 45 minut

Cena programu1 300 Kč

Kontakt pro objednání:

Andrea Fadrná

Mobil: +420 773 789 708

Email: prevence@podaneruce.cz


 

VŠEOBECNÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE

O co jde?

Jedná se o tematické preventivní programy na školách.

Programy se snaží ovlivnit postoje žáků tak, aby se rizikovým jevům vyhnuli nebo k jejich počátku došlo co nejpozději v průběhu jejich vývoje.

Programy jsou pro žáky atraktivní, stojí na principech zážitkové pedagogiky. Žáci se tak hravou formou dozví pravdivé informace o aktuálních tématech, která se jich týkají.

           

Nabídka témat pro ZŠ:

Programy jsou vázány na konkrétní období školní docházky, aby měly co největší účinek. Je důležité, aby proběhly předtím, než jsou žáci s daným typem rizikového chování v aktivním kontaktu.

Chcete-li pro třídu téma v jiném ročníku, než udává naše tabulka, objednejte MAPOVACÍ LEKCI.

Programy realizujeme přímo ve školách (ve třídách, kde lze hýbat s lavicemi) nebo můžete se třídou přijet k nám doCentra prevence (adresa v kontaktech).

 

 

 

 

 • Doporučujeme přečíst i tento dokument obsahující další důležité informace k programům: KONCEPCE VPP
           

 

Ceník:       

1.—5. ročník = 2 vyučovací hodiny 1 000 Kč    
6.—9. ročník = 3 vyučovací hodiny 1 300 Kč
Divadlo ve výchově “Na zdraví?” = 2 vyuč. hodiny 3 000 Kč
Film ve výchově “Do dna?” = 3 vyuč. hodiny 2 000 Kč
Hra na hraně = 2 setkání po 3 vyučovacích hodinách,   prevence gamblingu 4 500 Kč

Školy mimo Brno 6 Kč / 1 km.

Kontakt pro objednání:

Volejte nebo pište naší milé organizační pracovnici Andrejce, která vám se vším ochotně poradí:

Andrea Fadrná

Mobil: +420 773 789 708

Email: prevence@podaneruce.cz

 

SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE a MAPOVACÍ LEKCE

Kdy který program objednat?

Objednat pro třídu, kde:

 • rizikové chování probíhá
 • je zvýšené riziko, že rizikové chování zde bude probíhat

Objednat pro třídu:

 • kde má pedagog podezření na výskyt rizikového chování a chce jej potvrdit či vyvrátit
 • kde chce pedagog zmapovat postoje žáků ve vztahu k rizikovému chování, diagnostikovat vztahy v kolektivu apod.
 • ze ZŠ praktické a speciální (spadají do cílové skupiny více ohrožené rizikovým chováním)
 

O co v programech jde?

Tyto programy cílí na konkrétní problém, výskyt rizikového chování v kolektivu.

Lektoři v programech pomocí metod zážitkové pedagogiky a odborného přístupu pomáhají žákům získat takové znalosti a dovednosti, které umožní toto chování odstranit či zmírnit, např.  pocit sounáležitosti ve skupině, schopnost čelit tlaku a odmítat, konstruktivně řešit konflikty, komunikační dovednosti, zdravé sebevědomí ad.

 

Nejčastější témata programů, která školy objednávají:

 • narušené vztahy v kolektivu (nesourodost, narušená spolupráce, komunikace a důvěra mezi žáky, šikana, kyberšikana)
 • látkové závislosti (užívání návykových látek)
 • nelátkové závislosti (hraní PC her, soc. sítě, gambling)
 • vysoká míra nekázně a špatné vztahy s autoritami
 • sebepoškozování aj.

       

Jak bude naše spolupráce probíhat:

 1. Ozvete se nám telefonicky nebo emailem s poptávkou.
 2. Zašleme vám online úvodní dotazník o třídě, který vyplní a odešle třídní učitel.
 3. Podepíšeme smlouvu o realizaci programů, která definuje práva a povinnosti obou stran.
 4. Informujete vyučující, žáky a rodiče o programu, jeho cílech a motivujete zúčastněné ke spolupráci. K informování rodičů může škola využít naši předlohu souhlasu s intervenčními programy pro rodiče: SPP Souhlas intervencni programy (není nutné v případě ZŠ praktické a speciální).
 5. První program = diagnostika a stanovení cíle další práce. Třídní učitel se účastní každého programu.
 6. Další programy = naplňování cíle.
 7. Poslední program = zhodnocení společné práce, rozloučení. Vypracujeme pro vás podrobnou závěrečnou zprávu.
 8. Zašleme online hodnotící dotazník k vyplnění opět třídnímu učiteli, který v něm může zhodnotit průběh spolupráce, svoji spokojenost s programy tím nám pomoci k zefektivnění celé služby.

 

Všechny informace o průběhu realizace k pročtení zde: KONCEPCE intervenčních programů

Ceník:

 

 


Platí se vždy pouze první diagnostický program.

Ostatní jsou poskytovány zdarma díky našich dotačních projektům (škola platí pouze cestovné).

 • 1. – 3. ročník = 2 vyučovací hodiny = 1 000
 • 4. – 9. ročník = 3 vyučovací hodiny = 1 300
 • ZŠ praktická = 2 vyučovací hodiny = 1 000

+ Školy mimo Brno cestovné 6 Kč / 1 km.

Kontakt pro objednávání:

Mgr. Petra Blažková

Mobil: +420 770 110 884

E-mail: blazkova@podaneruce.cz

 

 

 

INDIKOVANÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE a PORADENSTVÍ

O co jde?

Jedná se o individuální konzultace pro děti a mládež, kteří:

 • experimentují s návykovými látkami
 • se závislostně chovají v on-line prostředí
 • se stali agresory či oběťmi šikany
 • se chovají rizikově ve vztahu k sobě nebo autoritám
 

 

Důležitou součástí služby je také poradenství pro rodiče těchto děti.

Hlavním cílem je dlouhodobá práce s těmito dětmi (a jejich rodiči), motivovat je k řešení problému, ke změně svého chování a udržet je pak v procesu této změny.

 

V současné složité době poskytujeme zejména ONLINE PORADENSTVÍ.

Potřebujete-li pomoci s některým z uvedených problémů, neváhejte se ozvat:

 

Za normálních okolností (mimo COVID omezení) je služba ambulantní, tzn. že děti a rodinní příslušníci dochází přímo k nám do Centra prevence, kde je pro tyto účely uzpůsoben příjemný nerušený prostor.

 

Indikovaná prevence a poradenství je služba zdarma.

 

Kromě těchto individuálních konzultací provádíme skupinovou indikovanou prevenci s mládeží ve střediscích výchovné péče, diagnostických a výchovných ústavech. Zde jde především o prevenci drogové závislosti a eliminování už jejích vzniklých dopadů.

           

Kontakty pro objednávání a dotazy:

Mgr. Jan Veselý, Ph.D.

Mobil: +420 777 916 276

E-mail: vesely@podaneruce.cz

Andrea Fadrná

Mobil: +420 773 789 708

E-mail: prevence@podaneruce.cz

ADAPTAČNÍ KURZY

O co jde?

Adaptační kurzy jsou zážitkové programy pro nově vzniklé kolektivy:

 • 6. třída ZŠ, prima
 • 1. ročník SŠ a gymnázií
 • při slučování tříd či jiných změnách v rámci třídy (nový třídní učitel, více nových žáků atd.).

 

Podstatou je zejména poznání žáků a třídních učitelů, podpora spolupráce, komunikace a vzájemné důvěry, což nastartuje přátelské klima třídy.

               

To vše prostřednictvím zážitkových a psychosociálních technik pod vedením zkušených lektorů s odbornou kvalifikací.

 

Co si žáci vyzkouší a naučí se?

 • posílí komunikační dovednosti a vzájemnou toleranci,
 • schopnost řešit zadaný problém ve skupině,
 • vyjádření svého postoje či stanoviska,
 • sebepoznání, sebeocenění,
 • přijetí odpovědnosti za své chování

 

Adaptační kurzy jsou důležitou prevencí šikany a nekázně, jelikož dobře nastartované vztahy výrazně pomáhají předejít problémům do budoucna.

Kde jsou dobré vztahy, tam se lépe učí.

Aktivity i náročnost programu je přizpůsobována věku a typu jednotlivých škol a tříd. Proto jsou informace o specifikách školy a tříd diskutovány předem s třídními učiteli. Ten se také kurzu vždy účastní.

Kdy a kde?

Je třeba začít vždy co nejdříve. Proto programy uskutečňujeme od konce srpna do maximálně konce října.

Jednodenní kurz: Centrum prevence v Řečkovicích.

Dvoudenní kurz: Vybírá si a zajišťuje si škola. Je třeba zajistit prostory vhodné pro venkovní zážitkové aktivity a zároveň k přespání a stravování. Z naší strany bude obstarán kompletní program včetně materiálního vybavení.

Ceník:

               

Jednodenní kurz = 4 vyučovací hodiny = 4 000 Kč / třída

Jednodenní kurz = 8 vyučovacích hodin = 8 000 Kč / třída

Dvoudenní kurz = 12 vyučovacích hodin = 12 000 Kč / třída

+ mimo Brno cestovné 10 Kč / 1 km

Kontakt pro objednání:

Volejte nebo pište naší milé organizační pracovnici Andrejce, která vám se vším ochotně poradí:

Andrea Fadrná

Mobil: +420 773 789 708

Email: prevence@podaneruce.cz

 

NAŠE DALŠÍ PROJEKTY

Projekt VYLOUČENÉ LOKALITY:

Jedná se o preventivní programy ve školách s převahou žáků z vyloučených lokalit, kteří jsou více než jiné děti ohroženi závislostmi.

Jsou to:

 • Základní škola Sekaninova 1, Brno
 • Základní škola Lidická 6a, Brno
 • Základní škola, Praktická škola a dětský domov Brno, Vídeňská 244/28

 

Preventivní práce zde spočívá zejména v pravidelném setkávání s žáky a interaktivní systematické práci s nimi.

Nedílnou částí projektu je také podpora pedagogům a rodičům ve vzdělávacích seminářích, konzultacích a supervizích pro pedagogy.

Kontakt:

Mgr. Elena Juránková

Mobil: +420 775 901 361

E-mail: vl@podaneruce.cz


 

Projekt PRIMÁRNÍ PREVENCE DUŠEVNÍCH PORUCH U DĚTÍ v období rané adolescence:

 • R. Č. ZD-ZDOVA1-011
 • projekt je podpořen z EHP Fondů a zaměřuje se na prevenci duševních poruch u dětí 7. a 8. tříd základních škol. Do projektu jsou zapojeni také rodiče těchto žáků a jejich pedagogové.
               
 
Od rané adolescence se rozvíjí mnoho psychických onemocnění a je zásadní, aby děti v tomto období měly o duševních poruchách dostatek relevantních informací, uměly jim předcházet a v případě rozvíjející se poruchy včas vyhledat pomoc.
Výzkumy ukazují, že u více než 90 % dokonaných sebevražd adolescentů a 80 % suicidálních pokusů bylo přítomno alespoň jedno duševní onemocnění (Fleischman, Barondess, 2004 ad.). Tato alarmující fakta poukazují na nutnost systémového předcházení duševním poruchám dětí, a to jak v rovině preventivní práce s dětmi, tak zapojením rodičů a pedagogů.
Stěžejním cílem projektu, realizovaného ve spolupráci Pedagogické fakulty UPOL a společnosti Podané ruce, o.p.s, Centra prevence, je prostřednictvím programů primární prevence naučit žáky 7. – 8. ročníků ZŠ předcházet rozvoji duševních poruch, rozeznat jejich příznaky a umět v případě potřeby pomoci.
Východiskem bude výzkum v dané populaci žáků mapující povědomí o duševních poruchách, postoje k duševnímu zdraví a kompetence k řešení rizikových situací. Výsledky budou sloužit pro tvorbu metodiky preventivního programu.
Pro posílení efektivity programu budou vzděláváni rovněž učitelé zapojených tříd, a to prostřednictvím workshopů a supervize, na kterých se naučí předcházet duševním poruchám u sebe 2 i u dětí, budou schopni rozeznat jejich nejčastější příznaky a nabídnout první psychickou pomoc.
Pedagogům bude poskytnuta metodika s pracovními listy, díky kterým budou moci pokračovat v preventivní práci v řešené problematice.
Klíčovou skupinou budou také rodiče dětí, pro které budou uspořádány semináře, kde získají informace o programu, jakým způsobem dítě ideálně podpořit v jeho snaze o duševní pohodu, jak adekvátně reagovat při příznacích duševní poruchy a kam se obrátit pro odbornou pomoc.
Bude tak docíleno účasti všech hlavních aktérů – dětí, pedagogů a rodičů – na provázané podpoře duševního zdraví.
S realizací projektu souvisí také informovanost mezi odbornou i laickou veřejností.

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Tamara Valešová

Tel.: +420 775 436 648

E-mail: valesova@podaneruce.cz

 


 

Projekt realizovaný v letech 2017-2020:

DRUG FREE BRNO:

Projekt byl součástí projektu “Minimalizace zdravotních a sociálních rizik u osob ohrožených rozvojem závislostí a sociálním vyloučením“.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_052/0007282

Projekt se soustředil zejména na závislosti, a to:

 1. Látkové: tabakismus, užívání alkoholu, nelegální návykové látky aj.
 2. Nelátkové: gambling, patologické hráčství, netolismus aj.

V rámci projektu byly realizovány programy pro střední školy a skupiny, víkendové pobyty pro vybrané skupiny, individuální poradenství pro jednotlivce a taktéž vzdělávací aktivity pro rodiny a jednotlivce.

 

 

 

 

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ

 

Zde je naše aktuální nabídka online přednášek – webinářů, které probíhají zdarma.

Přednášky realizujeme zpravidla přes platformu Zoom. Přihlásit se na ni lze přes náš Facebook, kde je k příslušné přednášce vytvořena událost a odkaz na Zoom.

Kdo nemá možnost přihlásit se přes Facebook, může napsat na email prev@podaneruce.cz a my mu odkaz zašleme přímo na jeho email.

Kapacita Zoom je 100 lidí.

 

Proběhlé přednášky:

Za oponou šikany (Ondřej Ling)

Pervitin: Beseda s bývalým uživatelem (Jan Veselý)

Jak efektivně pracovat s třídními pravidly? (Petra Blažková)

Jak na zlobivé dítě? (Jan Veselý)

Jak budovat zdravý vztah sám k sobě? (Aneta Lekešová)

Energy drinky, káva a kofein: závislost a prevence u dětí a mladistvých. (Tamara Valešová)

Sebepoškozování: Proč děti dobrovolně volí bolest? (Tamara Valešová, Adéla Klingelová)


 

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ pro pedagogický sbor (rodiče)

 

Vzdělávací programy tematicky šité na míru dle zakázky pedagogického sboru nebo rodičů. Může jít o témata jako stmelení kolektivu, rozpoznání a řešení šikany, nastavování pravidel ve třídě, vedení třídnických hodin, výchova digitálních dětí, experimentování s drogami, sebepoškozování, nové trendy v oblasti
rizikového chování, aj.

Nabízíme též pravidelná metodická vedení (supervize) pro pedagogické sbory/učitele sloužící jako možnost bezpečného sdílení obtížných situací v pedagogické praxi, podpora hledání jejich řešení a tím zároveň účinná psychohygiena.

Možnost i ONLINE.

Ceník:

 • Vzdělávací programy = 1 vyučovací hodina = 2 000 Kč (Nabízíme dvou až čtyřhodinové vzdělávací programy.)
 • Metodické vedení (supervize) = 1 hodina = 1 000
  + Cestovné 6 Kč / 1 km.

 

Kontakt pro objednávání:

Mgr. Michael Schmidt

Mobil: +420 775 056 894

Email: schmidt@podaneruce.cz

TEORIE

Co je RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ?

Jde o chování, v jehož důsledku dochází k nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost (Miovský, Zapletalová, 2006).

Ministerstvo školství definuje tyto typy rizikového chování:

 • Šikana
 • Kyberšikana
 • Užívání návykových látek
 • Netolismus
 • Gambling
 • Záškoláctví
 • Agrese, Násilí, Vandalismus
 • Intolerance, extremismus, rasismus a xenofobie
 • Antisemitismus, homofobie
 • Sexuální rizikové chování
 • Poruchy příjmu potravy
 • Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • Negativní působení sekt

 

(Klikněte na typ RCH, který Vás zajímá a otevře se více informací. Přidáváme je postupně, děkujeme za trpělivost). 

 

 

 

Tipy ke stažení:

 • Metodické doporučení MŠMT k návratu žáků do škol z distanční výuky ZDE.
 • Metodické doporučení MŠMT k distanční výuce a duševnímu zdraví ZDE.
 • Co dělat, když ve škole zjistíte návykové látky ZDE
 • Jak efektivně pracovat s třídními pravidly ZDE
 • Jak správně komunikovat s dítětem a předejít konfliktu ZDE

KONTAKTY

Adresa:

Kontakt:

Kontaktní hodiny:

Centrum prevence v Brně

Hapalova 22

621 00 Brno

 

Detašované pracoviště v centru:

Dvořákova 13

602 00 Brno

Mobil: +420 773 789 708

E-mail: prevence@podaneruce.cz

Facebook: Centrum prevence v Brně

Youtube: Centrum prevence v Brně

Instagram: centrum_prevence_v_brne

PO – ÚT: 8:00 – 15:30

ST – PÁ: 8:00 – 14:00

Po telefonické domluvě možno i jinak.

 

Jak se dostanete k nám na Hapalovu?

MHD: autobusem číslo 70 (směr Ořešín) a 42 (směr Ivanovice Globus) – zastávka Kronova. Tramvají číslo 1 (konečná Řečkovice).

       

Jak se dostanete k nám na Dvořákovu?

MHD: 10 minut od hlavního nádraží směr centrum. Tramvají zastávka Malinovského náměstí. Mezi Janáčkovým a Mahenovým divadlem.

       

Náš tým:

Mgr. Jan Veselý, PhD.
Vedoucí Centra prevence
Tel: +420 777 916 276
E-mail: vesely@podaneruce.cz
Vzdělání: Dramatická výchova a Pedagogika
Proč dělám tuto práci: Věřím, že je lepší předcházet rizikovému chování, než ho následně “hasit”.

Mgr. Michael Schmidt
Zástupce vedoucího
Tel: +420 775 056 894
E-mail: schmidt@podaneruce.cz
Vzdělání:
Sociální pedagogika
Proč dělám tuto práci: V životě dost platí, že je důležité být ve správný čas na správném místě. Ti, kteří to štěstí neměli, se mnohdy zapletli do problémů. Prevence zvyšuje možnost být právě na tom správném místě.

Andrea Fadrná
Organizační pracovnice, objednávky

Tel.: +420 773 789 708

Pevná: +420 549 211 278

E-mail: prevence@podaneruce.cz
Vzdělání:
 
Proč dělám tuto práci:
 

Mgr. Petra Blažková
Koordinátor selektivní primární prevence
Tel: +420 770 110 884
E-mail: blazkova@podaneruce.cz
Vzdělání:
Sociální pedagogika
Proč dělám tuto práci: Baví mě práce s dětmi a učiteli, vidím v ní smysl a ráda jim předávám své zkušenosti.

Bc. Ondřej Ling
Koordinátor všeobecné primární prevence
Tel: +420
E-mail: ling@podaneruce.cz
Vzdělání: TV+AJ a Trenérství a sport – pedagog volného času (studuje)
Proč dělám tuto práci: Pracovat v oblasti prevence rizikového chování pro mě znamená informovat ostatní (převážně děti a mladistvé) ohledně témat rizikového chování. Na práci se mi i líbí sledovat vývoj třídy, když už se nějaké téma vyskytne v jejich kolektivu. Rád také diskutuji se studenty, rozvíjím jejich názory a postoje a doufám, že jim i poskytuji různé pohledy na probíranou problematiku.

 


 

Mgr. Elena Juránková, DiS.
Lektorka
Tel: +420 775 901 361
E-mail: jurankova@podaneruce.cz
Vzdělání: Sociální práce a sociální pedagogika
Proč dělám tuto práci: Protože si myslím, že je jednodušší problémům předcházet, než je potom složitě řešit. Práci s lidmi beru jako poslání.

 


Mgr. et Mgr. Tamara Valešová
Lektorka
Tel: +420 775 436 648
E-mail: valesova@podaneruce.cz
Vzdělání: Psychologie a psychoterapeutická studia
Proč dělám tuto práci: Moje práce pro mě především musí mít smysl. Jako lektorka prevence potkávám mladé lidi, kterým mohu předávat své znalosti a zkušenosti z oblasti návykových látek a závislostního chování. Oni mě naopak inspirují svými pohledy na svět, nabíjí mě svou energií a nutí mě přemýšlet novými způsoby, vystupovat ze své komfortní zóny a stále se posouvat. Ve své práci dávám i dostávám a díky tomu v ní vidím smysl pro sebe i pro své okolí.

 

Mgr. Dagmar Hájková
Lektorka
Tel: +420 775 436 653
E-mail: hajkova@podaneruce.cz
Vzdělání: Psychologie
Proč dělám tuto práci: Uvědomění, jak naše rozhodnutí mohou ovlivňovat život, je jeden z největších darů, co člověk může mít. Tento dar dávám lidem v podobě primární prevence, která edukuje, informuje a rozšiřuje obzory. Na plno se věnuji tématu duševního zdraví, které je aktuální pro každého a v každém věku. Stejně jako se cvičí tělo, je třeba dbát a posilovat psychiku.


Externí lektoři:

Miroslav Bielik, Mgr. Katka Dvořáková, Petra Křivánková, Tereza Václavičová, Aneta Prokopová, Lucie Uhrová, Zuzana Zimová, Martin Chromčák.

 

Vedoucí oddělení

Mgr. Romana Vašátková

 

Odborný ředitel

MUDr. Jiří Dolák

 

 

Finančně nás podporují:

Úřad vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky  
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Město Břeclav
Město Znojmo