Psychiatrická ambulance Zlín

Poskytujeme ambulantní péči v oboru všeobecné psychiatrie pro dospělé.

Služba poskytuje psychiatrickou odbornou péči – formou ambulantní, konzultační pro problémové uživatele návykových látek, zejména závislé s problémy v oblasti duševního zdraví a potřebou psychiatrické ambulantní intervence.

Dlouhá 4215, Zlín |   + 420 577 439 190 |  psychiatrie.zlin@podaneruce.cz 

Objednávky k vyšetření a kontrolám – prosíme volejte v době od 7.00 do 11.00 hodin, kdy se vám může věnovat zdravotní sestra. Telefonáty mimo tuto dobu narušují práci lékaře s pacienty.

Poskytované služby

 • Motivovaným k protitoxikomanické léčbě  –  ambulantní léčba či poradenství o všech další možnostech léčby, ambulantní doléčování po absolvování léčby jinde.
 • Nemotivovaným k protitoxikomanické léčbě – psychofarmakologickou léčbu patologických stavů (toxické psychózy, depresivní či úzkostné stavy)
 • Rodinná terapie pro problémové uživatele a závislé návykových látek a jejich rodinné příslušníky
 • Individuální léčba pro závislé na alkoholu
 • Standardní psychiatrická péče

 

Upozorňujeme, že objednání on-line prostřednictvím internetu není možné! Případné služby na internetu, které vám toto nabízejí, jsou klamavé, ordinace objednávání on-line neprovozuje, vždy je nutná osobní domluva (telefonicky či při návštěvě v ordinaci). 

Na e-mailové dotazy, požadavky objednání, konzultací apod. nemůže lékař ordinace z časových důvodů odpovídat. 

Upozorňujeme, že pro fungování systému objednávání ke kontrolám je třeba dohodnutý termín návštěvy dodržet. Nemůžete-li přijít ze závažného důvodu, je třeba změnu dohodnout alespoň 2 dny předem. Jedná-li se o časově náročnější vyšetření (první vyšetření v ambulanci, testové vyšetření, rozhovor s rodinným příslušníkem atd.), je třeba změnu dohodnout týden předem. Včasnou domluvou umožníte, aby Vámi zrušený čas využil jiný pacient, který to potřebuje.  


Smluvní pojišťovny

 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 
 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zam. bank a pojišťoven
 • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČRNemůžeme přijmout pacienty zdravotní pojišťovny č. 213 – Revírní bratrská pokladna. S touto zdravotní pojišťovnou nemá ambulance uzavřenou smlouvu. 

Cílová skupina

 • problémoví uživatelé (dospělý a dospívající od 15 let) návykových látek a závislí na těchto látkách, kteří potřebují psychiatrickou pomoc
 • standardní klientela psychiatrické ambulance pro dospěléK péči o vás se snažíme přistupovat s maximální zodpovědností. Děkujeme, že nám pomáháte svou spoluprací.

Otevírací doba

Pondělí 7:00 – 12:30     13:00 – 17:00
Úterý* 7:00 – 12:30     13:00 – 15:00
Středa 7:00 – 12:30     13:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:30     13:00 – 15:00
Pátek* 7:00 – 13:00

 

* úterý a pátek je vyhrazen pro předem domluvené časově více náročné kontroly, nová a speciální vyšetření, psychoterapii, semináře atd.

Poslední pacient může být ošetřen nejpozději 30 minut před koncem ordinační doby. 
Prosíme pacienty, kteří nejsou zaměstnáni, aby využívali dopoledních hodin, prodloužená odpolední ordinační doba je určena pro pracující. 

Adresa

Psychiatrická ambulance Podané ruce, s. r. o.

Dlouhá 4215 

760 01 Zlín

T: +420 577 439 190

E: psychiatrie.zlin@podaneruce.cz


Podmínky pro vstup a cena služby

Vstup je možný s i bez lékařského doporučení.

Odborné psychiatrické vyšetření a poradenství jsou hrazeny ze zdravotního pojištění a projektu Ministerstva zdravotnictví.

Individuální psychoterapie v naší ambulanci není hrazena některými zdravotními pojišťovnami. Ceny dohodou.

 


Tým

Bc. Pavel Novák – jednatel

MUDr. Petr Mílek – lékař

Ivana Podhajská – zdravotní sestra