Terapeutická komunita v Podcestném Mlýně

Terapeutická komunita Podcestný Mlýn, pobytové zařízení Společnosti Podané ruce o.p.s. usiluje o resocializaci osob závislých na nealkoholových drogách motivovaných k abstinenci formou specifického terapeutického programu založeného zejména na režimové terapii, poradenství, skupinové práci a výchovné činnosti.

 

Terapeutická komunita nabízí pobytovou léčbu cca na 12 měsíců.

Poskytujeme

 • ubytování, stravování, sociální zařízení
 • bezpečné prostředí bez drog
 • denní –  jasně strukturovaný program
 • skupinovou psychoterapii
 • socioterapii
 • gender skupiny
 • expresivní terapie – arteterapii, dramaterapii
 • práci s vlastním životním příběhem – v přítomnosti pro budoucnost
 • pracovní terapii
 • práci s rodinou
 • zátěžové akce
 • výchovně vzdělávací programy
 • odborné sociální poradenství
 • zdravotní péči dle potřeby
 • sportování a volnočasové aktivity

kontakt:

Kostelní Vydří 64

380 01 Dačice

Tel.: +420 777 916 273

Fax: +420 384 420 172

komunita@podaneruce.cz

Bankovní spojení: 175957058/0300

Pro uchazeče o léčbu: +420 777 916 273 (Po – Pá, 9:00 – 15:00), socprace.tk@centrum.cz

Vedoucí: Bc. Ladislav Holub, +420 777 443 585

 

PROJEKT JE FINANCOVÁN DOTAČNÍ PODPOROU:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Jihočeského kraje
 • Magistrátu města Brna

SPR Komunita Podcestný Mlýn, Kostelní Vydří 64
SPR Komunita Podcestný Mlýn, Kostelní Vydří 64
SPR Komunita Podcestný Mlýn, Kostelní Vydří 64
SPR Komunita Podcestný Mlýn, Kostelní Vydří 64

Cílová skupina

Služba je určena pro osoby s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách, popřípadě smíšené závislosti. Klienti/ky mohou být muži a ženy starší 18 let. Kapacita zařízení je 15 míst, kde jsou čtyři místa trvale rezervována pro ženy. Převážně se jedná o muže a ženy s víceletou drogovou kariérou s intravenózním užíváním a četnými kriminálními delikty.


 Charakteristika

Terapeutická komunita nabízí pobytovou léčbu cca na 12 měsíců.


Poslání služby

Terapeutická komunita Podcestný Mlýn, pobytové zařízení Společnosti Podané ruce o.p.s. usiluje o resocializaci osob závislých na nealkoholových drogách motivovaných k abstinenci formou specifického terapeutického programu založeného zejména na režimové terapii, poradenství, skupinové práci a výchovné činnosti.


Cíle služby

Základním cílem léčby v terapeutické komunitě (TK) je podpořit klienta v rozhodnutí žít v trvalé abstinenci a připravit ho k znovuzapojení do běžného života tak, aby v něm obstál bez zatěžování sociálního systému a zároveň mu přinášel uspokojení. Cílem komplexní péče je náprava dopadů v psychologické, fyzické i sociální oblasti a podpořit celkový rozvoj osobnosti klienta. Zaměřujeme se na vývoj osobnosti a emocí, chování, rozvoj kompetencí přežít a být profesně zajištěn, duchovní růst osobnosti, etiku a společenské hodnoty. Dále podporujeme klienta v obnovení zdravých sociálních vazeb, orientaci ve společnosti a zlepšení jeho zdravotní situace. Naším prvotním cílem je tedy prospěch klienta, který se snažíme zajistit pomocí kvalitních služeb založených na moderních adiktologických poznatcích.


Principy poskytování služby

 • Klient přichází dobrovolně, s jasnou motivací a dobrovolně může zařízení opustit
 • TK se snaží vytvořit prostředí příznivé pro možnost klientovy změny
 • V TK se deleguje zodpovědnost za společné dění na všechny členy komunity
 • Terapie probíhá především ve skupinových formách
 • TK se snaží co nejlépe zajistit následnou péči
 • Terapeutický tým není expertem na klientův život, ale především jeho průvodcem a poradcem
 • Služba je poskytována bez zbytečných odkladů

Kontaktní osoba pro uchazeče o službu:

Denisa Dohnalová, DiS. (sociální pracovnice): pondělí – pátek 9:00-15:00.

Tel.: +420 777 916 273, e-mail: socprace.tk@centrum.cz

V případě zájmu o službu zašlete na adresu TK:

 • žádost o přijetí (nezapomeňte na kontakt na uchazeče)
 • životopis psaný rukou na 4 strany A4
 • vyplněný před-vstupní dotazník ( viz. přílohy pro uchazeče)

Podmínky pro přijetí do TK:

 • 14-ti denní detoxifikační pobyt v podmínkách psychiatrické nemocnice (písemnou zprávu  z PN přiveze uchazeč do TK a odevzdá ji při vstupu),
 • laboratorní odběry, vyšetření na HIV a virové hepatitidy
 • rozhodnutí terapeutického týmu o přijetí

Doklady při nástupu:

 • platný OP,
 • kartička zdravotní pojišťovny,
 • evidence na ÚP u nezaměstnaných,
 • ostatní doklady (např. doklad o pracovní neschopnosti, popis pohledávek, splácení půjček, alimenty, trestní stíhání
 • platba za pobyt (lze hradit s dávek hmotné nouze, dávek nemocenského pojištění apod.):  klient přispívá fixní částkou, od 1.5.2018 se zvyšuje na 6600,-Kč/měsíc (strava 1800,-Kč, pobyt 4800,-Kč)

UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE:

TK není bezbariérovým zařízením.

Do léčby nejsou přijímány:

 • partnerské páry
 • osoby s psychotickými onemocněními a jinými duševními poruchami momentálně vyžadující intenzivní farmakoterapii
 • osoby s infekčními chorobami v akutním stádiu a  parazitárními chorobami
 • osoby mladší 18-ti let
 • osoby intoxikované jakoukoli omamnou látkou (potvrdí test při vstupu do TK)
 • osoby se zrakovým, sluchovým, pohybovým a mentálním postižením

SPR Komunita Podcestný Mlýn, Kostelní Vydří 64
SPR Komunita Podcestný Mlýn, Kostelní Vydří 64
SPR Komunita Podcestný Mlýn, Kostelní Vydří 64
Zabijačka+Karel Spol.akce.18.12.11 082
SPR Komunita Podcestný Mlýn, Kostelní Vydří 64
Zuzka 061
SPR Komunita Podcestný Mlýn, Kostelní Vydří 64
SPR Komunita Podcestný Mlýn, Kostelní Vydří 64
IMG 0059
IMG 4516
SPR Komunita Podcestný Mlýn, Kostelní Vydří 64
IMG 0055
SPR Komunita Podcestný Mlýn, Kostelní Vydří 64
SPR Komunita Podcestný Mlýn, Kostelní Vydří 64
SPR Komunita Podcestný Mlýn, Kostelní Vydří 64
SPR Komunita Podcestný Mlýn, Kostelní Vydří 64
SPR Komunita Podcestný Mlýn, Kostelní Vydří 64
Jitka M 127
Vávrovka 426
SPR Komunita Podcestný Mlýn, Kostelní Vydří 64
SPR Komunita Podcestný Mlýn, Kostelní Vydří 64
SPR Komunita Podcestný Mlýn, Kostelní Vydří 64

Terapeutická komunita v Podcestném Mlýně (Dačice)

Kostelní Vydří 64

380 01 Dačice

Tel.: +420 777 916 273

Fax: +420 384 420 172

komunita@podaneruce.cz

Bankovní spojení: 175957058/0300

Pro uchazeče o léčbu: +420 777 916 273 (Po – Pá, 9:00 – 15:00), socprace.tk@centrum.cz

Vedoucí: Bc. Ladislav Holub, +420 777 443 585


Dostupnost:

Terapeutická komunita je bývalou hospodářskou usedlostí – mlýnem, leží na břehu řeky Moravská Dyje, v malebném prostředí Českomoravské vysočiny, mezi městy Telč a Dačice

 • Autem je tedy možné jet od Telče přes vesničku Velký Pěčín, za kterou se komunita nachází vlevo. Ve směru od Dačic jsou to cca 2 km vpravo (záchytným bodem může být na žluto natřená mlátička obilí ve tvaru koně u TK).
 • Vlakem -TK se nachází naproti vlakové zastávky Malý Pěčín, na druhém břehu Moravské Dyje. Po vystoupení z vlaku je nutné jít asi 200 m podél trati ve směru na Dačice  k lávce, kde je možné překročit řeku.
 • Autobusem je pak nutné jet do Dačic odkud jsou to 2 km pěšky po hlavní silnici směrem na Telč.

Tým:

 • Jiří Dolák, odborný ředitel
 • Ivana Kuchařová – vedoucí oddělení
 • Ladislav Holub – vedoucí služby, pedagogický pracovník/terapeut
 • Denisa Dohnalová – zástupce vedoucího služby, sociální pracovník/ terapeut
 • Martina Krištofová-Sobihardová – sociální pracovník/terapeut
 • Alexandr Tikovský – sociální pracovník/terapeut
 • Ivana Balatá – sociální pracovnice/terapeut
 • Milan Kyzour – sociální pracovník/terapeut
 • Lenka Butulová-Vaňurová – odborný garant projektu Malá farma
 • Michal Matula – sociální pracovník/terapeut
 • Kateřina Klementová- sociální pracovník/terapeut
 • Jaromír Smejkal – odborný pracovník/teolog
 • Jaroslav František Žák – sociální pracovník
 • Jana Křenová – pedagog
 • Karel Valenta – hospodář
 • Josef Radimecký, Ph.D., Msc. – supervizor

 

 

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Statutárního města Brna