Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji

Osoby 12 let
a starší

Bezplatně

Anonymně

Poradenství
a terapie

Brno, Znojmo,
Vyškov, Blansko

Služba nabízí strukturované individuální a rodinné poradenství zaměřené na problematiku zvládání návykového chování v rámci širokého sociálního kontextu a také na dosažení osobní duševní rovnováhy. Mezi nejčastěji řešená témata patří podpora a zapojení rodiny a blízkých osob uživatelů do procesu zotavení, práce na motivaci a jejím udržení, hledání a rozvoj funkčních zdrojů klienta vedoucích k postupnému přijetí změny, pomoc při rozhodování abstinovat od psychoaktivních látek. Podporu nabízíme i lidem, kteří řeší nelátkové závislosti (hazardní hraní, sázení, závislost na online nakupování, pornografii, …) – pro více informací o těchto tématech navštivte stránky Centra komplexní péče pro hazardní hráče.

 

Де знайти допомогу та підтримку в питаннях зловживання психоактивними речовинами? – подивіться на інформацію тут.

 

 • Ambulantní léčebný program je určený pro osoby, které experimentují, nadužívají nebo jsou závislé na nelegálních psychoaktivních látkách, alkoholu, lécích, hrají nebo sázejí a chtějí to změnit. Jsme zde i pro jejich partnery/partnerky, rodiny a další blízké osoby.

 

 • Nabízíme individuální psychoterapii, skupinovou psychoterapii, rodinnou psychoterapii, adiktologické a psychologické poradenství, krizovou intervenci, dluhové poradenství a zprostředkováváme další odbornou pomoc (psychiatrická péče, pobytová léčba, poradenství v sociální oblasti atp.).

 

 • Sezení vedou kvalifikovaní psychoterapeuti a psychoterapeutky, kteří absolvovali  psychoterapeutický výcvik nebo jsou jeho frekventanty a pracují pod supervizí.

 

 13 zaměstnanců | 591 klientů TC + 175 klientů CKP

Hilleho 5, Brno | +420 778 486 355 |  terapie.jmk@podaneruce.cz

 

„Stabilita. Zrání“

V týdnu od 4.-10. 7. 2022 se výjimečně nebude konat služby Pro-Dialog

V úterý 5. 7. a ve čtvrtek 7. 7. se nebude konat služba Pro-Dialog.

Tým Terapeutického centra v Jmk

 

Chcete se nezávazně dozvědět více o našich službách? – přijďte na Pro-Dialog

Naše otevřená skupina Pro-Dialog se koná každé úterý od 14:30 do 16:00 a každý čtvrtek od 9:30 do 11:00. Přijít na ni mohou jak lidé, kteří aktuálně téma závislostí (uživatelé, nebo blízcí), tak zaměstnanci organizací, kteří se k nám mohou přijít informovat o našich službách pro své klienty.

Pro-Dialog je nejnízkoprahovější službou Terapeutického centra. Může na ní přijít kdokoliv starší 12 let bez předchozího objednání či doporučení. Na Pro-Dialogu naleznete bezpečný prostor pro společné rozhovory o potížích s alkoholem, s drogami nebo se sázením. Pro-Dialog je vhodný také pro ty, kteří se chtějí zorientovat ve své situaci a zjistit, zda už mají v těchto oblastech problém. Je zde také možnost řešit Vaše aktuální potíže. Je možnost probrat s terapeutem Vaši situaci a zároveň slyšet jak se se svými obtížemi vypořádávají jiní klienti. Pro-Dialog také nabízí možnost sdílet, jak se Vám daří a co dělat dál. Můžete zde získat nebo upevnit své rozhodnutí změnit nevhodné návyky v podpůrném prostředí lidí se obdobným cílem. Také zde můžete získat představu, jaká forma léčby by pro Vás mohla být vhodná. Pro-Dialog může být určitou vstupní branou do Terapeutického centra, pro ty klienty, pro které je vhodný ambulantní program. Jiní klienti zde dostanou informace, které formy léčby či služby pro ně mohou být vhodnější.

Služba je také určena pro blízké osob se závislostmi, pro které soužití s osobou se závislostí může být náročné a nemusí vědět, jak se vzniklou situací naložit. Mohou například chtít svým blízkým pomoci, ale třeba netuší jak. V rámci Pro-Dialogu se o našich službách mohou dojít informovat i lidé z jiných organizací, pro jejichž klienty, naše služby mohou být užitečné.

Pro-Dialog se koná každé úterý od 14:30 do 16:00 a každý čtvrtek od 9:30 do 11:00 (kromě státních svátků). Vstup je možný nejdříve 15 minut před začátkem. K navštěvování Pro-Dialogu se není třeba objednávat. Stačí ve stanovený čas přijít do Terapeutického centra Podaných rukou, které sídlí na adrese Hilleho 5 v Brně v 1. patře.

Poskytované služby

 • adiktologické a psychologické poradenství pro uživatele
 • individuální psychoterapie
 • skupinová psychoterapie
 • krizová intervence
 • poradenství pro osoby blízké
 • rodinná psychoterapie
 • základní sociální, finanční a právní poradenství
 • zprostředkování další odborné pomoci (psychiatrické vyšetření, farmakoterapie, poradenství v sociální oblasti, pobytová léčba atp.)
 • telefonické a internetové poradenství
 • online konzultace (hovory, videohovory, chat)

Poslání

Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji je ambulantní službou adiktologické a psychosociální podpory při zotavování jednotlivců a rodin v rámci širokého spektra návykového chování – od uživatelů alkoholu, léků, nelegálních psychoaktivních látek po hráče, sázkaře a osoby s jinými procesními závislostmi. Klademe důraz na dostupnou intenzivní pomoc nevytrhující klienta z jeho běžného života, nediskriminační praxi a individuální bio-psycho-socio-spirituální přístup.


Cílová skupina

 • ženy a muži od 12 let, kteří nadužívají psychoaktivní látky (alkohol, léky, nelegální psychoaktivní látky) a/nebo hrají hazardní hry, sázejí nebo mají jinou nelátkovou závislost (hraní PC her, nakupování atp.)
 • experimentátoři, příležitostní uživatelé, ti, kterým se již užívání vymklo kontrole a způsobuje jim v životě potíže, ti, kteří se již stali závislými
 • osoby, které ještě nikdy odbornou pomoc nevyhledaly, stejně tak ty, které již absolvovaly (i opakovaně) ambulantní či pobytovou léčbu
 • partneři/partnerky, rodiče a další rodinní příslušníci a osoby blízké uživatelů

Cíle služby

 • Smyslem a funkcí Terapeutického centra v Jihomoravském kraji (dále TC v JMK), je zajistit službu odpovídající současné moderní koncepci komplexní péče o klienta s problematikou návykového chování formou intenzívní ambulantní péče. Od pracovníků to vyžaduje jak vysokou autonomii v odbornosti, tak zvládnutí týmové práce, která je základním předpokladem kvalitní nabízené ambulantní péče.
 • Ambulantní léčba zvyšuje pravděpodobnost návratu klientů do běžného života a společnosti a tím i předchází rozvoji dalších problémů spojených s užíváním (rizikové chování spojené s injekční aplikací a infekčními nemocemi, rozvojem psychických a zdravotních potíží, problémech v sociální oblasti jako je nezaměstnanost, bezdomovectví, zadluženost, kriminalita atp.).
 • U klientů, kteří spadají spíše do skupiny experimentátorů a lehčích uživatelů (krátkodobých až střednědobých uživatelů psychoaktivních látek) je hlavním cílem zabránit, aby se tito klienti ocitli ve skupině problémových dlouhodobých uživatelů drog – tedy včasné podchycení problémů, včasná intervence.

Krátkodobé cíle

 • krizová intervence
 • prevence relapsu
 • podpora v abstinenci, náročné životní situaci
 • poradenství
 • sestavení individuálního léčebného plánu

Principy služby

S klienty programu ambulantní léčby pracujeme s využitím širokého spektra psychologických, psychoterapeutických a sociálních postupů. Hlavní formou práce je individuální kontakt s klientem, ve kterém probíhá poradenský či dlouhodobější psychoterapeutický proces. Klienty oslovujeme prostřednictvím letáků, webových stránek, jsme doporučováni jinými službami.

Otevírací doba
(na jednotlivých pobočkách se může lišit)

  Kontaktní doba Provozní doba
Pondělí 09:00 – 16:00 09:00 – 17:30
Úterý 09:00 – 16:00 09:00 – 17:30
Středa 09:00 – 16:00 09:00 – 17:30
Čtvrtek 09:00 – 16:00 09:00 – 17:30
Pátek 09:00 – 15:00 09:00 – 17:30

Adresa hlavního pracoviště (Brno)

Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji

Hilleho 5
Brno, 602 00

Jak se objednat?

Pro objednaní prosím využívejte přednostně naši společnou telefonickou linku 778 486 355 nebo 541 227 704, případně e-mail: terapie.jmk@podaneruce.cz

V případě zájmu o objednání ke konkrétnímu terapeutovi/terapeutce můžete kontaktovat přímo jeho/ji. Níže naleznete příslušné kontakty.

Jelikož je důležité, abyste si se svým terapeutem osobně sedli, níže jsou také medailonky jednotlivých terapeutů a terapeutek s jejich krátkým představením. Můžete si tedy vybrat konkrétního terapeuta/terapeutku, který/á Vám osobně bude sympatický/á a objednat se přímo na jeho/její pracovní číslo, které je v medailonku uvedeno. Může se stát, že konkrétní terapeut/ka bude mít plnou kapacitu nebo delší čekací dobu na objednání. Pokud preferujete dřívější termín, objednávejte se prosím přes naši obecnou linku.

Tým

Mgr. Miroslav Zachovalý

Vedoucí Terapeutického centra v JMK

Psycholog, terapeut – Brno

tel.: 773 750 153 (pro objednávání  používejte tel: 778 486 355)

zachovaly@podaneruce.cz

Bc. Katarína Kotrasová

Zástupkyně vedoucího centra

Terapeutka – Brno

tel.: 420 778 744 683

kotrasova@podaneruce.cz

Mgr. Anna Rejmanová

Vedoucí Centra komplexní péče

Psycholožka, terapeutka – Brno

tel. +420 773 750 147

rejmanova@podaneruce.cz

PhDr. Ing. Jan Pokluda

Psycholog, terapeut – Brno, Vyškov

tel.: 775 882 605

pokluda@podaneruce.cz

Mgr. Petra Fialová

Psycholožka, terapeutka – Brno

tel.: 775 882 604

fialova.p@podaneruce.cz

Mgr. Darina Havlíčková, Ph.D.

Psycholožka, terapeutka – Brno, Znojmo

tel.: 777 761 344

havlickova@podaneruce.cz

PhDr. Anna Nohýnková, Ph.D.

Psycholožka, terapeutka – Brno

tel.: 778 411 696

nohynkova@podaneruce.cz

Mgr. Vojtěch Netík

Adiktolog, terapeut – Brno

tel.: 608 396 488

netik@podaneruce.cz

Mgr. Tatiana Tycová

Terapeutka – Brno, Znojmo

tel.: 770 124 538

tycova@podaneruce.cz

Mgr. Petra Ličková

Sociální pracovnice, dluhová poradkyně  – Brno, Znojmo a ostatní pobočky

tel.: 778 772 509

lickova@podaneruce.cz

Mgr. Petra Kuchařová

Terapeutka – pobočka Blansko

tel.: 775 884 363

kucharova.p@podaneruce.cz

Ing. Radovan Voříšek

Terapeut – Brno

tel.: 777 916 260

vorisek@podaneruce.cz

Tereza Ryzáková

Recovery koučka – Brno

tel.: 771 229 825

ryzakova@podaneruce.cz

   

Týmové medailonky

Mgr. Miroslav Zachovalý

Vedoucí terapeutického centra – psycholog, terapeut

Brno

tel. 773 750 153 (objednání pouze přes  778 486 355)

zachovaly@podaneruce.cz

Jmenuji se Miroslav Zachovalý. Vystudoval jsem psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Profesně se věnuji problematice závislostí posledních pět let. Z původní dobrovolnické činnosti a několikaleté práce v drogovém terénu se vyvinula moje momentální profesní cesta psychoterapeuta. Pole mého zájmu v psychoterapii je širší, opírám se však o znalosti závislostní problematiky, které jsem nabyl v práci v drogových službách. Vzdělávám se v dlouhodobém psychotepeutickém výcviku v analytické psychologie C. G. Junga při České společnosti pro analytickou psychologii (ČSAP).

Psychoterapii se věnuji, protože mě baví naslouchat lidem a jejich příběhům. Cesta k porozumění a pochopení je někdy spletitá a také nepříjemná. Věřím však, že duše člověka je mimořádně zajímavá a její objevování je pro každého velkým dobrodružstvím. A jak to tak bývá, to je plné překvapení, důležitých setkání, tajemných symbolů, ale někdy také zklamání a obav.

Kromě psychoterapie se věnuji hudbě. To je moje vášeň a dalo by se říci, že i závislost. Rád objevuji cokoli nového a nepoznaného. S tím se pojí moje velká náklonnost k cestování a přírodě. Jak pravil Juvenalis: „Nikdy k nám nemluví jinak příroda a jinak moudrost“.

Mgr. Vojtěch Netík

Adiktolog, terapeut – Brno

Tel.: 608 396 488

netik@podaneruce.cz

Promoval jsem na pražské 1. lékařské fakultě UK s profilací v oboru adiktologie a na brněnské katedře psychologie (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity) se zaměřením na psychoterapii. V průběhu studia mne oslovila psychoanalytická/psychodynamická psychoterapie, v rámci níž jsem absolvoval sebezkušenostní výcvikovou skupinu vedenou Mgr. Helenou Klímovou (Rafael institut, zastřešeno Českou lékařskou společností JEP). Na tomto poli se nadále vzdělávám.

Terapeutickou praxi provozuji od r. 2015, specializuji se na široké spektrum témat propojených s problémovým užíváním (a závislostí) na psychoaktivních látkách a psychickou nerovnováhou obecně. Odborně se také věnuji oblastem tzv. maligních vazovagálních synkop a možnostem/mezím léčby tohoto onemocnění. Krom profesionální PST dráhy se podílím i na občanském životě (publikační činnost, pořádání hudebních a kulturních akcí). Relaxuji při vydatném spánku, cestování a ping pongu 🙂
 
 
Vzdělání: 

1. lékařská fakulta UK/adiktologie, FSS MU Psychologie/psychoterapeutická studia

Kurzy/výcvik: 

Započatý výcvik v psychoanalyticky orientované psychoterapii (Rafael institut, Praha)

Kurz Rodinné terapie, integrativního přístupu a specifik ko-terapie

2-fázový kurz Krizové intervence

Kurz Motivačních rozhovorů a práce s klientem

Výcvik v Internetovém poradenství

Dlouhodobé stáže: 

Drugscouts Leipzig, Crew 2000 Edinburgh

Publikace a vědecké výstupy: 

Problematika preskripce benzodiazepinových preparátů u geriatrických pacientů v ČR (časopis Adiktologie)

Psychologické aspekty maligních vazovagálních synkop (časopis Praktický lékař)

Cena za třetí nejlepší vědeckou práci studentů 1. LF UK Praha (nadační fond Scientia)
 
—————————————————————————————————————————————————–
Kontaktní (ordinační) hodiny v Terapeutickém centru: úterý, středa, čtvrtek (09:00 – 17:00). Pokud se mi nedovoláte, probíhá terapeutická sesse. Zavolám Vám zpět, jakmile to bude možné.

Mgr. Petra Fialová

Psycholožka, terapeutka – Brno

tel. 775 882 604

fialova.p@podaneruce.cz

V terapii se spolu s klientem bavíme o tématech, se kterými přichází. Zpočátku to bývá závislost či problémové užívání, které často slouží jako způsob zvládání obtížných životních situací. Postupně se dostáváme k tématům, která stojí v pozadí za užíváním. S blízkými často mluvíme o tom, jak pomoci druhému, ale také jak si nastavit hranice a postarat se o sebe sama. Ani u nich však nemusíme končit tímto poradenstvím, ale v případě zájmu je možné pokračovat v terapii, která se týká jich samotných.

Při své práci s klienty vycházím převážně z gestalt přístupu. S tímto způsobem práce mám sama zkušenost z individuální a skupinové terapie a dává mi velký smysl. Kromě samotného příběhu klienta se zajímám o jeho emoce a tělesné prožitky. Dnešní doba nahrává racionálnímu uvažování a emoce zůstávají často stranou jako zbytečné či neužitečné. A tělesného prožívání si většinou všimneme až ve chvíli, kdy nás něco bolí nebo nefungujeme dle očekávání. Uvědomování si vlastních pocitů, myšlenek a tělesných prožitků nám umožňuje lépe porozumět tomu, co se s námi děje, dokážeme pojmenovat své potřeby a můžeme se vědomě rozhodnout, jak se v dané situaci zachováme. Zároveň i samotné sdílení a uvědomění mívá léčebný efekt.

PhDr. Ing. Jan Pokluda

Psycholog, terapeut – Brno, pobočka Vyškov (středy)

tel. 775 882 605

pokluda@podaneruce.cz

 

Jak pracuji

Můj terapeutický styl práce je bez pochyby ovlivněn terapeutickým výcvikem, který jsem absolvoval (výcvik v systemické, strategické a na řešení orientované terapii a hypnoterapii). Tenhle terapeutický směr může být vhodný pro člověka, který chce v životě dosáhnout kýžené změny s praktickým dopadem na jeho život v dohledné době. Lze také říci, že se ve své práci snažím s klienty soustředit spíš na budoucnost a vedu je k úvahám o tom, jak by měla vypadat právě ta jejich, spíše než, abych jejich pozornost obracel k prožitým a přežitým traumatům z minulosti. Věřím totiž, že mluvení o problémech může někdy mít za následek ještě větší prohloubení problému a naopak, že rozhovor o řešení může s větší pravděpodobností vést k jeho nalezení.

Pokud uznám za vhodné, tak některým klientům také nabízím práci s hypnózou, která může být užitečná třeba v situacích, kdy se člověku něco nedaří dostat pod kontrolu (například zautomatizované prožitky nebo symptomy). Zároveň se snažím terapii co nejvíce přizpůsobit osobním potřebám člověka, který ke mně zrovna přichází se svým jedinečným životním příběhem. Proto bych řekl, že s každým pracuji dost odlišně.

Oblasti nejen odborného zájmu

Vystudoval jsem psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia jsem se mimo jiné výzkumně zabýval fenoménem schizofrenie, tím jaké představy o schizofrenii v našem prostředí lidé mají a jak lze s lidmi s diagnostikovanou schizofrenií terapeuticky pracovat. Řadu let jsem působil jako dobrovolník ve Sdružení Práh, které nabízí pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním. Hned po škole (r. 2016) jsem nastoupil do Terapeutického centra v JMK a začal pracovat s lidmi se závislostmi a jejich blízkými. Kromě tohoto zaměstnání mám také svou vlastní terapeutickou praxi.

Zároveň se nyní v rámci doktorského studia výzkumně zabývám hypnózou a hypnoterapií. Velkou inspirací při práci s hypnózou i při terapii obecně je pro mě práce amerického terapeuta Miltona H. Ericksona, který byl velmi inovativním terapeutem a úspěšnost jeho terapií podle mého stojí za pozornost. Aktuálně o jeho přístupu k terapii vyučuji na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Možná i pro to, že v práci přicházím do blízkého kontaktu s větším množstvím lidí, ve volnu někdy naopak nacházím zalíbení v samotě a volný čas rád trávím na místech, kde moc lidí k potkání nebývá. Poměrně často vyrážím do hor nebo jiných, člověkem nepříliš dotčených míst, kde je možné být i jít hodiny ale třeba i dny a nikoho nepotkat. V posledních letech jsem zároveň našel zálibu ve focení krajiny a zvířat. Taky rád čtu knížky, které vedou k zamyšlení. Kromě těch odborných si vždycky rád si přečtu něco od člověka, který dokáže propojit více oborů. U nás to pěkně umí třeba Marek Vácha, Václav Cílek, Stanislav Komárek nebo třeba Petr Jan Juračka.

Mgr. Anna Rejmanová

Psycholožka, terapeutka – Brno

tel. 773 750 147

rejmanova@podaneruce.cz

Jak pracuji?

Pracuji v kontextu systemické terapie a krátkodobé terapie zaměřené na řešení – to znamená, že se s klienty spíš soustředím na tvorbu dobré budoucnosti, než na napravování špatné minulosti. V tomto způsobu práce se vzdělávám v rámci několikaletého psychoterapeutického výcviku Hermés Solutions Training. S klienty někdy pracuji i s použitím hypnotických technik (vycházím z práce Miltona Ericksona) – to je užitečné zejména v situacích, kdy má klient pocit, že je některá z oblastí jeho života mimo jeho vědomou kontrolu (např. psychosomatické obtíže, panické ataky, apod.).

Proč zrovna psychoterapie?

Možná se ptáte, proč nemůžete svoje problémy řešit třeba u kafe s kamarádkou, nebo v parku se známým. Samozřejmě můžete. Pravděpodobně jste to už i zkusili a možná to fungovalo. V čem se tedy podle mě liší terapie od běžného rozhovoru?

 1. Terapeut nehodnotí – respektuje Vaši jedinečnou zkušenost, Váš životní příběh a Vaše hodnoty
 2. Terapeut (většinou) neradí – Vy jste strůjcem Vašeho života a stejně tak, jako máte svůj problém, máte zároveň i zdroj k jeho řešení … i když o tom zatím nemusíte vědět.
 3. Terapeut nenabízí univerzální řešení, které je platné na každého – Každý klient je jiný a cílem není přizpůsobovat klienta metodě, ale naopak – každému klientovi pomoct najít to, co bude fungovat právě jemu.
 4. Terapeut vede rozhovor jinak – je vaším spojencem při hledání dalších možností, jak se situací zacházet.

Jak trávím čas, když nejsem v práci?

S knížkou, s batohem na horách, s přáteli nebo rodinou. Taky hraju improvizační divadlo a snažím se věnovat sportu.

PhDr. Anna Nohýnková, Ph.D.

Psycholožka a psychoterapeutka – Brno

tel.: 778 411 696

nohynkova@podaneruce.cz

V období dospívání mě zájem o psychoaktivní látky přivedl do peer programu. Tam jsem v sobě objevila nadšení pracovat jednou v oblasti léčby závislostí. Při volbě oboru na VŠ jsem měla jasno. Po studiu psychologie jsem pokračovala v doktorském studiu, během něhož jsem v nemocnici zkoumala psychologické souvislosti obezity. Přitom jsem pracovala jako terapeutka v terapeutické komunitě pro drogově závislé, kde jsem zblízka poznala, co obnáší závislost na pervitinu.

Pracovně jsem potom zakotvila zde v Terapeutickém centru, kde od roku 2007 s menšími či většími přestávkami pracuji dodnes. Několik let jsem současně také působila na psychiatrické klinice FN Bohunice v Krizovém centru a na lince naděje, kde jsem poskytovala osobní i telefonickou krizovou intervenci. Na FSS MU vyučuji předměty týkající se problematiky závislostí.

Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, jsem členkou České asociace pro psychoterapii. Jako Gestalt terapeutka věřím, že cesta k osobní změně vede skrze osobní zkušenost „tady a teď“. Proto vedu klienty k tomu, aby důvěřovali tomu, co jim říká jejich tělo, co cítí a co si myslí. Jsem jejich průvodkyní na cestě k osobnímu růstu a podporuji je v tom, aby nalezli zdroje své sebe-podpory. Někdy kromě dialogu využívám experimenty a jiné kreativní techniky (práce s tělem, hlasem, psaním, kreslením atp.).

Baterky si dobíjím při hraní volejbalu, cvičení jógy, plavání, u knížky, filmu nebo na koncertě, při setkáních s přáteli a rodinou, v přírodě a při cestování.

Bc. Katarína Kotrasová

Terapeutka – Brno

tel. +420 778 744 683

kotrasova@podaneruce.cz

Od roku 2009 sa pracovne pohybujem v kontexte sociálnych služieb na viacerých pracovných pozíciách ako dobrovoľníčka, terénna pracovníčka, vedúca terénneho programu v nízkoprahových službách, vedúca projektu v ambulantnom programe a ako terapeutka.  

Som frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku Terapia v postmoderne, pre ktorý sú zdrojom inšpirácie systemické, naratívne a iné postmoderné prístupy. K ľuďom, s ktorými sa stretávam v pracovných alebo iných kontextoch, sa snažím pristupovať s rešpektom a vierou, že problémy nie sú to, čo nás definuje. Verím, že ľudia majú mnoho kompetencií, zručností a schopností, ktoré im môžu pomôcť redukovať vplyv problémov na ich život. V terapii je pre mňa dôležité vytvárať bezpečné, dôverné a slobodné prostredie, v ktorom klienti môžu objavovať nové spôsoby ako sa vzťahovať k sebe, svojmu okoliu a spoločnosti. Zaujímajú ma témy: feminizmus, LGBTQ, enviromentálny žiaľ a štrukturálne a politické vplyvy na duševné zdravie. 

Spokojná som, keď môžem po odchodených kilometroch spočinúť v horách pod hviezdnym nebom alebo plávať v studených jazerách. V súlade s myšlienkou H. Librovej ma nápĺňa žiť ekologický luxus. Neustále niečo čítam, opakovane je to L. N. Tolstoj, V. Woolf, M. Foucault a D. Abram. Dôležité je pre mňa žiť v naplnených a solidárnych vzťahoch s živými tvormi a aj s tým, čo v naších podmienkách nazývame neživé.  

Môj otec bol baník, môj dedo bol baník, moje korene ležia vo vyťaženej krajine v stredoslovenskom meste Handlová, obklopenom turisticky nezaujímavou prírodou, plnou veľkých šeliem. Umieranie, smrť a boj o svoje práva sú súčasťou môjho životného príbehu. 

Mgr. Tatiana Tycová

Terapeutka – pobočka Znojmo/Brno

Tel.: 770 124 538

tycova@podaneruce.cz

Moja cesta k terapií začala pri štúdiu Liečebnej pedagogiky v Bratislave, kde som sa zameriavala najmä na možnosti expresívnych terapií. Po príchode do moravskej metropoly, ktorú som si od začiatku zamilovala, som počas štúdia začala pedagogicky pracovať s deťmi a dospievajúcimi s autistickou poruchou. Som vďačná za túto skúsenosť, dodnes z nej čerpám. Postupne sa moje pracovné zameranie i seberozvoj začali uberať viac terapeutickým smerom a rozhodla som sa pre štúdium psychoterapeutického výcviku skupinovej psychoterapie v systéme SUR, kde zažívam bohatú sebeskúsenosť, formou výcvikovej komunity. Následne som mala možnosť terapeuticky pracovať s ľuďmi s poruchami príjmu potravy v skupinových programoch. V súčasnosti pracujem v organizácií Podané ruce, kde sa venujem zväčša ľuďom, ktorí sa nejakým spôsobom potýkajú s problémami s hazardným hraním, sázením a ich blízkym a v menšej miere sa stretávam i s ľuďmi s látkovou závislosťou.

Terapia dáva človeku priestor sa zorientovať „vo svojom vlastnom svete“ a ponúka možnosti zmeny. Na práci v terapií vnímam ako zásadné, vytvorenie bezpečného priestoru pre človeka, ktorý prichádza zdieľať svoje problémy a potrebuje podporu pri ich riešení a spracovávaní. Dôraz kladiem najmä na vzťah medzi klientom a terapeutom, kde si v spoločných dôverných dialógoch snažím pozorne všímať, čo sa klientovi deje a čo prežíva. Pokúšame sa tiež spoločne porozumieť tomu, ako minulé skúsenosti môžu ovplyvniť naše dnešné správanie a zistiť, akými spôsobmi môže klient sám ovplyvniť svoj budúci život dnes. Pri svojej práci sa snažím byť maximálne prítomná s klientom v procese uvedomovania si jeho dôležitých potrieb a ich postupnom naplňovaní. Pracovné stretnutia sú pre mňa veľmi obohacujúce a často inšpirujúce i pre môj osobný život.

Pocit blízkosti partnera a prechádzky so psom sú moje závislosti. Často si vychutnávam aj posedávanie pri káve a knihe osamote. Energiu občas rada čerpám vo vzťahoch s blízkymi priateľmi, pri jóge alebo arteterapií.

Mgr. Petra Ličková

Sociální pracovnice, dluhové poradenství pro gamblery

tel. 778 772 509

lickova@podaneruce.cz

Jak vypadala moje cesta sem?

Své kořeny mám v srdci Severní Moravy, kde jsem strávila dětství i dospívání. Už jako malá jsem hodně tíhla ke sportu, k přírodě a k objevování toho, co svět nabízí. Několik let jsem tehdy všemožná zákoutí světa zkoumala z koňského sedla, případně někde na louce skrze knížky. Pak jsem jednoho dne nasedla na vlnu větru a podle jeho směru vlála ruku v ruce se studijními a pracovními povinnostmi. Až najednou nastalo bezvětří a já se objevila zde. Co by kamenem dohodil do Alp. V Brně. V Podankách. V terapeutickém centru. Kde se mi daří existovat i přes mou neustálou touhu čerpat, co svět nabízí a vidět všechny pohledy, které ukazuje. Mám skvělou příležitost poznávat nové, skrze zkušenosti kolegů, skrze jejich jedinečné a rozmanité povahy. Dále také skrze příběhy klientů, které mi vždy dají nový (další) pohled na život a připomenou mi, že nic není takové, jak by se mohlo zdát. Že každý příběh je tak individuální jako jeho vypravěč. Což je to, co mě na práci v terapeutickém centru baví nejvíc – možnost skládat si do sebe jednotlivé střípky světa, které se ke mně zprostředkovaně dostanou, a vytvářet vlastní mozaiku časoprostoru.

 

Na své práci miluju…

Rozmanitost. Tu vidím v lidech, v klientech, kdy mi každý ukazuje svou vlastní individualitu, své já. Dále rozličnost a aktivitu v pracovních činnostech. Chvíli mě vidíte u sebe v kanclu, kde si libuji v číslech, propočítávám a vymýšlím možnosti, jak zkrotit dluhy a co dělat v tíživé situaci, kdy klient potřebuje fungovat, ale finance k tomu chybí. Dále mě potkáte v kanclu u některého z kolegů, kde probíráme vše možné a často i nemožné Usmívající se Dále na kterémkoliv z našich detašovaných pracovišť. Anebo kdekoliv v Jihomoravském kraji, na úřadech, v sociálních službách, v hernách, ve školách, na různých veřejných akcích, kde se snažím dávat vědět o tom, co tady vlastně děláme a zanechávat kontakty pro vás, pro klienty, pro lidi, kteří by rádi využili naší pomoci, ale nevědí, že vůbec existuje, nebo netuší, jak se k ní dostat.

 

Kdo jsem?

Obyčejná holka, která se v životě ráda věnuje tomu, co jí baví. Proto jsem i tady. Kde mě ale můžete potkat mimo práci? Jednoznačně na horách.  S lanem a lezečkami v batohu, když se sunu ke skalní věži a doufám, že se mi podaří dostat nahoru a z ptačí perspektivy vidět barvy podzimu. S mačkami na nohách a cepíny v ruce, když se blížím k vrcholu horského štítu a těším se, až uvidím za horizont zimy. S pohorkami a batohem na zádech (pomalu těžším než jsem já), když se toulám po hřebenech všech těch krásných kopečků a přemýšlím o životě brouka. V Tatrách, Alpách, Pyrenejích, na Kavkaze, v Ťan-Šanu. Ať už v horách nebo někde pod kopcem, u čaje, u místních, kde se snažím zjistit, proč je zrovna jejich „doma“ to nejlepší, jak se pes naučí hlídat ovce, jak se staví jurta, anebo jak se dělá pec, ze které je tak výborný chléb. Anebo kdekoliv jinde s jiskrou nadšení v oku, když plánuju, kde se zase příště ochomýtnu, nebo když lovím z paměti jednotlivé detaily míst a situací, ve kterých jsem se ocitla.

Mgr. Petra Kuchařová

Terapeutka – pobočka Blansko

tel. 775 884 363

kucharova.p@podaneruce.cz

Pracovní, osobní historie:

– odkud jsem přišla: ze Společnosti Podané ruce program: Drogových služeb ve vězení a po výstupu z výkonu trestu

– jak vypadala moje cesta sem: začala jsem pracovat v úžasném psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov v Praze, kde celkem pokrokovým způsobem pomáhali lidem s psychotickým onemocněním. Pak jsem pokračovala v metadonové programu v Brně a poté rovnou do Terapeutické komunity Podcestný Mlýn.

– co umím: skupinovou psychoterapii, drogové poradenství

– na co jsem hrdá: na vztahy a setkání, které vznikly během možnosti pracovat s lidmi.

– když se ohlédnu, tak vidím: zajímavé příležitosti i cestu, kdy jsem se snažila učit od lidí a ze situací, které jsem potkávala

Proč jsem tady a proč dělám to, co dělám:

– proč terapeutické centrum: možnost samostatně pracovat, pozitivní vztah s lidmi kolem mě

– proč Podané ruce: doporučení předchozích kolegů, kde se pracuje s lidmi psychoterapeuticky, vstřícně, lidsky, rovnocenně….

– proč práce se závislostmi: ze začátku náhodně posléze jsem objevila skutečnost, že závislost je všudepřítomná vlastnost lidská, kterou stojí zato dále zkoumat

– co mě sem přivedlo: snad touha být s lidmi v aktivním terapeutickém vztahu a tím neztrácet kontakt jak sama se sebou tak i s určitou skupinou lidí

– pro co ráno vstávám s radostí z postele: pro zajímavost setkání, prožitků

úsměv, vlastní užitečnost

Jak pracuju:

– víc naslouchat nebo se víc ptát: víc naslouchat

– na své práci miluju: naději, že změna je možná

– co bych vzkázala (zájemcům o terapii, případně obecně): změnit můžete i nemožné, postupně krok po kroku…

O mě, kdo jsem:

– můj sen – být v kontaktu sama se sebou, umět být v klidu i v neklidu kolem mě, naučit se windkiting

– moje závislost- moje rodina, vztahy s ní, sport-pohyb

– moře nebo hory (les)-hory i obojí

– zmrzlina nebo horká čokoláda- zmrzlina

– zima nebo léto – obojí

– když se podívám do zrcadla, tak vidím: člověka, co se pokouší vždy najít nějakou cestu

– ve volném čase mě najdete – v běhu, na kole, na vodě, v pohybu…

– kdybych měl/a 1 000 000 Kč – procestovala bych je za sportovní zážitky

Ing. Radovan Voříšek

Terapeut – Brno

Adresa poradny: Hapalova 22, 621 00 Brno – Řečkovice

tel.: 777916260

vorisek@podaneruce.cz

 

Jmenuji se Radovan Voříšek a to proto, aby se to dobře pamatovalo. Jsem ženatý pán. S manželkou jsme úspěšně vychovali čtyři děti. Stal jsem hrdým dědečkem pěti vnoučat (zatím).

Z vysokých škol se mi podařilo absolvovat Fakultu strojní – strojírenskou technologii, Fakultu stavební – učitelství odborných předmětů a na Masarykově univerzitě speciální pedagogiku – etopedii.

S Podanýma rukama spolupracuji od roku 1994. V roce 1995 jsem se stal zakladatelem a vedoucím Centra prevence v naší organizaci. Od té doby zde působím bez přetržky. Moji parketou se staly programy prevence drogových závislostí, které jsem tvořil a uskutečňoval. Na ty navazovalo poradenství a terapie pro jedince, kde přišla prevence pozdě nebo selhala.

V terapii se opírám o výcvik v Systemické psychoterapii vedený nezapomenutelným Vratislavem Strnadem. Posledních cca deset let, pracuji i s lidmi, kteří mají problémy se zvládání své agresivity a s jedinci se závislostmi v duchovní oblasti.

Jedinečnou zkušeností byly pro mě pracovní pobyty v Afghánistánu, kde mě místní bojovník naučil, že řešit se dá všechno, jen nesmí dojít náboje.

Kromě těchto činností se věnuji psaní poezie, malbě obrazů a vedení kurzů Alfa. Jsem jedním ze tří zřizovatelů Společnosti Podané ruce, členem komunity Emmanuel a supervizorem.

 

Tereza Ryzáková

Recovery kouč
tel.: 771 229 825

ryzakova@podaneruce.cz

Jsem 29-ti letá matka dvou dětí.

Od svých 14 let jsem se potýkala s vlastní sebedestruktivní závislostí na návykových látkách. Po letech užívání se má identita začala rozpadat a vyústilo to až do toxické psychózy a náběhu* na schizofrenii. Můj psychický stav mě nejednou dohnal až k pokusu o sebevraždu. Celý život jsem bojovala s těžkými depresivními propady. Drogy pro mě byly velice spirituální záležitostí, byly mou součástí, ale abstinence začala být po letech žádoucí.

Nyní už roky abstinuji, můj osobní život je svobodný a jsem šťastná jak nikdy dříve. Ovšem byl to běh na dlouhou trať, každý malý krůček byl zapotřebí k celkové změně. Moje závislost mi odkryla plno dalších problémů a nevyrovnalostí v mém životě, na kterých můžu dále pracovat.

Ze závislosti jsem se dostala díky vlastním zdrojům, především to bylo přijetí zodpovědnosti nad svým životem, silná vůle a otevřenost svého problému všem svým blízkým. Začala jsem pracovat na seberozvoji. Také mě velice podpořil a upevnil výcvik v recovery koučování (2020).

A co to vlastně recovery koučování je? Pojem recovery kouč by se dal volně přeložit jako průvodce zotavením. Je to někdo, kdo skrze svůj vlastní proces zotavení pomáhá druhým najít svou cestu ze závislosti. U nás je tento termín poměrně nový, hlavní tahoun a průkopník recovery koučování je u nás psycholog a terapeut Pavel Nepustil. V zahraničí jsou recovery koučové už mnoho let důležitou součást sítě pomoci. Více o recovery koučování na: https://www.zotavenibrno.cz/post/chcete-b%C3%BDt-recovery-kou%C4%8Dem

Od roku 2020 se dále vzdělávám, různými kurzy teorie a praxe, přínosnými k terapii.

Těším se na případnou spolupráci s Vámi!

„Každý má svůj klíč ke štěstí.. Jen najít správný zámek…“

 

O terapii se dozvíte více v naší informační brožuře, která je ke stažení zde: O terapii

Jak probíhají konzultace?

 • Na základě vstupního zhodnocení je domluveno Vaše přijetí do ambulantní léčby. Je uzavřena dohoda (terapeutický kontrakt) o spolupráci mezi Vámi a pracovníkem/pracovnicí Terapeutického centra v JMK.
 • Jste seznámen/a s průběhem a pravidly ambulantního programu v TC v JMK. Práva klientů a pravidla pro podávání stížností jsou vyvěšena na nástěnce v čekárně.
 • Jednotlivé konzultace se konají v předem dohodnutých termínech. Každá individuální konzultace trvá cca 50 minut, skupinové sezení 90 minut (pozn.: při Vašem pozdním příchodu se celkový čas konzultace neprodlužuje o dobu zpoždění).
 • Pokud se nemůžete na dohodnuté sezení z nějakého důvodu dostavit, je nutné se předem omluvit (nejlépe telefonicky, případně e-mailem).
 • Pokud se bez omluvy nedostavíte na konzultaci a nekontaktujete pracovníka/pracovnici nejpozději do 14 dnů, považujeme naši spolupráci za ukončenou. Pokud budete mít zájem v budoucnu o znovunavázání kontaktu, můžete se na nás znovu obrátit.

 

Základní pravidla

Pro všechny klienty využívající naše služby platí po dobu přítomnosti v prostorách TC v JMK následující pravidla, díky nimž můžeme bezpečně pracovat. Respektujte je prosím.

 • Zákaz manipulace s psychoaktivními látkami v prostorách TC v JMK (včetně alkoholu a léků s návykovým potenciálem), tzn. užívání drogy, její přinesení do prostoru zařízení, nabízení ostatním klientům, přechovávání, případně předávání návodů nebo kontaktů k opatření drogy.
 • Zákaz násilného chování v zařízení či vyhrožování násilím. Násilným chováním je míněna fyzická agrese, týrání, vydírání a šikanování, sexuální násilí.
 • Zákaz ničení nebo zcizování majetku ostatních klientů/klientek, pracovníků/pracovnic nebo zařízení. To znamená krádež věcí nebo peněz, zničení nebo vážné poškození věcí, vloupání do zařízení nebo do uzavřených prostor personálu, zneužití razítka, písemností zařízení, podpisu pracovníka/pracovnice.

 

Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie je intenzivnější a dlouhodobější než poradenství, sezení probíhají obvykle 1x týdně po dobu několika měsíců. Je založena především na terapeutickém vztahu klient-terapeut, který by měl být bezpečný a důvěryhodný pro to, aby v něm klient mohl řešit své osobní potíže a otevírat citlivá témata.

Obsahem sezení bývá zpravidla snaha a podpora o dosažení abstinence klienta, vyrovnávání se s důsledky užívání/hraní, hledání nového způsobu a naplnění života atp. Jelikož užívání/hraní se promítá i do ostatních oblastí života, zabýváme se v rámci léčby i klientovými mezilidskými vztahy, existenčním zázemím klienta, jeho vztahem k sama sobě, hodnotami atp.

Toto je pouze obecný nástin, sezení jsou vždy přizpůsobena na míru konkrétnímu klientovi, jeho situaci a potřebám. Proto si vždy na začátku terapie terapeut s klientem vyjasňuje očekávání klienta od terapie, cíle, kterých chce klient pomocí terapie dosáhnout, podmínky vzájemné spolupráce.

 

Rodinná psychoterapie

Rodinná sezení trvají obvykle déle než individuální, cca 90 minut, vede je jeden, někdy dva terapeuti. Rodinná psychoterapie je vhodná zejména pro uživatele a jejich blízké, kteří společně žijí (nebo se aktivně podílejí na řešení situace uživatele) a kde nefunguje dobře vzájemná komunikace.

Jelikož pro léčbu závislosti je důležité nastavit určitá pravidla v soužití a fungování klienta, je klíčové nastolit věcný rozhovor vedoucí ke vzájemné dohodě. Při rodinných sezeních mají všichni přítomní prostor vyjádřit, co sami chtějí, co od druhého potřebují, co sami jsou ochotni pro druhého udělat.

Podmínkou pro to, aby rodinná psychoterapie mohla probíhat, je souhlas všech zaangažovaných členů se společnými sezeními.

 

Poradenství

Poradenství většinou trvá pár sezení (obvykle 1-5 – dle potřeby klienta). Zaměřuje se na řešení aktuální situace klienta, konkrétní kroky, postupy a doporučení, které by měly vést ideálně k abstinenci, případně kontrolovanému užívání, a změně životního stylu. Obsahem poradenských sezení tak může být např. zmapování rizikových situací a hledání způsobů, jak je zvládat, naučit se pracovat s bažením, naučit se „říkat ne“, nalezení nového naplnění volného času atp.

Krátkodobé poradenství je vhodné pro ty, u nichž není ještě rozvinutá těžká závislost, jsou vysoce motivovaní a případně již sami začali na změně pracovat a potřebují se pouze ujistit, že postupují správným směrem.

Někdy se během poradenských sezení může ukázat, že problém s užíváním/hraním je komplikovanější, hlubší, případně se objeví další osobní či psychické potíže, které člověk potřebuje řešit. Potom je na místě dlouhodobější terapie, individuální či skupinová, případně pobytová léčba.

Nabízíme také možnost konzultace přes aplikaci Skype (volání, videovolání, chat). Nejsme on-line, na konzultaci je nutné se domluvit předem buď na e-mailu terapie.jmk@podaneruce.cz nebo na tel. 778 486 355 (i sms). Skype jméno: ambulance.elysium

 

Skupinová psychoterapie

Skupinová psychoterapie probíhá pravidelně každý týden v určeném čase za účasti několika klientů a dvou terapeutů po dobu několika měsíců. Pro vstup do skupiny musí každý klient absolvovat vstupní pohovor, na jehož základě se posuzuje vhodnost skupinové psychoterapie pro daného klienta, jeho motivace a očekávání.

Obsahem skupinových sezení je obvykle to, „s čím kdo přijde“, tj. klienti mají prostor otevřít problém, který aktuálně řeší. Někdy může být skupina zaměřena tematicky či na využití různých psychoterapeutických technik (arteterapie, imaginace, práce s tělem atp.).

Výhodou skupinových sezení je možnost dostat zpětnou vazbu nejen od terapeutů, ale i od ostatních klientů, sdílet zkušenosti, co komu pomáhá, ale i získat psychickou podporu v abstinenci či obtížných životních situacích.

V současné době fungují tyto skupiny:

 • Podpůrná terapeutická skupina pro hráče, gamblery a sázkaře se koná každé úterý od 18 hodin. Do skupiny je možné kdykoli se přidat. Pro účast je třeba absolvovat vstupní pohovor.
 • Terapeutická skupina pro uživatele návykových látek a hráče se koná každý čtvrtek v 17:30 hodin. Skupina běží od září do ledna a od února do června. Přidat se ke skupině je možné vždy před zahájením a v průběhu prvního měsíce konání. Pro účast na skupině je třeba absolvovat vstupní pohovor.
 • Podpůrná skupina pro rodiče a blízké uživatelů návykových látek a hráčů probíhá v předem stanovené pondělky od 18 hodin. Při zájmu o účast na ní nás kontaktujte na naší obecné lince: 778 486 355.
 • Pro-Dialog nabízí pomoc zorientovat se ve Vaší situaci – při úvahách jak dál s užíváním drog, alkoholu nebo hraním. Setkání se koná každé úterý v 14:30 a ve čtvrtek v 9.30. Na skupinu není třeba se objednávat.

Pro bližší informace a možnost připojení k jednotlivým skupinám nás neváhejte kontaktovat.

 

Pro – Dialog

Pro – Dialog je nejnízkoprahovější službou Terapeutického centra. Může na ní přijít kdokoliv starší 16 let bez předchozího objednání či doporučení. Na Pro – Dialogu naleznete bezpečný prostor pro společné rozhovory o potížích s alkoholem, s drogami nebo se sázením. Pro – Dialog je vhodný také pro ty, kteří se chtějí zorientovat ve své situaci a zjistit, zda už mají v těchto oblastech problém. Je zde také možnost řešit Vaše aktuální potíže. Je možnost probrat s terapeutem Vaši situaci a zároveň slyšet jak se se svými obtížemi vypořádávají jiní klienti. Pro – Dialog také nabízí možnost sdílet, jak se Vám daří a co dělat dál. Můžete zde získat nebo upevnit své rozhodnutí změnit nevhodné návyky v podpůrném prostředí lidí se obdobným cílem. Také zde můžete získat představu, jaká forma léčby by pro Vás mohla být vhodná. Pro – Dialog může být určitou vstupní branou do Terapeutického centra, pro ty klienty, pro které je vhodný ambulantní program. Jiní klienti zde dostanou informace, které formy léčby či služby pro ně mohou být vhodnější.

Služba je také určena pro blízké osob se závislostmi, pro které soužití s osobou se závislostí může být náročné a nemusí vědět, jak se vzniklou situací naložit. Mohou například chtít svým blízkým pomoci, ale třeba netuší jak. V rámci Pro – Dialogu se o našich službách mohou dojít informovat i lidé z jiných organizací, pro jejichž klienty, naše služby mohou být užitečné.

Pro – Dialog se koná každé úterý od 14:30 do 16:00 a každý čtvrtek od 9:30 do 11:00 (kromě státních svátků). Vstup je možný nejdříve 15 minut před začátkem. K navštěvování Pro – Dialogu se není třeba objednávat. Stačí ve stanovený čas přijít do Terapeutického centra Podaných rukou, které sídlí na adrese Hilleho 5 v Brně.

 

Intenzivní péče

Intenzivní péče představuje specifickou formu pomoci pro ty z klientů, kteří chtějí zvládnout akutní či krizovou fázi při léčbě své závislosti. V rámci intenzivní péče, je možné setkávat se v kratších intervalech – tedy vícekrát do jednoho týdne. V tomto krizovém období je klientovi ze strany terapeuta poskytnuta podpora při vytváření konkrétních krátkodobých kroků k tomu, aby mohl začít postupovat k novému životu bez drog. Klient prostřednictvím intenzivní péče dostává konkréní nástroje, které mu mohou pomoci se zvládáním aktuálně tíživých a krizových oblastí s cílem stabilizovat jeho situaci.

Do intenzivní péče je možné nastoupit již při prvním kontaktu s terapeutickým centrem, pokud je Vaše situace akutní či silně tíživá a žádá si intenzivnější podporu. Také je možné do intenzivní péče přejít v rámci déledobé individuální terapie, pokud se situace ve Vašem životě zhorší nebo budete procházet krizovým obdobím.

 

Rodičovská skupina

Pokud jste rodič, partner, příbuzný či přítel, a potýkáte se u svého blízkého s problémem spojeným s užíváním, pak můžete navštívit skupinu pro rodiče a blízké. V této podpůrné skupině se Vám dostane psychické podpory nebo nového pohledu na Vaši situaci. Zjistíte zde, jak se s podobnými problémemy vypořádávají lidé v jiných rodinách a můžete tak získat inspiraci pro svou vlastní situaci. Dozvíte se praktické rady a způsoby, jak svým blízkým účinně pomoci a jak zároveň nezničit sami sebe.

Skupina pro rodiče a blízké osob se závislostmi běží v podnělky od září do listopadu 2018. S tím, že jde o uzavřený běh do kterého aktuálně nenabíráme nové členy. Nový běh skupiny začne v listopadu či lednu roku 2019, podle množství zájemců. Na skupinu nově dochází také rodič, který zvládl závislost svého dítěte a jehož zkušeností se můžete inspirovat.

 

Poradenství pro osoby blízké

Poradenství pro osoby blízké je obvykle jednorázovým setkáním, ale může proběhnout i vícekrát. Poradit se přicházejí obvykle sami rodinní příslušníci uživatele v situaci, kdy mají podezření nebo již zjistili, že jejich blízký zneužívá psychoaktivní látky či hraje/sází.

Jsou většinou zaplaveni vlnou smíšených emocí jako je vztek, zklamání, lítost, a bezradností, jak se situací naložit. Na poradenském sezení mají prostor tyto emoce ventilovat a poradit se ohledně toho, co nyní mohou sami dělat pro dotyčného uživatele, ale i pro sebe.

Snažíme se vést blízké k ujasnění si toho, zda mají dostatečnou kapacitu (psychickou, finanční aj.) uživateli pomoci a jak to udělat. Cílem pak může být stanovení si svých hranic a nastavení pravidel vůči uživateli.

 

Je závislost nemocí?

            Do našeho terapeutického centra často chodí klienti se závislostí i jejich blízcí s určitou představou o tom, co to závislost je. Podle mého je poměrně zásadní otázkou, kterou si naši klienti mohou položit, je zda je závislost nemocí či nikoliv. Odpověď na tuto otázku může totiž do značné míry ovlivňovat jednak to, jak se k dotyčnému se závislostí lze stavět, ale i to, jak se bude závislost jako taková projevovat a jakou moc bude nad dotyčným mít.

Závislosti jsou dnes zařazeny odbornou komunitou mezi duševní poruchy. Díky zařazení závislostí mezi duševní poruchy došlo ke snížení předsudků vůči lidem se závislostmi a závislým se tím mohlo také ulevit od určitých pocitů viny. Člověk se závislostí si teď například může říct: „Za své chování nemůžu, jsem přece nemocný“. Na druhou stranu se pohlížením na závislost jako na nemoc často opomíjí psychologické a společenské vlivy, které jsou obvykle součástí závislosti. Problematické může být, když si klient představuje závislost jako jakousi biologicky danou nemoc. Z terapeutického i praktického pohledu je zde totiž potíží, že je pak se závislostí náročnější pracovat nebo se jí dokonce zbavit. Člověk se závislostí se vůči ní může vnímat jako slabý a bezmocný a může si kvůli této své představě odebírat zdroje na vyřešení své situace. Podobně mu do jisté míry můžou odebírat zdroje i lidé v jeho okolí, když na něho jako na bezmocného v tomto směru budou nahlížet. Zdá se mi, že užitečnější i praktičtější může být, stavět se do pozice, ve které závislosti mohu čelit a nějak se s ní vypořádat.

Pokud přistoupíme na myšlenku, že závislost je skutečně nemocí, může být užitečné dívat se na ni trochu jinak než na klasické nemoci, jako je třeba na chřipka nebo cukrovka. Závislost jako taková totiž vždy představuje (mimo jiné) určitou formu často se opakujícího chování. To jak se chováme je mnohem více v naší moci a můžeme to ovlivnit mnohem snadněji než to jestli onemocníme. Závislost není možné „získat“ bez vlastního přičinění, jak tomu u některých klasických onemocnění může být. Mezi klienty se často setkáváme s tím, že berou závislost jako závažné a těžké onemocnění, kterého se v podstatě nikdy nebudou moci tak úplně zbavit. Uvažují o tom, že ve chvíli, kdy by se po letech abstinence dotkli dané látky, opět by do toho spadli. Vůbec nechci vyvracet, že to tak v některých případech nemůže být. Na druhou stranu se řada lidí dokázala ze závislosti vymanit vlastními silami, někdy bez jakékoliv podstoupené léčby a po nějakém období či životní změně, jakoby pro ně přestávala závislost být tématem. Někteří z těchto například dříve závislých na alkoholu si dnes dokonce mohou s kamarády jednou za čas zajít na skleničku a nevede to u nich k znovu propuknutí závislosti. V tohoto směru se tedy tak trochu nabízí otázka, zda podoba a závažnost závislosti dotyčného není do jisté míry ovlivněna jeho vlastní představou o ní. Pokud tomu tak skutečně je, bylo by možná dobré svůj postoj k závislosti volit obezřetně.

Program substituční terapie

Substituční metadonový program nabízí klientům závislým na opiátech dlouhodobou substituci. Je vhodný pro ty, kteří mají fyzickou závislost na heroinu a nejsou schopni nebo ochotni abstinovat, ale současně jsou disciplinovaní v tom, aby nemíchali metadon s jinými drogami. Pro motivované klienty nabízí užívání metadonu možnost postupného kontrolovaného snižování dávek až k úplné abstinenci.

Užívání substituce má ve srovnání s užíváním heroinu či jiných nelegálních opiátů pozitivní dopad jak na samotného uživatele, tak na jeho okolí. Jednak odpadá nutnost porušování zákona při shánění financí na drogu, což vede ke snižování kriminality, a zároveň odpadá také riziková injekční aplikace spojená s přenosem infekčních chorob. Klient má možnost stabilizovat svůj stav do té míry, aby byl schopen fungovat v zaměstnání a v rodinných vztazích.

 Kopečná 44, Brno | +420 776 289 116 |  substituce@podaneruce.cz


Služby

Výdej metadonu probíhá v rámci strukturovaného psychosociálního programu, který zahrnuje garantské pohovory, skupinové aktivity, toxikologické testy atp. Při porušení pravidel programu může být klient z programu vyloučen.  O zařazení do substitučního metadonového programu musí vždy rozhodnout lékař (psychiatr) na základě vyšetření.


Poskytované služby

 • vstupní vyšetření psychiatrem
 • pravidelné výdeje metadonu dle pravidel
 • strukturovaný psychosociální program
 • poradenství v sociální a zdravotní oblasti
 • zprostředkování jiné odborné péče (psychoterapie, pobytová léčba atp.)
 • poradenství pro rodinné příslušníky a blízké osoby klientů

Cílová skupina

 • ženy a muži od 17 let (ve věku pod 18 let pouze se zákonným zástupcem) s těžkou závislostí na heroinu (nebo jiném opiátu), u kterých aktuálně není možná abstinenční léčba
 • rodinní příslušníci a blízké osoby klientů

Poslání služby

Posláním programu je poskytovat v Brně substituční léčbu – zavedený léčebný postup závislosti na opiátových drogách (např. heroin, morfin) osobám s tímto problémem. Podstatnou složkou substituční terapie je pomoc při řešení osobních a sociálních záležitostí (dluhy, práce, špatné vztahy s rodinou apod.), což napomáhá znovuzačlenění uživatele služby do společnosti, přeorientování na životní styl únosný pro něj samotného i společnost a zlepšení kvality jeho života.


Cíle služby

Cíle jsou rozčleněny do oblasti zdravotní a sociální, nelze je uměle oddělit a posuzovat zvlášť. Obecně nejdůležitějším cílem je zdravotní a sociální stabilizace, což v zásadě znamená: snížení nebo ukončení užívání nezákonných návykových látek a omezení nebo ukončení kriminálního chování


Principy

 • Individuální přístup
 • Dobrovolnost a informované rozhodnutí
 • Flexibilita služeb
 • Řešení situace jako celku
 • Dodržování pravidel
 • Nízkoprahovost
 • Dodržování povinné mlčenlivosti
 • Respekt
 • Odbornost
 • Rovnost

Kontakty a tým

Adresa

Kopečná 44, 602 00 Brno

M: +420 776 289 116

E: substituce@podaneruce.cz


Tým

MUDr. Jiří Dolák – odborný ředitel

Mgr. Ivana Kuchařová – vedoucí oddělení

Mgr. Miroslav Zachovalý – vedoucí centra

Kateřina Strnadová – vedoucí programu, zdravotní sestra

Eva Dvořáková – zdravotní sestra

Bc. Helena Budíková – sociální pracovnice, zástupce vedoucí

Mgr. Monika Přikrylová – sociální pracovnice

Mgr. Magdalena Marie Šťastná  – zdravotní sestra

Supervizor: Mgr. Igor Nosál, PhD.


Pracovní doba

Pondělí až pátek: 6:30 – 15:00

Víkendy a státní svátky: 9:00 – 10:00

Informace a doporučení pro blízké

Poradenství pro osoby blízké

V terapeutickém centru pracujeme i s blízkými lidí se závislostmi. Poradenství pro osoby blízké je obvykle jednorázovým setkáním, ale může proběhnout i vícekrát. Poradit se přicházejí obvykle sami rodinní příslušníci uživatele v situaci, kdy mají podezření nebo již zjistili, že jejich blízký zneužívá psychoaktivní látky či hraje/sází.

Jsou většinou zaplaveni vlnou smíšených emocí jako je vztek, zklamání, lítost, a bezradností, jak se situací naložit. Na poradenském sezení mají prostor tyto emoce ventilovat a poradit se ohledně toho, co nyní mohou sami dělat pro dotyčného uživatele, ale i pro sebe.

Snažíme se vést blízké k ujasnění si toho, zda mají dostatečnou kapacitu (psychickou, finanční aj.) uživateli pomoci a jak to udělat. Cílem pak může být stanovení si svých hranic a nastavení pravidel vůči uživateli.

Níže naleznete několik obecných doporučení, jak se k člověku se závislostí stavět a jak mu pomoci.

Pro blízké osob se závislostí

Je vždy těžké se smířit s tím, že jeden z našich blízkých je ve svízelné situaci, kterou možná již není schopen sám zvládnout. Je však třeba myslet také na sebe, jelikož mnohdy důsledky chování jednoho člověka se závislostí mohou stejně tak postihnout i osoby jemu blízké. Ty osoby, které se mu celou dobu snažili s jeho problémem pomoci nebo naopak na ně dolehly konečné důsledky jeho závislosti.

V této sekci Vám chceme nabídnout rady a doporučení, jak jednat s člověkem, jenž má problém s užíváním drog, s pitím alkoholu či s hazardním hraním, tedy, jak pomoci jemu i sobě.

Pro blízké osob se závislostí může být užitečné vyzbrojit se informacemi o tom, co závislost obnáší a jak se k blízkému se závislostí stavět. Pro rodiče dětí, které užívají drogy je na tomto odkazu volně přístupná příručka určená právě pro blízké uživatelů drog.

Často kladené otázky

Když zjistíte, že někdo ve Vašem okolí užívá drogy, problémově pije, hraje anebo sází, nemusíte to chápat a pravděpodobně nevíte, co s tím. Závislost je pro okolí často nevysvětlitelný fenomén a rozumem a logikou se velmi těžko chápe, proč to můj syn, moje dcera, můj partner, moje partnerka nebo muj rodič dělá. V dalších kapitolách se můžete dočíst, jak se závislý chová, a zkusíme Vám nabídnout vodítka, jak se v dané situaci zachovat.

Jak se chová člověk se závislostí

Velmi častá otázka, kterou slýcháváme, je: Jak můžu nebo jak jsem mohl/a poznat, že je můj blízký závislý?

Bohužel na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Existují některá vodítka, podle kterých můžete poznat, že se něco děje, ale těžko říci, zda jde opravdu o hraní nebo Váš blízký užívá například návykovou látku anebo má třeba i další jiné problémy:

– lhaní

– chybí peníze

– pozdní příchody, nedokáží vysvětlit, kde trávili čas

– nervóznost, úzkosti

– nespolehlivost, nedodržování dohod a slibů

– úbytek na váze, zvýšená potřeba spánku

Pokud by se Vám zdálo, že stejné „příznaky“ může mít například i nevěra partnera, tak to tak opravdu je. To, co dokážete poznat, je fakt, že je něco špatně.

Co můžete čekat od partnera/partnerky, pokud zjistíte, že je závislý?

Značná část osob se závislostí lže, mlží nebo nesdělují všechny informace o tom, co se děje. Nemusí to dělat jen proto, aby Vám ublížili, ba naopak často chtějí ušetřit své blízké toho, aby se trápili. Také se stydí a nejsou schopni přijmout důsledky svého jednání. I když svému blízkému věříte, nedělejte takové kroky, které mohou ohrozit Vás. Důvěra se lehko ztrácí a těžko buduje a toto bude jistě velká zkouška.

Užívání drog, pití alkoholu, hraní nebo sázení je opakující se činnost, na kterou je člověk zvyklý a nějak mu funguje. Proto pokud člověk se závislostí nebude nucen k tomu, aby toto chování změnil, nemá moc důvodů jej změnit. Každý tento důvod potřebuje jinak silný. Někomu stačí již to, že nemá tolik času na rodinu, ničí si zdraví a přichází o peníze, někdo potřebuje exekuci, ztrátu rodiny nebo práce.

Jak se chová abstinující člověk

Pokud se Váš blízký rozhodl skončit s užíváním drog, pitím alkoholu, hraním/sázením, rozhodl se, že udělá významnou změnu ve svém životě. A to není snadné. Je potřeba se připravit na to, že jedna změna, často takováto významná, ovlivní i další oblasti života.

Udělat takovou závažnou změnu není jednoduché zvládnout a ustát. Váš blízký může být pod tlakem, nervózní, podrážděný nebo bez nálady. Nebo se mu mohou střídat nálady plné nadšení a optimismu s pocity beznaděje a nevěření si. Každý to může mít trochu jinak.

Změny se nemusí týkat jen užívání drog, pití alkoholu či hraní, možná přijdou i změny, které nečekáte a které Vám nebudou úplně vyhovovat. Je důležité spolu hodně mluvit a domlouvat se, co je jinak a jak spolu teď žít a vycházet.

Jak můžu pomoci

Všechny níže popsaná doporučení by se dala shrnout pod jedno souhrnné:

Když neužíváš drogy, nepiješ alkohol, nehraješ, budu tě podporovat. Když užíváš, piješ či hraješ, chráním sebe a nemůžeš ode mě podporu očekávat.  

Dalším kouzelným slovem, které se bude v dalších řádcích neustále opakovat je KOMUNIKACE. Bez ní je to často těžké. Ale ani komunikace není vždy samozřejmá a jednoduchá. Pokud bude něco drhnout, nebojte se obrátit na odborníky. Od toho tu jsme, abychom Vám pomohli najít novou cestu k sobě a k tomu, jak začít znovu.

Pokud to je možné, věřte svému blízkému. Na druhou stranu, pokud máte pochybnosti, máte právo se ptát a chtít vědět, co se děje. Najít v tomto rovnováhu není jednoduché a je potřeba o tom komunikovat a najít si cestu.

Je pochopitelné, že nějaký čas nebudete věřit, že Vám blízký opět nelže. Máte právo ho namátkově zkontrolovat. A pravděpodobně to bude i z druhé strany chápáno. Vše má ale své meze. Zkuste se vžít do svého patrnera/své partnerky, dítěte nebo rodiče. Kontrola nesmí překročit hranice vnímané jako neakceptovatelné a neudržitelné. Pak mohou být kontroly a neustálé otázky, zda jsem hrál, spíše kontraproduktivní. Chce to trpělivě najít vzájemnou rovnováhu vzájemných hranic, pravidel a respektu.

Držte jasná pravidla a dohody, to samé vyžadujte i od blízkého se závislostí. Nebojte se velmi konkrétně domlouvat pravidla společného fungování, co očekáváte a potřebujete. Takováto pravidla můžete klidně i sepsat. Ujistěte se, že všichni víte, na čem jste se přesně dohodli. Obě strany musí souhlasit. Zkuste, jak budou pravidla fungovat a klidně je časem upravujte dle potřeby. Vždy ale znovu komunikujte o tom, zda jsou jasná, srozumitelná a zda s nimi všichni souhlasíte.

Nevyčítejte, co bylo. I když je to někdy těžké se nevracet k tomu, co bylo a zranilo nás, určitě není nutné neustále vyčítat minulost. Vyříkejte si to, domluvte se, co to pro Vás teď znamená a co očekáváte.

Připravte se na to, že některé věci budou možná jinak. Vás blízký při své léčbě bude pravděpodobně dělat některé změny ve svém životě, minimálně bude trávit trošku jinak volný čas. Každý to má trochu jinak. Někomu se život moc nezmění, ale někdo další při léčbě potřebuje a chce udělat větší změny ve svém životě. Někdy není lehké se s tím smířit i pro rodinu a blízké. Bavte se o tom, co se děje.

Pokud byste měli nějaké další dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

Co by měli manželé/manželky (partneři/partnerky, blízcí) udělat, když mají doma člověka se závislostí:

·         Myslet na sebe:

 • Myslet na své duševní zdraví – cvičení, plávání, relaxování, jóga. Důležité je nezapomínat na potřebný odpočinek a rozptýlení, vyhýbat se alkoholu a jiným návykovým látkám, a to zejména v obtížných životních situacích.
 • U hazardního hraní a sázení může být užitečné oddělit finance či nabídnout partnerovi/partnerce možnost spravování jeho peněz.

·         Síť sociálních vztahů jako forma pomoci

– přesto, že doma máte člověka se závislostí, svůj život omezovat nijak nemusíte. Naopak, pokud Vám to Váš čas dovolí, můžete svůj den obohatit i o nové aktivity či nové lidi. Takovým postojem můžete svůj život udělat aspoň o něco snesitelnějším. Za to, co se děje u Vás doma, se nestyďte, je zbytečné něco tajit, v každé rodině se vyskytuje něco, co je pro ní nepříjemné, citlivé.

·         Láska, která má svá jasná pravidla

– i když člověk se závislostí působí rodině velké problémy, je možné dávat mu najevo, že jí na něm záleží a že ho mají příbuzní rádi. Ne však tím, že ho rodina bude podporovat například tím, že za něj bude řešit jeho problémy spojené s užíváním drog, pitím alkoholu, hraním či sázením. Žehlením problémů či placením dluhů dotyčného se situace člověka se závislostí na čas uspokojí ale z dlouhodobého hlediska to jemu ani jeho rodině neprospěje. Právě naopak, rodinný problém se bude točit pořád dokola, protože dotyčný se závislostí bude mít o důvod méně proč své závislostní chování měnit.

·         Jak získat spojence

– člověk se závislostí nezřídka putuje od jednoho příbuzného ke druhému. Proto čím dříve se v rodině dohodnou na pravidlech a čím z více stran pocítí dotyčný tlak ke změně, tím má větší naději na vyléčení. Nespokojte se však jen se slibováním, ale požadujte i reálné kroky, případně mu pomozte je uskutečnit (změna životního stylu, léčba, spravování peněz atd.).

·         Co když hrozí sebevraždou

– nejlepší odpověď v takovém případě je, že mu navrhnete nebo zprostředkujete psychologickou nebo psychiatrickou pomoc. Neberte to však tak, že se manžel/ka chce zabít proto, že se s ním chcete např. rozvést. V případě, že nepřestane brát drogy, pít alkohol či hrát, tento krok by pravděpodobně udělal/a i bez rozvodu.

·         Životní styl v prevenci i při léčení

– partnerce nebo partnerovi můžete říct, co se Vám na jeho způsobu života líbí a co ne a při vhodných příležitostech mu to můžete opakovat. Mezi bezpečné trávení volného času patří výlet, návštěva kvalitních přátel, koupání, pěstování nějaké přitažlivé společné záliby atd.  Tyto způsoby můžete partnerům navrhnout a i kdyby se do nich nezapojili, má to svoji cenu aspoň pro Vás.

·         Profesionální léčba pro partnery a partnerky osob se závislostí

– když se člověk se závislostí rozhodne pro léčbu, je potřeba této situace hned využít, protože takovéto odhodlání nemusí trvat dlouho. Nezapomínejte však ani na sebe a vyhledejte odbornou pomoc i pro sebe. Může to být právní poradna, manželský poradce, psychoterapie, linka telefonické pomoci, centrum krizové intervence atd. Volba druhu pomoci závisí na Vašich potřebách a preferencích.

·         Lidé se závislostí a jejich děti

– dítě si může nesprávně spojit napětí v rodině se svým špatným prospěchem nebo s tím, že neuklízí. Tímto v něm narůstají pocity viny, což je velmi nebezpečné. Dítě musí vědět, že problémy mezi dospělými nevznikly jeho vinou. Také není vůbec vhodné udělat si z dítěte spojence proti tatínkovi/mamince, který/á má problém se závislostí. Úlohu špatně fungujícího rodiče mohou částečně převzít prarodiče, tety a strýcové nebo rodinní přátelé, či jiná osoba. Dítě by mělo vědět, že atmosféra v rodině je předvídatelná (např. v určitou hodinu bude připraveno jídlo, bude se pamatovat na oslavu jeho narozenin, večer se nezapomene na pohádku na dobrou noc).

Když je závislé moje dítě*

Pro rodiče dětí, které užívají drogy je na tomto odkazu volně přístupná příručka určená právě pro blízké uživatelů drog.

Doporučení pro rodiče:

 • Získejte si informace, díky kterým lépe pochopíte dítě a můžete tak efektivněji jednat.
 • Buďte si vědomi svých možností. I když mladý člověk se závislostí může pohrdat názory rodičů, nedokáže se ještě o sebe postarat. V tom spočívá Vaše síla. Dítě by mělo pochopit, že je jiné, když mu poskytujete péči s tím, že se chová rozumně a mezi tím, když mu ji dáváte, ale nechová se rozumně. Důležité je, aby dítě pochopilo, že skutečná samostatnost předpokládá schopnost postarat se o sebe.
 • Dítě nad 18 let by si mělo uvědomit, že Vy nejste povinni starat se o něho. A to zejména v situaci, kdy nepřispívá na domácnost. Měli byste si to uvědomit jak Vy, tak i Vaše dítě. Pokud dítě nechodí do školy, nemáte již vyživovací povinnost.
 • Vneste do finančního hospodaření dítěte systém. Pokud hraje nebo hrozí, že by peníze utratilo za drogy či alkohol nedávejte mu větší obnos peněz. Když má dítě vlastní peníze, trvejte na tom, že budou přicházet na účet, s kterým budete moci disponovat pouze Vy.
 • Vytvořte zdravá rodinná pravidla. Dítě by mělo znát důsledky svého konání. Mělo by to vést k tomu, že dítě bude vědět, jaké důsledky bude mít jeho chování. Z  toho by měla být jasná výhoda přijatelného chování.
 • Předcházejte nudě a počítejte s tím, že v prvním období, kdy dítě bude přestávat brát drogy, pít alkohol či hrát, budete s ním muset být častěji, víc se zajímat o to, co dělá, s kým je, jaký je jeho denní harmonogram.
 • Pomozte dítěti odpoutat se od nevhodné společnosti. Je to velmi důležitý prvek. Pokud dítě tvrdí, že si s přáteli chce jenom popovídat, je velmi pravděpodobné, že lže nebo podceňuje riziko nebezpečí.
 • Posilujte sebevědomí dítěte. Je třeba najít rovnováhu mezi kritikou a respektem vůči dítěti (např.: „nelíbí se nám, že užíváš drogy/hraješ hazardní hry“ – „vážíme si tě jako člověka a záleží nám na tobě“). Stejně důležité je oceňování drobných pokroků a změn k lepšímu. Můžete se přitom zaměřit na silné stránky dítěte, které mělo předtím, než začalo být závislé.
 • Spolupracujte s dalšími dospělými (taky s prarodiči a další širší rodinou, se školou, příp. s jinými institucemi). Rodiče by se měli umět dohodnout na jednotné výchově problémového dítěte. Smyslem takového přístupu je zabránit vzniku koalicí s jedním z rodičů. Výsledkem je totiž pomsta oběma rodičům.
 • Nezletilého nemůžete vyhodit, ale nemusíte se jím nechat okrádat. Často až vážně míněná hrozba ústavní výchovy nebo hrozba ohlášení krádeže v domácnosti na policii můžou přimět dospívajícího, aby souhlasil s léčbou.
 • Buďte pro dítě pozitivním modelem. Je důležité, abyste zůstali v tělesné i psychické pohodě a měli kvalitní zájmy. Pamatujte na to, že rodič upnutý na problémové dítě může být lehkým soustem a objektem manipulace.
 • Neváhejte vyhledat odbornou pomoc pro dítě i pro sebe. Nabízejí se poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, linky telefonické pomoci, centra krizové intervence atd. Velmi důležité je uvědomit si, co by bylo Vaší největší starostí, kdyby bylo dítě v pořádku.
 • Ve vztahu s dítětem zvolte princip lásky, která v sobě zahrnuje aspekt laskavosti a zároveň pevných hranic (v literatuře možno najít pod pojmem „tvrdá láska“).

*dítětem je spíše míněn nezletilý jedinec

Nastavení pravidel

Mnohdy se stává, že v rodinách, kde je tato problematika aktuální, chybí pevné hranice, mantinely, kterých by se jak člověk se závislostí, tak příbuzní (blízcí) mohli chytit. Proto zde nabízíme příklady, jak by mohly vypadat pravidla u Vás. Můžete se nimi inspirovat nebo je přímo využít:

„Moje dveře jsou kdykoliv pro tebe otevřené, pokud jsi „čistý/á“, ne v případě, že bereš drogy/piješ alkohol/hraješ.“

„Rád/a tě podpořím radou i činem ve všem, co je dobré pro tebe a pro tvoje zdraví, ne však v užívání drog/pití alkoholu/hazardu.“

„Pokud budeš chtít něco udělat proti užívání drog/pití/hraní, rád tě podpořím. Jsem také připraven/a jít s tebou do terapeutického centra anebo se účastnit setkání příbuzných uživatelů drog/alkoholiků/hazardních hráčů. Budu mluvit o všem.“

„Pokud si to přeješ, budu s tebou udržovat kontakt, s tvým lékařem nebo s tvým poradcem v oblasti léčby závislosti.“

„Nemám žádnou chuť na lži, říkej mi, prosím, pravdu. Nebudu trpět tvé podvádění nebo dokonce okrádání.“

Kromě pravidel je také neméně důležité přispívat k tomu, aby k nechtěnému chování víc nedocházelo, resp. aby se v budoucnu eliminovalo. I když máte do jisté míry omezené možnosti, můžete podpořit partnera/ku v nových vzorcích jeho chování a to zejména v začátcích práce na sobě, kdy si člověk se závislostí mnohé věci nemusí uvědomovat. Vy ho však svými reakcemi můžete správně nasměrovat.

Doporučuje se:

 • Nechránit před důsledky jeho chování
 • Ukazovat na souvislost nepříjemných prožitků a užívání drog/ pití alkoholu/ hazardu
 • Přestat domlouvat, přesvědčovat a zanechat vzorec vzájemného obviňování
 • Opakovat konstatování, jak nám chybí přítomnost dotyčného při příjemných aktivitách
 • Otevřeně mluvit o vlastních i rodinných omezeních, která užívání drog/ pití/ hraní doprovázejí, a vyjadřovat nespokojenost a touhu po změně
 • Umět vhodnou formou vyjádřit hranice své tolerance a říci, jak se zachováme v případě pokračování závislostního chování
 • V neposlední řadě pochopit, přijmout a naučit se strategie, které bližního mohou dostat do programu odborné péče

Znojmo

 

Nabízené služby: poradenství, individuální a rodinná psychoterapie a ambulantní léčba závislosti, finanční a dluhové poradenství

Cílová skupiny pro toto pracoviště: hazardní hráči a jejich blízcí nad 16 let

Adresa: Armády 10, 669 02 Znojmo

Kontaktní hodiny: úterky a čtvrtky 10:00 – 17:00

Na sezení je nutné se objednat

Telefon terapie: 770 124 538 případně 778 486 355

Email terapie: gambling@podaneruce.cz nebo terapie.jmk@podaneruce.cz

Finanční a dluhové poradenství – telefon: 778 772 509, mail: lickova@podaneruce.cz

Blansko

Nabízené služby: poradenství, individuální a rodinná psychoterapie a ambulantní léčba závislosti, finanční a dluhové poradenství

Cílová skupiny pro toto pracoviště: uživatelé alkoholu, léků, hazardní hráči a jejich blízcí nad 16let

Adresa: Fügnerova 1678 01 Blansko

Kontaktní hodiny:

pondělí 13:00 – 17:00

středa 8:00 – 12:00

Abychom Vám mohli garantovat, že budeme mít prostor se Vám věnovat, je vhodné se objednat

Email: kucharova.p@podaneruce.cz nebo terapie.jmk@podaneruce.cz

Telefon: 775 884 363 případně 778 486 355 nebo 516 411 692

 

Vyškov

Nabízené služby: poradenství, individuální a rodinná psychoterapie, ambulantní léčba závislostí, finanční a dluhové poradenství

Cílová skupiny pro toto pracoviště: uživatelé alkoholu, léků, hazardní hráči a jejich blízcí od16 let

Adresa: Čsl. armády 1/2A, 682 01 Vyškov

Kontaktní hodiny: středa 10-15

Otevírací hodiny pro objednané: středa 9-17

Email: pokluda@podaneruce.cz nebo terapie.jmk@podaneruce.cz

Telefon: 775 882 605 případně 778 486 355 nebo 775 292 607

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociální věcí ČR
 • Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Statutárního města Brna