Terénní programy na Šumpersku

Aktuality:

V rámci opatření ohledně šíření koronaviru se zavádí následná opatření do odvolání:

Výměna v Mohelnici probíhá v místě kanceláře Zámecká 19/11., ve standartních časech ÚT 14:30-17 ČT 10:30 – 13:30

Výměna V Zábřehu bude probíhat na parkovišti u kauflandu za Penny, u našeho auta, taky ve standartních časech. ÚT 11-14 ČT 14-16:30

Výměna v Hanušovicích bude probíhat ve středu od 12-13 hod u auta na nádraží, od 13-14 hod u auta za penny u kapličky.

Výměna v Libině bude probíhat ve středu od 14,30-15,30 za obchoďákem u auta.

V případě nouze jsme stále na MESSENGERU Terén Špk Zbyněk A NEBO NA TELEFONU +420 777 720 227.

FUNGUJEME OD 09:00 DO 17:00

Ozývejte se prosím dopředu, než dojdete na kontakt, ať Vám můžeme všechno nachystat.

Dávejte na sebe pozor a nepodléhejme panice, Terén

 

Terénní programy na Šumpersku si kladou za cíl pozitivně působit na uživatele nealkoholových drog směrem ke změně rizikového chování a chránit veřejnost před negativními dopady užívaní drog. Poslání dosahujeme nabízením sociálních služeb, zejména pak předáváním objektivních informací, poradenstvím, motivací k aktivnímu řešení problému, poskytováním injekčního a zdravotního materiálu sloužící k bezpečnější aplikaci drog.

 

 • Informační, zdravotní, kontaktní servis
 • Individuální případová práce
 • Podpora v krizi uživatelům drog
 • Kontakt, domluva a poradenství přes terénní mobilní telefon a e-mail

 

Dolní náměstí 2, Olomouc | +420 777 720 227 – terén; +420 777 363 044 – vedoucí | street.ol@podaneruce.cz

Poskytované služby

 • Informační servis
 • Výměnný servis a HR materiál
 • Distribuce kapslí na orální užívání drog
 • Zdravotní servis
 • Kontaktní práce
 • Individuální poradenství
 • Individuální případová práce
 • Podpora v krizi uživatelům drog
 • Kontakt, domluva a poradenství přes terénní mobilní telefon a e-mail
 • Odkazování na jiné služby
 • Asistenční služba
 • Intervence v prostředí zábavy
 • Práce s veřejností (besedy ve školách)
 • Mapování terénu a získávání zpětné vazby od klientů

Společnost Podané ruce, Terénní programy v Olomouci
Společnost Podané ruce, Terénní programy v Olomouci
Společnost Podané ruce, Terénní programy v Olomouci
Společnost Podané ruce, Terénní programy v Olomouci

Poslání

Posláním „Terénní programy na Šumpersku“ je pozitivně působit na uživatele nealkoholových drog směrem ke změně rizikového chování a chránit veřejnost před negativními dopady užívaní drog. Poslání dosahujeme nabízením sociálních služeb, zejména pak předáváním objektivních informací, poradenstvím, motivací k aktivnímu řešení problému, poskytováním injekčního a zdravotního materiálu sloužící k bezpečnější aplikaci drog.


Cílová skupina

Primární cílová skupina:

Uživatelé nealkoholových návykových látek.

Ať už kouříte marihuanu, šňupete pervitin, střílíte si heroin, jíte houby, jsme tu pro Vás. Pracujeme s experimentátory, příležitostnými uživateli i s lidmi, kteří jsou na drogách závislí.

Sekundární cílová skupina:

Rodiče, příbuzní a osoby blízké uživatelům návykových látek.

Obecná populace – studenti základních a středních škol, dospělá veřejnost, obyvatelé konkrétních měst, kde je program poskytován.


Cíle služby

Obecným cílem služby je snižovat rizika a škody způsobené užíváním nealkoholových drog v rovině sociální, zdravotní i ekonomické. Dále motivace uživatelů ke změně rizikového chování a k dodržování zásad bezpečnějšího užívaní, šíření objektivních informací o drogové problematice mezi mládeží a širokou veřejností.

Mezi základní cíle Terénních programů na Šumpersku dále patří:

 • Rozšíření povědomí o Terénních programech na Šumpersku mezi uživateli nealkoholových drog
 • Aktivní vyhledávání a oslovování cílové skupiny v jejím přirozeném prostředí
 • Pravidelný kontakt a poskytování služeb klientům
 • Zvyšování informovanosti klientů v oblastech rizikového chování
 • Motivace k aktivnímu řešení problémů
 • Přehled o drogové scéně a místech, kde se schází cílová skupina a zefektivnění poskytované služby a přizpůsobení potřebám klientů
 • Omezení rizikového chování intravenózních uživatelů a rizika přenosu infekčních nemocí (HIV, hepatitidy)
 • Chránit veřejnost před možnými negativními důsledky užívání drog (šíření HIV, HCV)
 • Funkční komunikace s ostatními zařízeními v systému péče a veřejností

Pravidla kontaktu

Jsme lidé otevření, vstřícní, ale i kontakt s námi má své hranice, proto raději před námi:

 • Neužívejte nelegální drogy ani s nimi nemanipulujte.
 • Nenabízejtea nežádejte po pracovníkovi žádné drogy, peníze či věcné dary.
 • Vyvarujte sejakékoliv slovní či fyzické agresivitě.
 • Nemluvte o konkrétní trestné činnosti.
 • Respektujtepracovní dobu programu a rozhodnutí ukončení kontaktu ze strany pracovníka.

Nebojte, když se nám něco nebude zdát, upozorníme Vás na to, nebo prostě odejdeme.


Principy Terénních programů na Šumpersku

Rovný přístup ke službám

 • Bez ohledu na pohlaví, víru, etnickou příslušnost, sexuální orientaci, sociální status, způsob života a názory.

Anonymita

 • Nepotřebujeme znát konkrétní údaje o Vás. Nespolupracujeme s policií a bez vašeho souhlasu nikomu neposkytujeme informace, které nám sdělíte, a ani to, že využíváte našich služeb. 

Svobodu

 • Je na Vás, jestli se rozhodnete využívat či nevyužívat naše služby.

Bezplatnost

 • Naše služby jsou poskytovány zdarma.

Možnost stěžovat si

 • Máte právo sdělovat své připomínky, přání a stížnosti k fungování služby.

 

Další práva, kterými si u nás můžete být jisti, jsou:

Právo na soukromí. Klienti mají právo k soukromému využití služby bez přítomnosti třetích osob. Jejich soukromé a intimní informace také nejsou probírány s nikým dalším.

Právo na ochranu osobních údajů. Klienti mají právo na to, aby informace o jejich osobě byly chráněny před zneužitím a bylo s nimi zacházeno podle zákona.

Právo na ochranu před zneužitím. Klienti nesmí být nuceni k činnosti, která přísluší pracovníkům, ani být manipulováni a emočně vydíráni.

Právo na svobodné myšlení, rozhodování a svobodu projevu.Pracovníci respektují odlišné názory a přístup klientů.

Právo na zachování lidské rovnosti, důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochrany jména. Na klienty je pohlíženo jako na jedinečné lidské bytosti.

Právo na dodržování etického kodexu pracovníky. Pracovníci jsou povinni řídit se etickým kodexem a platnými zákony.


1
2

Otevírací doba

Aktuality:

V rámci opatření ohledně šíření koronaviru se zavádí následná opatření do odvolání:

Výměna v Mohelnici probíhá v místě kanceláře Zámecká 19/11., ve standartních časech ÚT 14:30-17 ČT 10:30 – 13:30

Výměna V Zábřehu bude probíhat na parkovišti u kauflandu za Penny, u našeho auta, taky ve standartních časech. ÚT 11-14 ČT 14-16:30

Výměna v Hanušovicích bude probíhat ve středu od 12-13 hod u auta na nádraží, od 13-14 hod u auta za penny u kapličky.

Výměna v Libině bude probíhat ve středu od 14,30-15,30 za obchoďákem u auta.

V případě nouze jsme stále na MESSENGERU Terén Špk Zbyněk A NEBO NA TELEFONU +420 777 720 227.

FUNGUJEME OD 09:00 DO 17:00

Ozývejte se prosím dopředu, než dojdete na kontakt, ať Vám můžeme všechno nachystat.

Dávejte na sebe pozor a nepodléhejme panice, Terén

 

Zábřeh

T: 777 720 227

Pondělí 9:00 – 11:30 – po předchozí individuální domluvě
Úterý 11:00 – 14:00
Čtvrtek 14:00 – 16:30

Mohelnice

T: 777 720 227

Úterý 14:30 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 10:30 – po předchozí individuální domluvě
Čtvrtek 10:30 – 13:30

Hanušovice a okolí

T: 777 720 227

Středa 11:00 – 15:00

Libina

T: 777 720 227

Středa 15:30 – 17:30

Postřelmov

T: 777 720 227

Pondělí 12:00 – 14:00 lichý týden

Loštice

T: 777 720 227

Úterý 14:30 – 16:30 lichý týden
   

Monitoring terénu

T: 777 720 227

Bludov, Třeština, Dolní Studénky, Sobotín, Sudkov, Šumperk, Velké Losiny, Štíty, Hoštejn, Třeština

Pátek 11:00 – 15:00 1x za 14 dní (lichý týden)
   
   

Adresa

Terénní programy na Šumpersku

Dolní náměstí 2

779 00 Olomouc

T: +420 777 363 044

T: +420 777 720 227

E: street.ol@podaneruce.cz

E: teren.sumpersko@podaneruce.cz

Nově nás můžete kontaktovat i přes Facebook pod přezdívkou Terén Špk Zbyněk, jen od Vás budeme potřebovat schválit pravidla společné komunikace přes Facebook, které Vám pošleme na základě Vaší žádosti o přátelství.

 

Tým

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborné vedení, odborný ředitel

David Bezdomnikov – vedoucí oddělení

Jakub Babnič – vedoucí služby, terénní pracovník

Mgr. Veronika Swiderová, DiS. – terénní pracovnice

Bc. Sabina Buziová, DiS. – terénní pracovnice

Patrik Dítě – terénní pracovník

PhDr. Denisa Pastuszaková, Ph.D. – supervize


Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Olomouckého kraje
 • Města Hanušovice
 • Města Loštice
 • Města Mohelnice
 • Města Zábřeh
 • Obce Libina
 • Obce Postřelmov