Terénní programy na Vyškovsku

Terénní programy na Vyškovsku jsou jedním z programů Společnosti Podané ruce o.p.s. Jedná se o terénní sociální službu pro uživatele nelegálních návykových látek a alkoholu na území města Vyškov a jeho přilehlých oblastech. V současné době jsme jedinou službu tohoto druhu na Vyškovsku. Služba je zároveň držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování služby terénní programy, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

 

Posláním Terénních programů na Vyškovsku je snižovat zdravotní a společenská rizika spojená s užíváním nelegálních návykových látek a alkoholu na území Vyškova a jeho spádových oblastech.

 

Obecným cílem služby je vyhledávání a kontaktování uživatelů nelegálních návykových látek a alkoholu, motivování ke změně životního stylu směrem k minimalizaci sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním návykových látek a alkoholu. Cílem je také ochrana společnosti před možnými negativními důsledky zneužívání návykových látek.

 

Čsl. armády 1/2A, Vyškov | +420 775 292 607|  vyskov@podaneruce.cz

 

UPOZORŇUJEME, ŽE VE ČTVRTEK 3. 10. 2019 BUDOU TERÉNNÍ PROGRAMY NA VYŠKOVSKU Z DŮVODU VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ OD 14:00 ZAVŘENY.

V případě potřeby využijte služby “HARM REDUCTION balíčků“, které jsou v níže uvedených lékárnách na vyžádání zdarma k dispozici:

Lékárna BENU, OC Tesco, Brněnská 413/13B

Lékárna Dr. Max, OC Kaufland, Cukrovarská 492/4

Lékárna ANGIS, J. Wolkera 495/3

 

Děkujeme za pochopení,

Magdaléna a Veronika.

 

 

 

Poskytované služby

 • Odborné poradenství pro uživatele nelegálních návykových látek a alkoholu, jejich rodinné příslušníky a blízké
 • Podpora a pomoc v krizové situaci
 • Výměnný program použitého injekčního materiálu a informační servis
 • Testy na infekční nemoci (HIV/AIDS, hepatitidy typu B a C) a základní zdravotní ošetření
 • Sociální práce a asistenční služba (pomoc s vyřízením dokladů, sociálních dávek, s hledáním práce a bydlení, doprovod na úřady apod.)
 • Zprostředkování dalších zdravotních a sociálních služeb včetně léčby závislostí
 • Aktivní vyhledávání a monitorování drogové scény
 • Sběr pohozeného injekčního materiálu

27329394 10211228636133684 1971569144 O
27335495 10211228637253712 307446296 O
27393741 10211228912500593 885269559 O
10559745 666577170104283 6233293001518258601 N

Poslání

Posláním Terénních programů na Vyškovsku je snižovat zdravotní a společenská rizika spojená s užíváním nelegálních návykových látek a alkoholu na území Vyškova a jeho spádových oblastech.


Cílová skupina

 • Primární cílovou skupinou služby jsou osoby ve věku 16 – 64 let, které se v důsledku užívaní nelegálních návykových látek a alkoholu ocitli v obtížné životní situaci.
 • Sekundární cílovou skupinou jsou osoby blízké a rodinní příslušníci těchto osob, kterým jsou poskytovány vybrané služby.

 

Terénní programy jsou určeny tedy především:

 • Uživatelům nelegálních návykových látek
 • Uživatelům alkoholu
 • Osobám experimentujícím s návykovými látkami
 • Rodinným příslušníkům a osobám blízkým lidí závislých na návykových látkách

 

Negativní vymezení cílové skupiny:

 • osoby prokazatelně mladší 16 let,
 • osoby s primární návykovou látkou legálního typu mimo alkohol (např. léky na předpis, nikotin).

Cíle služby

Obecným cílem služby je vyhledávání a kontaktování uživatelů nelegálních návykových látek a alkoholu, motivování ke změně životního stylu směrem k minimalizaci sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním návykových látek a alkoholu. Cílem je také ochrana společnosti před možnými negativními důsledky zneužívání návykových látek.


Principy služby

 • Služby jsou poskytovány nízkoprahově
 • Pracovníci zachovávají co největší možnou míru anonymity uživatele
 • Služby jsou pro klienty poskytovány bezplatně a na základě dobrovolnosti
 • Služby jsou poskytovány bez zbytečných odkladů
 • Služby jsou poskytovány v souladu s filozofií Harm Reduction
 • Pracovníci přistupují k uživateli bez předsudků, s respektem k jeho stavu, přáním a potřebám
 • Služby jsou poskytovány v souladu s individuálním přístupem ke všem uživatelům služeb
 • Pracovníci dodržují Listinu základních práv a svobod a Etický kodex České asociace streetwork

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Města Bučovice

Otevírací doba

Provozní doba terénního programu je každý pracovní den od 9.00 do 17.00 hodin. 9-10 hod. je určená pro individuální práci po předchozí domluvě osobně nebo telefonicky. V daném čase probíhá individuální poradenství a testování na infekční nemoci.

 

  Individuální práce po předchozí domluvě Vyškovsko po tel. domluvě nebo zázemí služby Stálé lokality
Pondělí 09:00 – 10:00 10:00 – 13:00 13:00 – 17:00 (Vyškov)
Úterý 09:00 – 10:00 10:00 – 13:00

13:00 – 16:00

Bučovice – liché úterý

16:00 – 17:00

Vyškov

 

13:00 – 16:00

Vyškov – sudé úterý

Středa 09:00 – 10:00 10:00 – 13:00 13:00 – 17:00 Vyškov
Čtvrtek 09:00 – 10:00 10:00 – 13:00

13:00 – 16:00

Ivanovice na Hané

16:00 – 17:00

Vyškov

Pátek 09:00 – 10:00 10:00 – 13:00 13:00 – 17:00 Vyškov

Schůzka může proběhnout třemi způsoby:

 

1. pravidelně v těchto lokalitách:

 • Pondělí ve Vyškově v čase od 13-17 hod.
 • Každé liché úterý v Bučovicích, každé sudé ve Vyškově v čase od 13-17 hod.
 • Středa ve Vyškově v čase od 13-17 hod.
 • Čtvrtek v Ivanovicích na Hané v čase od 13-17 hod.
 • Pátek ve Vyškově v čase od 13-17 hod.
 • Terénní pracovníci se v daných lokalitách pohybují na veřejných prostranstvích (parky, náměstí, vlakové a autobusové nádraží, apod.).

 

2. po předchozí telefonické domluvě na území Vyškovska (území bývalého okresu Vyškov) v pondělí až pátek v čase od 9 – 17, mimo čas určený pro realizaci terénního programu v stálých lokalitách (viz bod 1.).

 

3. v zázemí služby na adrese Čsl. Armády 1/2A, 68201 Vyškov v pondělí až pátek v čase od 9 – 17, mimo čas určený pro realizaci terénního programu v stálých lokalitách (viz bod 1.). Klientům doporučujeme domluvit schůzku telefonicky předem, vzhledem k terénní formě služby nemůžeme zaručit přítomnost pracovníků v zázemí služby.

 

Pokud nás ani tak nemůžeš zastihnout, v níže uvedených lékárnách jsou na vyžádání, zdarma k dispozici, “Harm Reduction balíčky”:

 • Lékárna BENU, OC Tesco, Brněnská 413/13B
 • Lékárna Dr. Max, OC Kaufland, Cukrovarská 492/4
 • Lékárna Angis, J. Wolkera 495/3

Adresa

Terénní programy na Vyškovsku

Čsl. armády 1/2A

Vyškov

682 01

GSM: +420 775 292 607 (číslo na terénní mobilní telefon)

GSM: +420 778 762 087 (vedoucí služby)

E-mail: vyskov@podaneruce.cz

Na uvedená telefonní čísla je možné volat v pracovní dny vždy mezi 9:00 – 17:00.

 

Vedoucí služby

Bc. Veronika Vláčilová, DiS.

GSM: +420 778 762 087

E-mail: vlacilova@podaneruce.cz


Tým

Bc. Veronika Vláčilová, DiS. – vedoucí služby, terénní a sociální pracovnice

Bc. Magdaléna Těšíková (dříve Kunrtová) – terénní a sociální pracovnice

 

Odborné vedení služby

MUDr. Jiří Dolák – odborné vedení služby, odborný ředitel

Mgr. Petr Blažek – odborné vedení služby, vedoucí oddělení


Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Města Bučovice