Terénní programy na Vyškovsku

Terénní programy na Vyškovsku jsou jedním z programů Společnosti Podané ruce o.p.s. Jedná se o terénní sociální službu pro uživatele nelegálních návykových látek a alkoholu na území města Vyškov a jeho přilehlých oblastech. V současné době jsme jedinou službu tohoto druhu na Vyškovsku. Služba je zároveň držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování služby terénní programy, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

 

Posláním Terénních programů na Vyškovsku je snižovat zdravotní a společenská rizika spojená s užíváním nelegálních návykových látek a alkoholu na území Vyškova a jeho spádových oblastech.

 

Obecným cílem služby je vyhledávání a kontaktování uživatelů nelegálních návykových látek a alkoholu, motivování ke změně životního stylu směrem k minimalizaci sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním návykových látek a alkoholu. Cílem je také ochrana společnosti před možnými negativními důsledky zneužívání návykových látek.

 

Čsl. armády 1/2A, Vyškov | +420 775 292 607|  vyskov@podaneruce.cz

❗️AKTUALIZACE❗️

V souvislosti s prevencí šíření viru COVID – 19 zavádíme v naší službě následující opatření, které jsou platné od 16. 3. 2020 do odvolání:

• I přes současnou nepříznivou situaci stále poskytujeme výměnný servis a distribuci Harm Reduction materiálu, které budou probíhat venku. Do zázemí služby Vás nepustíme.

• Chtěli byste využít poradenství nebo pomoci s hledáním práce, bydlení, vyřízením dokladů, léčby či potřebuješ podporu a pomoc v krizové situaci? Napište nám e-mail, zprávu na messengeru nebo sms. Můžeme být ve spojení.

• Testování na infekční onemocnění, asistenční službu ani základní zdravotní ošetření neprovádíme.

• V terénu nás nepotkáte. V případě zájmu o zdravotní materiál volejte, piště nebo zvoňte na zázemí služby.

• Situaci nechceme podcenit, jde nám, jak o zdraví klientů, tak pracovníků, a proto během kontaktu používáme rukavice, máme roušky, snažíme se udržovat vzdálenost a dbáme zvýšené hygieny.

Situaci i nadále řešíme, proto sledujte naše webové stránky a Facebook. Přejeme Vám hodně zdraví a sil v těchto dnech.

 

V souvislosti s prevencí šíření viru COVID-19 přijímáme v naší službě následující opatření, které jsou platné od 11. 3. 2020 do odvolání:

nechodíme na byty,

do zázemí služby bude vpuštěn pouze klient bez viditelných znaků nachlazení, v  opačném případě mu bude služba odepřena bez povinnosti pracovníků zjišťovat druh onemocnění. Totéž platí i pro testování a pro případné asistence ve služebním autě,

kontakt v zázemí služby je omezen na jednu hodinu.

 

Archiv aktualit:

UPOZORŇUJEME, ŽE V ÚTERÝ 5.11.2019 BUDOU TERÉNNÍ PROGRAMY NA VYŠKOVSKU Z DŮVODU VZDĚLÁVÁNÍ 0D 13:00 ZAVŘENY.

 V případě potřeby využijte služby “HARM REDUCTION balíčků“, které jsou v níže uvedených lékárnách na vyžádání zdarma k dispozici:

Lékárna BENU, OC Tesco, Brněnská 413/13B

Lékárna Dr. Max, OC Kaufland, Cukrovarská 492/4

Lékárna ANGIS, J. Wolkera 495/3

Děkujeme za pochopení,

Magdaléna a Veronika.

Poskytované služby

 • Odborné poradenství pro uživatele nelegálních návykových látek a alkoholu, jejich rodinné příslušníky a blízké
 • Podpora a pomoc v krizové situaci
 • Výměnný program použitého injekčního materiálu a informační servis
 • Testy na infekční nemoci (HIV/AIDS, hepatitidy typu B a C) a základní zdravotní ošetření
 • Sociální práce a asistenční služba (pomoc s vyřízením dokladů, sociálních dávek, s hledáním práce a bydlení, doprovod na úřady apod.)
 • Zprostředkování dalších zdravotních a sociálních služeb včetně léčby závislostí
 • Aktivní vyhledávání a monitorování drogové scény
 • Sběr pohozeného injekčního materiálu

27329394 10211228636133684 1971569144 O
27335495 10211228637253712 307446296 O
27393741 10211228912500593 885269559 O
10559745 666577170104283 6233293001518258601 N
27329394 10211228636133684 1971569144 O
27335495 10211228637253712 307446296 O
27393741 10211228912500593 885269559 O
10559745 666577170104283 6233293001518258601 N

Poslání

Posláním Terénních programů na Vyškovsku je snižovat zdravotní a společenská rizika spojená s užíváním nelegálních návykových látek a alkoholu na území Vyškova a jeho spádových oblastech.


Cílová skupina

 • Primární cílovou skupinou služby jsou osoby ve věku 16 – 64 let, které se v důsledku užívaní nelegálních návykových látek a alkoholu ocitli v obtížné životní situaci.
 • Sekundární cílovou skupinou jsou osoby blízké a rodinní příslušníci těchto osob, kterým jsou poskytovány vybrané služby.

 

Terénní programy jsou určeny tedy především:

 • Uživatelům nelegálních návykových látek
 • Uživatelům alkoholu
 • Osobám experimentujícím s návykovými látkami
 • Rodinným příslušníkům a osobám blízkým lidí závislých na návykových látkách

 

Negativní vymezení cílové skupiny:

 • osoby prokazatelně mladší 16 let,
 • osoby s primární návykovou látkou legálního typu mimo alkohol (např. léky na předpis, nikotin).

Cíle služby

Obecným cílem služby je vyhledávání a kontaktování uživatelů nelegálních návykových látek a alkoholu, motivování ke změně životního stylu směrem k minimalizaci sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním návykových látek a alkoholu. Cílem je také ochrana společnosti před možnými negativními důsledky zneužívání návykových látek.


Principy služby

 • Služby jsou poskytovány nízkoprahově
 • Pracovníci zachovávají co největší možnou míru anonymity uživatele
 • Služby jsou pro klienty poskytovány bezplatně a na základě dobrovolnosti
 • Služby jsou poskytovány bez zbytečných odkladů
 • Služby jsou poskytovány v souladu s filozofií Harm Reduction
 • Pracovníci přistupují k uživateli bez předsudků, s respektem k jeho stavu, přáním a potřebám
 • Služby jsou poskytovány v souladu s individuálním přístupem ke všem uživatelům služeb
 • Pracovníci dodržují Listinu základních práv a svobod a Etický kodex České asociace streetwork

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Města Bučovice

Otevírací doba

Provozní doba terénního programu je každý pracovní den od 9.00 do 17.00 hodin. V čase od 9–10 hod. probíhá individuální poradenství a testování na infekční nemoci po předchozí osobní nebo telefonické domluvě.

  Individuální práce po předchozí domluvě Vyškovsko po tel. domluvě nebo zázemí služby Stálé lokality
Pondělí 9-10 10-13 13-17 Vyškov
Úterý 9-10 10-13

liché úterý

13-16

Bučovice *

16-17

Vyškov

sudé úterý

13-14:30

Slavkov

14:30 – 16:00

Rousínov

Středa 9-10 10-13 13-17 Vyškov
Čtvrtek 9-10 10-13

13-16

Ivanovice na Hané *

16-17

Vyškov

Pátek 9-10 10-13 13-17 Vyškov

*popřípadě dle domluvy další obce na Vyškovsku

 

Kde se s Vámi můžeme potkat?

 • V terénu v určený čas

Terénní pracovníci se pohybují na veřejných prostranstvích (parky, náměstí, nádraží apod.) ve Vyškově nebo v okolních obcích.

 • Přijedeme za Vámi

Po předchozí telefonické domluvě za vámi přijedeme kamkoli v rámci Vyškovska (území bývalého okresu Vyškov).

 • V našem zázemí

Najdete nás ve Vyškově na adrese Čsl. Armády 1/2A. Jsme hodně v terénu, doporučujeme proto domluvit si schůzku telefonicky předem, ať nás určitě zastihnete.

 

Pokud nás ani tak nemůžeš zastihnout, v níže uvedených lékárnách jsou na vyžádání, zdarma k dispozici, “Harm Reduction balíčky”:

 • Lékárna BENU, OC Tesco, Brněnská 413/13B
 • Lékárna Dr. Max, OC Kaufland, Cukrovarská 492/4
 • Lékárna Angis, J. Wolkera 495/3

Adresa

Terénní programy na Vyškovsku

Čsl. armády 1/2A

Vyškov

682 01

GSM: +420 775 292 607 (číslo na terénní mobilní telefon)

GSM: +420 778 762 087 (vedoucí služby)

E-mail: vyskov@podaneruce.cz

Na uvedená telefonní čísla je možné volat v pracovní dny vždy mezi 9:00 – 17:00.

 

Vedoucí služby

Bc. Veronika Vláčilová, DiS.

GSM: +420 778 762 087

E-mail: vlacilova@podaneruce.cz


Tým

Bc. Veronika Vláčilová, DiS. – vedoucí služby, terénní a sociální pracovnice

Bc. Magdaléna Těšíková (dříve Kunrtová) – terénní a sociální pracovnice

 

Odborné vedení služby

MUDr. Jiří Dolák – odborné vedení služby, odborný ředitel

Mgr. Petr Blažek – odborné vedení služby, vedoucí oddělení

 

 

 

 

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Městem Bučovice