Terénní programy na Vyškovsku

Terénní programy na Vyškovsku jsou jedním z programů Společnosti Podané ruce o.p.s. Jedná se o terénní sociální službu pro uživatele nelegálních návykových látek a alkoholu na území města Vyškov a jeho přilehlých oblastech. V současné době jsme jedinou službu tohoto druhu na Vyškovsku. Služba je zároveň držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování služby terénní programy, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

 

Posláním Terénních programů na Vyškovsku je snižovat zdravotní a společenská rizika spojená s užíváním nelegálních návykových látek a alkoholu na území Vyškova a jeho spádových oblastech.

 

Obecným cílem služby je vyhledávání a kontaktování uživatelů nelegálních návykových látek a alkoholu, motivování ke změně životního stylu směrem k minimalizaci sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním návykových látek a alkoholu. Cílem je také ochrana společnosti před možnými negativními důsledky zneužívání návykových látek.

 

Čsl. armády 1/2A, Vyškov | +420 775 292 607|  vyskov@podaneruce.cz

KORONAVIRUS: AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

V souvislosti s prevencí šíření onemocnění COVID–19 zavádíme v naší službě následující opatření, které jsou platné od 14.10. 2020 do odvolání:

 • I přes současnou nepříznivou situaci poskytujeme výměnný servis a distribuci Harm Reduction materiálu, základní sociální poradenství, sociální práci, testování na infekční onemocnění a zdravotní ošetření, které budou probíhat venku. Do zázemí služby Vás nepustíme. V případě zájmu volejte, piště nebo zvoňte.
 • Chtěli byste využít individuální poradenství nebo pomoci s hledáním práce, bydlení, vyřízením dokladů, léčby či potřebuješ podporu a pomoc v krizové situaci? Napište nám e-mail (vyskov@podaneruce.cz), zprávu na messengeru (Streetwork Vyškovský) nebo sms (775 292 607). Můžeme být ve spojení.
 • Stále se s námi můžete potkat během pravidelných pochůzek v terénu (viz. kontakty a tým na webu).
 • Na byty nechodíme.
 • Nic nechceme podcenit, a proto během kontaktu používáme respirátory, snažíme se udržovat vzdálenost a dbáme zvýšené hygieny. Při setkání s námi mějte prosím řádně nasazenou roušku. Jde nám o zdraví, jak klientů, tak pracovníků.
 • Nemáte roušky? My ano! Rádi Vám je poskytneme.
 • Situaci i nadále řešíme, proto sledujte naše webové stránky a Facebook.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hodně zdraví a sil v těchto dnech.

 

Máte podezření na nákazu koronavirem?

Zavolejte svému obvodnímu lékaři nebo na bezplatnou infolinku 1212!

Příznaky viru jsou: dýchací obtíže, dušnost, kašel, zvýšená teplota, bolest svalů, únava organismu.

V případě, že nemáte možnost někam zavolat, jeďte na odběrové místo do Nemocnice Vyškov ( v budově polikliniky – přístup pro zájemce o odběr je bočním vchodem – vchod pro pacienty lékařské pohotovostní služby – LSPP, nikoliv hlavním vchodem do budovy).

Další užitečné kontakty:

Modrá linka (nonstop krizová linka s terapeutem) – 549 241 010, 608 902 410, pro současnou situaci zřízena linka: 731 197 477, chat: chat.modralinka.cz (12:00 – 21:00), emailové poradenství help@modralinka.cz.

Bílý kruh bezpečí (nonstop linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí) – 116 006.

Linka Naděje při krizovém centru FN Brno – (nonstop linka – poskytuje psychologickou první pomoc po telefonu): +420 547 212 333.

Pro aktuální informace o fungování služeb doporučujeme sledovat aplikaci Čára.

 

UPOZORŇUJEME, ŽE TERÉNNÍ PROGRAMY NA VYŠKOVSKU BUDOU OD 30. 9. DO 5. 10. Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ ZAVŘENY.

 V případě potřeby využijte služby “HARM REDUCTION balíčků“, které jsou v níže uvedených lékárnách na vyžádání zdarma k dispozici:

Lékárna BENU, OC Tesco, Brněnská 413/13B

Lékárna Dr. Max, OC Kaufland, Cukrovarská 492/4

Lékárna ANGIS, J. Wolkera 495/3

 

Zároveň je možné využít služby Terénních programů a Kontaktního centra v Brně na níže uvedených adresách a telefonních číslech:

Terénní programy v Brně

Terénní forma bez objednání probíhá na stálých stanovištích:

13:00 – 14:00 Malinovského náměstí (lavičky u OD centrum nebo modrá či bílá dodávka),

18:00 – 19:00 Malinovského náměstí (lavičky u OD centrum nebo modrá či bílá dodávka),

19:00 – 21:00 parkoviště u Alberta na Tkalcovské (modrá či bílá dodávka – poznáš podle loga),

21:00 – 22:00 parkoviště u Hotelu Grand (modrá či bílá dodávka – poznáš podle loga).

Telefony:

+420 776 377 734, +420 777 887 345, +420 775 271 241, +420 543 210 802.

Kontaktní centrum v Brně

U Červeného mlýna 1

Brno

612 00

Telefon: +420 543 249 343

Děkujeme za pochopení, Magdaléna a Veronika.

 

KORONAVIRUS: AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

V souladem s aktuálním nařízením vlády prosíme všechny klienty o nošení roušky při vstupu do prostor služby Terénní programy na Vyškovsku a její používání po celou dobu pobytu v našem centru. Klientům, kteří odmítnou použít roušku bude služba poskytnuta mimo zázemí služby.

Dále prosíme klienty, u kterých se objeví příznaky infekčního virového onemocnění, aby se zdrželi osobní návštěvy a využili možnost kontaktu po telefonu, emailem nebo přes Facebook. Z důvodu ochrany klientů a pracovníků nebude osobám, u nichž se projevují příznaky onemocnění (kašel, rýma, teplota…) umožněn vstup do zázemí služby. Základní služby v takovém případě budou poskytnuty venku a to s ochranou nosu a úst nebo při dodržení odstupu minimálně 2 metrů.

Děkujeme za pochopení a respektování těchto pokynů,

tým Terénních programů na Vyškovsku

 

 

Poskytované služby

 • Odborné poradenství pro uživatele nelegálních návykových látek a alkoholu, jejich rodinné příslušníky a blízké
 • Podpora a pomoc v krizové situaci
 • Výměnný program použitého injekčního materiálu a informační servis
 • Testy na infekční nemoci (HIV/AIDS, hepatitidy typu B a C) a základní zdravotní ošetření
 • Sociální práce a asistenční služba (pomoc s vyřízením dokladů, sociálních dávek, s hledáním práce a bydlení, doprovod na úřady apod.)
 • Zprostředkování dalších zdravotních a sociálních služeb včetně léčby závislostí
 • Aktivní vyhledávání a monitorování drogové scény
 • Sběr pohozeného injekčního materiálu

Pravidla poskytování služby

V případě zájmu o služby Terénních programů na Vyškovsku se neváhejte ozvat na telefonní čísla uvedená v kontaktech. Pravidla poskytování služby jsou k nahlédnutí na následujícím odkazu: Pravidla a podmínky poskytování služeb.

27329394 10211228636133684 1971569144 O
27335495 10211228637253712 307446296 O
27393741 10211228912500593 885269559 O
10559745 666577170104283 6233293001518258601 N
27329394 10211228636133684 1971569144 O
27335495 10211228637253712 307446296 O
27393741 10211228912500593 885269559 O
10559745 666577170104283 6233293001518258601 N

Poslání

Posláním Terénních programů na Vyškovsku je snižovat zdravotní a společenská rizika spojená s užíváním nelegálních návykových látek a alkoholu na území Vyškova a jeho spádových oblastech.


Cílová skupina

 • Primární cílovou skupinou služby jsou osoby ve věku 16 – 64 let, které se v důsledku užívaní nelegálních návykových látek a alkoholu ocitli v obtížné životní situaci.
 • Sekundární cílovou skupinou jsou osoby blízké a rodinní příslušníci těchto osob, kterým jsou poskytovány vybrané služby.

 

Terénní programy jsou určeny tedy především:

 • Uživatelům nelegálních návykových látek
 • Uživatelům alkoholu
 • Osobám experimentujícím s návykovými látkami
 • Rodinným příslušníkům a osobám blízkým lidí závislých na návykových látkách

 

Negativní vymezení cílové skupiny:

 • osoby prokazatelně mladší 16 let,
 • osoby s primární návykovou látkou legálního typu mimo alkohol (např. léky na předpis, nikotin).

Cíle služby

Obecným cílem služby je vyhledávání a kontaktování uživatelů nelegálních návykových látek a alkoholu, motivování ke změně životního stylu směrem k minimalizaci sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním návykových látek a alkoholu. Cílem je také ochrana společnosti před možnými negativními důsledky zneužívání návykových látek.


Principy služby

 • Služby jsou poskytovány nízkoprahově
 • Pracovníci zachovávají co největší možnou míru anonymity uživatele
 • Služby jsou pro klienty poskytovány bezplatně a na základě dobrovolnosti
 • Služby jsou poskytovány bez zbytečných odkladů
 • Služby jsou poskytovány v souladu s filozofií Harm Reduction
 • Pracovníci přistupují k uživateli bez předsudků, s respektem k jeho stavu, přáním a potřebám
 • Služby jsou poskytovány v souladu s individuálním přístupem ke všem uživatelům služeb
 • Pracovníci dodržují Listinu základních práv a svobod a Etický kodex České asociace streetwork

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Města Bučovice

Otevírací doba

Provozní doba terénního programu je každý pracovní den od 9.00 do 17.00 hodin. Čas od 9:00 do 10:00 je určen pro individuální práci po předchozí domluvě osobně nebo telefonicky.

Každé PONDĚLÍ, STŘEDU a PÁTEK nás můžete nově od srpna potkat od 15:30 do 16:30 v zámecké zahradě na tzv. stálém stanovišti. V případě nepříznivého počasí je toto stanoviště zrušeno.

 

  Individuální práce po předchozí domluvě Terén Vyškov, případně Vyškovsko po tel. domluvě nebo zázemí služby Stálé lokality
Pondělí 9-10

10-13

Vyškov

13:00-15:30

zázemí služby

15:30-16:30 zámecká zahrada

16:30-17:00

zázemí služby

Úterý 9-10 10-13

13-16

Bučovice – liché úterý

13:00-16:30

Rousínov, Slavkov – sudé úterý

16:30-17:00

Vyškov

Středa 9-10 10-13

13:00-15:30

Vyškov

15:30-16:30 zámecká zahrada

16:30-17:00

Vyškov

Čtvrtek 9-10 10-14 14:00-16:30 Ivanovice na Hané*

16:30-17:00

Vyškov

Pátek 9-10 10-13

13:00-15:30

Vyškov

 

15:30-16:30 zámecká zahrada

16:30-17:00

Vyškov

*popřípadě dle domluvy další obce na Vyškovsku

 

Kde se s Vámi můžeme potkat?

 • V terénu v určený čas

Terénní pracovníci se pohybují na veřejných prostranstvích (parky, náměstí, nádraží apod.) ve Vyškově nebo v okolních obcích.

 • Přijedeme za Vámi

Po předchozí telefonické domluvě za vámi přijedeme kamkoli v rámci Vyškovska (území bývalého okresu Vyškov).

 • V našem zázemí

Najdete nás ve Vyškově na adrese Čsl. Armády 1/2A. Jsme hodně v terénu, doporučujeme proto domluvit si schůzku telefonicky předem, ať nás určitě zastihnete.

 

Pokud nás ani tak nemůžeš zastihnout, v níže uvedených lékárnách jsou na vyžádání, zdarma k dispozici, “Harm Reduction balíčky”:

 • Lékárna BENU, OC Tesco, Brněnská 413/13B
 • Lékárna Dr. Max, OC Kaufland, Cukrovarská 492/4
 • Lékárna Angis, J. Wolkera 495/3

Adresa

Terénní programy na Vyškovsku

Čsl. armády 1/2A

Vyškov

682 01

GSM: +420 775 292 607 (číslo na terénní mobilní telefon)

GSM: +420 778 762 087 (vedoucí služby)

E-mail: vyskov@podaneruce.cz

Na uvedená telefonní čísla je možné volat v pracovní dny vždy mezi 9:00 – 17:00.

 

Vedoucí služby

Bc. Veronika Vláčilová, DiS.

GSM: +420 778 762 087

E-mail: vlacilova@podaneruce.cz


Tým

Bc. Veronika Vláčilová, DiS. – vedoucí služby, terénní a sociální pracovnice

Bc. Magdaléna Těšíková (dříve Kunrtová) – terénní a sociální pracovnice

 

Odborné vedení služby

MUDr. Jiří Dolák – odborné vedení služby, odborný ředitel

Mgr. Petr Blažek – odborné vedení služby, vedoucí oddělení

 

 

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Městem Bučovice