Terénní programy na Vyškovsku

Terénní programy na Vyškovsku jsou jedním z programů Společnosti Podané ruce o.p.s. Jedná se o terénní sociální službu zaměřující se na prevenci, podporu a pomoc klientům v jejich přirozeném prostředí. Nabízí důvěrný prostor, možnost sdílení a respekt k jejich rozhodnutím. Služby lze využít anonymně. Jsou poskytovány bezplatně, na základě svobodné vůle klienta. Podmínkou využití služby je respektování základních pravidel programu a schopnost formulování zakázky.

 

V současné době jsme jedinou službu tohoto druhu na Vyškovsku. Služba je zároveň držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování služby terénní programy, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

 

Posláním Terénních programů na Vyškovsku je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním drog pro jednotlivce i pro společnost. Tato nízkoprahová terénní služba vyhledává lidi užívající drogy, působí na Vyškovsku v jejich přirozeném prostředí, pomáhá jim překonat jejich nepříznivou sociální situaci a podporuje je na cestě ke změně.

 

náměstí Čsl. armády 1/2A, Vyškov | +420 775 292 607|  vyskov@podaneruce.cz

OMEZENÍ OTEVÍRACÍ DOBY

Ve čtvrtek 23. 6. je služba z důvodu výběrového řízení do 13:00 zavřena. Omlouváme se za případné komplikace. 

V případě potřeby využijte služby “HARM REDUCTION balíčků“, které jsou v níže uvedených lékárnách na vyžádání zdarma k dispozici:

Lékárna BENU, OC Tesco, Brněnská 413/13B

Lékárna Dr. Max, OC Kaufland, Cukrovarská 492/4

 

OMEZENÍ OTEVÍRACÍ DOBY

V pátek 17. 6. 2022 je služba z důvodu supervize do 12:00 zavřena. Kontaktovat nás můžete v čase od 12 do 17 hodin.

V případě potřeby využijte služby “HARM REDUCTION balíčků“, které jsou v níže uvedených lékárnách na vyžádání zdarma k dispozici:

Lékárna BENU, OC Tesco, Brněnská 413/13B

Lékárna Dr. Max, OC Kaufland, Cukrovarská 492/4

 

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY OD 1. 7. 2022

Od července dochází ke změně otevírací doby. Věnujte jí prosím pozornost.

 

Pondělí 8:00 – 9:00 9:00 – 12:00 12:00 – 17:00
Úterý 9:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 18:00
Středa 9:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 17:00
Čtvrtek 9:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 17:00
Pátek 9:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 15:00

 

Zvýrazněné časy jsou vyhrazeny pouze pro předem objednané klienty. V těchto časech probíhá individuální práce po předchozí domluvě.

Terénní forma bez objednání probíhá ve stálých lokalitách Vyškov, Rousínov, Slavkov, Bučovice a Ivanovice na Hané, případně po telefonické domluvě další obce na Vyškovsku nebo zázemí služby.  Informaci o tom, kde se právě nacházíme, Vám sdělíme na telefonním čísle +420 775 292 607.

Vyškov

Pondělí 8:00 – 9:00 9:00 – 12:00 12:00 – 17:00
Úterý 9:00 – 10:00 10:00 – 12:00 17:00 – 18:00
Středa 9:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 17:00
Čtvrtek 9:00 – 10:00 10:00 – 12:00 16:00 – 17:00
Pátek 9:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 15:00

 

Slavkov u Brna

Sudé úterý 12:00 – 15:00
Lichý čtvrtek 12:00 – 16:00 – po předchozí domluvě

 

Rousínov

Sudé úterý 15:00 – 17:00
Lichý čtvrtek 12:00 – 16:00 – po předchozí domluvě

 

Bučovice

Liché úterý 12:00 – 16:00
Lichý čtvrtek 12:00 – 16:00 – po předchozí domluvě

 

Ivanovice na Hané

Sudý čtvrtek 12:00 -16:00
Lichý čtvrtek 12:00 – 16:00 – po předchozí domluvě

 

Ostatní obce v okrese Vyškov

Lichý čtvrtek 12:00 – 16:00 – po předchozí domluvě

 

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY

Upozorňujeme, že v pondělí 6. 6. 2022 bude služba v čase 11.30-15.30 z provozních důvodů zavřena. Děkujeme za pochopení.

 

OMEZENÍ PROVOZU SLUŽBY

Upozorňujeme že od 30. 5. do 29. 6. bude provoz služby omezen a to následujícím způsobem: netestujeme na infekční nemoci, neděláme základní zdravotní ošetření, částečně je omezen také výměnný servis a kapacita služby je omezena na 1 osobu z důvodu personálního omezení. Prosíme berte tato omezení na vědomí. Děkujeme za pochopení.

 

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY

Ve středu 18. 5. 2022 bude služba z důvodu vzdělávání pracovníků zavřena.

V případě potřeby využijte služby “HARM REDUCTION balíčků“, které jsou v níže uvedených lékárnách na vyžádání zdarma k dispozici:

Lékárna BENU, OC Tesco, Brněnská 413/13B

Lékárna Dr. Max, OC Kaufland, Cukrovarská 492/4

Poskytované služby

 • Aktivní vyhledávání a oslovování cílové skupiny
 • Monitoring situace v lokalitě
 • Kontaktní práce
  • Mapování aktuální situace klienta a jeho potřeb
  • Vytváření podmínek potřebných pro poskytování dalších služeb
 • Konzultace a poradenství
  • Spolupráce při řešení aktuální situace včetně léčby závislosti
  • Pomoc při vyřizování praktických věcí v sociální oblasti
  • Poskytování odborných informací
  • Doprovod klienta do dalších služeb a institucí
  • Podpora a pomoc v krizových situacích
  • Spolupráce s rodinou a blízkými
 • Distribuce materiálu určeného ke snižování rizik spojených s užíváním návykových látek
 • Sběr pohozených injekčních stříkaček
 • Základní zdravotní ošetření
 • Testy na infekční onemocnění
 • Orientační testy na přítomnost alkoholu
 • Spolupráce s navazujícími službami a institucemi

 

Pravidla poskytování služby

V případě zájmu o služby Terénních programů na Vyškovsku se neváhejte ozvat na telefonní čísla uvedená v kontaktech. Pravidla poskytování služby jsou k nahlédnutí na následujícím odkazu: Pravidla a podmínky poskytování služeb.

Pokud nejste spokojeni s poskytováním služeb nebo přístupem pracovníků, můžete si stěžovat. Způsoby, jak na to, se dočtete v přiloženém dokumentu: Jak podat stížnost?

27329394 10211228636133684 1971569144 O
27335495 10211228637253712 307446296 O
27393741 10211228912500593 885269559 O
10559745 666577170104283 6233293001518258601 N

Poslání

Posláním sociální služby Terénní programy na Vyškovsku je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním drog pro jednotlivce i pro společnost. Tato nízkoprahová terénní služba vyhledává lidi užívající drogy, působí na Vyškovsku v jejich přirozeném prostředí, pomáhá jim překonat jejich nepříznivou sociální situaci a podporuje je na cestě ke změně.


Cílová skupina

 • Uživatelé drog (včetně alkoholu), kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.
 • Jedná se především o:
  • pravidelné nebo injekční uživatele stimulancií (zejména pervitinu) nebo opioidů (zejména heroinu nebo opia)
  • experimentátory a příležitostné uživatele nealkoholových drog
  • lidi konzumující alkohol rizikovým způsobem
  • osoby nepřímo ohrožené závislostí, tj. aktuálně abstinující, pro které nejsou v regionu dostupné jiné odpovídající služby.
 • Spolupracujeme i s rodinnými příslušníky a osobami blízkými.

 

Negativní vymezení cílové skupiny:

 • osoby prokazatelně mladší 15 let
 • lidé užívající primárně léky, nikotin
 • osoby, se kterými nelze vytvořit bezpečný rámec spolupráce.

Cíle služby

Projektovaná služba prostřednictvím své činnosti usiluje o dosahování těchto dvou hlavních cílů:

 • Snižovat rizika spojených s užíváním drog (a alkoholu) pro jednotlivce a společnost.
 • Přispívat k tomu, aby klienti služby byli orientováni ve své situaci, aktivně předcházeli negativním důsledkům svého aktuálního způsobu života a byli si vědomi možností ke změně, a to zejména pak v rovině závislostního chování a případného směřování k abstinenci.

 

Cíle služby ve vztahu ke společnosti jako celku

Cílem služby je minimalizace negativních sociálních, zdravotních a ekonomických dopadů užívání drog (a alkoholu).

Konkrétně se jedná o následující dílčí cíle:

 • Systematické mapování a vyhodnocování situace v prostředí, kde služba působí
 • Vyhledávání a kontakt s cílovou skupinou
 • Ochrana veřejného zdraví, zejména pak prevence šíření a výskytu infekčních chorob

 

Cíle služby ve vztahu k jednotlivcům

Konkrétně se pak v rámci spolupráce s klientem zaměřujeme na následující jednotlivé cíle:

 • omezení rizikového užívání drog (včetně alkoholu) a jeho dopadů
 • překonání nepříznivé situace klienta a předcházení sociálnímu vyloučení nebo omezení jeho negativních dopadů
 • motivace k vědomé změně způsobu života klienta.

Principy služby

 • Nízkoprahovost
 • Anonymita
 • Rovný přístup
 • Respekt k individualitě a svobodné vůli jedince

 

Otevírací doba

Provozní doba terénního programu je každý pracovní den od 9.00 do 17.00 hodin. Čas od 9:00 do 10:00 je určen pro individuální práci po předchozí domluvě osobně nebo telefonicky.

  Individuální práce po předchozí domluvě Terén Vyškov, případně Vyškovsko po tel. domluvě nebo zázemí služby Stálé lokality
Pondělí

9-10

10-13 Vyškov

13-17 zázemí služby

Úterý

9-10

10-13

13-16

Bučovice

liché úterý

13:00-16:30

Rousínov, Slavkov–

sudé úterý

16:30 -17:00

Vyškov

Středa

9-10

10-13

13-17 Vyškov

Čtvrtek

9-10

10-14

14:00 -16:30

 Ivanovice na Hané*

16:30-17:00

Vyškov

Pátek

9-10

10-13

13-17 Vyškov

*popřípadě dle domluvy další obce na Vyškovsku

Kde se s Vámi můžeme potkat?

 • V terénu v určený čas

Terénní pracovníci se pohybují na veřejných prostranstvích (parky, náměstí, nádraží apod.) ve Vyškově nebo v okolních obcích.

 • Přijedeme za Vámi

Po předchozí telefonické domluvě za vámi přijedeme kamkoli v rámci Vyškovska (území bývalého okresu Vyškov).

 • V našem zázemí

Najdete nás ve Vyškově na adrese Čsl. Armády 1/2A. Jsme hodně v terénu, doporučujeme proto domluvit si schůzku telefonicky předem, ať nás určitě zastihnete.

 

Pokud nás ani tak nemůžeš zastihnout, v níže uvedených lékárnách jsou na vyžádání, zdarma k dispozici, „Harm Reduction balíčky“:

 • Lékárna BENU, OC Tesco, Brněnská 413/13B
 • Lékárna Dr. Max, OC Kaufland, Cukrovarská 492/4
 • Lékárna Angis, J. Wolkera 495/3

Adresa

Terénní programy na Vyškovsku

Čsl. armády 1/2A

Vyškov

682 01

GSM: +420 775 292 607 (číslo na terénní mobilní telefon)

GSM: +420 778 762 087 (vedoucí služby)

E-mail: vyskov@podaneruce.cz

Na uvedená telefonní čísla je možné volat v pracovní dny vždy mezi 9:00 – 17:00.

 

Vedoucí služby

Bc. Veronika Vláčilová, DiS.

GSM: +420 778 762 087

E-mail: vlacilova@podaneruce.cz


Tým

Bc. Veronika Vláčilová, DiS. – vedoucí služby, terénní a sociální pracovnice

Bc. Magdaléna Těšíková (dříve Kunrtová) – terénní a sociální pracovnice

 

Odborné vedení služby

MUDr. Jiří Dolák – odborné vedení služby, odborný ředitel

Mgr. Petr Blažek – odborné vedení služby, vedoucí oddělení

 

 

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Městem Bučovice