Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci

Posláním Terénních programů pro děti a mládež v Olomouci je pomáhat dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích, sdílet s nimi jejich radosti i strasti, a rozvíjet u nich pozitivní postoj k životu. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím lidského, profesionálního přístupu, zaměřeného na individuální potřeby každého klienta. Na základě vztahu s klientem budovaného na důvěře, poskytujeme sociální služby zaměřené na prevenci a snižování negativních důsledků rizikového chování.

 

 • Nabízí široké spektrum volnočasových aktivit pro děti a mládež
 • Pracovníci poskytují individuální poradenství, situační intervence, doučování, pomoc v krizi aj.
 • Mapují terén, vyhledávají a oslovují potenciální uživatele služby

 

 3 zaměstnanci |  192 klientů |  1982 kontaktů |  2 projekty

Dolní náměstí 38, Olomouc | +420 777 916 286 |   teren.ol@podaneruce.cz

Poskytované služby

 • Kontaktní práce
 • Informační servis
 • Situační intervence
 • Volnočasové aktivity
 • Poradenství
 • Individuální případová práce
 • Asistenční služba
 • Doučování
 • Práce s blízkými osobami
 • Odkazování na další služby v systému péče
 • Pomoc v krizi

TOP4 Hrajeme
TOP4 Nenudime Se
TOP4 Poznavame Se
TOP4 Tvorime

Poslání

Posláním Terénních programů pro děti a mládež v Olomouci je pomáhat dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích, sdílet s nimi jejich radosti i strasti, a rozvíjet u nich pozitivní postoj k životu. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím lidského, profesionálního přístupu, zaměřeného na individuální potřeby každého klienta. Na základě vztahu s klientem budovaného na důvěře, poskytujeme sociální služby zaměřené na prevenci a snižování negativních důsledků rizikového chování.


Cílová skupina

Cílovou skupinou Terénních programů pro děti a mládež v Olomouci jsou děti a mládež od 7 do 26 let.


Cíle služby

 • Vyhledávání a oslovování cílové skupiny
 • Pravidelný kontakt a poskytování služeb klientům
 • Motivace k cílenému řešení problémů
 • Podpora v aktivním a smysluplném trávení volného času
 • Zvyšování informovanosti klientů v oblastech rizikového chování
 • Vytváření individuálních názorů, postojů a hodnot klientů, které podporují začlenění do společnosti a rozvíjí jejich pozitivní postoj k životu

Principy služby

 • Nízkoprahovost – klienti mohou využít službu kdykoliv během pracovní doby, anonymně, nemusí se objednávat, služby jsou poskytovány bezplatně
 • Veřejná přístupnost ke službě – klienti mají přístup k nabízeným službám bez ohledu na etnický původ, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, politické přesvědčení, psychický a fyzický stav či socioekonomickou situaci.
 • Respektování volby klientů– je respektována klientova volba způsobu života a jeho svobodná vůle.
 • Individuální přístup – na situaci klienta se pohlíží optikou bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu, ctí se jedinečnost každého klienta a služby jsou mu poskytovány podle jeho aktuálních potřeb a možností
 • Flexibilita a potřebnost – služby se pružně přizpůsobují potřebám klientů, nikoli potřebám pracovníků. Pružně reagují na potřeby klientů a reflektují i potřeby komunity.

Kreslime
Sportujeme
IMG 20190206 161033
Pretahujeme Se
IMG 20181017 172209
Hokejbal
Florbal
Poradame Turnaje
Dusa A Tom
InCollage 20190102 141600497
IMG 20181126 154118 (2)
Soutezime
Turnaje Pro Mensi
Souznime S Prirodou
P1000655
Lukostrelba
Mackalov

Otevírací doba:

Pondělí 12:00 – 18:00
Úterý terén není
Středa 12:00 – 18:00
Čtvrtek 12:00 – 18:00
Pátek 12:00 – 17:00

Kontakt

Dolní náměstí 38

779 00 Olomouc

T: +420 777 916 286

E: teren.ol@podaneruce.cz

 

Vedoucí služby:

Dušan Gajdošík

Telefon: +420 777 916 286

E-mail: gajdosik@podaneruce.cz


Tým

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborné vedení, odborný ředitel

Bc. Petr Huptych – vedoucí oddělení

Dušan Gajdošík – vedoucí služby, terénní pracovník

Bc. Denisa Šimková, DiS. – terénní pracovník

Radim Kuběna – terénní pracovník

PaedDr. Václav Schmidt – supervizor

Dušan Gajdošík

Dušan Gajdošík

Bc. Denisa Šimková, Dis.

Bc. Denisa Šimková, Dis.

Radim Kuběna

Radim Kuběna


Projekt je financován dotační podporou:

 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Olomouckého kraje
 • Statutárního města Olomouc

 

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2018.