Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci

Posláním Terénních programů pro děti a mládež v Olomouci je pomáhat dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích, sdílet s nimi jejich radosti i strasti, a rozvíjet u nich pozitivní postoj k životu. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím lidského, profesionálního přístupu, zaměřeného na individuální potřeby každého klienta. Na základě vztahu s klientem budovaného na důvěře, poskytujeme sociální služby zaměřené na prevenci a snižování negativních důsledků rizikového chování.

 

 • Nabízí široké spektrum volnočasových aktivit pro děti a mládež
 • Pracovníci poskytují individuální poradenství, situační intervence, doučování aj.
 • Mapují terén, vyhledávají a oslovují potenciální uživatele služby

 

 3 zaměstnanci |  192 klientů |  1982 kontaktů |  2 projekty

Dolní náměstí 38, Olomouc | +420 777 916 286 |   teren.ol@podaneruce.cz

Poskytované služby

 • Kontaktní práce
 • Informační servis
 • Situační intervence
 • Volnočasové aktivity
 • Poradenství
 • Individuální případová práce
 • Asistenční služba
 • Doučování
 • Práce s blízkými osobami
 • Odkazování na další služby v systému péče
 • Pomoc v krizi

TOP4 Hrajeme
TOP4 Nenudime Se
IMG 20190206 161033
IMG 20181017 172209

Poslání

Posláním Terénních programů pro děti a mládež v Olomouci je pomáhat dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích, sdílet s nimi jejich radosti i strasti, a rozvíjet u nich pozitivní postoj k životu. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím lidského, profesionálního přístupu, zaměřeného na individuální potřeby každého klienta. Na základě vztahu s klientem budovaného na důvěře, poskytujeme sociální služby zaměřené na prevenci a snižování negativních důsledků rizikového chování.


Cílová skupina

Cílovou skupinou Terénních programů pro děti a mládež v Olomouci jsou děti a mládež od 7 do 26 let.


Cíle služby

 • Vyhledávání a oslovování cílové skupiny
 • Pravidelný kontakt a poskytování služeb klientům
 • Motivace k cílenému řešení problémů
 • Podpora v aktivním a smysluplném trávení volného času
 • Zvyšování informovanosti klientů v oblastech rizikového chování
 • Vytváření individuálních názorů, postojů a hodnot klientů, které podporují začlenění do společnosti a rozvíjí jejich pozitivní postoj k životu

Principy služby

 • Nízkoprahovost – klienti mohou využít službu kdykoliv během pracovní doby, anonymně, nemusí se objednávat, služby jsou poskytovány bezplatně
 • Veřejná přístupnost ke službě – klienti mají přístup k nabízeným službám bez ohledu na etnický původ, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, politické přesvědčení, psychický a fyzický stav či socioekonomickou situaci.
 • Respektování volby klientů– je respektována klientova volba způsobu života a jeho svobodná vůle.
 • Individuální přístup – na situaci klienta se pohlíží optikou bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu, ctí se jedinečnost každého klienta a služby jsou mu poskytovány podle jeho aktuálních potřeb a možností
 • Flexibilita a potřebnost – služby se pružně přizpůsobují potřebám klientů, nikoli potřebám pracovníků. Pružně reagují na potřeby klientů a reflektují i potřeby komunity.

Pretahujeme Se
IMG 20191017 165825
Souznime S Prirodou
IMG 20190227 155849
InCollage 20190717 144348405
Poradame Turnaje
Mackalov
IMG 20181126 154118 (2)
InCollage 20190425 155300398
Sportujeme
Lukostrelba
P1000655
Soutezime
Hokejbal
IMG 20190711 151942 (2)
Kreslime
InCollage 20190102 141600497
Turnaje Pro Mensi

Otevírací doba:

Pondělí 12:00 – 18:00
Úterý terén není
Středa 12:00 – 18:00
Čtvrtek 12:00 – 18:00
Pátek 12:00 – 17:00

Kontakt

Dolní náměstí 38

779 00 Olomouc

T: +420 777 916 286

E: teren.ol@podaneruce.cz

 

Vedoucí služby:

Dušan Gajdošík

Telefon: +420 777 916 286

E-mail: gajdosik@podaneruce.cz


Tým

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborné vedení, odborný ředitel

Bc. Petr Huptych – vedoucí oddělení

Dušan Gajdošík – vedoucí služby, terénní pracovník

Bc. Denisa Šimková, DiS. – terénní pracovník

Bc. Radim Kuběna – terénní pracovník

PhDr. Denisa Pastuszaková, Ph.D. – supervizor

Dušan Gajdošík

Dušan Gajdošík

Bc. Denisa Šimková, Dis.

Bc. Denisa Šimková, Dis.

Radim Kuběna

Radim Kuběna

Projekt je financován dotační podporou:

 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Olomouckého kraje
 • Statutárního města Olomouc

 

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2019.