Terénní programy pro děti a mládež v Prostějově

Sociální služby
(terénní forma)

Děti a mládež
(10 – 26 let)

Bezplatně

Anonymně

Poradenství

Prostějov

 

Terénní programy pro děti a mládež v Prostějově jsou službou aktivního vyhledání dětí a mládeže v jejich přirozeném prostředí (Prostějov). Posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu při řešení osobních situací zejména v období dospívání, poskytovat sociální služby a dostupnou nabídku volnočasových aktivit v jejich přirozeném prostředí.

 

 • Poskytujeme situační intervenci, informační servis, doučování, poradenství, pomoc v krizi.
 • Máme širokou nabídku volnočasových aktivit.
 • Zdarma nabízíme kondomy a těhotenské testy.

 

 3 zaměstnanci |  94 klientů |  848 kontaktů

Lutinovova 42/1, Prostějov | +420 777 916 288, +420 774 020 848, +420 773 537 974 | teren.pv@podaneruce.cz

Poskytované služby

 • situační intervence
 • informační servis
 • poradenství
 • kontaktní práce
 • doučování
 • nabídka volnočasových aktivit
 • aktivity primární prevence
 • doprovodná práce
 • pomoc v krizi
 • kontakt s institucemi ve prospěch klienta
 • případová práce
 • skupinová práce
 • práce s blízkými osobami
 • zprostředkování dalších služeb

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 10-26 let.


Cíle projektu

Cílem terénních programů pro děti a mládež je vyhledávání a práce s cílovou skupinou dětí a mladistvých ve věku 10-26 let v jejich přirozeném prostředí. Prací s takovou skupinou se rozumí nabízení volnočasových aktivit, které korespondují s potřebami klientů a možnostmi, jenž nabízí jejich prostředí. Tyto aktivity slouží jako prostředek k navazování bližšího kontaktu a následné individuální práci. Ta slouží především jako podpora ve zvládání osobních krizí a složitých situací v jejich každodenním životě, kterým čelí i díky tlaku vrstevnické skupiny, v níž tráví většinu svého volného času. Terénní programy pro děti a mládež v Prostějově jsou prostředkem ke snižování výskytu sociálně nežádoucích jevů (např. užívání drog, bezpečný sex, extremismus aj.) u cílové skupiny dětí a mládeže.


Principy Terénních programů pro děti a mládež v Prostějově

 • Anonymita
 • Bezplatnost
 • Dobrovolnost

Otevírací doba:

Úterý 12:00 – 16:00
Čtvrtek 13:00 – 18:00
Pátek 09:00 – 13:00

Kontakt

Terénní programy pro děti a mládež v Prostějově

Lutinovova 42/1

Prostějov

796 01

 

Telefon: +420 777 916 288 – uvedené číslo je na vedoucího služby

kontakty na další pracovníky: +420 773 537 974, +420 774 020 848

 

E-mail: teren.pv@podaneruce.cz


Tým

Lukáš Carlos Hrubý – odborné vedení, odborný ředitel

Bc. Petr Huptych – vedoucí oddělení

Petr Kadlec DiS. – vedoucí centra

Bc. Dominik Solovský, DiS. – terénní pracovník

Mgr. Veronika Křenek – terénní pracovník

Mgr. Simona Sprušilová – terénní pracovník

Program je financován dotační podporou

 • Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Olomouckého kraje
 • Magistrátu města Prostějov

6be6a263 6f8d 40b6 A24f B0bb1c096f1b
C8de287d 18aa 44a4 995e 91375733bbb5
P 20180321 172252
8461fe09 3afa 438c Bea0 6c79bc702fee