Terénní programy v Brně

Posláním Terénních programů v Brně je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním drog pro jednotlivce i pro společnost. Tato nízkoprahová terénní služba vyhledává lidi užívající drogy, působí v jejich přirozeném prostředí (v regionu Brno-město a Brno-venkov), pomáhá jim překonat jejich nepříznivou sociální situaci a podporuje je na cestě ke změně. Spolupracuje případně i s osobami blízkými.

Služba vychází z principů Harm Reduction – snižování rizik souvisejících s užíváním drog a Public Health – ochrana veřejného zdraví, především prevence šíření infekčních onemocnění. Cílem je zlepšit situaci cílové skupiny (zejména ve zdravotní a sociální oblasti) a podpořit ji ve změně rizikového chování.

 

 • Aktivně vyhledává skrytou populaci uživatelů drog a monitoruje drogovou scénu.
 • Poskytuje včasné intervence, poradenství a vyvážené informace, výměnný program injekčního materiálu, zprostředkovává další pomoc v síti služeb.

 

Renneská třída 36, Brno | +420 776 377 734 | street@podaneruce.cz

Ve dnech 5.7. a 6.7. je naše služba mimo provoz z důvodu státních svátků. Děkujeme za pochopení.

Archiv aktualit:

 

 

 

 

Poskytované služby

 • pomoc přímo v ulicích Brna a jeho okolí
 • výměnný program injekčního a zdravotního materiálu
 • informace a poradenství – drogová, zdravotní, sociální a trestněprávní problematika
 • motivace ke změně a dlouhodobá práce na dosažení společně zvoleného cíle
 • zprostředkování dalších odborných služeb včetně léčby závislostí a případná asistence při jednání
 • základní zdravotní ošetření a poskytnutí orientačních testů na infekční nemoci (hepatitidy typu B a C, HIV, syfilis) včetně poradenství

Pravidla poskytování služby

V případě zájmu o služby Terénních programů v Brně se neváhejte ozvat na telefonní čísla uvedená v kontaktech. Pravidla poskytování služby jsou k nahlédnutí na následujícím odkazu: Pravidla poskytování služby

Poslání

Posláním sociální služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním drog pro jednotlivce i pro společnost. Tato nízkoprahová terénní služba vyhledává lidi užívající drogy, působí v jejich přirozeném prostředí (v regionu Brno-město a Brno-venkov), pomáhá jim překonat jejich nepříznivou sociální situaci a podporuje je na cestě ke změně. 


Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou uživatelé nealkoholových drog, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Služby jsou poskytovány klientům starším 15 let. Jedná se převážně o pravidelné nebo injekční uživatele stimulancií (zejména pervitinu) nebo opioidů (zejména heroinu). Dále jsou to pak experimentátoři a příležitostní uživatelé nealkoholových drog. V našich službách spolupracujeme i s rodinnými příslušníky a osobami blízkými.


Cíle služby

Služba prostřednictvím své činnosti usiluje o dosahování těchto dvou hlavních cílů:  

1) snižovat rizika spojené s užíváním drog pro jednotlivce a společnost,  

2) přispívat k tomu, aby klienti služby byli orientováni ve své situaci, aktivně předcházeli negativním důsledkům svého aktuálního způsobu života a byli si vědomi možností ke změně, a to zejména pak v rovině závislostního chování a případného směřování k abstinenci.  


Konkrétní cíle

Cíle služby ve vztahu ke společnosti jako celku: Cílem služby je minimalizace negativních sociálních, zdravotních a ekonomických dopadů užívání drog. Konkrétně se jedná o následující dílčí cíle: systematické mapování a vyhodnocování situace v prostředí, kde služba působí, vyhledávání a kontakt s cílovou skupinou, ochrana veřejného zdraví, zejména pak prevence šíření a výskytu infekčních chorob. 

Cíle služby ve vztahu k jednotlivcům: Při individuální spolupráci jsou klientovi nabízeny následující možné cíle, na kterých lze primárně spolupracovat. Jedná se o základní zjednodušující osnovu pro kontraktování s klientem a realizaci individuálních plánů, přičemž jsou přirozeně reflektovány i další cíle, o které má klient zájem usilovat. Základním prostředkem pro realizaci těchto cílů služby je navázání a prohloubení navázaného kontaktu s klientem, který probíhá především v rámci kontaktní práce s klientem. Obsah kontaktní práce je vytvoření vzájemné důvěry a podmínek potřebných pro poskytování dalších služeb, stanovení hranic a pravidel spolupráce s klientem, podpora klienta ve vyjádření jeho potřeb, zmapování rizikového chování klienta. 

Omezení rizikového užívání drog (včetně alkoholu) a jeho dopadů – konkrétně se jedná o následující dílčí cíle: redukce, případně ukončení sdílení injekčního materiálu; redukce, případně ukončení sdílení dalšího materiálu pro užívání drog; redukce, případně ukončení opakovaného používání materiálu k aplikaci drog; používání méně rizikových způsobů aplikace drog (včetně alkoholu); redukce, případně ukončení dalšího rizikového chování (dodržování pravidel bezpečného sexu atd.). 

Překonání nepříznivé situace klienta a předcházení sociálnímu vyloučení nebo omezení jeho negativních dopadů – konkrétně se jedná o následující dílčí cíle: upevnění či znovuvytvoření základních hygienických návyků; stabilizace zdravotní a psychické situace; stabilizace sociální a finanční situace (např. bydlení, práce); navázání nebo udržení společenských vztahů; zprostředkování kontaktu s navazujícími službami a institucemi. 

Motivace k vědomé změně způsobu života klienta – konkrétně se jedná o následující dílčí cíle: získání, udržení a posílení motivace k změně postoje a chování klienta; získání vědomí možností pro změnu a vlastní zodpovědnosti; změna závislostního chování a směřování k úzdravě; případně i abstinenci. 

 

2017 03
40648960 10212639741769936 8207859352229380096 N
Podanky 007 43463146334 O
Podanky 012 43463139834 O
900118335 297x222x75

 

Provozní doba

 

  Terénní forma Terénní forma bez objednání Objednaní klienti
pondělí 11:30-19:00 13:00-19:00 11:30-13:00
úterý 11:30-19:00 13:00-19:00 11:30-13:00
středa 11:30-19:00 15:30-19:00 11:30-15:30
čtvrtek 11:30-19:00 13:00-19:00 11:30-13:00
pátek 11:30-21:00 13:00-21:00 11:30-13:00
sobota 18:00-21:00 18:00-21:00 x
neděle 18:00-21:00 18:00-21:00 x

 

Během státních svátků není služba k dispozici.

Služba je dostupná v Brně každý den, v Tišnově a Kuřimi pravidelně v pondělí, v Hrušovanech, Židlochovicích, Rosicích, Tetčicích, Dolních Kounicích, Zbýšově a Zastávce u Brna pravidelně každý druhý čtvrtek. V jiných obcích Brna-venkov po telefonické domluvě. 

Terénní forma bez objednání probíhá na stálých stanovištích (viz leták dostupný pouze pro klienty služby) a v aktuálně monitorovaných lokalitách (pochůzka). Informaci o tom, kde se právě nacházíme, Vám sdělíme na telefonních číslech uvedených níže. V mimořádném případě, že nebudeme na místě stanoviště dle letáku, nás kontaktujte na kterémkoliv z telefonních čísel. Pro výměnu je také možné navštívit Kontaktní centrum v Brně v jeho otevírací době.


Adresa

Terénní programy v Brně

Renneská třída 36

Brno

639 00

 

Telefony (primárně pro domlouvání výměny):

+420 776 377 734

+420 777 887 345

+420 775 271 241

+420 543 210 802

E-mail: street@podaneruce.cz

 

Vedoucí:

Mgr. Lucie Mašková

Telefon: +420 776 421 947 (neslouží pro domlouvání výměny)

E-mail: maskova@podaneruce.cz

 

Zástupkyně vedoucí

Bc. Dana Lišková, DiS.

Telefon: +420 775 271 191 (neslouží pro domlouvání výměny)

E-mail: liskova@podaneruce.cz

 

Koordinátorka stáží a DPP

Diana Šulcová, DiS.

E-mail: sulcova@podaneruce.cz (tento email využijte pro domlouvání praxí a stáží)


Tým

Mgr. Lucie Mašková – vedoucí centra, terénní pracovnice – sociální pracovnice

Bc. Dana Lišková, DiS. – zástupkyně vedoucí, terénní pracovnice – sociální pracovnice

Diana Šulcová, DiS. – terénní pracovnice – sociální pracovnice

Mgr. Kateřina Lenartová – terénní pracovnice – odborná pracovnice (psycholožka)

Mgr. Andrea Šebelová – terénní pracovnice – sociální pracovnice

Nikola Bránecká, DiS. – terénní pracovnice – sociální pracovnice

Mgr. Ivana Šimonková – terénní pracovnice – sociální pracovnice

 

Odborné vedení:

MUDr. Jiří Dolák – odborný ředitel

Mgr. Petr Blažek – odborné vedení, vedoucí Oddělení odborných služeb v JMK I.

 

Pracovníci na DPP a dlouhodobí stážisté:

Bc. Matteo Turok, DiS., Ing. Wanda Vozáryová, Mgr. Bára Tichá, Bc, Bc. Veronika Polanská, Mgr. Mária Hricková, Kristýna Fialová, Bc. Linda Brzoňová

 

Supervize:

Supervizorem pro týmové supervize je Mgr. Peter Kollár, pro supervize vedoucí role Mgr. Pavel Plaček a pro supervize pracovníků na DPP a stážisty Mgr. Roman Hloušek.

 

 

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Statutárního města Brna