Terénní programy v Brně

Posláním Terénních programů v Brně je pomáhat lidem, kteří se v souvislosti s užíváním drog ocitli v nepříznivé životní situaci, a snižovat společenská a zdravotní rizika s tím související. Jedná se o nízkoprahovou práci s uživateli drog (primárně problémoví uživatelé drog dle definice EMCDDA, především injekční uživatelé) a jejich blízkými v jejich přirozeném prostředí.

Služba vychází z principů Harm Reduction – snižování rizik a škod souvisejících s užíváním drog a Public Health – ochrana veřejného zdraví, především prevence šíření infekčních onemocnění. Cílem je zlepšit situaci cílové skupiny (zejména ve zdravotní a sociální oblasti) a podpořit ji ve změně rizikového chování.

 

 • Aktivně vyhledává skrytou populaci uživatelů drog a monitoruje drogovou scénu.
 • Poskytuje včasné intervence, poradenství a vyvážené informace, výměnný program injekčního materiálu, zprostředkovává další pomoc v síti služeb.

 

Renneská třída 36, Brno | +420 776 377 734 | street@podaneruce.cz

Od roku 2021 upravujeme provozní dobu služby.

 • z pravidelných stanovišť na venkově zůstává pouze Tišnov každé pondělí 15-16 na obvyklém místě + 16-17 pochůzka
 • do Kuřimi, Židlochovic, Hrušovan, Rosic, Zbýšova a Zastávky budeme jezdit v nepravidelných intervalech podle možností, je možná individuální domluva
 • testování na infekční nemoci bude probíhat v pondělí a pátek 16-18
 • už nás nenajdete na Malinovského náměstí, další stanoviště zůstávají, ale mění se časy, ve kterých zde budeme (viz Kontakty a tým)
 • pro více info nás sledujte na facebooku (Streetwork Brněnský), zeptejte se osobně nebo zavolejte

 

Z důvodu mimořádných opatření musíme opět částečně omezit naše služby. Do odvolání tedy:

 • Výměna probíhá přes okýnko auta nebo venku, do auta pouštíme jen v závažných případech.
 • Využití služby je podmíněno ochranou nosu a úst..
 • Nechodíme na byty.

Nadále:

 • Zůstávají všechna stanoviště. 
 • Pokud má klient více než 100 ks stříkaček, může zavolat a domluvit se s námi, abychom na výměnu přijeli, výměna proběhne venku nebo přes okýnko auta. Vzhledem ke sníženým personálním kapacitám vám však nemůžeme zaručit, že budeme mít vždy čas přijet.
 • Klientům poskytujeme výměnu, informace, poradenství a testování na infekční nemoci.
 • Klientům na požádání poskytujeme dezinfekci na ruce, rukavice a roušku.

Na ulici v Brně v době koronavirové – kde sehnat a vyprat roušky, hygienu, jídlo atd.

COVID-19: Tipy pro osoby, které užívají drogy (NMS)

 

Archiv aktualit:

Sváteční provoz Terénních programů

St 23.12. obvyklá služba obvyklá služba
Čt 24.12. Služba mimo provoz Služba mimo provoz
Pá 25.12. Služba mimo provoz Služba mimo provoz
So 26.12. Služba mimo provoz Služba mimo provoz
Ne 27.12. 19-21 hod. 21-22 hod.
Po 28.12. obvyklá služba obvyklá služba
Út 29.12. obvyklá služba obvyklá služba
St 30.12. obvyklá služba obvyklá služba
Čt 31.12. 13-14 hod. 18-19 hod.
Pá 1.1. Služba mimo provoz Služba mimo provoz
So 2.1. 18-19 hod. 19-21 hod.

+420 776 377 734; Facebook Streetwork Brněnský

V uvedené časy budeme na obvyklých stanovištích.

 

 

 

Poskytované služby

 • pomoc přímo v ulicích Brna a jeho okolí
 • výměnný program injekčního a zdravotního materiálu
 • informace a poradenství – drogová, zdravotní, sociální a trestněprávní problematika
 • motivace ke změně a dlouhodobá práce na dosažení společně zvoleného cíle
 • zprostředkování dalších odborných služeb včetně léčby závislostí a případná asistence při jednání
 • základní zdravotní ošetření a poskytnutí orientačních testů na infekční nemoci (hepatitidy typu B a C, HIV, syfilis) včetně poradenství

Podanky 012 43463139834 O
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
2017 03
40648960 10212639741769936 8207859352229380096 N

Poslání

Posláním Terénních programů v Brně je pomáhat lidem, kteří se v souvislosti s užíváním drog ocitli v nepříznivé životní situaci, a snižovat společenská a zdravotní rizika s tím související.


Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou uživatelé drog a jejich blízcí, starší 16 let, kteří se v souvislosti s užíváním drog ocitli v nepříznivé životní situaci. Jedná se o uživatele nealkoholových nelegálních drog, především o problémové uživatele drog (dle definice EMCDDA), nejčastěji injekční uživatele, ale i rekreační uživatele drog. Cílovou skupinou jsou také blízké osoby uživatelů drog.


Cíle služby

Základním cílem je zlepšit situaci cílové skupiny a včasným kontaktem předejít jejímu zhoršení. Jde o prevenci nákazy, snižování poškození infekčními onemocněními a jejich šíření, prevenci zhoršení zdravotní a sociální situace uživatelů drog, poskytování vyvážených informací.


Krátkodobé cíle

Možné cíle práce s klienty, na kterých lze spolupracovat jsou ukončení sdílení injekčního materiálu, ukončení sdílení dalšího náčiní pro užívání drog, ukončení opakovaného používání náčiní k aplikaci drog, používání méně rizikových způsobů aplikace drog, odstranění dalšího rizikového chování (dodržování pravidel bezpečného sexu apod.), redukce trestné činnosti, navázání nebo udržení vazeb a vztahů – s rodinou, partnerem, dětmi apod., stabilizace zdravotní situace, léčba (odstranění) somatických poškození, stabilizace sociální a finanční situace (bydlení, práce), stabilizace psychické situace (především v případě duálních diagnóz – léčba apod.), upevnění či znovuvytvoření základních hygienických návyků.


Pravidla poskytování služby

V případě zájmu o služby Terénních programů v Brně se neváhejte ozvat na telefonní čísla uvedená v kontaktech. Pravidla poskytování služby jsou k nahlédnutí na následujícím odkazu: Pravidla poskytování služby.

40648960 10212639741769936 8207859352229380096 N
Podanky 012 43463139834 O
Photo RENAULT1 1415200239
2017 03
Podanky 007 43463146334 O
900118335 297x222x75

 

Provozní doba

 

  Terénní forma Terénní forma bez objednání Objednaní klienti
pondělí 11:30-19:00 13:00-19:00 11:30-13:00
úterý 11:30-19:00 13:00-19:00 11:30-13:00
středa 11:30-19:00 15:30-19:00 11:30-15:30
čtvrtek 11:30-19:00 13:00-19:00 11:30-13:00
pátek 11:30-21:00 13:00-21:00 11:30-13:00
sobota 18:00-21:00 18:00-21:00 x
neděle 18:00-21:00 18:00-21:00 x

 

Během státních svátků není služba k dispozici.

Terénní forma bez objednání probíhá na stálých stanovištích (viz leták dostupný pouze pro klienty služby) a v aktuálně monitorovaných lokalitách (pochůzka). Informaci o tom, kde se právě nacházíme, Vám sdělíme na telefonních číslech uvedených níže. V mimořádném případě, že nebudeme na místě stanoviště dle letáku, nás kontaktujte na kterémkoliv z telefonních čísel. Pro výměnu je také možné navštívit Kontaktní centrum v Brně v jeho otevírací době.


Adresa

Terénní programy v Brně

Renneská třída 36

Brno

639 00

 

Telefony:

+420 776 377 734

+420 777 887 345

+420 775 271 241

+420 543 210 802

E-mail: street@podaneruce.cz

 

Vedoucí:

Mgr. Lucie Mašková

Telefon: +420 776 421 947

E-mail: maskova@podaneruce.cz

 

Zástupce vedoucí

Bc. Dana Lišková, DiS.

Telefon: +420 775 271 191

E-mail: liskova@podaneruce.cz

 

Koordinátorka stáží a DPP

Diana Šulcová, DiS.

E-mail: sulcova@podaneruce.cz (tento email využijte pro domlouvání praxí a stáží)


Tým

Mgr. Lucie Mašková – vedoucí centra, terénní pracovník – sociální pracovník

Bc. Dana Lišková, DiS. – zástupce vedoucí, terénní pracovník – sociální pracovník

Diana Šulcová, DiS. – terénní pracovník – sociální pracovník

Bc. Kateřina Lenartová – terénní pracovník – odborný pracovník (psycholog)

Bc. Andrea Šebelová – terénní pracovník – sociální pracovník

Nikola Brenvasserová, DiS. – terénní pracovník – sociální pracovník

Mgr. Ivana Šimonková – terénní pracovník – sociální pracovník

 

Odborné vedení:

MUDr. Jiří Dolák – odborný ředitel

Mgr. Petr Blažek – odborné vedení, vedoucí Divize odborných služeb v JMK

 

Pracovníci na DPP a dlouhodobí stážisté:

Bc. Magdaléna Kunrtová, Bc. et Bc. Michal Hrozáň, Matteo Turok, Mgr. Tereza Škarková, DiS., Ing. Wanda Vozáryová, Mgr. Sára Kadlecová, Mgr. Bára Tichá, Bc. Martin Chromčák

 

Supervize:

Supervizorem pro týmové supervize je Daniel Kaucký, DiS., pro supervize vedoucí role Mgr. Pavel Plaček a pro supervize pracovníků na DPP a stážisty Mgr. Roman Hloušek.

 

 

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Statutárního města Brna