Terénní programy v Brně

Posláním Terénních programů v Brně je pomáhat lidem, kteří se v souvislosti s užíváním drog ocitli v nepříznivé životní situaci, a snižovat společenská a zdravotní rizika s tím související. Jedná se o nízkoprahovou práci s uživateli drog (primárně problémoví uživatelé drog dle definice EMCDDA, především injekční uživatelé) a jejich blízkými v jejich přirozeném prostředí.

Služba vychází z principů Harm Reduction – snižování rizik a škod souvisejících s užíváním drog a Public Health – ochrana veřejného zdraví, především prevence šíření infekčních onemocnění. Cílem je zlepšit situaci cílové skupiny (zejména ve zdravotní a sociální oblasti) a podpořit ji ve změně rizikového chování.

 

  • Aktivně vyhledává skrytou populaci uživatelů drog a monitoruje drogovou scénu.
  • Poskytuje včasné intervence, poradenství a vyvážené informace, výměnný program injekčního materiálu, zprostředkovává další pomoc v síti služeb.

 

Renneská třída 36, Brno | +420 776 377 734 | street@podaneruce.cz

Poskytované služby

  • pomoc přímo v ulicích Brna a jeho okolí
  • výměnný program injekčního a zdravotního materiálu
  • informace a poradenství – drogová, zdravotní, sociální a trestněprávní problematika
  • motivace ke změně a dlouhodobá práce na dosažení společně zvoleného cíle
  • zprostředkování dalších odborných služeb včetně léčby závislostí a případná asistence při jednání
  • základní zdravotní ošetření a poskytnutí orientačních testů na infekční nemoci (hepatitidy typu B a C, HIV, syfilis) včetně poradenství

Podanky 012 43463139834 O
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
2017 03
40648960 10212639741769936 8207859352229380096 N

Poslání

Posláním Terénních programů v Brně je pomáhat lidem, kteří se v souvislosti s užíváním drog ocitli v nepříznivé životní situaci, a snižovat společenská a zdravotní rizika s tím související.


Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou uživatelé drog a jejich blízcí, starší 16 let, kteří se v souvislosti s užíváním drog ocitli v nepříznivé životní situaci. Jedná se o uživatele nealkoholových nelegálních drog, především o problémové uživatele drog (dle definice EMCDDA), nejčastěji injekční uživatele, ale i rekreační uživatele drog. Cílovou skupinou jsou také blízké osoby uživatelů drog.


Cíle služby

Základním cílem je zlepšit situaci cílové skupiny a včasným kontaktem předejít jejímu zhoršení. Jde o prevenci nákazy, snižování poškození infekčními onemocněními a jejich šíření, prevenci zhoršení zdravotní a sociální situace uživatelů drog, poskytování vyvážených informací.


Krátkodobé cíle

Možné cíle práce s klienty, na kterých lze spolupracovat jsou ukončení sdílení injekčního materiálu, ukončení sdílení dalšího náčiní pro užívání drog, ukončení opakovaného používání náčiní k aplikaci drog, používání méně rizikových způsobů aplikace drog, odstranění dalšího rizikového chování (dodržování pravidel bezpečného sexu apod.), redukce trestné činnosti, navázání nebo udržení vazeb a vztahů – s rodinou, partnerem, dětmi apod., stabilizace zdravotní situace, léčba (odstranění) somatických poškození, stabilizace sociální a finanční situace (bydlení, práce), stabilizace psychické situace (především v případě duálních diagnóz – léčba apod.), upevnění či znovuvytvoření základních hygienických návyků.


Pravidla poskytování služby

V případě zájmu o služby Terénních programů v Brně se neváhejte ozvat na telefonní čísla uvedená v kontaktech. Pravidla poskytování služby jsou k nahlédnutí na následujícím odkazu: Pravidla poskytování služby.

Photo RENAULT1 1415200239
40648960 10212639741769936 8207859352229380096 N
Podanky 007 43463146334 O
2017 03
Podanky 012 43463139834 O
900118335 297x222x75

Aktuality

V úterý 4.12. z provozních důvodů neproběhne pravidelné testování infekčních nemocí. V případě zájmu o provedení testů v tento den, se prosím obraťte na Kontaktní centrum v Brně.

Dne 6.12. bude služba poskytována pouze v Brně, a to terénní formou bez objednání v čase od 13:00 do 19:00 hodin. Důvodem je vzdělávání pracovníků služby.

V období vánočních svátků bude provoz služby následující:

24.12. – 26.12. – služba z důvodu státních svátků mimo provoz

27.12. – služba poskytována pouze v Brně

31.12. – služba poskytována pouze v Brně, otevírací doba zkrácena do 19 hodin

V ostatní dny je provoz služby beze změny.


Otevírací doba

 

  Terénní forma  Terénní forma bez objednání Objednaní klienti
Pondělí 12:00 – 22:00 13:00 – 22:00 12:00 – 13:00
Úterý 12:00 – 22:00 13:00 – 22:00 12:00 – 13:00
Středa 10:00 – 21:00 13:00 – 15:00 a 17:30 – 21:00 10:00 – 13:00 a 15:00 – 17:30
Čtvrtek 12:00 – 22:00 13:00 – 22:00 12:00 – 13:00
Pátek 12:00 – 22:00 13:00 – 22:00 12:00 – 13:00
Sobota 19:00 – 22:00 19:00 – 22:00 zavřeno
Neděle 19:00 – 22:00 19:00 – 22:00 zavřeno

 

Terénní forma bez objednání probíhá na stálých stanovištích (viz leták dostupný pouze pro klienty služby) a v aktuálně monitorovaných lokalitách (pochůzka). Informaci o tom, kde se právě nacházíme, Vám sdělíme na telefonních číslech uvedených níže. V mimořádném případě, že nebudeme na místě stanoviště dle letáku, nás kontaktujte na kterémkoliv z telefonních čísel. Pro výměnu je také možné navštívit Kontaktní centrum v Brně v jeho otevírací době.


Adresa

Terénní programy v Brně

Renneská třída 36

Brno

639 00

 

Telefony:

+420 776 377 734

+420 777 887 345

+420 775 271 241

+420 543 210 802

E-mail: street@podaneruce.cz

 

Vedoucí:

Mgr. Lucie Mašková

Telefon: +420 776 421 947

E-mail: maskova@podaneruce.cz

 

Zástupce vedoucí, koordinace DPP a stáží:

Mgr. Filip Dvořák

Telefon: +420 775 271 191

E-mail: dvorak@podaneruce.cz (tento e-mail využijte pro domlouvání stáží)


Tým

Mgr. Lucie Mašková – vedoucí centra, terénní pracovník – sociální pracovník

Mgr. Filip Dvořák – zástupce vedoucí, terénní pracovník – odborný pracovník (psycholog)

Mgr. Jiří Klíma – terénní pracovník – odborný pracovník (psycholog)

Bc. Dana Lišková, DiS. – terénní pracovník – sociální pracovník

Diana Šulcová, DiS. – terénní pracovník – sociální pracovník

Mgr. et Bc. Barbora Tichá – terénní pracovník – odborný pracovník (psycholog, adiktolog)

Bc. Jitka Němcová, DiS. – terénní pracovník – sociální pracovník

 

Projekt “Nízkoprahové služby pro drogově závislé Brno”:

Nikola Brenvasserová – terénní pracovník – pracovník v sociálních službách

Jakub Dobiáš – terénní pracovník – pracovník v sociálních službách

Mgr. Ivana Šimonková – terénní pracovník – sociální pracovník

Bc. Kateřina Veselá – terénní pracovník – sociální pracovník

 

 

Odborné vedení:

MUDr. Jiří Dolák – odborný ředitel

Mgr. Petr Blažek – odborné vedení, vedoucí Divize odborných služeb v JMK

 

Pracovníci na DPP a dlouhodobí stážisté:

Mgr. Alena Olivová, Bc. Magdaléna Kunrtová, Martin Chromčák, Bc. Michal Hrozáň, Matteo Turok, Simona Filipová, DiS., Bc. Kateřina Lenartová, Klára Dominiková, Andrea Šebelová

 

Supervize:

Supervizorem pro týmové supervize je Daniel Kaucký, DiS., pro supervize vedoucí role Mgr. Pavel Plaček a pro supervize pracovníků na DPP a stážisty Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.