Terénní programy v Brně

Posláním Terénních programů v Brně je pomáhat lidem, kteří se v souvislosti s užíváním drog ocitli v nepříznivé životní situaci, a snižovat společenská a zdravotní rizika s tím související. Jedná se o nízkoprahovou práci s uživateli drog (primárně problémoví uživatelé drog dle definice EMCDDA, především injekční uživatelé) a jejich blízkými v jejich přirozeném prostředí.

Služba vychází z principů Harm Reduction – snižování rizik a škod souvisejících s užíváním drog a Public Health – ochrana veřejného zdraví, především prevence šíření infekčních onemocnění. Cílem je zlepšit situaci cílové skupiny (zejména ve zdravotní a sociální oblasti) a podpořit ji ve změně rizikového chování.

 

 • Aktivně vyhledává skrytou populaci uživatelů drog a monitoruje drogovou scénu.
 • Poskytuje včasné intervence, poradenství a vyvážené informace, výměnný program injekčního materiálu, zprostředkovává další pomoc v síti služeb.

 

Renneská třída 36, Brno | +420 776 377 734 | street@podaneruce.cz

 

V sobotu 24.7. bude naše služba z personálních důvodů mimo provoz. Děkujeme za pochopení.

Z důvodu týmové supervize bude v pondělí 26.7. stanoviště v Tišnově výjimečně v 10:30-11:30 na obvyklém místě, děkujeme za pochopení. 

Využití služby v uzavřených prostorách (v autě a na bytech) je podmíněno ochranou nosu a úst. V případě potřeby můžeme klientům poskytnout roušku.

Od roku 2021 upravujeme provozní dobu služby.

 • z pravidelných stanovišť na venkově zůstává pouze Tišnov každé pondělí 15-16 na obvyklém místě + 16-17 pochůzka
 • do Kuřimi, Židlochovic, Hrušovan, Rosic, Zbýšova a Zastávky budeme jezdit v nepravidelných intervalech podle možností, je možná individuální domluva
 • testování na infekční nemoci bude probíhat v pondělí 16-19 a pátek 16-18
 • už nás nenajdete na Malinovského náměstí, další stanoviště zůstávají, ale mění se časy, ve kterých zde budeme (viz Kontakty a tým)
 • pro více info nás sledujte na facebooku (Streetwork Brněnský), zeptejte se osobně nebo zavolejte

 

Archiv aktualit:

Ve dnech 5.7. a 6.7. bude naše služba mimo provoz z důvodu státních svátků, děkujeme za pochopení. 

Omlouváme se, v pátek 18.6. rušíme z provozních důvodů pochůzku od 13 do 16 a stanoviště mezi 16 a 18 hodinou. Od 18 hodin je služba opět v provozu. Děkujeme za pochopení.

Ve státní svátky 1.5. 2021 a 8.5.2021 je naše služba mimo provoz. Děkujeme za pochopení.

Z důvodu mimořádných opatření musíme opět částečně omezit naše služby. Do odvolání tedy:

 • Výměna probíhá přes okýnko auta nebo venku, do auta pouštíme jen v závažných případech.
 • Využití služby je podmíněno ochranou nosu a úst..
 • Nechodíme na byty.

Nadále:

 • Zůstávají všechna stanoviště. 
 • Pokud má klient více než 100 ks stříkaček, může zavolat a domluvit se s námi, abychom na výměnu přijeli, výměna proběhne venku nebo přes okýnko auta. Vzhledem ke sníženým personálním kapacitám vám však nemůžeme zaručit, že budeme mít vždy čas přijet.
 • Klientům poskytujeme výměnu, informace, poradenství a testování na infekční nemoci.
 • Klientům na požádání poskytujeme dezinfekci na ruce, rukavice a roušku.

COVID-19: Tipy pro osoby, které užívají drogy (NMS)

 

 

 

 

Poskytované služby

 • pomoc přímo v ulicích Brna a jeho okolí
 • výměnný program injekčního a zdravotního materiálu
 • informace a poradenství – drogová, zdravotní, sociální a trestněprávní problematika
 • motivace ke změně a dlouhodobá práce na dosažení společně zvoleného cíle
 • zprostředkování dalších odborných služeb včetně léčby závislostí a případná asistence při jednání
 • základní zdravotní ošetření a poskytnutí orientačních testů na infekční nemoci (hepatitidy typu B a C, HIV, syfilis) včetně poradenství

Podanky 012 43463139834 O
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
2017 03
40648960 10212639741769936 8207859352229380096 N

Poslání

Posláním Terénních programů v Brně je pomáhat lidem, kteří se v souvislosti s užíváním drog ocitli v nepříznivé životní situaci, a snižovat společenská a zdravotní rizika s tím související.


Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou uživatelé drog a jejich blízcí, starší 16 let, kteří se v souvislosti s užíváním drog ocitli v nepříznivé životní situaci. Jedná se o uživatele nealkoholových nelegálních drog, především o problémové uživatele drog (dle definice EMCDDA), nejčastěji injekční uživatele, ale i rekreační uživatele drog. Cílovou skupinou jsou také blízké osoby uživatelů drog.


Cíle služby

Základním cílem je zlepšit situaci cílové skupiny a včasným kontaktem předejít jejímu zhoršení. Jde o prevenci nákazy, snižování poškození infekčními onemocněními a jejich šíření, prevenci zhoršení zdravotní a sociální situace uživatelů drog, poskytování vyvážených informací.


Krátkodobé cíle

Možné cíle práce s klienty, na kterých lze spolupracovat jsou ukončení sdílení injekčního materiálu, ukončení sdílení dalšího náčiní pro užívání drog, ukončení opakovaného používání náčiní k aplikaci drog, používání méně rizikových způsobů aplikace drog, odstranění dalšího rizikového chování (dodržování pravidel bezpečného sexu apod.), redukce trestné činnosti, navázání nebo udržení vazeb a vztahů – s rodinou, partnerem, dětmi apod., stabilizace zdravotní situace, léčba (odstranění) somatických poškození, stabilizace sociální a finanční situace (bydlení, práce), stabilizace psychické situace (především v případě duálních diagnóz – léčba apod.), upevnění či znovuvytvoření základních hygienických návyků.


Pravidla poskytování služby

V případě zájmu o služby Terénních programů v Brně se neváhejte ozvat na telefonní čísla uvedená v kontaktech. Pravidla poskytování služby jsou k nahlédnutí na následujícím odkazu: Pravidla poskytování služby

2017 03
Podanky 012 43463139834 O
Photo RENAULT1 1415200239
900118335 297x222x75
40648960 10212639741769936 8207859352229380096 N
Podanky 007 43463146334 O

 

Provozní doba

 

  Terénní forma Terénní forma bez objednání Objednaní klienti
pondělí 11:30-19:00 13:00-19:00 11:30-13:00
úterý 11:30-19:00 13:00-19:00 11:30-13:00
středa 11:30-19:00 15:30-19:00 11:30-15:30
čtvrtek 11:30-19:00 13:00-19:00 11:30-13:00
pátek 11:30-21:00 13:00-21:00 11:30-13:00
sobota 18:00-21:00 18:00-21:00 x
neděle 18:00-21:00 18:00-21:00 x

 

Během státních svátků není služba k dispozici.

Terénní forma bez objednání probíhá na stálých stanovištích (viz leták dostupný pouze pro klienty služby) a v aktuálně monitorovaných lokalitách (pochůzka). Informaci o tom, kde se právě nacházíme, Vám sdělíme na telefonních číslech uvedených níže. V mimořádném případě, že nebudeme na místě stanoviště dle letáku, nás kontaktujte na kterémkoliv z telefonních čísel. Pro výměnu je také možné navštívit Kontaktní centrum v Brně v jeho otevírací době.


Adresa

Terénní programy v Brně

Renneská třída 36

Brno

639 00

 

Telefony:

+420 776 377 734

+420 777 887 345

+420 775 271 241

+420 543 210 802

E-mail: street@podaneruce.cz

 

Vedoucí:

Mgr. Lucie Mašková

Telefon: +420 776 421 947

E-mail: maskova@podaneruce.cz

 

Zástupce vedoucí

Bc. Dana Lišková, DiS.

Telefon: +420 775 271 191

E-mail: liskova@podaneruce.cz

 

Koordinátorka stáží a DPP

Diana Šulcová, DiS.

E-mail: sulcova@podaneruce.cz (tento email využijte pro domlouvání praxí a stáží)


Tým

Mgr. Lucie Mašková – vedoucí centra, terénní pracovník – sociální pracovník

Bc. Dana Lišková, DiS. – zástupce vedoucí, terénní pracovník – sociální pracovník

Diana Šulcová, DiS. – terénní pracovník – sociální pracovník

Mgr. Kateřina Lenartová – terénní pracovník – odborný pracovník (psycholog)

Bc. Andrea Šebelová – terénní pracovník – sociální pracovník

Nikola Brenvasserová, DiS. – terénní pracovník – sociální pracovník

Mgr. Ivana Šimonková – terénní pracovník – sociální pracovník

 

Odborné vedení:

MUDr. Jiří Dolák – odborný ředitel

Mgr. Petr Blažek – odborné vedení, vedoucí Divize odborných služeb v JMK

 

Pracovníci na DPP a dlouhodobí stážisté:

Matteo Turok, Mgr. Tereza Škarková, DiS., Ing. Wanda Vozáryová, Mgr. Sára Kadlecová, Mgr. Bára Tichá, Bc. Martin Chromčák, Bc. Veronika Polanská

 

Supervize:

Supervizorem pro týmové supervize je Daniel Kaucký, DiS., pro supervize vedoucí role Mgr. Pavel Plaček a pro supervize pracovníků na DPP a stážisty Mgr. Roman Hloušek.

 

 

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Statutárního města Brna