Terénní programy v Brně

Posláním Terénních programů v Brně je pomáhat lidem, kteří se v souvislosti s užíváním drog ocitli v nepříznivé životní situaci, a snižovat společenská a zdravotní rizika s tím související. Jedná se o nízkoprahovou práci s uživateli drog (primárně problémoví uživatelé drog dle definice EMCDDA, především injekční uživatelé) a jejich blízkými v jejich přirozeném prostředí.

Služba vychází z principů Harm Reduction – snižování rizik a škod souvisejících s užíváním drog a Public Health – ochrana veřejného zdraví, především prevence šíření infekčních onemocnění. Cílem je zlepšit situaci cílové skupiny (zejména ve zdravotní a sociální oblasti) a podpořit ji ve změně rizikového chování.

 

 • Aktivně vyhledává skrytou populaci uživatelů drog a monitoruje drogovou scénu.
 • Poskytuje včasné intervence, poradenství a vyvážené informace, výměnný program injekčního materiálu, zprostředkovává další pomoc v síti služeb.

 

Renneská třída 36, Brno | +420 776 377 734 | street@podaneruce.cz

Ve čtvrtek 26.3.2020 a pátek 27.3.2020 jsou zrušena pevná stanoviště v Židlochovicích a Hrušovanech (čt) a Zbýšově (pá). Děkujeme za pochopení.

Archiv aktualit:

COVID-19: Tipy pro osoby, které užívají drogy (NMS)

Provozní doba Terénních programů v Brně zůstává ve standardním rozsahu, na standardních kontaktních místech (Brno-město i Brno-venkov). Je ovšem poskytována pouze z dodávek.

Každou středu do odvolání od 19. do 21. hodiny nás výjimečně najdete na stanovišti, na kterém jsme k dispozici v tento čas v ostatní dny v týdnu. Pro více informací (také ohledně omezení některých našich služeb) prosím volejte na telefonní čísla uvedená v sekci Kontakty.

Od 1.3.2020 se s námi můžete potkat vždy ve stejný čas a na stejném místě v obcích ŽidlochoviceHrušovany Zbýšov. Na stanovišti jsme k zastižení v tyto dny a časy:

Židlochovice – každý čtvrtek v rozmezí 15:00 – 15:30

Hrušovany – každý čtvrtek v rozmezí 15:30 – 16:00

Zbýšov – každý pátek v rozmezí 15:00 – 16:00

Připomínáme, že každé pondělí jsme v rozmezí 15:00 – 16:00 k zastižení na pevném stanovišti také v Tišnově.

Informaci o místě našim klientům dají pracovníci služby na telefonních číslech uvedených v sekci kontakty, případně na facebooku.

Upozorňujeme vás na sváteční provoz Terénních programů v Brně. Od 21. 12. do 1. 1. je upravena provozní doba.

Do pondělí 23. 12. je zachován standardní provoz, od 24. 12. do 26. 12. se služba nekoná. Od 27. 12. do 30. 12. je provoz opět beze změn a v úterý 31. 12. jsme k dispozici jen do 19. hodin. 1. 1. 2020 se z důvodu státního svátku služba nekoná.

Děkujeme za pochopení.

Dnes (18.12.2019) z důvodu nemoci rušíme službu v Terapeutickém centru na Bratislavské. Omlouváme se za komplikace.

Ve čtvrtek 28. listopadu bude z organizačních důvodů služba poskytována pouze v Brně terénní formou bez objednání a provozní doba služby bude zkrácena do 19. hodiny. Děkujeme za pochopení.

V neděli 17.11. je služba mimo provoz z důvodu státního svátku. Děkujeme za pochopení.

Ve čtvrtek 28. listopadu bude z organizačních důvodů služba poskytována pouze v Brně terénní formou bez objednání a provozní doba služby bude zkrácena do 19. hodiny. Děkujeme za pochopení.

V sobotu 28. září bude služba mimo provoz z důvodu státního svátku. Děkujeme za pochopení.

Ve čtvrtek 19. září bude z provozních důvodů služba poskytována pouze v Brně. Děkujeme za pochopení

V pondělí 19. srpna z provozních důvodů neproběhne pravidelné testování infekčních nemocí. Zároveň tento den bude služba poskytována pouze v Brně. Pro výměnu je možné navštívit Kontaktní centrum v Brně na adrese U Červeného mlýna 1, 612 00 Brno v jeho provozní době. Děkujeme za pochopení.

Ve dnech státních svátků, pátek 5. července a sobotu 6. července, bude služba mimo provoz. Děkujeme za pochopení!

Poskytované služby

 • pomoc přímo v ulicích Brna a jeho okolí
 • výměnný program injekčního a zdravotního materiálu
 • informace a poradenství – drogová, zdravotní, sociální a trestněprávní problematika
 • motivace ke změně a dlouhodobá práce na dosažení společně zvoleného cíle
 • zprostředkování dalších odborných služeb včetně léčby závislostí a případná asistence při jednání
 • základní zdravotní ošetření a poskytnutí orientačních testů na infekční nemoci (hepatitidy typu B a C, HIV, syfilis) včetně poradenství

Podanky 012 43463139834 O
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
2017 03
40648960 10212639741769936 8207859352229380096 N

Poslání

Posláním Terénních programů v Brně je pomáhat lidem, kteří se v souvislosti s užíváním drog ocitli v nepříznivé životní situaci, a snižovat společenská a zdravotní rizika s tím související.


Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou uživatelé drog a jejich blízcí, starší 16 let, kteří se v souvislosti s užíváním drog ocitli v nepříznivé životní situaci. Jedná se o uživatele nealkoholových nelegálních drog, především o problémové uživatele drog (dle definice EMCDDA), nejčastěji injekční uživatele, ale i rekreační uživatele drog. Cílovou skupinou jsou také blízké osoby uživatelů drog.


Cíle služby

Základním cílem je zlepšit situaci cílové skupiny a včasným kontaktem předejít jejímu zhoršení. Jde o prevenci nákazy, snižování poškození infekčními onemocněními a jejich šíření, prevenci zhoršení zdravotní a sociální situace uživatelů drog, poskytování vyvážených informací.


Krátkodobé cíle

Možné cíle práce s klienty, na kterých lze spolupracovat jsou ukončení sdílení injekčního materiálu, ukončení sdílení dalšího náčiní pro užívání drog, ukončení opakovaného používání náčiní k aplikaci drog, používání méně rizikových způsobů aplikace drog, odstranění dalšího rizikového chování (dodržování pravidel bezpečného sexu apod.), redukce trestné činnosti, navázání nebo udržení vazeb a vztahů – s rodinou, partnerem, dětmi apod., stabilizace zdravotní situace, léčba (odstranění) somatických poškození, stabilizace sociální a finanční situace (bydlení, práce), stabilizace psychické situace (především v případě duálních diagnóz – léčba apod.), upevnění či znovuvytvoření základních hygienických návyků.


Pravidla poskytování služby

V případě zájmu o služby Terénních programů v Brně se neváhejte ozvat na telefonní čísla uvedená v kontaktech. Pravidla poskytování služby jsou k nahlédnutí na následujícím odkazu: Pravidla poskytování služby.

Podanky 012 43463139834 O
2017 03
900118335 297x222x75
Photo RENAULT1 1415200239
Podanky 007 43463146334 O
40648960 10212639741769936 8207859352229380096 N

 

Otevírací doba

 

  Terénní forma  Terénní forma bez objednání Objednaní klienti
Pondělí 12:00 – 22:00 13:00 – 22:00 12:00 – 13:00
Úterý 12:00 – 22:00 13:00 – 22:00 12:00 – 13:00
Středa 10:00 – 21:00 13:00 – 15:00 a 17:30 – 21:00 10:00 – 13:00 a 15:00 – 17:30
Čtvrtek 12:00 – 22:00 13:00 – 22:00 12:00 – 13:00
Pátek 12:00 – 22:00 13:00 – 22:00 12:00 – 13:00
Sobota 19:00 – 22:00 19:00 – 22:00 zavřeno
Neděle 19:00 – 22:00 19:00 – 22:00 zavřeno

 

Terénní forma bez objednání probíhá na stálých stanovištích (viz leták dostupný pouze pro klienty služby) a v aktuálně monitorovaných lokalitách (pochůzka). Informaci o tom, kde se právě nacházíme, Vám sdělíme na telefonních číslech uvedených níže. V mimořádném případě, že nebudeme na místě stanoviště dle letáku, nás kontaktujte na kterémkoliv z telefonních čísel. Pro výměnu je také možné navštívit Kontaktní centrum v Brně v jeho otevírací době.


Adresa

Terénní programy v Brně

Renneská třída 36

Brno

639 00

 

Telefony:

+420 776 377 734 – určeno pouze pro info o službě, domluvu výměn

+420 777 887 345 – určeno pouze pro info o službě, domluvu výměn

+420 775 271 241 – určeno pouze pro telefonické poradenství

+420 543 210 802

E-mail: street@podaneruce.cz

 

Vedoucí:

Mgr. Lucie Mašková

Telefon: +420 776 421 947

E-mail: maskova@podaneruce.cz

 

Zástupce vedoucí

Bc. Dana Lišková, DiS.

Telefon: +420 775 271 191

E-mail: liskova@podaneruce.cz

 

Koordinátorka stáží a DPP

Diana Šulcová, DiS.

E-mail: sulcova@podaneruce.cz (tento email využijte pro domlouvání praxí a stáží)


Tým

Mgr. Lucie Mašková – vedoucí centra, terénní pracovník – sociální pracovník

Bc. Dana Lišková, DiS. – zástupce vedoucí, terénní pracovník – sociální pracovník

Mgr. Jiří Klíma – terénní pracovník – odborný pracovník (psycholog)

Mgr. Filip Dvořák – terénní pracovník – odborný pracovník (psycholog)

Diana Šulcová, DiS. – terénní pracovník – sociální pracovník

Klára Dominiková – terénní pracovník – pracovník v sociálních službách

Bc. Kateřina Lenartová – terénní pracovník – odborný pracovník (psycholog)

Andrea Šebelová – terénní pracovník – pracovník v sociálních službách

 

Projekt “Nízkoprahové služby pro drogově závislé Brno”:

Nikola Brenvasserová – terénní pracovník – pracovník v sociálních službách

Mgr. Ivana Šimonková – terénní pracovník – sociální pracovník

Bc. Kateřina Veselá – terénní pracovník – sociální pracovník

Bc. et Bc. Veronika Polanská – terénní pracovník – sociální pracovník

 

 

Odborné vedení:

MUDr. Jiří Dolák – odborný ředitel

Mgr. Petr Blažek – odborné vedení, vedoucí Divize odborných služeb v JMK

 

Pracovníci na DPP a dlouhodobí stážisté:

Bc. Magdaléna Kunrtová, Martin Chromčák, Bc. Michal Hrozáň, Matteo Turok, Simona Filipová, DiS., Mgr. Tereza Škarková, DiS., Bc. Veronika Tóthová

 

Supervize:

Supervizorem pro týmové supervize je Daniel Kaucký, DiS., pro supervize vedoucí role Mgr. Pavel Plaček a pro supervize pracovníků na DPP a stážisty Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.

 

 

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Statutárního města Brna