Terénní programy v Olomouci

Aktuality:

 

Sociální služby
(terénní forma)

Závislí a ohrožení závislostí (od 15 let)

Bezplatně

Anonymně

Výměnný program

Litovel
Olomouc
Šternberk
Uničov

Naším posláním je prevence a snižování negativních důsledků užívání drog a s nimi spojeného rizikového chování (nechráněný a promiskuitní pohlavní styk, trestná činnost, narušení sociálních vztahů, apod.). Formou terénní práce nabízíme služby osobám, které se již rizikově chovají, jsou tímto chováním ohroženy a osobám jim blízkým. Smyslem „Terénních programů v Olomouci“ je hlavně působit směrem ke změně rizikového chování i chránit veřejnost před možnými negativními sociálními, zdravotními a ekonomickými dopady takového chování. Působíme na území měst Olomouc, Šternberk, Litovel, Uničov a v jejich blízkém okolí.

 

Dolní náměstí 2, Olomouc | +420 776 778 132 – Olomouc; +420 776 778 263 – Litovel, Šternberk; Uničov; +420 777 363 044 – vedoucí |  street.ol@podaneruce.cz

 

Poskytované služby

 • Informační servis
 • Výměnný servis a HR materiál
 • Distribuce kapslí na orální užívání drog
 • Zdravotní servis
 • Kontaktní práce
 • Individuální poradenství
 • Individuální případová práce
 • Podpora v krizi uživatelům drog
 • Kontakt, domluva a poradenství přes terénní mobilní telefon a e-mail
 • Odkazování na jiné služby
 • Asistenční služba
 • Intervence v prostředí zábavy
 • Práce s veřejností (besedy ve školách)
 • Mapování terénu a získávání zpětné vazby od klientů

Společnost Podané ruce, Terénní programy v Olomouci
Společnost Podané ruce, Terénní programy v Olomouci
Společnost Podané ruce, Terénní programy v Olomouci
Společnost Podané ruce, Terénní programy v Olomouci

Poslání

Naším posláním je prevence a snižování negativních důsledků užívání drog a s nimi spojeného rizikového chování (nechráněný a promiskuitní pohlavní styk, trestná činnost, narušení sociálních vztahů, apod.). Formou terénní práce nabízíme služby osobám, které se již rizikově chovají, jsou tímto chováním ohroženy a osobám jim blízkým. Smyslem „Terénních programů v Olomouci“ je hlavně působit směrem ke změně rizikového chování i chránit veřejnost před možnými negativními sociálními, zdravotními a ekonomickými dopady takového chování. Působíme na území měst Olomouc, Šternberk, Litovel, Uničov a v jejich blízkém okolí.


Cílová skupina

 

Primární cílová skupina

Uživatelé nealkoholových návykových látek – ať už kouříte marihuanu, šňupete pervitin, střílíte si heroin, jíte houby, jsme tu pro Vás. Pracujeme s experimentátory, příležitostnými uživateli i s lidmi, kteří jsou na drogách závislí.

 

Sekundární cílová skupina:

Rodiče, příbuzní a osoby blízké uživatelům návykových látek.

Obecná populace – studenti základních a středních škol, dospělá veřejnost, obyvatelé konkrétních měst, kde je program poskytován.


Cíle služby

Obecným cílem projektu je snižovat rizika a škody způsobené užíváním nealkoholových drog v rovině sociální, zdravotní i ekonomické. Dále motivace uživatelů ke změně rizikového chování a k dodržování zásad bezpečnějšího užívaní, šíření objektivních informací o drogové problematice mezi mládeží a širokou veřejností.

 

Mezi základní cíle Terénních programů v Olomouci dále patří:

 • Rozšíření povědomí o Terénních programech Olomouc mezi uživateli nealkoholových drog
 • Aktivní vyhledávání a oslovování cílové skupiny v jejím přirozeném prostředí
 • Pravidelný kontakt a poskytování služeb klientům
 • Zvyšování informovanosti klientů v oblastech rizikového chování
 • Motivace k aktivnímu řešení problémů
 • Přehled o drogové scéně a místech, kde se schází cílová skupina a zefektivnění poskytované služby a přizpůsobení potřebám klientů
 • Omezení rizikového chování intravenózních uživatelů a rizika přenosu infekčních nemocí (HIV, hepatitidy)
 • Chránit veřejnost před možnými negativními důsledky užívání drog (šíření HIV, HCV)
 • Funkční komunikace s ostatními zařízeními v systému péče a veřejností

 

Pravidla kontaktu s pracovníky :

Jsme lidé otevření, vstřícní, ale i kontakt s námi má své hranice, proto raději před námi:

 • Neužívejte nelegální drogy ani s nimi nemanipulujte.
 • Nenabízejte a nežádejte po pracovníkovi žádné drogy, peníze či věcné dary.
 • Vyvarujte se jakékoliv slovní či fyzické agresivitě.
 • Nemluvte o konkrétní trestné činnosti.
 • Respektujte pracovní dobu programu a rozhodnutí ukončení kontaktu ze strany pracovníka.

 

Nebojte, když se nám něco nebude zdát, upozorníme Vás na to, nebo prostě odejdeme.


Práva klientů

 • Rovný přístup ke službám – bez ohledu na pohlaví, víru, etnickou příslušnost, sexuální orientaci, sociální status, způsob života a názory.
 • Anonymita – nepotřebujeme znát konkrétní údaje o Vás. Nespolupracujeme s policií a bez vašeho souhlasu nikomu neposkytujeme informace, které nám sdělíte, a ani to, že využíváte našich služeb. 
 • Svobodu – je na Vás, jestli se rozhodnete využívat či nevyužívat naše služby.
 • Bezplatnost – naše služby jsou poskytovány zdarma.
 • Možnost stěžovat si – máte právo sdělovat své připomínky, přání a stížnosti k fungování služby.

 

Další práva, kterými si u nás můžete být jisti, jsou:

 • Právo na soukromí – klienti mají právo k soukromému využití služby bez přítomnosti třetích osob. Jejich soukromé a intimní informace také nejsou probírány s nikým dalším.
 • Právo na ochranu osobních údajů – klienti mají právo na to, aby informace o jejich osobě byly chráněny před zneužitím a bylo s nimi zacházeno podle zákona.
 • Právo na ochranu před zneužitím – klienti nesmí být nuceni k činnosti, která přísluší pracovníkům, ani být manipulováni a emočně vydíráni.
 • Právo na svobodné myšlení, rozhodování a svobodu projevu – pracovníci respektují odlišné názory a přístup klientů.
 • Právo na zachování lidské rovnosti, důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochrany jména – na klienty je pohlíženo jako na jedinečné lidské bytosti.
 • Právo na dodržování etického kodexu pracovníky – pracovníci jsou povinni řídit se etickým kodexem a platnými zákony.

 

 


Teren Olomouc5
Teren Olomouc1 Profil
Teren Olomouc2
Teren Olomouc4 Logo Spr
SPR, Terénní Programy Olomouc, Michelská,
1

Otevírací doba

Aktuality:

Olomouc

T: 776 778 132

Pondělí 09:00 – 17:00
Úterý 12:00 – 17:00
Středa 12:00 – 17:00
Čtvrtek 09:00 – 17:00
Pátek 12:00 – 16:00

* Ve středu 09:00 – 12:00 individuální práce po předchozí domluvě

 

Uničov

T: 776 778 263

Čtvrtek 11:00 – 14:00

 

Litovel

T: 776 778 263

Čtvrtek 14:00 – 16:00 – sudý týden

 

Šternberk

T: 776 778 263

Úterý 12:00 – 16:00
Pátek 11:00 – 15:00

Kontakt

Jsme lidé otevření, vstřícní, ale i kontakt s námi má své hranice, proto raději před námi:

 • Neužívejte nelegální drogy ani s nimi nemanipulujte.
 • Nenabízejte a nežádejte po pracovníkovi žádné drogy, peníze či věcné dary.
 • Vyvarujte se jakékoliv slovní či fyzické agresivitě.
 • Nemluvte o konkrétní trestné činnosti.
 • Respektujte pracovní dobu programu a rozhodnutí ukončení kontaktu ze strany pracovníka.

 

Nebojte, když se nám něco nebude zdát, upozorníme Vás na to, nebo prostě odejdeme.

 

Terénní programy v Olomouci

Dolní náměstí 2

779 00 Olomouc

T: +420 777 363 044

T Olomouc: +420 776 778 132

T Šternberk, Litovel a Uničov: +420 776 778 263

E: street.ol@podaneruce.cz

 

Vedoucí

Jakub Babnič

M: +420 777 363 044

E: street.ol@podaneruce.cz

 

Nově nás můžete kontaktovat i přes Facebook pod přezdívkou Terén Ol Zbyněk, jen od Vás budeme potřebovat schválit pravidla společné komunikace přes Facebook, které Vám pošleme na základě Vaší žádosti o přátelství.


Tým

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborné vedení, odborný ředitel

David Bezdomnikov – vedoucí oddělení

Jakub Babnič – vedoucí služby, terénní pracovník

Bc. Daniela Mandátová – terénní pracovnice

Adrian Gashi, DiS. – terénní pracovník

Mgr. Veronika Swiderová, DiS. – terénní pracovnice

Mgr. Sabina Buziová, DiS. – terénní pracovnice

Tereza Vlhová – terénní pracovnice

Mgr. Gabriela Mahrová – supervize

 

 

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Olomouckého kraje
 • Města Olomouc
 • Města Litovel
 • Města Šternberk
 • Města Uničov