Terénní programy v Olomouci

Aktuality:

Provozní doba o Vánocích

Milý přátelé, rádi bychom vám popřáli krásné vánoční svátky a mnoho štěstí a spokojenosti do roku 2019. Těšíme se na další spolupráci v roce 2019, avšak potkat se můžeme ještě v roce 2018 a to vy tyto dny :

Pondělí 24.12.2018 – Státní svátek- ZAVŘENO

Úterý 25.12.2018– Státní svátek- ZAVŘENO

Středa 26.12.2018– Státní svátek- ZAVŘENO

Čtvrtek 27.12.2018OTEVŘENO (Olomouc – 9-17 hod, Uničov 11-14 hod, Litovel 14-16 hod)

Pátek 28.12.2018OTEVŘENO ( Olomouc -8-16 hod, Šternberk 11-15 hod)

Sobota 29.12.2018 Víkend- Zavřeno

Neděle 30.12.2018– Víkend- Zavřeno

Pondělí 31.12.2018 – Výluka – ZAVŘENO

Úterý 1.1.2019 – Státní svátek- ZAVŘENO

Středa 2.1.2018- normální provoz

 

                                                                      Helča, Ila, Verča, Nikča a Kuba z terénu

Naším posláním je prevence a snižování negativních důsledků užívání drog a s nimi spojeného rizikového chování (nechráněný a promiskuitní pohlavní styk, trestná činnost, narušení sociálních vztahů, apod.). Formou terénní práce nabízíme služby osobám, které se již rizikově chovají, jsou tímto chováním ohroženy a osobám jim blízkým. Smyslem „Terénních programů v Olomouci“ je hlavně působit směrem ke změně rizikového chování i chránit veřejnost před možnými negativními sociálními, zdravotními a ekonomickými dopady takového chování. Působíme na území měst Olomouc, Šternberk, Litovel, Uničov a v jejich blízkém okolí.

 

Dolní náměstí 2, Olomouc | +420 776 778 132 – Olomouc; +420 776 778 263 – Litovel, Šternberk; Uničov; +420 777 363 044 – vedoucí |  street.ol@podaneruce.cz

Poskytované služby

 • Informační servis
 • Výměnný servis a HR materiál
 • Distribuce kapslí na orální užívání drog
 • Zdravotní servis
 • Kontaktní práce
 • Individuální poradenství
 • Individuální případová práce
 • Podpora v krizi uživatelům drog
 • Kontakt, domluva a poradenství přes terénní mobilní telefon a e-mail
 • Odkazování na jiné služby
 • Asistenční služba
 • Intervence v prostředí zábavy
 • Práce s veřejností (besedy ve školách)
 • Mapování terénu a získávání zpětné vazby od klientů

Společnost Podané ruce, Terénní programy v Olomouci
Společnost Podané ruce, Terénní programy v Olomouci
Společnost Podané ruce, Terénní programy v Olomouci
Společnost Podané ruce, Terénní programy v Olomouci

Poslání

Naším posláním je prevence a snižování negativních důsledků užívání drog a s nimi spojeného rizikového chování (nechráněný a promiskuitní pohlavní styk, trestná činnost, narušení sociálních vztahů, apod.). Formou terénní práce nabízíme služby osobám, které se již rizikově chovají, jsou tímto chováním ohroženy a osobám jim blízkým. Smyslem „Terénních programů v Olomouci“ je hlavně působit směrem ke změně rizikového chování i chránit veřejnost před možnými negativními sociálními, zdravotními a ekonomickými dopady takového chování. Působíme na území měst Olomouc, Šternberk, Litovel, Uničov a v jejich blízkém okolí.


Cílová skupina

 

Primární cílová skupina

Uživatelé nealkoholových návykových látek – ať už kouříte marihuanu, šňupete pervitin, střílíte si heroin, jíte houby, jsme tu pro Vás. Pracujeme s experimentátory, příležitostnými uživateli i s lidmi, kteří jsou na drogách závislí.

 

Sekundární cílová skupina:

Rodiče, příbuzní a osoby blízké uživatelům návykových látek.

Obecná populace – studenti základních a středních škol, dospělá veřejnost, obyvatelé konkrétních měst, kde je program poskytován.


Cíle služby

Obecným cílem projektu je snižovat rizika a škody způsobené užíváním nealkoholových drog v rovině sociální, zdravotní i ekonomické. Dále motivace uživatelů ke změně rizikového chování a k dodržování zásad bezpečnějšího užívaní, šíření objektivních informací o drogové problematice mezi mládeží a širokou veřejností.

 

Mezi základní cíle Terénních programů v Olomouci dále patří:

 • Rozšíření povědomí o Terénních programech Olomouc mezi uživateli nealkoholových drog
 • Aktivní vyhledávání a oslovování cílové skupiny v jejím přirozeném prostředí
 • Pravidelný kontakt a poskytování služeb klientům
 • Zvyšování informovanosti klientů v oblastech rizikového chování
 • Motivace k aktivnímu řešení problémů
 • Přehled o drogové scéně a místech, kde se schází cílová skupina a zefektivnění poskytované služby a přizpůsobení potřebám klientů
 • Omezení rizikového chování intravenózních uživatelů a rizika přenosu infekčních nemocí (HIV, hepatitidy)
 • Chránit veřejnost před možnými negativními důsledky užívání drog (šíření HIV, HCV)
 • Funkční komunikace s ostatními zařízeními v systému péče a veřejností

 

Pravidla kontaktu s pracovníky :

Jsme lidé otevření, vstřícní, ale i kontakt s námi má své hranice, proto raději před námi:

 • Neužívejte nelegální drogy ani s nimi nemanipulujte.
 • Nenabízejte a nežádejte po pracovníkovi žádné drogy, peníze či věcné dary.
 • Vyvarujte se jakékoliv slovní či fyzické agresivitě.
 • Nemluvte o konkrétní trestné činnosti.
 • Respektujte pracovní dobu programu a rozhodnutí ukončení kontaktu ze strany pracovníka.

 

Nebojte, když se nám něco nebude zdát, upozorníme Vás na to, nebo prostě odejdeme.


Práva klientů

 • Rovný přístup ke službám – bez ohledu na pohlaví, víru, etnickou příslušnost, sexuální orientaci, sociální status, způsob života a názory.
 • Anonymita – nepotřebujeme znát konkrétní údaje o Vás. Nespolupracujeme s policií a bez vašeho souhlasu nikomu neposkytujeme informace, které nám sdělíte, a ani to, že využíváte našich služeb. 
 • Svobodu – je na Vás, jestli se rozhodnete využívat či nevyužívat naše služby.
 • Bezplatnost – naše služby jsou poskytovány zdarma.
 • Možnost stěžovat si – máte právo sdělovat své připomínky, přání a stížnosti k fungování služby.

 

Další práva, kterými si u nás můžete být jisti, jsou:

 • Právo na soukromí – klienti mají právo k soukromému využití služby bez přítomnosti třetích osob. Jejich soukromé a intimní informace také nejsou probírány s nikým dalším.
 • Právo na ochranu osobních údajů – klienti mají právo na to, aby informace o jejich osobě byly chráněny před zneužitím a bylo s nimi zacházeno podle zákona.
 • Právo na ochranu před zneužitím – klienti nesmí být nuceni k činnosti, která přísluší pracovníkům, ani být manipulováni a emočně vydíráni.
 • Právo na svobodné myšlení, rozhodování a svobodu projevu – pracovníci respektují odlišné názory a přístup klientů.
 • Právo na zachování lidské rovnosti, důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochrany jména – na klienty je pohlíženo jako na jedinečné lidské bytosti.
 • Právo na dodržování etického kodexu pracovníky – pracovníci jsou povinni řídit se etickým kodexem a platnými zákony.

 

 


SPR, Terénní Programy Olomouc, Michelská,
SPR, Terénní Programy Olomouc, Michelská,
2
SPR, Terénní Programy Olomouc, Michelská,
SPR, Terénní Programy Olomouc, Michelská,
SPR, Terénní Programy Olomouc, Michelská,
SPR, Terénní Programy Olomouc, Michelská,
SPR, Terénní Programy Olomouc, Michelská,
SPR, Terénní Programy Olomouc, Michelská,
SPR, Terénní Programy Olomouc, Michelská,
SPR, Terénní Programy Olomouc, Michelská,
1
SPR, Terénní Programy Olomouc, Michelská,
SPR, Terénní Programy Olomouc, Michelská,
SPR, Terénní Programy Olomouc, Michelská,
SPR, Terénní Programy Olomouc, Michelská,

Otevírací doba

Aktuality:

Provozní doba o Vánocích

Milý přátelé, rádi bychom vám popřáli krásné vánoční svátky a mnoho štěstí a spokojenosti do roku 2019. Těšíme se na další spolupráci v roce 2019, avšak potkat se můžeme ještě v roce 2018 a to vy tyto dny :

Pondělí 24.12.2018 – Státní svátek- ZAVŘENO

Úterý 25.12.2018– Státní svátek- ZAVŘENO

Středa 26.12.2018– Státní svátek- ZAVŘENO

Čtvrtek 27.12.2018OTEVŘENO (Olomouc – 9-17 hod, Uničov 11-14 hod, Litovel 14-16 hod)

Pátek 28.12.2018OTEVŘENO ( Olomouc -8-16 hod, Šternberk 11-15 hod)

Sobota 29.12.2018 Víkend- Zavřeno

Neděle 30.12.2018– Víkend- Zavřeno

Pondělí 31.12.2018 – Výluka – ZAVŘENO

Úterý 1.1.2019 – Státní svátek- ZAVŘENO

Středa 2.1.2018- normální provoz

                                                                       Helča, Ila, Verča, Nikča a Kuba z terénu

 

Olomouc

T: 776 778 132

Pondělí 09:00 – 17:00
Úterý 12:00 – 17:00
Středa 12:00 – 17:00
Čtvrtek 09:00 – 17:00
Pátek 12:00 – 16:00

* Ve středu 09:00 – 12:00 individuální práce po předchozí domluvě

 

Uničov

T: 776 778 263

Čtvrtek 11:00 – 14:00

 

Litovel

T: 776 778 263

Čtvrtek 14:00 – 16:00 – sudý týden

 

Šternberk

T: 776 778 263

Úterý 12:00 – 16:00
Pátek 11:00 – 15:00

Kontakt

Jsme lidé otevření, vstřícní, ale i kontakt s námi má své hranice, proto raději před námi:

 • Neužívejte nelegální drogy ani s nimi nemanipulujte.
 • Nenabízejte a nežádejte po pracovníkovi žádné drogy, peníze či věcné dary.
 • Vyvarujte se jakékoliv slovní či fyzické agresivitě.
 • Nemluvte o konkrétní trestné činnosti.
 • Respektujte pracovní dobu programu a rozhodnutí ukončení kontaktu ze strany pracovníka.

 

Nebojte, když se nám něco nebude zdát, upozorníme Vás na to, nebo prostě odejdeme.

 

Terénní programy v Olomouci

Dolní náměstí 2

779 00 Olomouc

T: +420 777 363 044

T Olomouc: +420 776 778 132

T Šternberk, Litovel a Uničov: +420 776 778 263

E: street.ol@podaneruce.cz

 

Vedoucí

Jakub Babnič

M: +420 777 363 044

E: street.ol@podaneruce.cz

 

Nově nás můžete kontaktovat i přes Facebook pod přezdívkou Terén Ol Zbyněk, jen od Vás budeme potřebovat schválit pravidla společné komunikace přes Facebook, které Vám pošleme na základě Vaší žádosti o přátelství.


Tým

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborné vedení, odborný ředitel

David Bezdomnikov – vedoucí oddělení

Jakub Babnič – vedoucí služby, terénní pracovník

Mgr. Ilona Kalinová – terénní pracovnice

Bc. Helena Večeřová, DiS. – terénní pracovnice

Mgr. Veronika Swiderová, DiS. – terénní pracovnice

Bc. Nikola Cíchová, DiS. – terénní pracovnice

PhDr. Denisa Pastuszaková, Ph.D. – supervize


Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Olomouckého kraje
 • Města Olomouc
 • Města Litovel
 • Města Šternberk
 • Města Uničov