Terénní programy ve Zlíně

Terénní programy ve Zlíně jsou služba, která aktivně vyhledává a kontaktuje uživatele nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí. Poskytujeme poradenství a služby vedoucí ke snižování zdravotních a sociálních rizik, vyplývajících z užívání drog. Služby poskytujeme všem uživatelům nealkoholových drog bez ohledu na jejich etnický původ, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, politické přesvědčení či psychický a fyzický stav.

 

Terénní programy ve Zlíně nabízí:

 • Informační, výměnný, zdravotní, kontaktní servis.
 • Poskytování pomoci v krizi uživatelům drog
 • Kontakt, domluva a poradenství přes terénní mobilní telefon nebo Facebook
 • Práce s veřejností (besedy ve školách)

Poskytované služby

 • Informační servis
 • Výměnný servis
 • Zdravotní servis
 • Kontaktní práce
 • Poradenství
 • Individuální případová práce
 • Poskytování pomoci v krizi uživatelům drog
 • Testování
 • Distribuce kapslí, šňupátek, kondomů, vitamínů a filtrů Rolls
 • Kontakt, domluva a poradenství přes terénní mobilní telefon nebo Facebook
 • Odkazování na další služby
 • Asistenční služba
 • Intervence v prostředí zábavy
 • Práce s veřejností (besedy ve školách)
 • Práce s blízkými osobami
 • Mapování drogové scény a orientace v potřebách klientů
 • Kontakt s institucemi
 • Spolupráce s lékárnami

DSC 1053
DSC 1117

Poslání

Terénní programy ve Zlíně jsou služba, která aktivně vyhledává a kontaktuje uživatele nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí. Poskytujeme poradenství a služby vedoucí ke snižování zdravotních a sociálních rizik, vyplývajících z užívání drog. Služby poskytujeme všem uživatelům nealkoholových drog bez ohledu na jejich etnický původ, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, politické přesvědčení či psychický a fyzický stav.

Principy

Základní lidské etické principy, tolerance, respekt, empatie, otevřenost, důvěra, inovativnost a tvořivost, týmová práce a profesionalita. Odvaha a vytrvalost být a provázet na cestě ke svobodě.


Cílová skupina

Primární cílová skupina

 • Osoby, které s drogami experimentují, užívají je rekreačně nebo pravidelně.
 • Osoby, které se snaží regulovat užívání návykových látek.

Sekundární cílová skupina

 • Rodiče, partneři a jiné osoby blízké klientům.
 • Obecná populace – studenti základních a středních škol, široká veřejnost, obyvatelé konkrétních měst, kde program působí – nejedná se však o cílenou primární prevenci.

Cíle služby

Terénní programy ve Zlíně („TPZL“) přejímají principy Harm reduction a Public health jako své hlavní cíle. Jde nám tedy zejména o snižování rizik a škod spojených s užíváním drog, jak v rovině samotných uživatelů, tak v rovině širší společnosti. Mimo tento obecně platný cíl uvádíme i základní cíle programu. U základních cílů máme stanoveny kvantitativní i kvalitativní kritéria, která používáme ke zhodnocení dosažení cíle.


Krátkodobé cíle

 • Pravidelný kontakt a poskytování služeb klientům.
 • Rozšíření povědomí o „TPZL“ mezi uživateli nealkoholových drog.
 • Zvyšování informovanosti klientů v oblastech rizikového chování.
 • Aktivní vyhledávání a oslovování cílové skupiny v jejím přirozeném prostředí.
 • Motivace k aktivnímu řešení problémů.
 • Omezení rizikového chování intravenózních uživatelů a rizika přenosu infekčních nemocí (HIV, hepatitidy).
 • Chránit veřejnost před možnými negativními důsledky užívání drog (šíření HIV, HCV)
 • Přehled o drogové scéně a místech, kde se schází cílová skupina a zefektivnění poskytované služby a přizpůsobení potřebám klientů.
 • Funkční komunikace s ostatními zařízeními v systému péče a s veřejností.
 • Hledání možností rozšíření poskytování služeb.
 • Rozšíření komunikace přes FB.

Otevírací doba:

Přes celé letní prázdniny provoz 13:00 – 20:00!

Zvýrazněné časy jsou vyhrazeny pouze pro předem dohodnuté kontakty.

Zlín

Pondělí 10:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Úterý 10:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Středa 10:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek 10:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Pátek 10:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Otrokovice

Pondělí 10:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Středa 10:30 – 12:00 15:00 – 18:00
Pátek 10:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Napajedla

Středa   13:00 – 15:00

Vizovice

Čtvrtek   16:00 – 18:00

Slušovice

Čtvrtek   14:00 – 16:00

Luhačovice

Čtvrtek – lichý   14:00 – 16:00

Slavičín

Čtvrtek – lichý   16:00 – 18:00

Adresa

Terénnní programy ve Zlíně

Gahurova 1563/5

Zlín

760 01

E-mail: street.zl@podaneruce.cz

Facebook: Streetwork Zlínský


Tým

Ondřej, tel. +420 774 256 510

Jiří, tel. +420 773 579 454

Míša, tel. +420 770 168 309

Katka, tel. +420 778 465 566

Terénní programy ve Zlíně jsou provozovány za finanční podpory Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 a Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2021) a Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021.
Dále jsou financovány dotační podporou:
 • Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • statutárního města Zlín
 • města Napajedla
 • města Otrokovice
 • města Slušovice
 • města Vizovice