Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji

Sociální služby

Mládež a dospělí
(15 a více let)

Bezplatně

Anonymně

Poradenství a terapie

Zlín
Uherské Hradiště
Kroměříž

Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji se věnuje osobám s nelátkovou závislostí (jedná se zejména o hazardní hraní/sázení, dále také závislost na PC, hrách, nakupování apod.), kterým nabízí základní odborné sociální poradenství, individuální, párové, rodinné poradenství a terapie, zprostředkování pobytové léčby i podporu v doléčování; možnost využít podpůrná skupinová setkávání na pracovišti ve Zlíně. Služby jsou pro klienty bezplatné, pokud chtějí, mohou zůstat v anonymitě. Působíme na třech místech ve Zlínském kraji – Zlíně, Uherském Hradišti a v Kroměříži.

Centrum nabízí:

 • Poradenství a terapii (individuální, párovou, rodinnou), podporu při udržení abstinence, pomoc v krizové situaci.
 • Poradenství pro příbuzné a blízké hráčů.
 • Skupinová setkávání.
 • Dluhové poradenství.
 • Sociální poradenství.

 

Zajímá Vás, nakolik je Vaše sázení/hraní problematické? Otestujte se: DOTAZNÍK

 4 zaměstnanci |  3 pobočky

tř. Tomáše Bati 202 (2. patro), Zlín – Louky | +420 777 293 960  |  gambling.zk@podaneruce.cz

Skype: Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Facebook: Terapeutické centrum & Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na pracovišti v Uh. Hradišti (Protzkarova 51, bývalý Slovač, 4. patro)

Tři desítky lidí přišly v rámci Dne otevřených dveří navštívit naše detašované pracoviště v Uh. Hradišti. Děkujeme za milá setkání jak se zástupci sociálních služeb, tak zdravotníků, pedagogů, policie i veřejnosti.

Akce se konala i jako součást Týdne sociálních služeb, který pořádá APSS ČR a Dnů pro duševní zdraví, které pořádají uherskohradišťské Centrum duševního zdraví a Labyrint.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na pracovišti v KROMĚŘÍŽI

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Kroměříži a detašovaného pracoviště Terapeutického centra a Centra komplexní péče ve Zlínském kraji pod Společností Podané ruce o.p.s., který se uskuteční ve čtvrtek 30. 5. 2019 od 9.00 do 16.00 hodin, v Kroměříži – Velehradská 625/4, v 1. patře po levé straně.

Budete si moci prohlédnout naše prostory a zeptat se na vše, co Vás zajímá ohledně práce s dětmi, mládeží a osobami se závislostí, čeká Vás i drobné občerstvení.

 

Nový běh skupiny pro abstinující klienty začal 27. 2. 2019. Jako vždy skupina probíhá ve 14 denních intervalech, až do konce června. Více informací viz záložka “o skupině”.

 

Den otevřených dveří proběhl 11.12.2018.

Děkujeme za příjemný den ve společnosti 31 návštěvníků z různých koutů Zlínského kraje – nejen z města Zlína, ale i Holešova, Otrokovic, Kroměříže, Vizovic, Vsetína, Střílek a Uh. Hradiště. Přivítali jsme jak zástupce úřadů, tak sociálních a zdravotních služeb i Anonymních alkoholiků. Bylo milé vzájemně si předat zkušenosti a informace a přemýšlet nad možnou spoluprací. Ještě jednou děkujeme za návštěvu!

Poskytované služby

 • Psychologická pomoc: poradenství, terapie, zvládání abstinence – např. po pobytové léčbě, pomoc v krizové situaci
 • Skupinová setkávání
 • Poradenství pro příbuzné a blízké hráčů
 • Dluhové a finanční poradenství – mj. pomoc s podáním návrhu na insolvenci
 • Sociální poradenství – pomoc s vyřizováním sociálních a trestněprávních záležitostí
 • Pomoc při jednání s úřady
 • Zprostředkování léčby a dalších návazných služeb
 • Besedy a přednášky na školách a v jiných organizacích.
 • Hra na hraně – preventivní program patologického hráčství, další informace v letáku.

 

Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji je registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 Sb. (odborné sociální poradenství, č. identifikátoru: 3424265) a je držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické odborné služby, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Poslání

Posláním Centra komplexní péče (CKP) je pomáhat lidem s řešením jejich problému s hazardním hraním (automaty, ruleta, sázení apod.) či jinou nelátkovou závislostí (PC, hry, nakupování apod.). Dále se zaměřuje na pomoc s řešením důsledků ze závislosti na hazardu vyplývající – jedná se zejména o dluhovou problematiku a práci s rodinným systémem.

Součástí naší práce je podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života.

Centrum komplexní péče dále usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplývajícími z hazardního hráčství.


Cílová skupina

Osoby, které hrají výherní automaty, ruletu nebo jiné hazardní hry, a to jak v hernách či na internetu; sází; hrají počítačové hry nebo se věnují jiným činnostem (např. chat, nakupování apod.), a toto jednání má pro ně a jejich okolí negativní dopady – zadlužovaní, zhoršení vztahů s blízkými či rozpad rodiny, stres, ztráta volného času a zájmů apod.

Dále rodičům, partnerům a příbuzným či blízkým lidí, kteří mají problém s hazardním hraním či hraním počítačových her nebo jinou nelátkovou závislostí.

V neposlední řadě také lidem, kteří prošli léčbou nebo závislost na hraní zvládli vlastními silami a dále mají zájem o podporu v abstinenci či další služby Centra.


Cíle služby

Obecné cíle

 • Podávat informace o hazardním hraní, edukovat a preventivně působit na cílovou skupinu.
 • Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta v souvislosti s návykovým chováním.
 • Eliminovat prohlubování současného negativního stavu či krize a předcházet potencionálním budoucím komplikacím.
 • Umožnit klientům řešení své situace prostřednictvím svépomocné služby.
 • Podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k plnohodnotnému prožívání života.
 • Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nežádoucí situaci v budoucnu řešit nebo aby možnému vzniku nepříznivé situace předcházel.
 • Zprostředkování kontaktu a spolupráce s dalšími subjekty v případě zájmu klienta, jako jsou např. probační a mediační služba, oddělení péče o rodinu a dítě, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení, psychiatrická pomoc aj.
 • Zlepšení kvality života klientů, zahrnující aspekty bio-psycho-sociálně-spirituální, které by umožňovaly plnohodnotné a uspokojivé prožívání života klientů a jejich zapojení do společnosti.

Konkrétní cíle

 • Šíření informací o programu mezi potenciální cílové skupiny
 • Pravidelný kontakt a udržení klienta v péči a poskytování služeb klientům
 • Zvyšování informační úrovně klientů
 • Zvyšování sociálních kompetencí klientů
 • Motivace ke zdravému životnímu stylu, identifikace klientových potíží, stabilizace obtížné životní situace, zvýšení sebeuvědomování a rozvoj psychických kompetencí klientů
 • Zapojení osob blízkých do procesu uzdravení, orientace a podpora osob blízkých v procesu návykového chování
 • Funkční komunikace s ostatními zařízeními v systému péče a veřejností.

Principy

 • Bezplatnost
 • Důvěrnost informací
 • Dobrovolnost
 • Profesionalita

PODPŮRNÁ SKUPINA

PRO OSOBY S NELÁTKOVOU ZÁVISLOSTÍ (gambling, nakupování, PC hry…)

Rádi bychom vás pozvali na ochutnávku skupinového prostoru, která proběhne 11. prosince 2019 od 16.30 do 18.00. Skupina bude věnována nelátkovým závislostem jako jsou gambling, nakupování, sázení, nebo hraní PC her. Nový běh skupiny bude zahájen v lednu 2020. Konkrétní termíny budou upřesněny dle zájmu.

Více informací naleznete v letáku zde: Leták pro podpůrnou skupinu

Pravidla skupiny nalznete zde: Pravidla skupiny

 

Skupinová setkávání v Uh. Hradišti

probíhají na detašovaném pracovišti každou lichou středu od 16:30 do 18:00. Skupina je určena lidem, kteří prošli závislostí (ať už látkovou nebo nelátkovou) a nyní chtějí získat podporu při své abstinenci. Po naplnění účastníky na začátku každého běhu se uzavírá a nové členy přijímá zase v novém běhu. Více informací naleznete v letáku.

Otevírací doba Zlín:

V případě zájmu o službu je vhodné předem se telefonicky objednat.

Pondělí 9:00 – 17:00
Úterý 9:00 – 17:00
Středa 9:00 – 18:00
Čtvrtek 9:00 – 17:00
Pátek 9:00 – 16:00

Otevírací doba Uherské Hradiště:

Pondělí 9:00 – 17:00 dluhové poradenství
Středa 9:00 – 17:00 psychologické poradenství
Čtvrtek  9:00 – 17:00 psychologické poradenství
Pátek  9:00 – 16:00 psychologické poradenství

Otevírací doba Kroměříž:

Čtvrtek 9:00 – 17:00

Adresa

Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji

tř. Tomáše Bati 202

763 02 Zlín – Louky

 

Mapka viz níže.

 

Pracoviště v Uherském Hradišti

Protzkarova 51, Uh. Hradiště 686 01

sídlíme v budově bývalého “Slovače” na Zelném trhu, 4. patro (od výtahu doprava kolem kadeřnictví)

Objednání:

Psychologické poradenství: Mgr. Jarmila Krajčová: +420 777 478 088; krajcova@podaneruce.cz

Dluhové a finanční poradenství: Bc. Eliška Slavíková: +420 775 882 540; slavikova@podaneruce.cz

 

Pracoviště v Kroměříži

Velehradská 625/4 (Hanácké náměstí)

vhodné se předem objednat na tel.: +420 775 426 989


Tým

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý – odborný ředitel

Mgr. Vladimír Kaška – vedoucí oddělení ve Zlínském kraji

Mgr. Yvona Kopečková – vedoucí centra, terapeutka, tel.: +420 777 293 960, e-mail: kopeckova@podaneruce.cz

Mgr. Jarmila Krajčová – psycholožka, sociální pracovník (pracoviště v Uh. Hradišti), pracovní doba Út – Pá, tel.: +420 777 478 088, e-mail: krajcova@podaneruce.cz

Bc. Eliška Slavíková – dluhová poradkyně, tel.: +420 775 882 540, e-mail: slavikova@podaneruce.cz

Bc. Eliška Uhrovičová – terapeutka, lektorka prevence, tel.: +420 778 457 296, e-mail: uhrovicova@podaneruce.cz

Bc. Vít Procházka – sociální pracovník, tel.: +420 770 116 952, e-mail: prochazka@podaneruce.cz

 

Supervizorka: Mgr. Jana Kohnová, psycholožka

 

Telefony pracovníků jsou aktivní pouze v pracovní době.


Yvona Kopečková

Eliška Slavíková

Eliška Uhrovičová

Sídlo TC A CKP Ve Zlíně

 

Program je financován dotační podporou:

 • Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Zlínského kraje (projekt Prevence rozvoje patologického hráčství u žáků a studentů formou realizace programu Hra na hraně a besed na školách)