Etická komise

Etická komise Společnosti podané ruce o.p.s.
 
Předseda: 
doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. (ředitel výzkumu a vzdělávání, Společnost Podané ruce o.p.s.)
Členové:
Barbora Demková (členka skupiny Street support Brno, Společnost Podané ruce o.p.s.)
MUDr. Jiří Dolák (odborný ředitel, Společnost Podané ruce o.p.s.)
Mgr. Lukáš Carlos Hrubý (odborný ředitel, Společnost Podané ruce o.p.s.)
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita)
Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D. (člen sociální platformy Narativ, člen městského koordinačního týmu pro oblast závislostí Magistrátu města Brna)
Doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita)
 
Tajemník:
Ing. Kateřina Mravčíková (koordinátor vzdělávání, Společnost Podané ruce o.p.s.)
 
Sídlo: Hilleho 5, Černá Pole, 602 00 Brno