Fotogalerie Hard and smart

Pořadatelé na naši naplánovanou přítomnost sice trošku zapomněli, ale na místě se zaimprovizovalo a mohli jsme fungovat normálně. Tady jsme potkávali hodně lidi, co nás už znají a pravidelně na akcích využívají. Proběhlo i několik delších individuálních rozhovorů o užívání návykových látek či distribuci substancí. Hodně jsme si povídali i o veškerých možnostech harm reduction chování na akcích.