Fotogalerie Hard and smart

Akce, která se rozjížděla pozvolna a její hlavní čas nastal po půlnoci. Potkávali jsme tu účastníky různých věků a řešili jsme s nimi převážně užívání návykových látek, ale i rizika spojená s nechráněným sexem a pro část návštěvníků jsme posloužili jako potřebná chill out zóna.