Fotogalerie Hard and smart

Personál ArtBaru se o nás opět moc dobře postaral. A my jsme se na oplátku snažili starat o návštěvníky, klidný prostor nám umožnil řešit s některými i delší intervence. Celkově byla na party příjemná atmosféra a těší nás, že byli návštěvníci zvídaví a komunikativní, i když se s naší službou spousta z nich setkala poprvé.