Jaké to je v práci a jak si ji najít? Projekt Replay nabízí řešení

Strategická hra pro mladé ve věku od 15 do 26 let nabízí příležitost vyzkoušet si, jaké to je najít si vhodnou práci a pomůže i s jejím výběrem. Být rockovým muzikantem, nebo kadeřnicí? Stačí si to vyzkoušet. Jak napsat motivační dopis a chovat se při pohovoru? I s tím pomůže jedinečný projekt Replay Společnosti Podané ruce.

Replay přispívá ke zdravému a plnohodnotnému rozvoji osobnosti a životních šancí, vede k získání znalostí i dovedností nezbytných pro vstup na trh práce. „Projekt je určen pro mladé lidi z Olomouckého kraje ohrožené sociálně-patologickými jevy a sociálním vyloučením. Prostřednictvím pěti aktivit jim pomáhá najít a udržet si zaměstnání a obnovuje jejich zájem o vzdělání,“ uvedl metodik projektu Replay Jakub Lívanský.

Strategická hra a workshop, které jsou součástí projektu, přitažlivou formou umožní nácvik komunikace s úřady prostřednictvím fiktivních telefonátů s pracovníky nebo simulace pracovního pohovoru. Také dá prostor pro „ochutnávku“ různých profesí a naučí finanční gramotnosti.

Vzdělávání probíhá skupinovou formou. „Chceme pomocí tréninku rozšířit povědomí mladých lidí o náplni a nárocích vybraných profesí a provozů, ale také je motivovat k seberealizaci v profesní kariéře,“ naznačil metodik Lívanský. Podle něj projekt Replay zahrnuje i podporu účastníků při zprostředkování kontaktu se skutečným zaměstnavatelem či úřadem práce, stejně jako možnost doprovodu na přijímacích pohovorech.

Společnost Podané ruce o.p.s. realizuje Replay v Olomouci, Prostějově, Mohelnici a Zábřehu až do září roku 2020. Zatím se jej zúčastnilo 55 klientů.

 

Informace o projektu Replay:
Replay (Práce hrou) CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006358

Všechny aktivity projektu jsou pro účastníky zdarma a jsou hrazeny z prostředků Evropské unie z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.