Kontakt

Společnost Podané ruce o.p.s.

Název: Společnost Podané ruce o.p.s.

Adresa sídla společnosti: Vídeňská 3, 639 00 Brno

Korespondenční adresa: Hilleho 5, 602 00 Brno

Tel: (+420) 545 247 535

Email: info@podaneruce.cz

Web: www.podaneruce.cz

IČO: 60557621

Číslo datové schránky: q79abxn

Bankovní spojení: 2231107576/8040 (Oberbank AG)

Právní forma: obecně prospěšná společnost

Zakladatel: Podanky z.s.

Členství v organizacích:

  • Asociace nestátních organizací ( A.N.O.)
  • České Fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS)

 

Společnost zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu O, složce číslo 674

Vedení organizace

voboril

Ředitel společnosti

Jindřich Vobořil

voboril@podaneruce.cz

novak

Organizační ředitel

Pavel Novák

novak@podaneruce.cz

rampachova

Zástupce organizačního ředitele

Helena Rampachová

rampachova@podaneruce.cz

dolak

Odborný ředitel (Jihomoravský kraj)

Jiří Dolák

dolak@podaneruce.cz

hruby

Odborný ředitel (Olomoucký a Zlínský kraj)

Lukáš Carlos Hrubý

hruby@podaneruce.cz

Vedoucí oddělení

vedoucí oddělení kontaktních a poradenských služeb v Jihomoravském kraji

Petr Blažek

E: blazek@podaneruce.cz

M: 608 371 131

 

vedoucí oddělení odborných služeb v Olomouckém kraji

David Bezdomnikov

M: 777 916 278

E: bezdomnikov@podaneruce.cz

 

vedoucí oddělení nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a prevence

Petr Huptych

M: 775 110 476

E: huptych@podaneruce.cz

 

vedoucí provozního oddělení

Jitka Vrbová

M: +420 602 796 056

E: vrbova@podaneruce.cz

vedoucí oddělení poradenských a terapeutických služeb v Jihomoravském kraji

Ivana Kuchařová

M: 608 719 801

E: kucharova@podaneruce.cz

 

oddělení oddělení odborných služeb ve Zlínském kraji

Vladimír Kaška

M: 777 916 269

E: kaska@podaneruce.cz

 

vedoucí oddělení

Romana Vašátková

M: 778 477 279

E: vasatkova@podaneruce.cz

Public Relations

Koordinátor PR aktivit

Radek Palaščák

E: palascak@podaneruce.cz

M: 735 885 509

Správní rada

Doc. PhDr. Vladimír Řehan

Ing. Jiří Peška

Ing. Mgr. Oldřich Haičman

MUDr. Zora Prosková

Mgr. Jaromír Smejkal

JUDr. Petr Smejkal

Mgr. Miroslav Charvát Ph.D.

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek

Dozorčí rada

Mgr. Helena Rampachová

Pavel Petřík

JUDr. Jitka Smejkalová