Kontakt

Název: Společnost Podané ruce o.p.s.

Adresa sídla společnosti: Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno

T: (+420) 545 247 535

E: info@podaneruce.cz

Web: www.podaneruce.cz

IČO: 60557621

Číslo datové schránky: q79abxn

Bankovní spojení: 2231107576/8040 (Oberbank AG)

Právní forma: obecně prospěšná společnost

Zakladatel: Podanky z.s.

Společnost zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu O, složce číslo 674

Členství v organizacích:

  • Asociace nestátních organizací (A.N.O.)
  • České Fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS)

Vedení organizace

Jindřich Vobořil

Ředitel společnosti

Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip.

E: voboril@podaneruce.cz

M: ‭725 805 865‬

Pavel Novák

Organizační ředitel

Bc. Pavel Novák

E: novak@podaneruce.cz

M: ‭777 916 252‬

Helena Rampachová

Zástupce organizačního ředitele

Mgr. et Mgr. Helena Rampachová

E: rampachova@podaneruce.cz

M: 777 916 253‬

Jiří Dolák

Odborný ředitel (Jihomoravský kraj)

MUDr. Jiří Dolák

E: dolak@podaneruce.cz

M: 777 916 261‬

Lukáš Carlos Hrubý

Odborný ředitel (Olomoucký a Zlínský kraj)

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý

E: hruby@podaneruce.cz

M: ‭777 916 266‬

Vedoucí oddělení

Oddělení odborných služeb v JMK I

Mgr. Petr Blažek

M: 608 371 131

E: blazek@podaneruce.cz

 

Oddělení odborných služeb v OLK I

Mgr. David Bezdomnikov

M: 777 916 278

E: bezdomnikov@podaneruce.cz

 

Oddělení odborných služeb v OLK II

Bc. Petr Huptych

M: 775 110 476

E: huptych@podaneruce.cz

 

ředitel Institutu expertních služeb

Bc. Martin Boxan

M: 777 916 277

E: boxan@podaneruce.cz

 

vedoucí provozního oddělení

Mgr. Jitka Vrbová

M: 602 796 056

E: vrbova@podaneruce.cz

Oddělení odborných služeb v JMK III

Mgr. Ivana Kuchařová

M: 608 719 801

E: kucharova@podaneruce.cz

 

Oddělení odborných služeb v ZK I

Mgr. Vladimír Kaška

M: 777 916 269

E: kaska@podaneruce.cz

 

Oddělení odborných služeb v JMK II

Mgr. Romana Vašátková

M: 778 477 279

E: vasatkova@podaneruce.cz

 

vedoucí ekonomického oddělení

Ing. Dagmar Charalambidu

M: 775 859 934

E: uctarna@podaneruce.cz

 

personální úsek

Eva Novotná

M: 777 478 087

E: personalni@podaneruce.cz

Public Relations

Koordinátor PR aktivit

Radek Palaščák

E: palascak@podaneruce.cz

M: 735 885 509

Pro další informace určené médiím klikněte na tento odkaz.

Správní rada

JUDr. Petr Smejkal – předseda správní rady, právník, advokát.

Ing. Mgr. Oldřich Haičman – ředitel Diecézní charity Brno.

Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D. – odborný asistent na Katedře psychologie FF UP v Olomouci.

MUDr. Zora Prosková – vedoucí Odboru zdraví, Magistrát města Brna.

Mgr. Jaromír Smejkal – katolický kněz, vedoucí duchovně pastorační služby.

Doc. PhDr. Vladimír Řehan – v letech 1994-2011 vedoucí katedry psychologie FF UP Olomouc, 1994-1997 proděkan, 1997-2003 dvě období děkan FF a 2003-2006 prorektor UP Olomouc.

Ing. Jiří Peška – ekonom ve Sdružení Podané ruce o.s. v letech 2003 – 2012. V období 10/2012-09/2013 působil na úřadu vlády, odboru protidrogové politiky. Nyní žije a pracuje  v Německu.

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. – český psycholog,  působí jako pedagog a vedoucí Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. – přednosta kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno.

Dozorčí rada

Mgr. Helena Rampachová

Pavel Petřík

JUDr. Jitka Smejkalová