Na odborném semináři o participaci osob s žitou zkušeností se představí kolegové z Norska

Za Společnost Podané ruce bychom vás ráda pozvali na odborný seminář s názvem Participace, který pořádáme v rámci projektu Podpora participace osob s žitou zkušeností do adiktologických služeb. Na semináři se představí norský partner projektu PROLAR NETT. Zástupci organizace odprezentují progresivní metody participace lidí s žitou zkušeností do pomáhajících služeb v Norsku, budou prezentovány příklady dobré praxe zapojení peer a recovery pracovníků v ČR. 

Seminář proběhne 13. září 2022 v Impact Hubu Brno (Cyrilská 7) od 9:30 do 16:00.

Seminář a odbornou diskuzi moderuje doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
Seminář je zdarma a bude simultánně tlumočen.
Občerstvení zajištěno.

Program semináře:

9:00 Prezence

9:30 – 9:45 Zahájení, informace o projektu (Bc. Martin Boxan, odborný garant)

9:45 – 10:30 Praxe v ČR (Společnost Podané ruce o.p.s.; Progressive o.p.s.; Renadi, o.p.s.; Jako doma – Homelike, o.p.s.; Sananim z.ú.; Recovery koučové)

10:30 – 11:00 Přestávka

11:00 – 12:00 Praxe v Norsku: Model organizace – proLAR Nett, norská unie uživatelů drog / Organization model – proLAR Nett, a Norwegian drug user union

12:00-13:00 Přestávka

13:00-14:00 Praxe v Norsku: Advokacie, peery řízené projekty a aktivity / Advocacy, projects and peer driven activities

14:00-14:30 Přestávka

14:30- 15:30 Odborná diskuze

16:00 Zakončení

 

O projektu

Pomoc od těch, kteří si prošli stejným problémem jako my, se jen tak neodmítá. Taková pomoc je totiž často vůbec nejefektivnější. Právě s tímto konceptem pracuje nový projekt Společnosti Podané ruce Podpora participace osob s žitou zkušeností. Projekt si klade za cíl posílení kapacit adiktologických služeb, rozšíření znalostí a kompetencí stávajících pracovníků – peerů a recovery koučů. Jeho součástí budou nejrůznější semináře a výcviky pro peery a recovery kouče, ale také tvorba koncepčních a metodických materiálů, které Společnost Podané ruce poskytne dalším organizacím.

Projekt podpořila Nadace OSF / Výbor Dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.