Aby se svoboda nestala celou!

Pracovně poradenské služby

Osoby po výkonu trestu

Bezplatně

Zprostředkování zaměstnání

Olomouc


 

Projekt ABY SE SVOBODA NESTALA CELOU! je zaměřen na pracovní aktivizaci a integraci osob opouštějících výkon trestu odnětí svobody a osob ohrožených závislostmi. Jeho zásadním cílem je nalezení legálního zaměstnání a jeho udržení, na základě zvýšení kvalifikace pomocí rekvalifikačních kurzů, či tréninkového pracovního místa. Záznam v trestním rejstříku, drogová minulost, dluhy, absence pracovních návyků a nedostatečná kvalifikace jsou pro cílovou skupinu obtížně překonatelnými bariérami, které zvyšují riziko recidivy/relapsu. Dále je zde nastartována motivace, inspirace, nejen hmotná, ale i morální podpora a stabilizace osob nacházejících se po výkonu trestu mnohdy v těžké životní situaci.

 

 

Název projektu: Aby se svoboda nestala celou

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004108

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost

Termíny realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2019

Místo realizace: Olomoucký a Zlínský kraj

 

 • Nabízí dvě formy programu: ambulantní a terénní,
 • Motivuje klienty ke změně životního stylu,
 • Poskytuje individuální a rodinné poradenství, sociální práci a výměnu HR materiálu,
 • Pracuje na principech Harm Reduction – minimalizace rizik spojených s užíváním návykových látek.

 

,,Chyby jsou součást života. Pokud je neděláš, nikdy se nepoučíš. Dokud se nepoučíš, nemáš šanci se zlepšit.“

 • kontaktování osob z cílové skupiny a výběr účastníků projektu
 • motivační program: individuální aktivizace a svépomocné skupiny
 • kontakt s institucemi ve prospěch uživatele
 • základní kurz o trhu práce
 • pracovní poradenství
 • profesní vzdělávání a rekvalifikace
 • pracovní trénink
 • zprostředkování zaměstnání
 • podpora v zaměstnání

P1000754
P1000756
P1000753
P1000759

Poslání

Prevence recidivy a relapsu u cílové skupiny, jejich stabilizování a motivace k dlouhodobému udržení legálního zaměstnání.

 


Cíle projektu

 • zvýšit ve vybraných věznicích, v Olomouckém a ve Zlínském kraji dostupnost programů pracovní aktivizace a integrace zaměřených na osoby v/po výkonu trestu odnětí svobody a pro osoby ohrožené závislostí
 • pomoci jim překonat pocit neznáma, nejistoty a bezvýchodnosti a posílit tak jejich víru v dostupnost práce a možnost profesní seberealizace
 • poskytnout účastníkům projektu informace o aktérech a procesech trhu práce, pomoci jim osvojit si znalosti potřebné k získání zaměstnání a zlepšit tak jejich orientaci na trhu práce a zvýšit jejich připravenost ucházet se o zaměstnání
 • vést účastníky projektu k realistickým očekáváním, pomoci jim vybrat odbornost a plánovat profesní kariéru, nacvičit s nimi dovednosti potřebné pro komunikaci se zaměstnavateli a zvýšit tak jejich adaptabilitu
 • doplnit kvalifikaci účastníků projektu a zvýšit tak jejich hodnotu na trhu práce
 • natrénovat s vybranými účastníky projektu pracovní návyky, dodržování pracovního režimu a schopnost vyrovnat se se zátěží
 • dopomoci účastníkům projektu k pracovním místům na trhu a završit tak projekt jejich úspěšnou profesní seberealizací a existenční stabilizací

 


 Cílová skupina

Osoby před propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody, osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody a osoby ohrožené závislostí

Kateřina Krajíčková

Kontaktní centrum v Prostějově, Vrahovická 83, 798 11 Prostějov

E-mail: kcentrum.pv@podaneruce.cz

Telefon: 608 479 640

 

Martina Sedláčková

Kontaktní centrum v Olomouci, Sokolská 48, 779 00 Olomouc

E-mail: kcentrum.ol@podaneruce.cz

Telefon: 778 411 689

 

Pavla Šuranská

Kontaktní centrum v Uherském Hradišti, Šromova 145, 686 01 Uherské Hradiště

E-mail: kcentrum.uh@podaneruce.cz

Telefon: 778 542 412

 

Petr Sedláček

Kontaktní centrum ve Zlíně, Gahurova 1563, 760 01 Zlín

E-mail: kcentrum.zl@podaneruce.cz

Telefon: 774 256 540

 

Petra Kadlecová

Kontaktní centrum v Olomouci, Opletalova 1, 779 00 Olomouc

E-mail: kadlecova@podaneruce.cz

Telefon: 770 134 679

 

Ondřej Mikulášek

Terénní programy ve Zlíně, Gahurova 1563, 760 01 Zlín

E-mail: mikulasek@podaneruce.cz

Telefon: 774 256 510

Odkazy a kontakty pro osoby propuštěné z výkonu trestu

Hledám práci 

Registrace na Úřadu práce 

 • Registrovat se musíte v místě trvalého bydliště (viz. Žádost o zprostředkování zaměstnání, Žádost o podporu v nezaměstnanosti)
  • Kontaktní pracoviště ÚP: Hanušovice, Hranice, Javorník, Jeseník, Kojetín, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh 
 • Informace a kontakty k jednotlivým pracovištím Úřadu práce v olomouckém kraji zde: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop 
 • co s sebou?
  • Potvrzení o výkonu trestu (propouštěcí protokol) – musíte doložit, co jste v posledních měsících/letech dělali
  • Občanský průkaz, jiný doklad se jménem a fotkou, pokud máte provizorní doklad místo občanského průkazu, musí jít na ÚP někdo s vámi, aby „čestně prohlásil“, že jste to opravdu vy 

Projekt „Aby se svoboda nestala celou“ 

 • Pomoc s hledáním a zprostředkováním práce, zajištění rekvalifikačních kurzů, tréninková pracovní místa, pomoc s tvorbou životopisu, motivačního dopisu 
 • Kontaktní osoba: Bc. Petra Kadlecová (770 134 679, kadlecova@podaneruce.cz)
 • Pracovně-poradenské centrum, Opletalova 1, Olomouc 779 00, po domluvě možnost dojezdu za klienty 

 

Vyřizuji si sociální dávky

 

Hledám bydlení 

Projekt „Podané ruce na cestě k udržitelnému bydlení“

 • Pomoc s hledáním a získáním bydlení, doprovod při jednání s institucemi (realitní kanceláře, majitelé bytů,..), kontrola nájemních smluv,…
 • Mentoři
 • Poradenské centrum Na cestě k bydlení, Opletalova 1, Olomouc 779 00 

 

Seznam ubytovacích zařízení v Olomouci

 • viz Seznam ubytovacích zařízení

 

Kde můžu hledat pronájem bytů? 

 

 

Řeším dluhy

 • Dluhová poradna – Charita Olomouc – Řezníčkova 8, 779 00 Olomouc,
  Mgr. Eva Koblihová, DiS. (736 764 804, poradna@olomouc.charita.czeva.koblihova@olomouc.charita.cz)
 • Člověk v tísni, o.p.s. Olomouc – Litovelská 14, Olomouc 779 00,
  Lucie Jirušková (777 782 078, lucie.jiruskova@clovekvtisni.cz)
 • Člověk v tísni, o.p.s. Přerov – Komenského 15,
  Zuzana Dopitová (778 448 155, zuzana.dopitova@clovekvtisni.cz)
 • Člověk v tísni, o.p.s. Prostějov – Rostislavova 26, 796 01 Prostějov,
  Radka Kachramanová (778 448 152, radka.kachramanova@clovekvtisni.cz)
 • Člověk v tísni, o.p.s. Jeseník – Karla Čapka 1147/10 (budova IPOS), kancelář č. 568, Jeseník 790 01,
  Michaela Vrbová (739 320 231, michaela.vrbova@clovekvtisni.cz)
 • Sdružení SPES, z.s., Dolní náměstí 38, Olomouc 779 00, Tel: 720 957 295, Mail: spes@pomocsdluhy.cz 
 • Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Wellnerova 1215/1, 779 00 Olomouc, Tel: 773 154 568, Vodní 133/10, 785 01 Šternberk, Tel: 773 338 762

 

Vzory dokumentů a přílohy: zde

14.5. 2018 

K 31.3. 2018 jsme v projektu pracovali celkem s 19 účastníky, kteří využívali zejména individuální motivaci a pracovní poradenství, dále navštěvovali kurzy základů trhu práce a základů IT a někteří absolvovali tréninkové zaměstnání či rekvalifikace. Nadále jsme také rozvíjeli spolupráci s Úřadem práce ČR (zejména s kontaktními pracovišti v okresních městech) a s místními pobočkami Probační a mediační služby. Od 1.4. 2018 jsme projekt rozšířili i do Zlínského kraje a nově jsme se zaměřili i na cílovou skupinu osob ohrožených závislostí. 

 

14.7. 2017 

Úvodní období realizace projektu od 1.4. 2017 jsme věnovali především informační mini-kampani o projektu, rozvíjení spolupráce s institucemi a organizacemi, které s osobami v nebo po výkonu trestu odnětí svobody pracují, a náboru zájemců z cílové skupiny. Setkali jsme se tak např. se zástupci Vazební věznice Olomouc, s níž jsme uzavřeli rozšířenou Dohodu o vstupu pracovních poradkyň do věznice, nebo s pracovníky Krajské pobočky Úřadu práce v Olomouckém kraji, s nimiž jsme nastavili režim souběhu poradenských, vzdělávacích a dalších aktivit projektu se službami zaměstnanosti, které  Úřad práce ČR poskytuje. S informacemi o projektu jsme dále kontaktovali kurátory (např. v Prostějově) a neziskové organizace (např. P-centrum nebo Člověk v tísni). Do projektu díky těmto informačním a síťovacím aktivitám nastoupili první účastníci, kteří jsou v současné době zapojeni do individuálního motivačního programu a využívají pracovního poradenství. Další zájemce o účast v projektu jsme kontaktovali přímo např. ve Věznici v Ostrově.