Aby se svoboda nestala celou!

Pracovně poradenské služby

Osoby po výkonu trestu

Bezplatně

Zprostředkování zaměstnání

Olomouc


 

Projekt ABY SE SVOBODA NESTALA CELOU! je zaměřen na pracovní aktivizaci a integraci osob opouštějících výkon trestu odnětí svobody a osob ohrožených závislostmi. Jeho zásadním cílem je nalezení legálního zaměstnání a jeho udržení, na základě zvýšení kvalifikace pomocí rekvalifikačních kurzů, či tréninkového pracovního místa. Záznam v trestním rejstříku, drogová minulost, dluhy, absence pracovních návyků a nedostatečná kvalifikace jsou pro cílovou skupinu obtížně překonatelnými bariérami, které zvyšují riziko recidivy/relapsu. Dále je zde nastartována motivace, inspirace, nejen hmotná, ale i morální podpora a stabilizace osob nacházejících se po výkonu trestu mnohdy v těžké životní situaci.

 

 

Název projektu: Aby se svoboda nestala celou

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004108

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost

Termíny realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2019

Místo realizace: Olomoucký a Zlínský kraj

 

 • Nabízí dvě formy programu: ambulantní a terénní,
 • Motivuje klienty ke změně životního stylu,
 • Poskytuje individuální a rodinné poradenství, sociální práci a výměnu HR materiálu,
 • Pracuje na principech Harm Reduction – minimalizace rizik spojených s užíváním návykových látek.

 

,,Chyby jsou součást života. Pokud je neděláš, nikdy se nepoučíš. Dokud se nepoučíš, nemáš šanci se zlepšit.“

 • kontaktování osob z cílové skupiny a výběr účastníků projektu
 • motivační program: individuální aktivizace a svépomocné skupiny
 • kontakt s institucemi ve prospěch uživatele
 • základní kurz o trhu práce
 • pracovní poradenství
 • profesní vzdělávání a rekvalifikace
 • pracovní trénink
 • zprostředkování zaměstnání
 • podpora v zaměstnání

P1000756
P1000753
P1000759
P1000754

Poslání

Prevence recidivy a relapsu u cílové skupiny, jejich stabilizování a motivace k dlouhodobému udržení legálního zaměstnání.

 


Cíle projektu

 • zvýšit ve vybraných věznicích, v Olomouckém a ve Zlínském kraji dostupnost programů pracovní aktivizace a integrace zaměřených na osoby v/po výkonu trestu odnětí svobody a pro osoby ohrožené závislostí
 • pomoci jim překonat pocit neznáma, nejistoty a bezvýchodnosti a posílit tak jejich víru v dostupnost práce a možnost profesní seberealizace
 • poskytnout účastníkům projektu informace o aktérech a procesech trhu práce, pomoci jim osvojit si znalosti potřebné k získání zaměstnání a zlepšit tak jejich orientaci na trhu práce a zvýšit jejich připravenost ucházet se o zaměstnání
 • vést účastníky projektu k realistickým očekáváním, pomoci jim vybrat odbornost a plánovat profesní kariéru, nacvičit s nimi dovednosti potřebné pro komunikaci se zaměstnavateli a zvýšit tak jejich adaptabilitu
 • doplnit kvalifikaci účastníků projektu a zvýšit tak jejich hodnotu na trhu práce
 • natrénovat s vybranými účastníky projektu pracovní návyky, dodržování pracovního režimu a schopnost vyrovnat se se zátěží
 • dopomoci účastníkům projektu k pracovním místům na trhu a završit tak projekt jejich úspěšnou profesní seberealizací a existenční stabilizací

 


 Cílová skupina

Osoby před propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody, osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody a osoby ohrožené závislostí

Kateřina Krajíčková

Kontaktní centrum v Prostějově, Vrahovická 83, 798 11 Prostějov

E-mail: kcentrum.pv@podaneruce.cz

Telefon: 608 479 640

 

Martina Sedláčková

Kontaktní centrum v Olomouci, Sokolská 48, 779 00 Olomouc

E-mail: kcentrum.ol@podaneruce.cz

Telefon: 778 411 689

 

Pavla Šuranská

Kontaktní centrum v Uherském Hradišti, Šromova 145, 686 01 Uherské Hradiště

E-mail: kcentrum.uh@podaneruce.cz

Telefon: 778 542 412

 

Petr Sedláček

Kontaktní centrum ve Zlíně, Gahurova 1563, 760 01 Zlín

E-mail: kcentrum.zl@podaneruce.cz

Telefon: 774 256 540

 

Petra Kadlecová

Kontaktní centrum v Olomouci, Opletalova 1, 779 00 Olomouc

E-mail: kadlecova@podaneruce.cz

Telefon: 770 134 679

 

Ondřej Mikulášek

Terénní programy ve Zlíně, Gahurova 1563, 760 01 Zlín

E-mail: mikulasek@podaneruce.cz

Telefon: 774 256 510