Budování centra rozvojové pomoci Sdružení Podané ruce, o.s. s důrazem na fundraisingové aktivity