Komplexní program péče pro klienty s duálními diagnózami

Projekt „Komplexní program péče pro klienty s duálními diagnózami, CZ.11/MGS/012“ je zaměřen na vybudování komplexního programu péče pro klienty s duální diagnózou v rámci Doléčovacího zařízení Společnosti Podané ruce, o.p.s. K realizovaným aktivitám bude patřit rozvoj sociální rehabilitace klientů s důrazem na jejich individuální potřeby, vytvoření metodiky pro tyto klienty, vzdělávání pracovníků zařízení, vybudování sítě a kontaktů s rezidenčními psychiatrickými ústavy.

Dlouhodobým cílem projektu je pomoci klientům s duální diagnózou fungovat bezpečně a efektivně v rámci celé společnosti.

Projekt je podpořen grantem z Norska.

Odkaz na Doléčovací centrum Společnosti Podané ruce o.p.s.: https://www.podaneruce.cz/programy-a-pece/dolovac-centrum-jamtana/

Fotogalerie:

Komplexní program péče pro klienty s duálními diagnózami

 Dual_diag_1.jpgDual_diag_2.jpgDual_diag_3.jpg

 

Metodika práce s klienty s duálními diagnózami – ke stažení