Multidisciplinární kurz zaměřený na prevenci, léčbu a redukci škod zneužívání návykových látek