NETAD – Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii

Hlavním cílem projektu je síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými organizacemi, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v oboru adiktologie. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Výzva č. 17 v oblasti podpory 2.4 – Partnerství a sítě.

Zadavatel
MŠMT

Řešitel
Centrum adiktologie PK VFN a 1. LF UK v Praze
spolu s partnery

Partneři: 
A.N.O. – Asociace nestátních organizací
Sdružení Podané ruce, o.s.

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Doba řešení: 07/2011 – 06/2014

Anotace
Hlavním cílem projektu je síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými organizacemi, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v oboru adiktologie. Prostřednictvím projektu vznikne zcela nová síť, budou realizovány stáže a odborné praxe studentů a akad. pracovníků napříč celou sítí za účelem přenosu know-how v ČR a v zahraničí. Dále budou formou jiných komunikačních a interaktivních platforem (semináře, konference a cílené informační materiály na úrovni e-learningu a odborného časopisu) zavedeny krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací programy. Hlavním cílem je tedy vytvoření vzájemně propojených sítí pro vědu a výzkum v oboru adiktologie, posílení jejich přímé vazby, a také vytvoření společné grantové kanceláře oboru, sdílené všemi subjekty. Výsledek by se měl projevit na úrovni vstupů (objem finančních prostředků pro vědu, počet projektů atd.) i na úrovni výstupů (počet publikací, počet akademicky činných pracovníků atd.).

V rámci projektu NETAD Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111) vznikla k 1. 10. 2011 Centrální grantová kancelář (CGK).

Vznikem CGK bude posílen proces síťování tuzemských institucí (z výzkumného, veřejného, soukromého atd. sektoru) s cílem vytvořit funkční partnerskou síť, která bude konkurenceschopná pro získávání zahraničních i tuzemských finančních prostředků.

Stránky projektu: odkaz zde

 

Aktuality

Dokumenty

 

 

logo_ESF_MSMT