Nízkoprahové kluby – brána do světa: globální rozvojové vzdělávání a osvěta, kde byste ji nečekali

Projekt je zaměřen na nízkoprahový klub v Prostějově, který Společnost Podané ruce o.p.s. spravuje a který svým zaměřením na volnočasové a neformální vzdělávání dětí a mládeže nabízí ideální místo pro šíření myšlenek globálního rozvojového vzdělávání.

CÍL PROJEKTU

Hlavním záměrem projektu je umožnit primární cílové skupině (dětem a dospívajícím z nízkoprahových klubů) „uvědomit si svět okolo sebe“, uvidět možnosti, problémy i rozmanitosti jiných zemí a najít si téma, které by pro ně znamenalo víc než jen slova, ať už to bude globální ekologie, hlad, chudoba, nebo nedostatek rovnosti v přístupu ke vzdělání. Zároveň se po prvním roce projektu ukazuje jako zásadním pro úspěšnost vzdělávacího programu a optimální motivaci dětí, aby témata byla vybírána v souvislosti s aktuálním děním ve společnosti a přinejmenším se nevyhýbala diskuzi (např. problematika imigrantsví, válka v Sýrii apod.);  přitom je nutné zvážit dopad stanovení nových cílů udržitelného rozvoje na plánované osnovy vzdělávacího programu. Jejich poutavé představení by mělo být jedním ze základních cílů programu.

CÍLOVÁ SKUPINA

Základní cílovou skupinou projektu jsou děti a dospívající navštěvující nízkoprahové kluby Společnosti Podané ruce o.p.s. v Prostějově. Jedná se o skupinu, která je spojena nejenom místem svého výskytu, ale i dalšími demografickými faktory, jako převažujícím nižším sociálním statutem, nízkými příjmy rodičů a jejich nižším dosaženým vzděláním. Daná cílová skupina je ohrožena sociální exkluzí a její povědomí o životě na planetě Zemi je minimální, stejně jako povědomí o svých vlastních možnostech a schopnostech. Tento projekt by mohl dětem nabídnout „bránu“ do světa, který sice není hezký, ale zato rozsáhlý a rozmanitý.  

Sekundární cílovou skupinu projektu představují pracovníci nízkoprahových klubů, kteří díky projektu budou moci rozšířit své znalosti globální problematiky a nabídnout zajímavý vzdělávací program své cílové skupině.

Terciární cílovou skupinou představuje široká veřejnost, která bude oslovena formou informování o projektu, a to včetně pedagogů kontaktovaných ZŠ škol. 

 

Koordinátorka aktivit v NZDM 

Kristýna Dlouhá, DiS. et DiS.

+420 778 406 919

dlouha@podaneruce.cz

 

V rámci realizace projektu vznikla metodika „Brána do světa“ – Práce s dětmi v ízkoprahových klubech v rámci globálního rozvojového vzdělávání, která je ke stažení ve formátu pdf: zde a ve formátu zip (včetně příloh): zde.

Na webových stránkách Streetwork.cz byl uveřejněn článek o projektu, nalzenete jej: zde.