Podané ruce na cestě k udržitelnému bydlení

Jednotlivci a rodiny

Bezplatně

Poradenství

Olomoucký kraj

 

 

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006395

Projekt (nebo centrum) poskytuje podporu osobám a rodinám žijícím v nestandartním bydlení. Klienti projektu získají znalosti a dovednosti, díky kterým si s podporou, mentorů projektu vyhledají byt, zařídí si jej potřebným vybavením, budou umět hospodařit s osobním či rodinným rozpočtem a toto bydlení si dlouhodobě udrží.

 

 

Nabízíme

 • asistenci při vyhledávání bydlení
 • individuální poradenství
 • doprovod na jednání s institucemi
 • posouzení nájemních smluv a dalších dokumentů
 • trénink dovedností potřebných pro péči o domácnost

 

Doplňková podpora

 • pomoc při orientaci v přehledu dávek, a pomoc při jejich vyřizování
 • základní dluhové a finanční poradenství
 • pracovní poradenství: sestavení životopisu klienta, orientace klienta na trhu práce,
 • nácvik pracovního pohovoru, kontrola pracovních smluv, jednání s ÚP a se zaměstnavateli
 • právní poradenství týkající se otázek bydlení, finanční situace a zaměstnání

P1000228
KODAK Digital Still Camera
P1000227
P1000218
P1000222
KODAK Digital Still Camera
P1000225

Poslání

Naším posláním je pomáhat lidem a rodinám získat vhodnější bydlení poskytovat jim takovou podporu, aby si toto bydlení udrželi.

 


Cílová skupina

 

Osoby a rodiny, kteří žijí:

 • v nejistém bydlení
 • v provizorních a neobvyklých stavbách a nevhodném bydlení
 • v přelidněném bytu
 • na ubytovnách a noclehárnách
 • které opouštějí nemocnice, léčebny, dětské domovy
 • jsou ohrožené domácím násilím

 


Cíle služby

Obecným cílem projektu je předcházení, řešení nebo zmírnění sociálního vyloučení způsobeného hlavně ztrátou bydlení či dlouhodobým využíváním nevyhovujícího, případně nejistého bydlení.

 

Dílčí cíle

 1. Zpřístupnit cílové skupině podpůrný program jejího znovuzačlenění do systému adekvátního bydlení
 2. Zvýšit motivaci a účastníků projektu k opětovnému hledání bydlení a dopomoci jim k uplatňování jejich práv a nároků a získání znalostí o fungování trhu s bydlením
 3. Nacvičit s účastníky projektu kompetence potřebné pro správu bytu, zachování dobrých sousedských vztahů a dlouhodobé udržení bydlení
 4. Posílit připravenost účastníků projektu zvládat reálné požadavky trhu práce a finanční a právní rizika

Poradenské centrum na cestě k bydlení

Opletalova 1, 779 00 Olomouc

Společnost Podané ruce o.p.s.

 

Mentoři

Ivo Buček                    bucek@podaneruce.cz                      tel.: 774 191 607

Saša Burdová              burdova@podaneruce.cz                  tel.: 774 191 748

Ivana Bařinková          barinkova@podaneruce.cz                tel.: 774 191 435