Podané ruce na cestě z dluhové pasti

 

 

Název projektu: Podané ruce na cestě z dluhové pasti

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010676

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost

Termíny realizace: 1. 10. 2019 – 30. 6. 2022

Místo realizace: Olomoucký a Zlínský kraj

Projekt je zaměřen na osoby ve finanční tísni v Olomouckém a Zlínském kraji, které jsou buď bezprostředně ohroženy zadlužením, nebo již zadluženy jsou, a zpravidla se potýkají i s dalšími riziky (nezaměstnanost, nejisté bydlení, závislosti atd.).

Rozšíří v rámci fakultativních činností/doprovodných programů stávající protidluhové poradenství naší společnosti o 2 regionální poradny, které podpoří cílovou skupinu ve stabilizaci její finanční situace a ve vhodných případech pomohou s oddlužením..

Dokumenty

Dílčí cíle projektu

Vždy vycházíme z individuální ho posouzení výchozí situace cílové skupiny, povahy finančních problémů, které musí řešit, a na tomto základě detekujeme 2 základní cíle:

  • u osob, které jsou bezprostředně ohroženy nedostatkem prostředků na splácení svých závazků, předejít jejich možnému zadlužení a zlepšit a udržet jejich zdravé finance,
  • u osob zadlužených dopomoci ke změně jejich finanční situace tak, aby mohly začít své dluhy splácet asvé finanční závazky dlouhodobě dodržovalyZpřístupnit cílovým skupinám především na Hanušovicku dosud nedostupné poradenství v oblasti dluhů a bydlení.

Cílová skupina

  • Osoby ohrožené předlužeností

Klíčové aktivity projektu

  • Kontaktování cílové skupiny v Olomouckém a Zlínském kraji
  • Protidluhové poradenství pro prevenci zadlužování a finanční stabilizaci
  • Protidluhové poradenství pro bezpečné finance a splácení dluhů
  • Řízení projektu a evaluace

 

Společnost Podané ruce o.p.s.


Poradenská centra v Olomouckém kraji

OLOMOUC PROSTĚJOV ZÁBŘEH a HANUŠOVICE

Opletalova 1
779 00 Olomouc

 

Budovcova 4091/10
796 01 Prostějov

 

Valová 268/2, 789 01 Zábřeh
Školní 199, 788 33 Hanušovice

 

PRACOVNÍ DNY
v čase 9:00 – 14:00
mimo uvedenou provozní dobu dle předchozí domluvy
Po, Út, St a Pá
v čase 9:00 – 14:00
mimo uvedenou provozní dobu dle předchozí domluvy
ST a ČT
v čase 9:00 – 14:00
mimo uvedenou provozní dobu dle předchozí domluvy

 

Pro objednání individuální konzultace kontaktujte naše odborné poradce:

Bc. Vendula Zapletalová, DiS                       Denisa Plišťáková, DiS.                          Bc. Ivo Buček (Zábřeh a Hanušovice)

T: +420 773 759 738                                      T: +420 770 146 457                               T: +420 608 229 528

E: zapletalova@podaneruce.cz                    E: plistakova@podaneruce.cz                E: bucek@podaneruce.cz


 

Poradenská centra ve Zlínském kraji

ZLÍN UHERSKÝ BROD UHERSKÉ HRADIŠTĚ
tř. Tomáše Bati 202
760 01 Zlín
Mariánské náměstí 2187
688 01 Uherský Brod
Protzkarova 51
686 01 Uherské Hradiště
PONDĚLÍ – PÁTEK
v čase 9:00 – 14:00
mimo uvedenou provozní dobu dle předchozí domluvy
každé ÚTERÝ a PÁTEK
v čase 9:00 – 14:00
mimo uvedenou provozní dobu dle předchozí domluvy
každé PONDĚLÍ
v čase 9:00 – 14:00
mimo uvedenou provozní dobu dle předchozí domluvy

 

Proo objednání individuální konzultace kontaktujte naše odborné poradkyně:

Bc. Tamara Hýblová                             Ing. Helena Horčicová

T: +420 736 105 373                             T: +420 775 882 540

E: hyblova@podaneruce.cz                  E: horcicova@podaneruce.cz

 

 

Průběžná evaluační zpráva 1.10.2019 – 31.3.2022

Průběžná evaluační zpráva – Podane ruce na cestě z dluhové pasti