Podané ruce na cestě z dluhové pasti

 

 

Název projektu: Podané ruce na cestě z dluhové pasti

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010676

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost

Termíny realizace: 1. 10. 2019 – 31. 3. 2022

Místo realizace: Olomoucký a Zlínský kraj

Projekt je zaměřen na osoby ve finanční tísni v Olomouckém a Zlínském kraji, které jsou buď bezprostředně ohroženy zadlužením, nebo již zadluženy jsou, a zpravidla se potýkají i s dalšími riziky (nezaměstnanost, nejisté bydlení, závislosti atd.).

Rozšíří v rámci fakultativních činností/doprovodných programů stávající protidluhové poradenství naší společnosti o 2 regionální poradny, které podpoří cílovou skupinu ve stabilizaci její finanční situace a ve vhodných případech pomohou s oddlužením..

Dokumenty

Dílčí cíle projektu

Vždy vycházíme z individuální ho posouzení výchozí situace cílové skupiny, povahy finančních problémů, které musí řešit, a na tomto základě detekujeme 2 základní cíle:

  • u osob, které jsou bezprostředně ohroženy nedostatkem prostředků na splácení svých závazků, předejít jejich možnému zadlužení a zlepšit a udržet jejich zdravé finance,
  • u osob zadlužených dopomoci ke změně jejich finanční situace tak, aby mohly začít své dluhy splácet asvé finanční závazky dlouhodobě dodržovalyZpřístupnit cílovým skupinám především na Hanušovicku dosud nedostupné poradenství v oblasti dluhů a bydlení.

Cílová skupina

  • Osoby ohrožené předlužeností

Klíčové aktivity projektu

  • Kontaktování cílové skupiny v Olomouckém a Zlínském kraji
  • Protidluhové poradenství pro prevenci zadlužování a finanční stabilizaci
  • Protidluhové poradenství pro bezpečné finance a splácení dluhů
  • Řízení projektu a evaluace

 

Společnost Podané ruce o.p.s.


Poradenská centra v Olomouckém kraji

OLOMOUC PROSTĚJOV
Opletalova 1, 779 00 Olomouc Budovcova 4091/10, 796 01 Prostějov

PRACOVNÍ DNY
v čase 9:00 – 14:00

mimo uvedenou provozní dobu dle předchozí domluvy

Po, Út, St a Pá
v čase 9:00 – 14:00

mimo uvedenou provozní dobu dle předchozí domluvy

 

Pro objednání individuální konzultace kontaktujte naše odborné poradkyně:

Bc. Vendula Zapletalová, DiS                    Denisa Plišťáková, DiS.

T: +420 773 759 738                                   T: +420 770 146 457

E: zapletalova@podaneruce.cz                 E: plistakova@podaneruce.cz

 


 

Poradenská centra ve Zlínském kraji

ZLÍN UHERSKÝ BROD
tř. Tomáše Bati 202
760 01 Zlín
Mariánské náměstí 2187
688 01 Uherský Brod

PONDĚLÍ, STŘEDA a ČTVRTEK
v čase 9:00 – 14:00

mimo uvedenou provozní dobu dle předchozí domluvy

každé ÚTERÝ a PÁTEK
v čase 9:00 – 14:00

mimo uvedenou provozní dobu dle předchozí domluvy

 

Pro objednání individuální konzultace kontaktujte naši odbornou poradkyni:

Bc. Tamara Hýblová

T: +420 736 105 373

E: hyblova@podaneruce.cz

 

Průběžná evaluační zpráva 1.10.2019 – 31.3.2021

Průběžná evaluační zpráva -Podane ruce na cestě z dluhové pasti