Pořízení nízkoemisních automobilů pro Společnost Podané ruce o.p.s.

 

Název projektu: Pořízení nízkoemisních automobilů pro Společnost Podané ruce o.p.s.

Registrační číslo projektu:  CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016605

 

Cíl projektu:  Hlavním cílem projektu je zkvalitnit a rozšířit vybavenost žadatele vozidly tak, aby jednotlivé sociální služby mohly svým klientům zajistit kvalitní, rychlou, dostupnou a operativní realizaci svých činností. Výstupem projektu bude 20 nově pořízených nízkoemisních automobilů. 

Název programu: integrovaný regionální operační program
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Evropský fond pro regionální rozvoj
 
Termín realizace: od 1. 8. 2021 do 31.12.2022