Pořízení vybavení do Terapeutické komunity Podcestný Mlýn

Název projektu: 

Pořízení vybavení do Terapeutické komunity Podcestný Mlýn
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011411

Stručný popis projektu: 

Předmětem realizace projektu je pořízení nezbytného vybavení do rekonstruovaných a nově adaptovaných prostor Terapeutické komunity Podcestný Mlýn za účelem poskytování sociální služby.
Cílovou skupinou jsou osoby s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách, popřípadě smíšené závislosti a to jednotlivci nad 18 let. Po ukončení realizace projektu bude cílová skupina rozšířena o závislé otce/matky s dítětem/dětmi.
 

Cíle projektu:

Cílem projektu je maximální začlenění klientů Terapeutické komunity Podcestný Mlýn do společnosti a běžného života tak, aby se stali nezávislými osobami bez potřeby podpory sociálních či státních institucí do budoucna.
Tento cíl je důležitý zejména pro rodiče s dětmi, které budou novou cílovou skupinou projektu, cílem je jejich začlenění tak, aby si nenesli negativní stopy z minulosti do budoucího života a vývoj a začlenění dětí i rodičů do společností probíhal bez problémů.
Dílčím cílem projektu je taktéž zkvalitnění stávajících prostor Terapeutické komunity Podcestný Mlýn tak, aby splňovala aktuální nároky na sociální péči, které v rámci terapií budou poskytovány. Zařízení a vybavení, pořízené v rámci projektu – spolu s rekonstrukcí a rozšířením prostor – přispějí ke splnění tohoto cíle.
 

Výsledky projektu: 

V rámci projektu bylo úspěšně pořízeno vybavení prostor Terapeutické komunity v Podcestném Mlýně tak, aby se umožnilo ubytování a léčba i rodičům s dětmi, a to v celkové hodnotě přesahující 900 000 Kč.
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.