Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II

 

Název projektu: Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II

Registrační číslo: CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008

Zdroj financování: Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR (evropský podíl financování činí 85 % a národní podíl činí 15 %)

Termíny realizace: 15.1.2020 – 30. 9. 2020

Místo realizace: Jihomoravský kraj, Brno

 

Cílem projektu je pomoci lidem ve vážné sociální nouzi překlenout těžké životní období poskytnutím potravinové či materiální pomoci. Do září 2020, máme v plánu opakovaně podpořit minimálně 30 osob, které budou vybrány jednotlivými centry společnosti Podané ruce a dalšími sociálními službami v Brně, kteří jsou ohroženi chudobou, nebo sociálním vyčleněním a v rámci doprovodných opatření je vhodně nasměrovat a motivovat k dlouhodobějšímu řešení jejich problémů, tedy k řešení příčin jejich obtížné životní situace.

Dílčí cíle projektu

  • Zpřístupnit cílovým skupinám informace o možnosti potravinové, materiální a doprovodné pomoci v Brně
  • Podpořit lidi se zkušeností s bezdomovectvím a závislostí, zapojením se do projektu v rámci distribuce a tím je podpořit ve využití jejich žité zkušenosti a znalostí lidí ve skryté populaci uživatelů drog
  • Poskytnout vhodné doprovodné opatření a podpořit osoby v rozvíjení kompetencí
  • Distribuce pomoci do špatně přístupných obydlí a navazování nových lidí do služeb, kde jim může být nabídnuta pomo v řešení jejich komplikovaných životních podmínkách.

Cílové skupiny

  • Osoby v tíživé životní situaci ohroženým chudobou nebo osobám pod hranicí chudoby.
  • Rodiny s dětmi ve věku do 15 let a matky samoživitelky.
  • Osoby bez domova
  • Příslušníci menšin a sociálně vyloučené osoby

Realizace

Projektu se chopila skupina Street support Brno. A díky tomu, že skupinu tvoří i peer pracovníci (lidé s vlastní zkušeností se závislostí, bezdomovectvím aj.), kteří mají místní znalost a lépe navazují kontakt se sociálně vyloučenými osobami, se materiální a potravinová pomoc může dostat k lidem, kteří se z jakéhokoliv důvodu kontaktu se službami vyhýbají.

Pro peer pracovníky to je příležitost uplatnit své žité zkušenosti, zapojit se do sítě pomoci, motivovat ostatní ke změně a pomáhat jim změny dosáhnout. Za přísných hygienických podmínek probíhá distribuce hygienických balíčků a potravin. Ty jsou distribuovány s ohledem na aktuální situaci klientů (zda si mohou vařit a zda si potraviny mají kde uskladnit). Součástí práce je i poskytování informací, a to zejména o změnách provozní doby v klíčových službách, o místech, o aktuálním dění, včetně nových nařízeních a informací o chodu úřadů.

Kontakt

Společnost Podané ruce o.p.s.

Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno

T: +420 770 177 337