První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny (Gambling)

ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.1.04/3.1.02/67.00050

NÁZEV PROJEKTU:

První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny

ZAHÁJENÍ:

01.05.2011

UKONČENÍ:

30.04.2014

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU:

Brno, Olomouc

SVÉPOMOCNÝ WEB:

http://gambling.podaneruce.cz/

CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu je umožnit patologickým hráčům nastoupit funkční léčbu a vymanit se ze závislosti, zabránit prohlubování současného negativního stavu či krize u cílové skupiny a předcházet možným budoucím komplikacím díky včasné a dostupné intervenci. Dalším důležitým cílem projektu je zlepšovat kvalitu života klientů, tj. patologických hráčů, formou léčby, sociálního a finančního poradenství a také formou práce s blízkými klienta.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Specializované terapeutické, poradenské a sociální služby jsou poskytovány osobám ohroženým návykovým chováním a závislostí v oblasti patologického hráčství, jejich rodinám a dalším blízkým.

PRŮBĚH TERAPIE:

S klientem se pracuje po dobu tří měsíců a to formou pravidelných schůzek konaných jedenkrát týdně. Jedná se o 12 setkání, která klientovi nabízí komplex služeb mapující hlavní aspekty hazardního hraní. Unikátnost projektu spočívá v paralerní spolupráci psychologa a sociálního pracovníka s klientem. Jedno až dvě úvodní setkání je věnováno vstupnímu zhodnocení stavu a vytvoření individuálního plánu péče klienta, včetně 30ti denního abstinenčního testu. Dalších devět až deset léčebných setkání se zaměřuje na závislostní aspekty, změnu postojů k hazardnímu hraní a způsobu života. Pokud klient v závěrečném hodnocení vyjádří potřebu pokračovat v programu, budou sezení pokračovat dle jeho potřeb.

Během setkání se obvykle využívá těchto definovaných forem:

  • krátká intervence – podání relevantních informací, svépomocných a informačních materiálů, práce s motivací
  • krizová intervence a zvládání akutních stavů, zejména při sebevražedných tendencích či pokusu o sebevraždu, předání kontaktu na krizovou telefonní linku či pomoc
  • individuální psychoterapie a poradenství
  • nácvik dovedností, prevence relapsu
  • průběžné hodnocení 30ti denního abstinenčního testu

 

Součástí metodiky je i rodinné poradenství, kognitivní terapie, psychodynamická terapie, farmakoterapie a spolupráce se sociálním pracovníkem, případně s finančním poradcem.

KONTAKT:

Hapalova 22
621 00 Brno
Tel.: 541225188
 

Potřebujete pomoc?

Ambulance adiktologie Olomouc, tel.: 777 916 267, e-mail: ambulance.ol@podaneruce.cz

Mgr. Šárka Licehammerová, Brno, tel.: 608 313 715, e-mail: gambling@podaneruce.cz

 

Podívejte se na webové stránky určené pro pomoc patogologickým hráčům a a jejich rodinám.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.